Roman Globokar studied theology at the University of Ljubljana and at the Pontifical Gregorian University in Rome where he received a licentiate (1998) and a doctorate (2001). He is assistant professor of Theological Ethics at the Faculty of Theology of the University of Ljubljana. From 2006 to 2018 he was is director of St. Stanislav's Institution, the biggest catholic school in Ljubljana. 


From 2005 he is a member of the National Medical Ethics Committee and from 2011 he participates at the National Experts Council for General Education. He is a co-chair of the European Regional Committee and a member of planning committee of CTEWC and also a member of the board of the Association of Bioethicists in Central Europe. 


He holds courses in the field of theological ethics (fundamental moral theology, bioethics, and social ethics). He is coordinator of the network “Bioethics” for the international exchanges of the program CEEPUS. He organised and coordinated international conferences on Ethics and Education. He was a guest lecturer at the Universities of Vienna, Graz and Opole and at the Theological High School in Pécs. He was also visiting fellow at Boston College, USA (January-March 2015) and at Trinity College, Dublin, Ireland (March-June 2018).


He has published several articles on fundamental theological ethics, bioethical topics, ecological ethics, mission of catholic school and educational issues in general. In 2013 he published in Slovenian a book Theological Ethics between Universalism and Particularism.

Guest professor/researcher
January – March 2015: Boston College, USA
March – June 2018: Trinity College, Dublin, Irska


Field of Teaching
Moral Theology, Bioethics, Social Ethics


Field of Research
Ecological Ethics, Bioethics, Fundamental Moral Theology, Metodology of Theological Ethics

Participation in Research Programmes and Projects

Researcher at the program "Ethical-religious grounds and perspectives of the society and the religious studies in context of education and violence", University of Ljubljana, Faculty of Theology (2015- )

Govorilne ure - doc. dr. Roman Globokar (18.10.2019)

Govorilne ure za študente pri doc. dr. Romanu Globokarju so ob ponedeljkih od 11.00 do 12.00 v kabinetu 212. 

Selected bibliography for the last five years (2016-2021).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. GLOBOKAR, Roman. Gemeinschaftliche Aspekte der Feier des Sakraments der Versöhnung. Acta Universitatis Carolinae Theologica. 2020, vol. 10, no. 1, str. 39-60. ISSN 1804-5588. DOI: 10.14712/23363398.2020.43. [COBISS.SI-ID 29040387]
2. GLOBOKAR, Roman. COVID-19, nacionalna država in družbeni nauk Cerkve = COVID-19, the nation state and the social doctrine of the Church. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 379-394. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Globokar. [COBISS.SI-ID 40991747], [SNIP, WoS up to 12. 2. 2021: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, Scopus up to 14. 4. 2021: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1]
3. GLOBOKAR, Roman. The ethics of Albert Schweitzer as an inspiration for global ethics. Studia teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego. 2020, t. 40, nr. 1, str. 55-71. ISSN 2391-937X. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sth/article/view/2049/1624, DOI: 10.25167/sth.2049. [COBISS.SI-ID 20670979]
4. GLOBOKAR, Roman. Normativnost človeške narave v času biotehnološkega izpopolnjevanja človeka = Normativity of human nature in the age of biotechnological human enhancement. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 611-628. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Globokar.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/03/Globokar. [COBISS.SI-ID 8261210], [SNIP, WoS, Scopus up to 6. 4. 2021: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 3]
5. GLOBOKAR, Roman. Krščanski antropocentrizem in izkoriščevalska drža človeka do naravnega okolja. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 349-364. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Globokar.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7993946], [SNIP, WoS up to 4. 2. 2021: no. of citations (TC): 7, without self-citations (CI): 6, Scopus up to 21. 3. 2021: no. of citations (TC): 7, without self-citations (CI): 6]
6. GLOBOKAR, Roman. Impact of digital media on emotional, social and moral development of children. Nova prisutnost. 2018, vol. 16, no. 3, str. 545-560. ISSN 1848-8676. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=306898. [COBISS.SI-ID 8010330], [SNIP, WoS up to 8. 2. 2021: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 3, Scopus up to 8. 5. 2021: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 3]
7. GLOBOKAR, Roman. Der Theologe im Dialog mit der säkularisierten Öffentlichkeit in Slowenien. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego. 2018, t. 38, nr. 2, str. 31-41. ISSN 0137-3420. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sth/article/view/467/292. [COBISS.SI-ID 8073050]
8. GLOBOKAR, Roman, RIFEL, Tadej. Medverski dialog pri religijskem pouku v Sloveniji. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 357-368, tabele. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Globokar.pdf. [COBISS.SI-ID 7772250], [SNIP, WoS, Scopus up to 18. 3. 2021: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1]
9. GLOBOKAR, Roman. Zwischen Begeisterung und Besorgnis : über die Rezeption von Amoris laetitia in Slowenien. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego. 2017, rok 37, t. 1, str. 191-202, tabele. ISSN 0137-3420. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sth/article/view/720/515. [COBISS.SI-ID 7699546]

1.02 Review article

10. GLOBOKAR, Roman. Etični razmislek o žrtvovanju človeških zarodkov v znanstvene namene. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 2, str. 313-332. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 7439962], [SNIP, WoS up to 10. 8. 2020: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 3, Scopus up to 10. 8. 2020: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 3]

1.04 Professional article

11. GLOBOKAR, Roman. Spoštljiv odnos do živali. Mohorjev koledar ... 2021, str. 95-98, ilustr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 43236355]
12. GLOBOKAR, Roman. Umweltschutz - ein Thema für die Theologie?. Ost-West : europäische Perspektiven. 2021, jahrg. 22, hft. 2, str. 82-90, ilustr. ISSN 1439-2089. [COBISS.SI-ID 63892227]
13. GLOBOKAR, Roman. Usoden preplet. Božje okolje. 2020, leto 45, št. 1, str. 10-11, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8321114]
14. GLOBOKAR, Roman. Digitalni domorodci. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. mar. 2019, letn. 21, št. 81, str. 12-13, ilustr. ISSN 1580-0482. [COBISS.SI-ID 8150106]
15. GLOBOKAR, Roman. Kam gre sodobna moralna teologija? : razmišljanje ob robu mednarodne konference teoloških etikov v Sarajevu. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. sep. 2018, št. 101, str. 14, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 7971930]

1.05 Popular article

16. GLOBOKAR, Roman. Ne zgolj zase, ampak za vse ljudi. Mladika. 2021, leto 65, [št.] 1/2, str. 4-5, ilustr. ISSN 1124-657X. http://www.mladika.com/wp-content/uploads/2021/02/Ml21-01-skup.pdf. [COBISS.SI-ID 52775171]
17. GLOBOKAR, Roman. Dialog namesto vzporednih monologov. Mladika. 2021, leto 65, [št.] 3, str. 22-23, ilustr. ISSN 1124-657X. http://www.mladika.com/wp-content/uploads/2021/03/Ml21-031.pdf. [COBISS.SI-ID 55507971]
18. GLOBOKAR, Roman. Osebno odpuščanje kot pot k narodni spravi. Mladika. 2021, leto 65, [št.] 4, str. 20-21, ilustr. ISSN 1124-657X. http://www.mladika.com/wp-content/uploads/2021/04/Ml21-04.pdf. [COBISS.SI-ID 62125571]
19. GLOBOKAR, Roman. Biti usmiljeni Samarijani v sodobni družbi ravnodušnosti. Žarek dobrote : informativno glasilo Karitas. 2021, [leto] 19, [št.] 4, str. 6-7. ISSN 1581-5528. [COBISS.SI-ID 59798275]
20. GLOBOKAR, Roman. Na sprehodu z robotom : mednarodna konferenca o etičnih izzivih umetne inteligence. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. jan. 2020, št. 117, str. 15, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 8293210]
21. GLOBOKAR, Roman. Evtanazija nasprotuje temeljni človekovi pravici do življenja. Ognjišče. [Tiskana izd.]. maj 2019, leto 55, št. 5, str. 6-7, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8110170]

1.08 Published scientific conference contribution

22. GLOBOKAR, Roman. Etična vprašanja pri genski terapiji redkih bolezni. In: UHAN, Mihaela (ed.), FAGANEL, Jože (ed.). Dan redkih bolezni : 7. nacionalna konferenca, 2. marec 2021 : spletni dogodek. Mengeš: Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, 2021. Str. 47-53. Knjižica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, 11. ISBN 978-961-94523-5-6. [COBISS.SI-ID 62633475]
23. GLOBOKAR, Roman. A gyermekek érzelmi és társadalmi fejlödése a digitális korban. In: CSONTA, Réka (ed.). Példabeszédek, élettörténetek és gondolatkísérletek : valláspedagógiai tanulmányok. Pécs: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, 2021. Str. 9-16. ISBN 978-615-5579-27-1. [COBISS.SI-ID 59196675]
24. GLOBOKAR, Roman. Vloga religij pri oblikovanju globalne etike = The role of religions in shaping a global ethics. In: PIVEC, Franci (ed.), KRISPER, Marjan (ed.), GAMS, Matjaž (ed.). Etika in stroka = Professional Ethics : 7. oktober 2020, 7 October, 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd international multiconference : zvezek D = volume D. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2020. Str. 17-20. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-194-8, ISBN 978-961-264-195-5. ISSN 2630-371X. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2020/IS2020_Volume_D%20-%20Etika%20in%20stroka.pdf. [COBISS.SI-ID 43017219]
25. GLOBOKAR, Roman. Kritika antropocentrizma u enciklici Laudato si'. In: BALOBAN, Stjepan (ed.), PETROVIĆ ŠTEFANAC, Dubravka (ed.). Laudato si'! Kako mijenjati stil života?. Zagreb: Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve: Kršćanska sadašnjost, 2020. Str. 101-113. ISBN 978-953-6710-24-9, ISBN 978-953-11-1337-3. [COBISS.SI-ID 33391875]
26. GLOBOKAR, Roman. Vloga šole pri čustvenem in socialnem razvoju otrok v digitalni dobi = The role of the school in children's emotional and social development in the digital age. In: RIFEL, Tadej (ed.). "Kritično mišljenje v digitalni dobi" : zbornik mednarodne konference ob petindvajsetletnici ponovnega delovanja Škofijske klasične gimnazije in Jegličevega dijaškega doma ter desetletnici ustanovitve Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Zavodu sv. Stanislava, 10.-12. maj 2018 = "Critical thinking in the digital age" : proceedings of the international conference in St. Stanislav's Institution 10th-12th May 2018. Ljubljana: Zavod sv. Stanislava: = St. Stanislav's Institution, 2018. Str. 32-53. Zbirka Simpoziji v Zavodu sv. Stanislava, 8. ISBN 978-961-6650-26-7. [COBISS.SI-ID 8060762]

