(Z6-2666) Kognitivna teorija čustev v kontekstu teologije čustev: telesni občutki, spoznanje in moralnost. 

Obdobje: 1. 8. 2021 - 31. 7. 2023
Raziskovalni projekt (so)financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Raziskovalka (št. 35342):
Mateja Centa Strahovnik
SICRIS povezava: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/researcher/40359

Faze projekta: 

Prvo obdobje

Raziskovalna naloga 1. Analiza kognitivnih teorij čustev in vloge, ki jo pripisujejo telesnim občutkom in občutjem, v odnosu do teorij čustev kot neposrednih intuitivnih odzivov. Ocena stopnje uresničitve: 100 %

Raziskovalna naloga 2. Raziskovanje medsebojnega povezovanja čustev in telesnih občutkov (s primarnim poudarkom na čustvih jeze, strahu, sramu, veselja in ljubezni). Ocena stopnje uresničitve: 50 %

Raziskovalna naloga 3. Vzpostavitev razširjene kognitivne teorije čustev. Ocena stopnje uresničitve: 50 %

Raziskovalna naloga 4. Analiza uporabnosti razširjenega razumevanja kognitivne teorije čustev. Moralnost, dobro življenje in izkustveno učenje. Ocena stopnje uresničitve: 80 %

Raziskovalna naloga 5. Interdisciplinarno povezovanje mojega področja raziskovanja z ostalimi znanostmi ter raziskovalnimi vprašanji. Ocena stopnje uresničitve: 75 %

Raziskovalna naloga 6. Teologija čustev in raziskovanje njenega hermenevtičnega potenciala za razumevanje čustev. Ocena stopnje uresničitve: 10 %

Povezava do spletne strani projekta in bibliografskih referenc: https://spoznanje.splet.arnes.si