(J6-3140) Slovenska intelektualna zgodovina v luči sodobnih teorij religije: od ločitve duhov in kulturnega boja do komunistične revolucije

Obdobje: 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Raziskovalni projekt (so)financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Raziskovalci:

  • Bojan Žalec, vodja
  • Robert Petkovšek, raziskovalec
  • Branko Klun, raziskovalec
  • Nadja Furlan Štante, raziskovalec
  • Irena Avsenik Nabergoj, raziskovalec
  • Polona Tratnik, raziskovalec  
  • Aleš Maver, raziskovalec 
  • Simon Malmenvall, raziskovalec
  • Stjepan Štivić, mladi raziskovalec

 Povezava do spletne strani projekta: https://religija.splet.arnes.si/