1.09 Published professional conference contribution

27. GLOBOKAR, Roman. Vloga teologije in Teološke fakultete pri ustanovljanju [!] Univerze v Ljubljani in preoblikovanju slovenskega naroda v nacijo. In: LUKŠIČ, Igor (ed.). Vloga Univerze v Ljubljani pri preoblikovanju naroda v državo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2019. Str. 103-122. Knjižna zbirka Stičišča. ISBN 978-961-235-892-1. [COBISS.SI-ID 8219738]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

28. GLOBOKAR, Roman. COVID-19, the nation state and the social doctrine of the Church = COVID-19, nacionalna država in družbeni nauk Cerkve. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 24-25. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38041091]
29. GLOBOKAR, Roman. The ethics of vulnerability in the age of biotechnological enhancement of human = Etika ranljivosti v dobi biotehnološkega izpopolnjevanja človeka. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 24-25. [COBISS.SI-ID 8227674]
30. GLOBOKAR, Roman. Ethical implications of the belief into God the Creator regarding man's relationship towards creation = Etične implikacije vere v Boga Stvarnika glede človekovega odnosa do stvarstva. In: ŽALEC, Bojan (ed.), LAMPRET, Urška (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. Str. 18-19. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7985754]
31. GLOBOKAR, Roman. The motive of sacrifice in surrogacy = Motiv žrtvovanja pri nadomestnem materinstvu. In: ŽALEC, Bojan (ed.), LAMPRET, Urška (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. Str. 22-23. [COBISS.SI-ID 7447386]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

32. GLOBOKAR, Roman. Alojzij Šuštar kot moralni teolog v pokoncilski prenovi. In: JAMNIK, Anton (ed.), ŽALEC, Bojan (ed.). Nadškof Alojzij Šuštar : 100-letnica rojstva. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 166-185, ilustr. ISBN 978-961-04-0698-3. [COBISS.SI-ID 43233283]
33. GLOBOKAR, Roman. Werte in der Schule. In: MÜLLER, Sigrid (ed.), HÖLLINGER, Stephanie (ed.), BALDT, Bettina (ed.). Werte im Beruf : Ethik und Praxis im Gespräch. Münster: Aschendorff, 2020. Str. 95-111, ilustr. Studien der Moraltheologie, Neue Folge, New series, Bd. 14. ISBN 978-3-402-11950-1, ISBN 978-3-402-11949-5. https://www.aschendorff-buchverlag.de/res/user/vam/media/978-3-402-11953-2.pdf, DOI: 10.17438/978-3-402-11949-5. [COBISS.SI-ID 43426563]
34. GLOBOKAR, Roman. Social egg freezing and the concept of autonomy = A petesejtfagyasztás és az autonómia fogalma. In: RAGADICS, Tamás (ed.). Az élet kezdete és vége : bioetikai és szociáletikai tanulmányok. Pécs: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, 2019. Str. 9-28. ISBN 978-615-5579-24-0. [COBISS.SI-ID 8303450]
35. GLOBOKAR, Roman. Theologians and public ethical discourse in Slovenia. In: AUTIERO, Antonio (ed.). The Catholic ethicist in the local church. Maryknoll: Orbis Books, cop. 2018. Str. 161-172. Catholic theological ethics in the world church series, 6. ISBN 978-1-62698-274-1. [COBISS.SI-ID 7895130]
36. GLOBOKAR, Roman. Msgr. dr. Janez Zdešar in Cerkev na Slovenskem. In: GRIESSER PEČAR, Tamara (ed.), ZDEŠAR, Janez. Pričevalec težkih dni : spomini na beg iz teharskega taborišča. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2017. Str. 183-201. ISBN 978-961-04-0440-8. [COBISS.SI-ID 7808346]
37. GLOBOKAR, Roman. Truth and compassion when reversing a life decision. In: PETKOVŠEK, Robert (ed.), ŽALEC, Bojan (ed.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future. Wien; Zürich: Lit, cop. 2017. Str. 153-159, 180-181. Theology East-West, vol. 20. ISBN 978-3-643-90773-8. [COBISS.SI-ID 7541338]

