Ni obvestil.

Selected bibliography for the last five years (2019-2024).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. POHAR, Borut. Mystery and humility in the depths of understanding of reality. Religions. 2023, [vol.] 14, [iss.] 4, str. 1-22, ilustr. ISSN 2077-1444. https://www.mdpi.com/2077-1444/14/4/433, DOI: 10.3390/rel14040433. [COBISS.SI-ID 154908163], [SNIP, WoS, Scopus]
2. POHAR, Borut. Resonanca med znanostjo in krščanskim naukom kot pot do resonančnosti pluralne družbe = Resonance between science and christian doctrine as a path to resonance in a pluralistic society. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 573-585. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/Pohar.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2022/03/Pohar. [COBISS.SI-ID 134627331], [SNIP, WoS, Scopus]
3. POHAR, Borut. Interdisciplinary definition of evolution based on analogous Mountain-body model of understanding. European journal of science and theology. 2022, vol. 18, no. 1, str. 27-39. ISSN 1842-8517. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue18.html. [COBISS.SI-ID 110586115], [SNIP, WoS up to 10. 6. 2023: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 0, without self-citations per author (CIAu): 0.00, Scopus up to 10. 6. 2023: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 0, without self-citations per author (CIAu): 0.00]
4. POHAR, Borut. Trinitarian natural theology and the argument from true love. Philosophia. 2022, vol. 23, n. 1, str. 64-82. ISSN 2244-1875. https://www.pnprs-philosophia.com/2022-january-volume-23-no-1, DOI: 10.46992/pijp.23.1.a.4. [COBISS.SI-ID 110614787], [SNIP, WoS, Scopus]
5. POHAR, Borut. The Gospel’s double antisymmetry as the end-point of the development of Western society. Religions. 2022, [vol.] 13, [iss.] 1, str. 1-29. ISSN 2077-1444. https://www.mdpi.com/2077-1444/13/1/80/htm, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, DOI: 10.3390/rel13010080. [COBISS.SI-ID 110522115], [SNIP, WoS up to 4. 2. 2024: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 0, without self-citations per author (CIAu): 0.00, Scopus up to 15. 6. 2023: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 0, without self-citations per author (CIAu): 0.00]
6. POHAR, Borut. The analogical model of cognitive principles and its significance for the dialogue between science and theology. Religions. 2021, [vol.] 12, [iss.] 4, str. 1-24. ISSN 2077-1444. https://www.mdpi.com/2077-1444/12/4/230, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, DOI: 10.3390/rel12040230. [COBISS.SI-ID 57744643], [SNIP, WoS up to 18. 5. 2023: no. of citations (TC): 4, without self-citations (CI): 0, without self-citations per author (CIAu): 0.00, Scopus up to 9. 5. 2023: no. of citations (TC): 4, without self-citations (CI): 0, without self-citations per author (CIAu): 0.00]
7. POHAR, Borut. Transhumanizem v službi človekove odgovornosti do stvarstva = Transhumanism in the service of human's responsibility for creation. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 643-656. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Pohar.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/03/Pohar. [COBISS.SI-ID 8261722], [SNIP, WoS up to 23. 3. 2024: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00, Scopus up to 20. 1. 2024: no. of citations (TC): 4, without self-citations (CI): 4, without self-citations per author (CIAu): 4.00]

1.02 Review article

8. POHAR, Borut. Pomen tehnologije in religije v kontekstu teistične evolucije Teilharda de Chardina = The meaning of technology and religion in the context of Teilhard de Chardin’s theistic evolution. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 83, št. 4, str. 893-910. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2023/04/Pohar.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, DOI: 10.34291/BV2023/04/Pohar. [COBISS.SI-ID 179018499], [SNIP, WoS, Scopus]
project: P6-0269 Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; funder: ARIS

1.04 Professional article

9. POHAR, Borut. Argument iz Ljubezni. Tretji dan. 2023, [letn.] 50, [št.] 1, str. 87-93. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 157869827]
10. POHAR, Borut. Predpostavke naivnega metafizičnega naturalizma in njihova neupravičenost. 1. del. Tretji dan. 2023, [letn.] 50, [št.] 3, str. 86-96, ilustr. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 183015427]

1.05 Popular article

11. POHAR, Borut. Srečanja so mnogim vrnila zaupanje v življenje. Magnificat. dec. 2023, letn. 10, št. 12, str. 130-132. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 173792259]
12. POHAR, Borut. YouTube in drugi medijski kanali Vincencijanske družine. Vincencijeva pot : iz življenja vincencijanske družine. 2023, letn. 17, št. 2, str. 12-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 170932227]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

13. POHAR, Borut. The meaning of technology and religion in the context of de Chardinʼs theistic evolution = Pomen tehnologije in religije v kontekstu de Chardenove teistične evolucije. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 49-50. [COBISS.SI-ID 172249603]
14. POHAR, Borut. Resonance between science and Christian doctrine as a path to resonance in a pluralistic society = Resonanca med znanostjo in krščanskim naukom kot pot do resonančnosti pluralne družbe. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 35-36. [COBISS.SI-ID 130092803]
15. POHAR, Borut. God's plan and God's providence as the reason for man's hope and trust = Božji načrt in Božja Previdnost kot razlog človekovega upanja in zaupanja. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 38-39. [COBISS.SI-ID 84729091]

1.25 Other component parts

16. POHAR, Borut. Jezus izpolnjuje Izaijevo prerokbo : 3. nedelja med letom, 22. 1. 2023. Oznanjevalec. 2022/2023, leto a, št. 1, str. 39-41. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 153906179]
17. POHAR, Borut. Eden je naš učitelj, mi vsi pa smo bratje : 31. nedelja med letom - zahvalna : 5. 11. 2023. Oznanjevalec. 2022/2023, leto a, št. 4, str. 226-228. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 177773059]
18. POHAR, Borut. Najmanj je pri Bogu največ : 4. adventna nedelja : 19. 12. 2021. Oznanjevalec. 2021/2022, leto c, št. 1, str. 21-23. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 86599171]
19. POHAR, Borut. S Kristusom umrjemo, s Kristusom vstanemo k novemu življenju : Velika noč, 16. 4. 2022. Oznanjevalec. 2021/2022, leto c, št. 2, str. 150-152. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 153914883]
20. POHAR, Borut. Iščimo pravi zaklad : 19. nedelja med letom, 7. 8. 2022. Oznanjevalec. 2021/2022, leto c, št. 3, str. 246-248. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 153910531]
21. POHAR, Borut. Bog daje večno življenje : 32. nedelja med letom, 6. 11. 2022. Oznanjevalec. 2021/2022, leto c, št. 4, str. 329-331. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 153909763]


SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

22. Prijatelj. POHAR, Borut (editor in chief 2012-). Ljubljana: Misijonska družba (lazaristi), 1969-Celje: Dom Sv. Jožef, 2013-. ISSN 1318-7147. [COBISS.SI-ID 19039234]

Translator

23. MARIJON, Damjana (interviewee). Življenje v skupnosti z Bogom in ljudmi je pot do sreče. Prijatelj. 2019, letn. 51, št. 2, str. 6-11, ilustr. ISSN 1318-7147. [COBISS.SI-ID 8113754]

Interviewer

24. CRNOBRNJA, Zdravka (interviewee). Moje poslanstvo je odpovedovanje posvetnemu življenju. Prijatelj. feb./mar. 2022, letn. 54, št. 1, str. 5-14, ilustr. ISSN 1318-7147. [COBISS.SI-ID 101185283]


Selected bibliography for the last five years (2019-2024).
Last updated: 20. 05. 2024

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI