Branko Klun (*1968), Professor of Philosophy.
International Baccalaureate (1987) at the United World College of the Adriatic (Duino-Triest, Italy). Bachelor of Philosophy (1990) at the Pontifical University Gregoriana (Rome). M.A. (1994) and Ph.D. (1999) at the University of Vienna, Austria. Research semester (1995-96) at the University of Paris X (Nanterre).
Tutor assistant at the University of Vienna (1995). Junior Research Fellow and Teaching Assistant at the Department of Philosophy, Faculty of Arts, University of Ljubljana (1997-99). Since 1999 at the Faculty of Theology, University of Ljubljana: Teaching Assistant (1999), Assistant Professor (2001), Associate Professor (2007), Full Professor (2019). 2004-06 Vice-Dean of the faculty.
Invited lectures: University of Innsbruck (2001), Regensburg (2005), Graz (2005), Institut Catholique de Toulouse (2006 and 2012). Visiting lecturer at the University of Vienna (spring term 2012, spring term 2019). Project leader (together with Michael Staudigl) of the Slovene-Austrian bilateral research project: »The Return of the Religious in Postmodern Thought« (2016 – 2018). 
 

Ni obvestil.

Selected bibliography for the last five years (2019-2024).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. KLUN, Branko. Rosov pojem resonance v dialogu s fenomenologijo = Rosa’s concept of resonance in dialogue with phenomenology. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 535-546. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/Klun.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2022/03/Klun. [COBISS.SI-ID 134549507], [SNIP, WoS up to 24. 3. 2024: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 2.00, Scopus up to 26. 1. 2024: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 2.00]
2. KLUN, Branko. Neosholastična metafizika Aleša Ušeničnika in njena (post)moderna kritika = The neo-scholastic metaphysics of Aleš Ušeničnik and its (post)modern critique. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 4, str. 975-988. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/04/Klun.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2022/04/Klun. [COBISS.SI-ID 135705859], [SNIP, WoS, Scopus up to 12. 4. 2024: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00]
project: J6-3140 Slovenska intelektualna zgodovina v luči sodobnih teorij religije: od ločitve duhov in kulturnega boja do komunistične revolucije; funder: ARRS
3. KLUN, Branko. Vera, upanje in ljubezen v luči fenomenološko eksistencialne analize = Faith, hope, and love in the light of phenomenological existential analysis. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 783-795. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Klun.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2021/04/Klun. [COBISS.SI-ID 91377411], [SNIP, Scopus up to 12. 12. 2022: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 3, without self-citations per author (CIAu): 3.00]
4. KLUN, Branko. Incarnation and "de-carnation" in the hermeneutics of Gianni Vattimo. Acta philosophica. 2020, vol. 29, fasc. 1, str. 161-177. ISSN 1825-6562. https://www.actaphilosophica.it/article/view/3654, DOI: 10.19272/202000701009. [COBISS.SI-ID 8326490], [SNIP, WoS, Scopus up to 11. 5. 2024: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00]
5. KLUN, Branko. Transcendence and acknowledgment : questioning Marion's reversal in phenomenology = Transcendenca in priznanje : vprašanja glede Marionovega obrata v fenomenologiji. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 367-379. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-2, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/02/Klun. [COBISS.SI-ID 8224602], [SNIP, WoS up to 22. 3. 2024: no. of citations (TC): 5, without self-citations (CI): 5, without self-citations per author (CIAu): 5.00, Scopus up to 28. 1. 2024: no. of citations (TC): 6, without self-citations (CI): 6, without self-citations per author (CIAu): 6.00]
6. KLUN, Branko. Transhumanizem in transcendenca človeka = Transhumanism and human transcendence. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 589-599. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Klun.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/03/Klun. [COBISS.SI-ID 8260698], [SNIP, WoS up to 22. 3. 2024: no. of citations (TC): 8, without self-citations (CI): 8, without self-citations per author (CIAu): 8.00, Scopus up to 25. 1. 2024: no. of citations (TC): 9, without self-citations (CI): 9, without self-citations per author (CIAu): 9.00]
7. KLUN, Branko. Andersheit und Verstehen : eine hermeneutische Annäherung an Levinas. Synthesis philosophica : international edition of the journal Filozofska istraživanja. International ed. no. 1, 2019, str. 141-156. ISSN 0352-7875. https://hrcak.srce.hr/224041, DOI: 10.21464/sp34110. [COBISS.SI-ID 8199770], [SNIP, WoS up to 24. 3. 2024: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00, Scopus up to 18. 1. 2024: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00]