1.17 Independent professional component part or a chapter in a monograph

38. GLOBOKAR, Roman. Zasebno šolstvo kot obogatitev šolskega prostora. In: RIFEL, Tadej (ed.), GLOBOKAR, Roman (ed.). Zasebno šolstvo za skupno dobro. Ljubljana: Inštitut za raziskovanje in evalvacijo šolstva, 2016. Str. 7-9. Katoliško šolstvo, 4. ISBN 978-961-93706-3-6. [COBISS.SI-ID 7322202]

1.19 Review, book review, critique

39. GLOBOKAR, Roman. Kollateralopfer: die Tötung von Unschuldigen als rechtliches und moralisches Problem. Edited by Matthias Gillner and Volker Stümke. Studies on Peace Ethics, 49. Münster: Aschendorff, 2014. Pp. 258 ... Theological studies. 2016, vol. 77, issue 2, str. 542-543. ISSN 0040-5639. [COBISS.SI-ID 7390042], [SNIP, WoS]

1.20 Preface, afterword

40. GLOBOKAR, Roman. Knjigi na pot. In: LINTNER, Martin M. Človek in ljube živali : etična vprašanja o ravnanju z živalmi. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019. Str. 13-18. ISBN 978-961-278-448-5. [COBISS.SI-ID 8219482]
41. GLOBOKAR, Roman (interviewee). 10 dogodkov, ki so zaznamovali 10 let šole. Odločitev za OŠ Alojzija Šuštarja. Megaron : zbornik. 2018/2019, str. 176, ilustr. ISSN 1318-3621. [COBISS.SI-ID 8060250]
42. GLOBOKAR, Roman. Skupaj ustvarjamo zgodbo. Megaron : zbornik. 2016/2017, str. 9, portret. ISSN 1318-3621. [COBISS.SI-ID 7494746]
43. GLOBOKAR, Roman. "Sanjal sem o mladi Cerkvi" : slovenski izdaji na pot. In: MARTINI, Carlo Maria, SPORSCHILL, Georg. Nočni pogovori v Jeruzalemu : o tveganjih na poti vere. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. Str. 7-8. ISBN 978-961-278-297-9. [COBISS.SI-ID 7537754]
44. GLOBOKAR, Roman. Pomen glasbe v celostni pedagogiki. In: KLEMENC, Mihael (ed.), PUNTAR, Kristina (ed.). Ustvarjamo sledi : zbornik ob 20-letnici Glasbene šole v Zavodu sv. Stanislava. Ljubljana: Zavod sv. Stanislava, 2016. Str. 5-6, portret. ISBN 978-961-6650-23-6. [COBISS.SI-ID 7766362]

1.21 Polemic, discussion, commentary

45. GLOBOKAR, Roman. Kakšna bo prihodnost Evrope po pandemiji?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 9. maj 2021, letn. 70, št. 19, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 62155523]
46. GLOBOKAR, Roman. Je koronavirus demonsko delovanje ali preprosto človeška neodgovornost?. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jan. 2021, leto 57, št. 1, str. 31-33, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 52762371]
47. GLOBOKAR, Roman. Bog ni rasist, ampak je Oče vseh ljudi. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2020, let. 69, št. 51/52, str. 27. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 52759811]
48. GLOBOKAR, Roman. Evtanazija je zloraba avtonomije. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 10. feb. 2019, letn. 68, št. 6, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8074074]
49. GLOBOKAR, Roman. Irska, quo vadis?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 3. jun. 2018, letn. 67, št. 23, str. 3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7881306]
50. GLOBOKAR, Roman. Ali se sploh splača učiti?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 19. feb. 2017, letn. 66, št. 8, str. 3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7563098]
51. GLOBOKAR, Roman. Velik premik v katoliški morali. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 2016, leto 66, št. 83, str. 4, portret. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 7393882]
52. GLOBOKAR, Roman. Obnovljeno vzgojno zavezništvo. Praznična Družina. 2016, št. 3, str. 7, portret. ISSN 2350-3645. [COBISS.SI-ID 7393626]

