Program dopolnjuje in nadgrajuje univerzitetno izobrazbo. Hkrati usmerja v specifično področje dela in razmišljanja. Na ravni izpopolnjevanja tako udeleženci programa pridobijo specializirana vedenja in veščine, ki dopolnjujejo njihovo osnovno znanje. Program izpopolnjevanja za Pastoralno izpopolnjevanje predvideva osnovno poznavanje pastoralnih praks v slovenskem prostoru, ki ga kandidati pridobijo na različnih stopnjah univerzitetnega izobraževanja ter v programih izpopolnjevanja ter vseživljenjskega učenja. Pričakuje se tudi osnovno metodološko orodje za študij in raziskovanje, ki ga prav tako dobijo na vseh stopnjah visokošolskega izobraževanja. Ker gre za program izpopoljenjevanja, predvideva tudi določene osebnostne kompetence, ki se pridobijo v praktičnih izobraževanjih.

Osnovne informacije:

Kraj izvajanja: Ljubljana
Kreditne točke: 38
Trajanje: 1 leto

Kompetence:

metodološke, kognitivne in teoretične, kompetence, ki se nanašajo na sintezo, socialne kompetence, tehnične, jezikovne, individualne in druge kompetence.

Predstavitveni zbornik (2024/2025)

Skrbnik programa: doc. dr. Andrej Šegula.