1.02 Review article

8. KLUN, Branko. Rezilienca in resonanca : v iskanju nove drže do sveta = Resilience and resonance : searching for a new attitude towards the world. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 2, str. 281-292. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2020/02/Klun. [COBISS.SI-ID 40826371], [SNIP, WoS up to 22. 3. 2024: no. of citations (TC): 15, without self-citations (CI): 14, without self-citations per author (CIAu): 14.00, Scopus up to 3. 2. 2024: no. of citations (TC): 20, without self-citations (CI): 19, without self-citations per author (CIAu): 19.00]

1.04 Professional article

9. KLUN, Branko. Kritično mišljenje in mediji : ali je mogoča družbena stvarnost, ki ne bo podlegla logiki moči in medijski manipulaciji?. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. feb. 2023, št. 154, str. 6, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 140540163]
10. KLUN, Branko. Die Kunst des Lebens - philosophisch verstanden. Zeitschrift für Integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge. 2023, jg. 28, nr. 108, str. 11-12, ilustr. ISSN 1991-7635. [COBISS.SI-ID 162712067]
11. KLUN, Branko. Znanost - med vero in nejevero. Božje okolje. 2020, leto 46 [i. e. 45], št. 6, str. 36-37, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 44821251]
12. KLUN, Branko. Narava in svoboda. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. jun. 2020, letn. 22, št. 86, str. 19-20, ilustr. ISSN 1580-0482. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 20356611]

1.06 Published scientific conference contribution (invited lecture)

13. KLUN, Branko. Tišina in molk z vidika fenomenološko-eksistencialne analize. In: SENTOČNIK, Jožica Tina (ed.), SERNEC, Karin (ed.). Tišina in mir : 18. Bregantovi dnevi : zbornik prispevkov : [Grand hotel Bernardin - Kongresni center Bernardin, Portorož, 8. 6.-11. 6. 2023]. Ljubljana: Združenje psihoterapevtod [!] Slovenije - zbornica, 2023. Str. 47-58. ISBN 978-961-94096-6-4. [COBISS.SI-ID 162692355]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

14. KLUN, Branko. Aleš Ušeničnik's Neo-scholastic metaphysics and his understanding of Christianity in the light of (post)modern philosophical and theological critique = Neosholastična metafizika Aleša Ušeničnika v luči (post)moderne filozofske in teološke kritike. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 18-19. [COBISS.SI-ID 144135683]
15. KLUN, Branko. Transformations of the world by digital technology, and the challenges for the religious experience = Spreminjanje sveta zaradi digitalne tehnologije in izzivi za religiozno izkustvo. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 32-33. [COBISS.SI-ID 172206083]
16. KLUN, Branko. Echoes of the phenomenological tradition in Rosa's idea of resonance = Odmevi fenomenološke tradicije v Rosovi ideji resonance. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 25. [COBISS.SI-ID 130094851]
17. KLUN, Branko. The otherness of the other between knowledge and acknowledgement. In: BOŽIČ, Andrej (ed.). Phenomenology and sociality : the 6th Conference of the Central and East European Society for Phenomenology : abstracts. Ljubljana: Institute Nova Revija for the Humanities, 2021. Str. 85-86. ISBN 978-961-7014-30-3. [COBISS.SI-ID 162404611]
18. KLUN, Branko. Faith, hope, and love in the light of phenomenological existential analysis = Vera, upanje in ljubezen v luči fenomenološko eksistencialne analize. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 26-27. [COBISS.SI-ID 84712195]
19. KLUN, Branko. Potentials and limits of a phenomenological approach to St Bonaventure = Možnosti in meje fenomenološkega pristopa k sv. Bonaventuru. In: BOBOVNIK, Nena (ed.), BOGATAJ, Jan Dominik (ed.), ŠPELIČ, Miran (ed.). Ut bon(aventurian)i fiamus : International Conference on the 800th anniversary of the birth of St. Bonaventure = Mednarodna znanstvena konferenca ob 800-letnici rojstva sv. Bonaventura : Ljubljana, 30. 9.-1. 10. 2021 : [zbornik s povzetki]. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2021. Str. 26-29. [COBISS.SI-ID 80183299]
20. KLUN, Branko. Ideja Boga in prisotnost Boga : nekaj filozofskih razmislekov. In: JEREBIC, Drago (ed.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ed.). V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo? : zbornik prispevkov : petek, 15. 10. 2021 = U kakvoga Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? : knjiga sažetaka : petak, 15. 10. 2021. Đakovo; Ljubljana; Osijek: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu: Sveučilišta Josipa Strossmayera u Osijeku: Teološka fakulteta Univerza v Ljubljani, 2021. Str. 91-92. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/zbornik%20prispevkov%209_%20oktober%202021.pdf. [COBISS.SI-ID 84392707]
21. KLUN, Branko. Resilience and resonance. Searching for a new attitude towards the world = Rezilienca in resonanca. V iskanju nove drže do sveta. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 27-28. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38154243]
22. KLUN, Branko. Transhumanism and human transcendence = Transhumanizem in človeška transcendenca. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 27. [COBISS.SI-ID 8227930]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