1.22 Interview

53. GLOBOKAR, Roman (interviewee). Ne smemo postati malodušni in pasivni : pogled družbenega nauka Cerkve na državljansko nepokorščino. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2. feb. 2020, letn. 69, št. 5, str. 12, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8316250]
54. GLOBOKAR, Roman (interviewee). Verskega življenja nam nič ne more omejiti : pogovor z dr. Romanom Globokarjem, profesorjem moralne teologije, o odnosu med vero in znanostjo. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 15. nov. 2020, letn. 69, št. 46, str. 2-3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 37893379]
55. GLOBOKAR, Roman (interviewee). "Vera v Boga ne nasprotuje razumu in znanosti, ampak spodbuja človeka, da zavzeto in odgovorno živi" : dr. Roman Globokar, moralni teolog. Ognjišče. [Tiskana izd.]. dec. 2020, leto 56, št. 12, str. 30-32, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 37870339]
56. GLOBOKAR, Roman (interviewee). Vera ni dodatek! : novi študentski duhovnik dr. Roman Globokar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 30. sep. 2018, letn. 67, št. 40, str. 10, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7971418]
57. GLOBOKAR, Roman (interviewee). "Če talente, ki jih imam, delim z drugimi, bom tudi sam bolj srečen" : pogovor z direktorjem Zavoda sv. Stanislava Romanom Globokarjem. Megaron : zbornik. 2017/2018, str. 7-8, portret. ISSN 1318-3621. [COBISS.SI-ID 7766618]
58. GLOBOKAR, Roman (interviewee). Etičen razvoj je mogoč!. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. jan. 2017, št. 81, str. 8-9, portret. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 7547226]
59. GLOBOKAR, Roman (interviewee). Kdo se boji pluralnosti?. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. dec. 2017, št. 92, str. 4-5, portret. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 7786586]
60. GLOBOKAR, Roman (interviewee). Naš specifičen pedagoški pristop : naš pogovor: dr. Roman Globokar. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. dec. 2017, letn. 19, [št.] 76, str. 21-22, portret. ISSN 1580-0482. [COBISS.SI-ID 7808090]
61. GLOBOKAR, Roman (interviewee). Tri vprašanja --- Romanu Globokarju. Novi svet : mesečnik Gibanja fokolarov. jun. 2016, letn. 52, št. 6, str. 4, ilustr. ISSN 1408-0257. [COBISS.SI-ID 7321946]
62. GLOBOKAR, Roman (interviewee). Od ideje do otroškega veselja. Pastirček na poti : glasilo Vrtca Dobrega pastirja. str. 8-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 7446362]

1.25 Other component parts

63. PURGER, Mojca, RIFEL, Tadej, GLOBOKAR, Roman, DEBEVEC, Marjana. Kaj me najbolj nagovarja v okrožnici Vsi smo bratje? : tu so zbrani utrinki štirih posameznikov, ki so prebrali papeževo okrožnico Vsi smo bratje. Zaupali so nam, kaj jih najbolj nagovarja v njej in kaj bi to pomenilo za slovenski prostor. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2021, leto 55, [št.] 1, str. 7-10, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 52757507]
64. GLOBOKAR, Roman. Prof. dr. Eberhard Schockenhof : (1953-2020). Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 3, str. 697-698. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/03/Globokar%2CMemoriamBV80%2C3.pdf. [COBISS.SI-ID 44608515], [SNIP]
65. GLOBOKAR, Roman. Etični izzivi umetne inteligence : 47. srečanje Innsbruškega kroga moralnih teologov in socialnih etikov : Innsbruck, 2.-4. januar 2020. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, 1, str. 239-242. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/01/Globokar.pdf. [COBISS.SI-ID 26641155], [SNIP]
66. GLOBOKAR, Roman. Božja potrpežljivost in prizanesljivost : nedelja, 19. julij : 16. nedelja med letom. Magnificat. jul. 2020, letn. 7, št. 7, str. 234-235. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 19952643]
67. GLOBOKAR, Roman. Mednarodno združenje za moralno teologijo in socialno etiko: 39. strokovni kongres Krščanska etika živali : Briksen, 8.-11. 9. 2019. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 569-572. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/02/Globokar.pdf. [COBISS.SI-ID 8225626], [SNIP]
68. GLOBOKAR, Roman. V besedi je moč : nedelja, 3. marec : 8. nedelja med letom. Magnificat. mar. 2019, letn. 6, št. 3, str. 55-56. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 8073562]
69. GLOBOKAR, Roman. Islamska etika in medreligijska družbena etika : letno srečanje moralnih teologov in družbenih etikov : Innsbruck, 3.-5. 1. 2018. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 281-282. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Globokar.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7879258], [SNIP]
70. GLOBOKAR, Roman. Praznik Svete družine - nedelja po božiču : 30. 12. 2018 : bogastvo medgeneracijskih odnosov v družini. Oznanjevalec. 2018/2019, leto c, št. 1, str. 36-38. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 8012378]
71. GLOBOKAR, Roman. Jezusovo vstajenje je začetek novega življenja : Velika noč : 21. 4. 2019. Oznanjevalec. 2018/2019, leto c, št. 2, str. 45-47. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 8083802]
72. GLOBOKAR, Roman. Človek postaja to, kar pričakuje : 19. nedelja med letom : 11. 8. 2019. Oznanjevalec. 2018/2019, leto c, št. 3, str. 54-56. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 8147546]
73. GLOBOKAR, Roman. Pomnoži nam vero : 27. nedelja med letom - rožnovenska : 6. 10. 2019. Oznanjevalec. 2018/2019, leto c, št. 4, str. 26-28. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 8184410]
74. GLOBOKAR, Roman. Usposabljanje na temo "How to participate as theologians in the public debate?" : Berlin, 7. -11. julij 2017. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 455-456. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Porocili.pdf. [COBISS.SI-ID 7774042], [SNIP]
75. GLOBOKAR, Roman. O medverskem dialogu v katoliških šolah : 89. generalna skupščina v Tirani. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2. apr. 2017, letn. 66, št. 14, str. 14, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7591770]
76. GLOBOKAR, Roman. Moralnim teologom o edinosti v različnosti. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. Velika noč 2017, letn. 66, št. 15/16, str. 13, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7599962]
77. GLOBOKAR, Roman. Verodostojno in pogumno : evropski moralni teologi o sodelovanju v javnih razpravah. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 23. jul. 2017, letn. 66, št. 30, str. 2, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7701850]
78. GLOBOKAR, Roman. Kaj narediti po četrtem carskem rezu?. Ognjišče. [Tiskana izd.]. maj 2017, leto 53, št. 5, str. 50-51, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 7701594]
79. GLOBOKAR, Roman. Spomini na nadškofa Alojzija Šuštarja : nagovor na akademiji ob Baragovem dnevu, 30. junija 2017. In: ZUPANČIČ, Marjan (ed.), DOLINAR, France M. (ed.), ROT, Pavle (ed.). Zbornik Občine Trebnje. 2, Nadškof Šuštar v spominu Slovencev : posvet ob 10. obletnici njegove smrti, Trebnje, 1. junija 2017. Trebnje: Kulturno društvo, 2017. Str. 105-109. ISBN 978-961-92100-2-4. [COBISS.SI-ID 7767642]
80. DEBEVEC, Tomas, FABJAN, Dragica, GLOBOKAR, Roman. Preprostost. Domače vaje : glasilo dijakov Škofijske klasične gimnazije. 2016, [letn.] 92, str. 9-11. [COBISS.SI-ID 7322458]
81. GLOBOKAR, Roman. Spomini na plemenitega sopotnika. In: JAMNIK, Anton. Naš nadškof Šuštar : eden od očetov slovenske samostojnosti : spomini njegovega tajnika škofa Antona Jamnika in nekaterih drugih sodelavcev in prijateljev. Koper: Ognjišče, 2016. Str. 135-139. ISBN 978-961-263-196-3. [COBISS.SI-ID 7531610]
82. CELESTINA, Gregor, ZLOBKO, Martin, PIŠLJAR SUHADOLC, Eva, KURINČIČ, Jože, GLOBOKAR, Roman, SCHWEIGER KOTAR, Lily, CERGOLJ, Barbara, RIFEL, Tadej, ARKO, Drago, ERCE VRATUŠA, Mirjam, PISK, Jernej, VIDMAR, Marina, ŽNIDARŠIČ HORVAT, Irena, WEILGUNY, Marko, ŠIJANEC, Pavle, FEŠTANJ, Simon. Etični kodeks zaposlenih. In: Vzgojni načrt. Ljubljana: Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija, [2016]. Str. 18-22. [COBISS.SI-ID 7395418]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.01 Scientific monograph

