Maria Carmela Palmisano
Biography
Publications

Selected bibliography for the last five years (2016-2021).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. PALMISANO, Maria Carmela. Siracide : il timore del Signore è principio della sapienza. Credereoggi. 2020, anno 40, n. 3, str. 98-108. ISSN 1123-3281. [COBISS.SI-ID 26794499]
2. PALMISANO, Maria Carmela. Dimensioni di giustizia in alcuni testi sapienziali biblici = Dimensions of justice in some of the biblical Wisdom texts = Razsežnosti pravičnosti v nekaterih svetopisemskih modrostnih besedilih. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 1, str. 41-49. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/Palmisano.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/75/Palmisano. [COBISS.SI-ID 34624771], [Scopus]
financier: ARRS, Programi, P6-0262, SI, Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti
3. PALMISANO, Maria Carmela. Studio delle immagini e delle metafore sul timore del Signore in Ben Sira = Študij prispodob in metafor Gospodovega strahu pri Ben Sira = The study of images and metaphors on the fear of the Lord in Ben Sira. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 891-907. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Palmisano.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/04/Palmisano. [COBISS.SI-ID 8265818], [SNIP, WoS up to 13. 9. 2020: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, Scopus up to 29. 12. 2020: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1]
4. PALMISANO, Maria Carmela. La sapienza personificata e la sua relazione con il sapiente in Sir 24,1-22. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 3, str. 695-706, tabela. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/03/Palmisano.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-QQQJE02N. [COBISS.SI-ID 8020058], [SNIP, WoS]
5. PALMISANO, Maria Carmela. La polarità uomo-donna a partire da Pr 31,10-31 e nel contesto delle istruzioni sapienziali. Ricerche storico bibliche. 2018, anno 30, 1/2, str. 81-97. ISSN 0394-980X. [COBISS.SI-ID 7975770]
6. PALMISANO, Maria Carmela. Il discorso della Sapienza in Pr 8 secondo la traduzione di Martin Lutero = Govor modrosti v Prg 8 v prevodu Martina Lutra. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 72, št. 1/2, str. 183-201. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/72/Palmisano.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-M3O4WU2Q. [COBISS.SI-ID 7812186]

1.02 Review article

7. PALMISANO, Maria Carmela. La testimonianza nella successione profetica in 2 Re 2,1-18 = Pričevanje pri preroškem nasledstvu v 2 Kr 2,1-18 = Testimony within the apostolic succession in 2 Kings 2,1-18. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 1, str. 83-92. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-1, DOI: 10.34291/BV2019/01/Palmisano. [COBISS.SI-ID 8179802], [SNIP, WoS, Scopus]
8. PALMISANO, Maria Carmela. Apostolska konstitucija Veselje resnice (Veritatis gaudium) : papeževi izzivi in naš(a) odgovor(nost) = Apostolic constitution The joy of truth (Veritatis gaudium) : the pope's challenges and our response and responsibility. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 73, št. 1/2, str. 225-233. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/73/Palmisano.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-13ZGZ1ZR. [COBISS.SI-ID 8048986]

1.05 Popular article

9. PALMISANO, Maria Carmela. Upanje v Svetem pismu. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 1. okt. 2017, letn. 66, št. 40, str. 2. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7730522]
10. PALMISANO, Maria Carmela. Globlje razumeti dar našega življenja. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2. okt. 2016, letn. 65, št. 40, str. 2. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7496026]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

11. PALMISANO, Maria Carmela. La riflessione sulla storia in Ben Sira. In: KLJAJIĆ, Stipo (ed.), CIFRAK, Mario (ed.). Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33,33) : zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, povodom 70. godine života. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2018. Str. 189-201. Teološki radovi, sv. 85. ISBN 978-953-11-1088-4. [COBISS.SI-ID 7950938]
12. PALMISANO, Maria Carmela. Lo sguardo di Dio nel libro del Siracide : immagini e contesti. In: LUJIĆ, Božo (ed.), TEPERT, Darko (ed.). Bogu - gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26) : zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2016. Str. 109-126. Teološki radovi, sv. 79. ISBN 978-953-11-0934-5. [COBISS.SI-ID 7221082]

1.17 Independent professional component part or a chapter in a monograph

13. PALMISANO, Maria Carmela. Vicinanza di Dio e sapienza del popolo (Dt 4,1-8). In: CASSUTO MORSELLI, Marco (ed.). La Bibbia dell'Amicizia : brani della Torah/Pentateuco commentati da ebrei e cristiani. Milano: San Paolo, 2019. Str. 327-332. ISBN 978-88-922-1707-2. [COBISS.SI-ID 8072282]