23. KLUN, Branko. The theological virtues and Heidegger's existential analytic. In: PETKOVŠEK, Robert (ed.), ŽALEC, Bojan (ed.). Hope and trust in times of global despair and mistrust. Berlin: Lit, cop. 2023. Str. 67-74, 224-225. Theology East - West, vol. 31. ISBN 978-3-643-91506-1, ISBN 978-3-643-96506-6. [COBISS.SI-ID 170258691]
24. KLUN, Branko. Phänomen und Offenbarung bei Jean-Luc Marion. In: ESTERBAUER, Reinhold (ed.). Das Unfassbare vor Augen : Neue phänomenologische Annäherungen an Religion : für Günther Pöltner zum 80. Geburtstag. 1. Aufl. Baden-Baden: K. Alber, 2023. Str. 31-51. ISBN 978-3-495-99866-3, ISBN 978-3-495-99867-0. [COBISS.SI-ID 162703363]
25. KLUN, Branko. Resilience and resonance : Rosa's conception of the good life in challenging times. In: PETKOVŠEK, Robert (ed.), ŽALEC, Bojan (ed.). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. Str. 33-41, 242. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 119922947]
26. KLUN, Branko. Krščanski platonizem : aktualnost neke dediščine. In: TYSON, Paul G. Vrnitev k resničnosti : krščanski platonizem za naš čas. Ljubljana: KUD Logos, 2021. Str. 283-301. Knjižna zbirka KUD Logos, 80. ISBN 978-961-7096-99-6. [COBISS.SI-ID 104450819]
27. KLUN, Branko. "Sich empfangen aus dem, was sich gibt" : zur Frage nach der Subjektivität im Dativ. In: STAUDIGL, Michael (ed.). Der Primat der Gegebenheit : zur Transformation der Phänomenologie nach Jean-Luc Marion. Freiburg; München: K. Alber, 2020. Str. 115-132. Alber Philosophie. ISBN 978-3-495-48708-2. [COBISS.SI-ID 44784387]
28. KLUN, Branko. Misliti Boga po metafiziki : filozofski obrat pri Jean-Lucu Marionu. In: KLUN, Branko (ed.), TREBEŽNIK, Luka (ed.). Vračanje religije v postmodernem kontekstu. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 9-26. Znanstvena knjižnica, 68. ISBN 978-961-6844-73-4. [COBISS.SI-ID 8088666]

1.17 Independent professional component part or a chapter in a monograph

29. KLUN, Branko. Teološko-filozofska hermenevtika pri sv. Bonaventuru in njen pomen za današnji čas. In: BONAVENTURA. Kako se različne umetnosti zvajajo na teologijo = De reductione artium ad theologiam ; O trojni poti = De triplici via. Ljubljana: Brat Frančišek, 2021. Str. 6-29. Pergamenti, 3. ISBN 978-961-6873-64-2. [COBISS.SI-ID 78373891]

1.19 Review, book review, critique

30. KLUN, Branko. Francis S. Collins, Jezik Boga : znanstvenik predstavlja dokaze za verovanje : Celjska Mohorjeva družba, 2019, 291 strani. Zvon : kulturno - družbena revija. 2020, letn. 23, št. 1, str. 76-77, ilustr. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 8322394]

1.20 Preface, editorial, afterword

31. KLUN, Branko, TREBEŽNIK, Luka. Uvod. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 283-285. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-2, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 8236378], [SNIP]
32. KLUN, Branko, TREBEŽNIK, Luka. Uvod. In: KLUN, Branko (ed.), TREBEŽNIK, Luka (ed.). Vračanje religije v postmodernem kontekstu. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 7-8. Znanstvena knjižnica, 68. ISBN 978-961-6844-73-4. [COBISS.SI-ID 8090714]