83. GLOBOKAR, Roman. Vzgojni izzivi šole v digitalni dobi. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (247 str.)), ilustr. Znanstvena knjižnica, 69. ISBN 978-961-6844-92-5. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/2021_ZnK69_Vzgojni_izzivi.pdf. [COBISS.SI-ID 45265923]
84. GLOBOKAR, Roman. Vzgojni izzivi šole v digitalni dobi. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 247 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 69. ISBN 978-961-6844-74-1. [COBISS.SI-ID 299374336]

2.05 Other educational material

85. GLOBOKAR, Roman. Bioetika : skripta za študente. Ljubljana: [R. Globokar], 2020. 123 str. [COBISS.SI-ID 38131203]

2.19 Radio or television broadcast

86. JEREBIČ, Marta (interviewer), KASTELIC, Anja (interviewee), GLOBOKAR, Roman (interviewee). Etičnost cepiv in moralna odgovornost cepljenja. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. Srečanja. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/srecanja_2021_02_16_eticnost_cepiv_Globokar_Kastelic. [COBISS.SI-ID 53163779]
87. FELTRIN NOVLJAN, Mateja (interviewer), GLOBOKAR, Roman (interviewee). Kako ostati miren in optimističen v danih razmerah. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. Za življenje. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/zz_2021_01_23_Roman_Globokar. [COBISS.SI-ID 53166083]
88. LESNIK, Blaž (interviewer), GLOBOKAR, Roman (interviewee). O ideologijah. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. Globine. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/globine_2021_02_09. [COBISS.SI-ID 53165059]
89. GLOBOKAR, Roman (interviewee). Doc. dr. Roman Globokar, predstojnik katedre za moralno teologijo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Nočni obisk. https://radioprvi.rtvslo.si/2020/05/nocni-obisk-1931/. [COBISS.SI-ID 21035267]
90. DEBEVEC, Marjana (interviewer), BAHOVEC, Igor (interviewee), GLOBOKAR, Roman (interviewee), PETROVIČ, Jorg Kristijan (interviewee). Kakšen svet bomo našli po pandemiji?. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. Pogovor o. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/po_2020_12_30_vsi_bratje. [COBISS.SI-ID 53169411]
91. GLOBOKAR, Roman, LANG, Nataša. Krščanstvo in živali. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Sedmi dan. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sedmi-dan/174668787. [COBISS.SI-ID 8353882]
92. KOCJANČIČ, Romana (author, interviewer), BEOVIĆ, Bojana (discussant), MILOŠEVIĆ, Vladimir (discussant), GLOBOKAR, Roman (discussant), TURK, Žiga (discussant). Življenje s koronavirusom. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Sveto in svet. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174718157. [COBISS.SI-ID 29181955]
93. KODELA, Zoran (author, interviewer), GLOBOKAR, Roman (discussant). Evtanazija. Maribor: Exodus TV, 2019. Na robu znanega. https://www.youtube.com/watch?v=VGsUnkFJc88. [COBISS.SI-ID 8354906]
94. GLOBOKAR, Roman, LANG, Nataša. Vzgojni vidik šole v digitalni dobi. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Sledi večnosti. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sledi-vecnosti/174638870. [COBISS.SI-ID 8354138]
95. KOCIJANČIČ, Romana (interviewer, author), GLOBOKAR, Roman (discussant), SIMONIČ, Barbara (discussant). Ozdravitev. Ljubljana: RTV Slovenija, 2016. Obzorja duha. https://4d.rtvslo.si/arhiv/obzorja-duha/174388332. [COBISS.SI-ID 7279450]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.11 Radio or television event