1.19 Review, book review, critique

14. PALMISANO, Maria Carmela. S. Bussino, The Greek additions in the Book of Ben Sira, translated from Italian by Michatel Tait (AnBib. Dissertationes 203). Gregorian & Biblical Press, Roma 2013, p. 505, ISBN 978-88-7653-203-0. Rivista biblica. 2017, anno 65, nn. 1/2, str. 229-232. ISSN 0035-5798. [COBISS.SI-ID 7794266]

1.25 Other component parts

15. PALMISANO, Maria Carmela. Podobe poti v Svetem pismu : ob tednu za življenje 2020. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 11. okt. 2020, letn. 69, št. 41, str. 26. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 31630595]
16. PALMISANO, Maria Carmela. Skrivnost ljubezni : nedelja, 3. februar : 4. nedelja med letom. Magnificat. feb. 2019, letn. 6, št. 2, str. 62-63. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 8062298]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.01 Scientific monograph

17. PALMISANO, Maria Carmela. Siracide : introduzione, traduzione e commento. Cinisello Balsamo (Milano): San Paolo, cop. 2016. 519 str. Nuova versione della Bibbia dai testi antichi, 34. ISBN 978-88-215-9735-0. [COBISS.SI-ID 7200090]

2.05 Other educational material

18. PALMISANO, Maria Carmela. Hebrejščina I. : študijsko leto 2017/2018. Ljubljana: [M. C. Palmisano], 2018. 56 str., tabele. [COBISS.SI-ID 7894618]
19. PALMISANO, Maria Carmela. Monoteizmi, judovstvo : študijsko leto 2017/2018. Ljubljana: [M. C. Palmisano], 2018. 82 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7894106]
20. PALMISANO, Maria Carmela. Preroške knjige : študijsko leto 2017/2018. Ljubljana: [M. C. Palmisano], 2018. 91 str. [COBISS.SI-ID 7894874]
21. PALMISANO, Maria Carmela. Uvod v Novo zavezo : študijsko leto 2017/2018. Ljubljana: [M. C. Palmisano], 2018. 90 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7894362]


SECONDARY AUTHORSHIP


Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

22. ČEMAŽAR, Peter. Eksegetska analiza Lk 1,26-38 in interpretacije odlomka pri razumevanju dogme o Marijinem vnebovzetju : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Čemažar], 2020. V, 72 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119880. [COBISS.SI-ID 31316483]
23. OVČAR, Diana. Motiv naklonjenosti in vloga odkupitelja v Rutini knjigi : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Ovčar], 2017. VII, 89 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=96400&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7727962]

Mentor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

24. CEGLAR, Katja. Podoba Boga v PS 31 : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [K. Ceglar], 2019. VI, 48 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=107603. [COBISS.SI-ID 8115034]
25. DOLINŠEK, Ana. Pojem vzgoje v Prg 1-9;31 in v grškem kontekstu : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [A. Dolinšek], 2016. VI, 61 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85889&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7364186]
26. JEGLIČ, Mirjam. Starozavezno ozadje pojmovanja resnice v Janezovem evangeliju : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Jeglič], 2016. IX, 70 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84089&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7308378]

Translator

27. KRAŠOVEC, Jože (editor, translator). Sveto pismo. Zgodovinske knjige : drugi del : jeruzalemska izdaja [SPJ : uradni prevod Katoliške cerkve v Sloveniji]. 1. izd. Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca: Družina, 2019. 247 str. ISBN 978-961-04-0610-5, ISBN 978-961-94056-3-5. [COBISS.SI-ID 302189312]
28. PALMISANO, Maria Carmela. Siracide : introduzione, traduzione e commento. Cinisello Balsamo (Milano): San Paolo, cop. 2016. 519 str. Nuova versione della Bibbia dai testi antichi, 34. ISBN 978-88-215-9735-0. [COBISS.SI-ID 7200090]

Co-Mentor for Doctoral Dissertations (Bologna study programme)

29. BUDISELIĆ, Ervin. Vidiki bibličnega koncepta pričevanja in posebno razumevanje pričevanja v konceptu Lukovega pisanja = Aspects of the biblical concept of witness and the specific understanding of the concept in the writings of Luke : doktorska disertacija. Ljubljana: [E. Budiselić], 2019. XIV, 364, XV str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=117598. [COBISS.SI-ID 24818691]

Reviewer

30. MATJAŽ, Maksimilijan. Eksegeza evangelijev : "Kaj pa vi pravite, kdo sem?" (Mr 8,29). 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 303 str., ilustr. Priročniki TEOF, 25. ISBN 978-961-6844-59-8. [COBISS.SI-ID 292092928]


Selected bibliography for the last five years (2016-2021).
Last updated: 02. 04. 2021

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI

Govorilne ure v drugem semestru 2020/2021 (15.2.2021)

Govorilne ure:

v petek ob 12.45-13.30

na Zoomu

obvezno po predhodnem dogovoru po e-pošti,

Maria Carmela Palmisano, SL

We use cookies to improve your experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more