1.22 Interview

33. KLUN, Branko (interviewee). Vedeti za lastno smrt : filozof Branko Klun: "Moja smrt je bolj gotova od vsake druge gotovosti v mojem življenje". Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 29. okt. 2023, letn. 72, št. 43, str. 2-3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 170131971]
34. KLUN, Branko (interviewee). Za resnico se moramo osvoboditi : filozof in profesor na Teološki fakulteti dr. Branko Klun o sodobnem praznoverju, o subjektivnosti in objektivnosti resnice ter o svobodi, ki jo prinaša. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 20. feb. 2022, letn. 71, št. 7, str. 2-3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 98000131]
35. KLUN, Branko (interviewee). "Ključne stvari v življenju se nam še vedno zgodijo onkraj naše moči" : intervju s profesorjem teološke fakultete Brankom Klunom. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. ilustr., 25. dec. 2022. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/slovenija/kljucne-stvari-v-zivljenju-se-nam-se-vedno-zgodijo-onkraj-nase-moci/652170. [COBISS.SI-ID 162408451]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.05 Other educational material

36. KLUN, Branko. Sodobna filozofija : (študijsko gradivo). Ljubljana: [B. Klun], 2022. 98 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 172938755]
37. KLUN, Branko. Filozofija narave : (študijsko gradivo za interno uporabo slušateljev). Ljubljana: [B. Klun], 2021. 102 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 172936195]

2.06 Dictionary, encyclopaedia, lexicon, manual, atlas, map

38. MIHELIČ ZAJEC, Andreja, KARNJUŠ, Igor, BABNIK, Katarina, KLUN, Branko, ŠTRANCAR, Klelija, AŽMAN, Monika (editor). Splošna priporočila za duhovno oskrbo v zdravstveni negi. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2020. 24 str. ISBN 978-961-273-219-6. [COBISS.SI-ID 304154880]

2.19 Radio or television broadcast, podcast, interview, press conference

39. KLUN, Branko, KRALJ, Robert. Jean Luc Marion : razodetje kot fenomen. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Sedmi dan. https://ars.rtvslo.si/2019/01/jean-luc-marion-razodetje-kot-fenomen/. [COBISS.SI-ID 8237146]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.14 Invited lecture at foreign university

40. KLUN, Branko. Klassiker der Religionsphilosophie : predavanje v programu Katholische Theologie, Institut für Christliche Philosophie, Katholisch-Theologische Fakultät, Universität Wien, 4. mar. 2019-24. junij 2019. [COBISS.SI-ID 8199514]

3.15 Unpublished conference contribution

41. KLUN, Branko (author, interviewee). Einblicke in die Kunst des Lebens : predavanje v obliki pogovora na 3. Europäischer Kongress für Integrative Gestaltpädagogik und heilende Seelsorge "Die Kunst zu leben - zum Menschsein befreien Integrative Gestaltpädagogik in ihren vielen Facetten und Möglichkeiten", 11. - 13. August 2023, Celje. [COBISS.SI-ID 162758659]
42. KLUN, Branko. Problem družbenega konsenza glede razumevanja življenja = The problem of social consensus on how to understand life : predavanje na mednarodni znanstveni konferenci Človekovo dostojanstvo in prostovoljno končanje življenja, Ljubljana, 7. 6. 2023. [COBISS.SI-ID 155333123]
43. KLUN, Branko. Tišina in molk z vidika fenomenološko-eksistencialne analize : predavanje na 18. srečanju psihoterapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo (Bregantovi dnevi), Portorož, 8.6. -11.6. 2023. [COBISS.SI-ID 162693891]
44. KLUN, Branko. "To be in the digital world, but not of it." : transformations of the world by AI, and the challenges for the religious experience : predavanje na 6. mednarodni znanstveni konferenci European Academy of Religion, St Andrews, Scotland, UK, June 19-23, 2023. [COBISS.SI-ID 162417411]
45. KLUN, Branko. Heidegger’s existential analytic and the question of otherness : predavanje na mednarodni znanstveni konferenci En commun: altérité, communauté et solitude = In common: otherness, community and solitude, 15-19 Juin 2022, Institut catholique de Paris. [COBISS.SI-ID 162409731]
46. KLUN, Branko. Mladi in odprtost do presežnosti : predavanje na Teološkem simpoziju 2020: Mladi in Kristus,19. februar 2020, Stična. [COBISS.SI-ID 162393091]
47. KLUN, Branko. Antropološki temelji duhovnosti in duhovna oskrba : predavanje na Prvi nacionalni konferenci o duhovni in religiozni oskrbi v Sloveniji, Celje, 8. mar. 2019. [COBISS.SI-ID 8231002]
48. KLUN, Branko. Duša in subjektiviteta kot fenomenološki izziv : predavanje na Filozofskem simpoziju Kaj je duša?, Ljubljana, 11. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 8229722]
49. KLUN, Branko. Levinasrezeption mit Schwerpunkt Theologie und philosophische Gottesfrage – Kurzbericht aus Slowenien : predavanje na simpoziju "Theologisch-philosophisches Forschungsnetzwerk Levinas", 3. Kolloquim, 7. – 9. februar 2019, Katholische Akademie Schwerte. [COBISS.SI-ID 162387715]
50. KLUN, Branko. Philosophische Theologie und die neuere französische Religionsphänomenologie : predavanje na simpoziju Philosophische Theologie im Umbruch - Symposion zum 90. Geburtstag von Augustinus Wucherer-Huldenfeld, Wien, 25. okt. 2019. [COBISS.SI-ID 8229466]
51. KLUN, Branko. Transcendence and acknowledgement : questioning Marion's reversal in phenomenology : predavanje na mednarodnem srečanju Applying Phenomenology of Religion, Wien, 25.-26. jun. 2019. [COBISS.SI-ID 8229978]