96. GLOBOKAR, Roman, JEREBIČ, Marta. Kako enotni smo kristjani pri nasprotovanju evtanaziji? : pogovor na Radiu Ognjišče, Ljubljana, 30. okt. 2019. [COBISS.SI-ID 8354650]
97. GLOBOKAR, Roman, JEREBIČ, Marta. "Pritisk, da bi evtanazirali bolnike z demenco, bo čedalje večji" : pogovor na Radiu Ognjišče, Ljubljana, 13. sep. 2019. [COBISS.SI-ID 8354394]
98. AVŠIČ-ŽUPANC, Tatjana (interviewee), POPOVIĆ, Mara (interviewee), TUL, Nataša (interviewee), GLOBOKAR, Roman (interviewee). Pogovor o Ziki : Radio Ognjišče, 2. 3. 2016. [COBISS.SI-ID 32615385]

3.14 Invited lecture at foreign university

99. GLOBOKAR, Roman. Personal xxperiences of the pandemic : lecture at the CEEPUS virtual Summer School Learning ethics through the pandemic, Palacký University Olomouc, Faculty of Theology, Olomouc (on-line), 18. 3. 2021. [COBISS.SI-ID 62123011]
100. GLOBOKAR, Roman. Application of bioethical guidelines in the field of research : lecture at Episcopal Theological College of Pécs, Department of Philosophy and Social Sciences, Pécs, 7. 5. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 8135514]
101. GLOBOKAR, Roman. Bioethical argumentation in the pluralistic society : lecture at Episcopal Theological College of Pécs, Department of Philosophy and Social Sciences, Pécs, 7. 5. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 8135770]
102. GLOBOKAR, Roman. Die Normativität der menschlichen Natur in der Zeit der biotechnologischen Perfektion des Menschen : Gastvorlesung an der Theologischen Fakultät der Universität Erfurt, Erfurt, 11. 7. 2019. [COBISS.SI-ID 36523267]
103. GLOBOKAR, Roman. Amoris Laetitia und die Lebensentscheidung : lecture at the Faculty of Theology in Graz, 17. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 7896666]
104. GLOBOKAR, Roman. Discussion about the film "Iris" : lecture at Theological College of Pécs, 12. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 7897690]
105. GLOBOKAR, Roman. Ethische Erziehung in der digitalen Welt : lecture at the Faculty of Theology in Graz, 15. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 7896154]
106. GLOBOKAR, Roman. How to live with dementia : lecture at Theological College of Pécs, 12. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 7897434]
107. GLOBOKAR, Roman. Identität und Demenz : lecture at the Faculty of Theology in Graz, 15. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 7896410]
108. GLOBOKAR, Roman. Personal identity : lecture at Theological College of Pécs, 13. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 7897178]
109. GLOBOKAR, Roman. Werte in der Schule : ringvorlesung Werte im Beruf: Expertlnnen aus Theorie und Praxis im Dialog, Universität Wien, Katholisch-Theologische Fakultät, 8. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 7895898]
110. GLOBOKAR, Roman. Bioethical questions : do the Christians confessions argue differently? : lecture at the summer school "Ecumenical and interreligious approaches to Bioethics", CEEPUS programme, University of Vienna, Catholic Theological Faculty, 12.-18. jun. 2017. [COBISS.SI-ID 7821914]
111. GLOBOKAR, Roman. Bioethics in the public sphere : perspective from Slovenia : lecture at the summer school "Ecumenical and interreligious approaches to Bioethics", CEEPUS programme, University of Vienna, Catholic Theological Faculty, 12.-18. jun. 2017. [COBISS.SI-ID 7822170]
112. GLOBOKAR, Roman. A Catholic approach to bioethics : lecture at the summer school "Ecumenical and interreligious approaches to Bioethics", CEEPUS programme, University of Vienna, Catholic Theological Faculty, 12.-18. jun. 2017. [COBISS.SI-ID 7821658]
113. GLOBOKAR, Roman. Bioethik in Slowenien : predavanje v okviru programa CEEPUS, Karl-Franzens-Universität Graz, Theologische Fakultät, 6.-10. jun. 2016. [COBISS.SI-ID 7822938]
114. GLOBOKAR, Roman. Lebensentscheidung bei Klaus Demmer : predavanje v okviru programa CEEPUS, Karl-Franzens-Universität Graz, Theologische Fakultät, 6.-10. jun. 2016. [COBISS.SI-ID 7823194]
115. GLOBOKAR, Roman. Rezeption von Amoris Laetitia in Slowenien : predavanje v okviru programa CEEPUS, Karl-Franzens-Universität Graz, Theologische Fakultät, 6.-10. jun. 2016. [COBISS.SI-ID 7823450]

