Gre za izpopolnjevalni program, ki je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev – zakonskih in družinskih terapevtov  ter geštalt svetovalcev za supervizorje. Udeleženci programa izbirajo med dvema smerema: smer zakonska in družinska terapija ali smer svetovanje. Spoznali bodo različne metode in tehnike supervizijskega procesa, prikazani jim bodo različni modeli supervizijske prakse v psihoterapiji in edukaciji, razvijali bodo tehnike evalviranja, se naučili ustreznih komunikacijskih strategij in povezovanj s supervizantom, spoznali bodo dinamiko v individualni in skupinski superviziji, se soočali z etičnimi vprašanji v supervizijskem procesu ter praktično vodili supevizijski proces ob vzporedni samorefleksiji ter spoznali še ostale teme, ki so pomembne v superviziji. Osvojili bodo različne tehnike usmerjanja in pomoči supervizantu, tako na komunikacijski kot emocionalni ravni. Seznanili se bodo s specifičnostmi supervizijeske prakse za različne ciljne skupine. 

Osnovne informacije:

Kraj izvajanja: Ljubljana
Kreditne točke: 24
Trajanje: 1 leto

Kompetence:

-    usposobljenost za samostojno in kakovostno izvajanje supervizijskega dela,
-    profesionalna strategija in profesionalni odnosi,
-    vodenje ustrezne dokumentacije,
-    zagotavljanje kakovosti v skladu z etičnim kodeksom,
-    raziskovanje in stalni strokovni razvoj.

Predstavitveni zbornik (2024/2025)