3.16 Unpublished invited conference lecture

52. KLUN, Branko. How does God enter into language? : predavanje na 46th International Symposium of Philosohy and Theology Professors, Talkong about God todaj, Trakošćan (Bednja), 4-6 April 2024. [COBISS.SI-ID 191761923]

3.25 Other performed works

53. KLUN, Branko. Dialog med vero in znanostjo: možnosti in meje : predavanje na Večerni akademiji, 23. februar 2021, zoom aplikacija. [COBISS.SI-ID 162393347]
54. PETKOVŠEK, Robert (discussant), ARNEŽ, John George (discussant), KLUN, Branko (discussant). Francis S. Collins - Jezik Boga : znanstvenik predstavlja dokaze za verovanje : pogovor o knjigi, Mohorski večer, Celje, 7. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 8230746]
55. STRES, Anton (author, discussant), OZVATIČ, Tanja (discussant), BORSTNER, Bojan (discussant), KERESTEŠ, Tomaž (discussant), KLUN, Branko (discussant). Leksikon filozofije : pogovor ob izidu knjige Antona Stresa, Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor, 25. januar 2019. [COBISS.SI-ID 98346753]


SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

56. Limina. KLUN, Branko (member of editorial council 2018-). Graz: Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Graz, 2018-. ISSN 2617-1953. http://www.limina-graz.eu. [COBISS.SI-ID 8066906]
57. Phainomena : [glasilo Fenomenološkega društva v Ljubljani. KLUN, Branko (member of editorial board 1998-). Ljubljana: Fenomenološko društvo [etc.], 1992-Ljubljana: Fenomenološko društvo [etc.], 1992-1994Ljubljana: Nova revija, 1994-2011Ljubljana: Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko, 2012-. ISSN 1318-3362. http://www.phainomena.com, http://www.dlib.si/results/?query='rel%3dphainomena'&pageSize=25, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 29705216]
58. Polonia Sacra. KLUN, Branko (member of editorial council 2012-). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej. ISSN 1428-5673. [COBISS.SI-ID 3013210]
59. Recherches philosophiques. KLUN, Branko (member of editorial council 2015-). Toulouse: Faculté de philosophie de l'Institut catholique de Toulouse, 2005-. ISSN 1778-8099. [COBISS.SI-ID 7159386]
60. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. KLUN, Branko (guest editor 2019). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 8745472]
61. KLUN, Branko (editor), TREBEŽNIK, Luka (editor, translator). Vračanje religije v postmodernem kontekstu. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 137 str. Znanstvena knjižnica, 68. ISBN 978-961-6844-73-4. [COBISS.SI-ID 299145472]

Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

62. GREGORČIČ, Rok. Vera in racionalnost v Kierkegaardovi misli : magistrsko delo. Ljubljana: [R. Gregorčič], 2021. IV, 70 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 71109891]
63. ŠUMRADA, Maja. Krščanstvo v (post)sekularnem kontekstu: žrtev lastnega uspeha? : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Šumrada], 2019. VI, 105 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8191578]
64. ERLAH, Sebastjan. Postmoderna konstrukcija realnosti pri Baudrillardu in Virilioju kot izziv za teologijo : [magistrsko delo]. Ljubljana: [S. Erlah], 2019. IV, 92 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8145498]

Mentor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

65. FLORJANČIČ, Miha. Pojmovanje duše in telesa pri Descartesu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Florjančič], 2022. V, 31 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 126931203]

Translator

66. SUZUKI, Shunryu. Duh zena, duh začetništva. 2. elektronska izd. Ljubljana: KUD Logos, 2020. Elektronska knjižna zbirka KUD Logos, e-24. ISBN 978-961-7096-17-0. http://www.kud-logos.si/e-knjige/. [COBISS.SI-ID 303610112]
67. MARION, Jean-Luc. Razodetje kot fenomen in njegovo odprtje = The phenomenological openness of revelation. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 287-305. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-2, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/02/Marion. [COBISS.SI-ID 8221018], [SNIP, WoS up to 19. 5. 2023: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 3, without self-citations per author (CIAu): 3.00, Scopus up to 11. 5. 2023: no. of citations (TC): 4, without self-citations (CI): 4, without self-citations per author (CIAu): 4.00]

Author of introduction, etc.

68. SCHLEIERMACHER, Friedrich. O religiji : govori izobraženim med njenimi zaničevalci. 2. elektronska izd. Ljubljana: KUD Logos, 2020. Elektronska knjižna zbirka KUD Logos, e-21. ISBN 978-961-7096-14-9. http://www.kud-logos.si/e-knjige/, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 303603712]

Co-Mentor for Doctoral Dissertations (Bologna study programme)

69. REBULA, Tanja. Med logosom in mitom : antika pri Emmanuelu Levinasu : [doktorska disertacija]. Ljubljana: [T. Rebula], 2021. 379 str. [COBISS.SI-ID 83992067]

Interviewee

70. JEGLIČ, Urška. Kdo je vir tvojega upanja? : krščanski pogled na upanje. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2021, leto 57, št. 10, str. 53-57, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 77466115]

Reviewer

71. ŠVAJNCER VREČKO, Zmago. Fenomenološka psihopatologija in fenomenologija zlorabe : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko, 2023. 182 str. Humanistična zbirka INR. ISBN 978-961-7014-41-9. [COBISS.SI-ID 173395459]
project: J7-4631; funder: ARRS
project: P6-0341; funder: ARRS
project: I0-0036; funder: ARRS
72. ŠKOF, Lenart (editor), NAVERNIK, Ignac (editor). Eko, zeleno, modro, trajnostno v humanistiki. Ljubljana: Alma Mater Europaea, Fakulteta za humanistični študij - Institutum Studiorum Humanitatis: Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije – TRS; Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS, 2022. 338 str., ilustr. ISBN 978-961-6192-86-6. [COBISS.SI-ID 102397187]
73. TREBEŽNIK, Luka. Svetloba na obzorju : razmisleki o razmerju med vero in razumom. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2022. 113 str. Filozofska zbirka Aut, 95. ISBN 978-961-7054-52-1. [COBISS.SI-ID 126020611]
74. BONAVENTURA, BOGATAJ, Jan Dominik (translator, editor). Brevilokvij ali Teologija na kratko = Breviloquium. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2021. 319 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 79, Pergamenti, 4. ISBN 978-961-6844-97-0. [COBISS.SI-ID 75526147]
75. HEIDEGGER, Martin, KOMEL, Dean (editor). Načelo razloga. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 176 str. ISBN 978-961-06-0548-5. [COBISS.SI-ID 87471875]


UNCLASSIFIED

76. KLUN, Branko. Onkraj biti : biblični odmevi v postmoderni misli. Elektronska izd. Ljubljana: KUD Logos, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (254 str.)). Elektronska knjižna zbirka KUD Logos, e-65. ISBN 978-961-7096-82-8, ISBN 978-961-7096-83-5. http://www.kud-logos.si/e-knjige/, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 72144643]


Selected bibliography for the last five years (2019-2024).
Last updated: 10. 06. 2024

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI

Research Project (Leader)

2016 – 2018   J6-7325: »The Return of the Religious in Postmodern Thought as a Challenge for Theology« (bilateral project, together with the Austrian partner Dr Michael Staudigl)