3.15 Unpublished conference contribution

116. GLOBOKAR, Roman. Impact of digital media on emotional, social and moral development of children : lecture at the conference Parables, Life Stories and Thought Experiments in the Classroom, Pécs, 14. Jul. 2020. [COBISS.SI-ID 58764035]
117. GLOBOKAR, Roman. Gemeinschaftliche Aspekte des Feierns des Sakraments der Versöhnung : predavanje na konferenci Sakramente im Kontext: die theologischen Disziplinen vor neuen Fragestellungen im 21. Jahrhundert, Prag, 21.-24. mar. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 8135258]
118. GLOBOKAR, Roman. Vloga teologije in teološke fakultete pri preoblikovanju naroda v nacijo in ustanavljanju UL : predavanje na konferenci Vloga Univerze v Ljubljani pri preoblikovanju slovenskega naroda v nacijo, Ljubljana, 21. 5. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 8135002]
119. GLOBOKAR, Roman. Was spaltet Europa? : predavanje na konferenci Europäische Integration auf dem Prüfstand, Wien, 4.-5. apr. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 8134746]
120. GLOBOKAR, Roman. Education and ethics : predstavitev in poster na konferenci The Third International Conference of Catholic Theological Ethics in the World Church (CTEWC) - Building Bridges for the Future, Sarajevo, July 26-29 2018. 2018. [COBISS.SI-ID 7945050]
121. GLOBOKAR, Roman. Etika v znanosti : predavanje na 24. slovenskem festivalu znanosti, Ljubljana, 25. sep. 2018. [COBISS.SI-ID 7992154]
122. GLOBOKAR, Roman. Der Theologe im Dialog mit der säkularisierten Öffentlichkeit in Slowenien = Teolog w dialogu z zsekularyzowaną sferą publiczną w Slowenii : prispevek na mednarodni konferenci Teologia w przestrzeni publicznej - Theoogie in der Öffentlichkeit, Opole, 21-23. 03. 2018. [COBISS.SI-ID 7895386]
123. GLOBOKAR, Roman. Una rete di connessione veramente europea tra teologi morali : l'esperienza della conferenza CTEWC di Cracovia : prispevek na mednarodnem srečanju The theological ethics in the face of which challenges?, Accademia Alfonsiana [Rim], 13. marec 2017. [COBISS.SI-ID 7895642]

3.16 Unpublished invited conference lecture

124. VOLJČ, Božidar, KOVAČ, Edvard, GLOBOKAR, Roman, GROŠELJ, Urh, FAGANEL, Jože. Etična vprašanja in hemofilija kot redka bolezen : vabljeno predavanje na okrogli mizi, Ljubljana, 22. 10. 2020. [COBISS.SI-ID 40982275]
125. GROŠELJ, Urh, GLOBOKAR, Roman, VOLJČ, Božidar. Discussion circle concerning the role of Ethical Committees : invited lecture at the international summer school Bioethics and Politics-Confrontation with topical issues, Faculty of Theology, Ljubljana, 16-20 May 2016. [COBISS.SI-ID 20701699]

3.25 Other performed works

126. GLOBOKAR, Roman. Krzysztof Kieslowski, Dekalog 8 - discussion of the film : lecture at Episcopal Theological College of Pécs, Department of Philosophy and Social Sciences, Pécs, 7. 5. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 8136026]
127. GLOBOKAR, Roman. Odprtost za duhovnost pri mladih v digitalnem svetu : predavanje in pogovor o temi, Ljubljana, 27. 5. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 8134490]


SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

128. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. GLOBOKAR, Roman (field editor 2007-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?

Selected bibliography for the last five years (2016-2021).
Last updated: 10. 06. 2021

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI

"Ethical-religious grounds and perspectives of the society and the religious studies in context of education and violence" (2015-)

"INTEGRITY: Empowering students through evidence-based, scaffolded learning of Responsible Conduct in Research (RCR)" (2019-)