Osnovne informacije:

Kraj izvajanja: Ljubljana
Kreditne točke: 240
Trajanje: 4 leta
Strokovni naziv: doktor oz. doktorica znanosti (področje Zakonska in družinska terapija)

Kompetence:

Hermenevtične, znanstveno teoretične-metodološke, socialne, praktične, komunikacijske kompetence.

Zaposljivost:

Program usposobi za raziskovalne, poučevalne in administrativne pozicije v različnih javnih in privatnih okvirih. Doktorandiepripravi za zaposlitve v agencijah in organizacijah, ki služijo otrokom, mladostnikom, družinam in odraslim; npr. na področju vodenja, razvijanja, koordiniranje raznih razvojnih programov, družinskega in zakonskega svetovanja, družinskega vključevanja in svetovanja v šolstvu in vzgojno varstvenih zavodih, starševskih in družinskih edukacijskih programov, starševskih konferenc, raziskovanja družinskih in zakonskih pojavov (tudi večgeneracijsko in longitudinalno), programov skupnostne pomoči, staranja prebivalstva, svetovanja pri družinskih problemih zaradi različnih kulturnih ozadij, sodelovanja pri načrtovanju kariere in usklajevanju kariere z družino, pomoči pri kriznih situacijah, sodelovanja pri bolnišnični oskrbi, načrtovanju politik na področju družinskega in zakonskega življenja ter drugih podobnih neprofitnih področjih. Institucije, kjer bi lahko diplomanti/diplomantke izvajali/e opisane aktivnosti, so zelo različne – od agencij za socialne službe in usluge do vzgojno varstvenih zavodov, služb za zaščito otrok, vladnih služb, šol, univerz, organizacij za človekove pravice, centrov za družinsko zagovorništvo, centrov za mentalno zdravje, agencij za človeške vire, sodelovanja s policijskimi in forenzičnimi psihološkimi enotami, agencij za pomoč pri zaposlovanju, za varovanje potrošnikov in še mnogih drugih.

Predstavitveni zbornik

Doktorski program TEOLOGIJA (2024/2025)

Več informacij o doktorskem študiju na UL TEOF najdete na spletni strani: Doktorski študij (3. stopnja).

Skrbnik programa: prof. dr. Tomaž Erzar.