Jonas Miklavčič (*1991) je leta 2016 diplomiral iz filozofije (Zgodovina morale pri Nietzscheju) in teologije (Etika Težavne svobode pri Lévinasu). Leta 2019 je na Filozofski fakulteti (UL) končal magistrski študij filozofije z nalogo Podoba, čas in poetičnost filma pri Tarkovskem. Isto leto se je vpisal na doktorski študij teologije in kot mladi raziskovalec začel pod mentorstvom izr. prof. dr. Vojka Strahovnika raziskovati etične vidike novih tehnologij in umetne inteligence. Leta 2020 je bil izvoljen v naziv asistenta za področje filozofije.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. STRAHOVNIK, Vojko, MIKLAVČIČ, Jonas, CENTA, Mateja. Etični vidiki uporabe algoritemskega odločanja in ostalih sistemov UI v času pandemij oz. izrednih razmer = Ethical issues related to the use of AI-based algorithms in pandemics and other public health emergencies. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 321-334. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Strahovnik. [COBISS.SI-ID 40836611], [SNIP, WoS, Scopus]
2. MIKLAVČIČ, Jonas. Med kadrom in montažo : koncept časa v filmski teoriji in praksi Andreja Tarkovskega. Phainomena : [glasilo Fenomenološkega društva v Ljubljani. 2020, [letn.] 29, [št.] 112/113, str. 249-270, tabela. ISSN 1318-3362. http://www.phainomena.com/wp-content/uploads/2020/07/11_E-PHI_29_112-113-Miklav, DOI: 10.32022/PHI29.2020.112-113.11. [COBISS.SI-ID 25370371], [SNIP, WoS, Scopus]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. MIKLAVČIČ, Jonas. Visuality of time : communicating time through film image. V: 6th International Conference "Visuality 2021: "Media and Communication" : abstracts : April 22, 2021 - April 23, 2021. Vilnius: Vilnius Tech, Vilnius Gediminas Technical University, 2021. Str. 7. http://visuality.vgtu.lt/files/conferences/1/ABSTRACTSofVisuality2021.pdf. [COBISS.SI-ID 61651971]
4. CENTA, Mateja, MIKLAVČIČ, Jonas, STRAHOVNIK, Vojko. Ethical issues related to the use of AI-based algorithms in pandemics and other public health emergencies = Etični vidiki uporabe algoritemskega odločanja in ostalih sistemov UI v času pandemij in drugih izrednih razmer na področju javnega zdravja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 22-23. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38011139]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.09 Magistrsko delo

5. MIKLAVČIČ, Jonas. Podoba, čas in poetičnost filma pri Tarkovskem : magistrsko delo. Logatec: [J. Miklavčič], 2019. 82 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109752. [COBISS.SI-ID 70043234]

2.11 Diplomsko delo

6. MIKLAVČIČ, Jonas. Etika Težavne svobode pri Lévinasu : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [J. Miklavčič], 2016. III, 24 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85858&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7368282]
7. MIKLAVČIČ, Jonas. Zgodovina morale pri Nietzscheju : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [J. Miklavčič], 2016. IV, 19 f. [COBISS.SI-ID 62183266]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

8. STRAHOVNIK, Vojko, POTRČ, Matjaž, MIKLAVČIČ, Jonas. Transparency, AI, and the doublestandard argument : chromatic transparency in judgement and decision-making : predavanje na 13. Rocky Mountain Ethics Congress, University of Colorado, Boulder, 16. 8. 2020. [COBISS.SI-ID 26249219]
9. STRAHOVNIK, Vojko, MIKLAVČIČ, Jonas, BOKAL, Drago, DRENIK BAVDEK, Simona. Transparency in AI's decision making : some ethical and legal reflections : predavanje na 10. Mednarodni konferenci o pravni teoriji in pravni argumentaciji LegArg, 29. - 30. november 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2048042980]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Prevajalec

10. ŽALEC, Bojan (urednik), ŠTIVIĆ, Stjepan (urednik, prevajalec). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. 57 str. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 37484547]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI