Igor Bahovec (* 1961), assistant Professor, graduated in Physics (1986, University of Ljubljana, Faculty of Physics) and obtained a master degree (1997) and a PhD in Sociology (2004, University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences.

He is married and the father of three children.

His research themes are linked to sociology of religion, communities, the civil sphere and social capital as well as issues dealing with the post-modern culture and the phenomenon of religion and spirituality. He is especially interested in the dialogue in inter-personal, inter-cultural and inter-religions relationships. 

Ni obvestil.

Selected bibliography for the last five years (2018-2023).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. BAHOVEC, Igor. O viziji in delovanju za evropsko združevanje : od Roberta Schumana do papeža Frančiška = On vision and action for European integration : from Robert Schuman to pope Francis. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 77, št. 2, str. 29-46. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/77/02/Bahovec.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/77/02/Bahovec. [COBISS.SI-ID 135342083], [SNIP, Scopus]
2. BAHOVEC, Igor. Civilisation, religion and epochal changes of cultures = Civilizacija, religija in epohalne spremembe kultur. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 4, str. 887-899. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-4, DOI: 10.34291/BV2020/04/Bahovec. [COBISS.SI-ID 44584707], [SNIP, WoS up to 26. 12. 2022: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 3, without self-citations per author (CIAu): 3,00, Scopus up to 18. 12. 2022: no. of citations (TC): 4, without self-citations (CI): 4, without self-citations per author (CIAu): 4,00]

1.04 Professional article

3. BAHOVEC, Igor. Ko Sveti Duh govori tako Petru kot Korneliju : namen sinode je spremeniti miselnost. Božje okolje. 2022, leto 47, št. 2, str. 36-37, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 105873667]
4. BAHOVEC, Igor. "Tujec sem bil in ste me sprejeli" : odnos beguncev in prisilnih migrantov v družbenem nauku Cerkve. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 3, str. 4-6, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 112842499]
5. BAHOVEC, Igor. Vsi smo pomembni : nekaj uvodnih razmislekov ob okrožnici o bratstvu in družbenem prijateljstvu. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. jul. 2021, št. 135, str. 13, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 70813443]
6. BAHOVEC, Igor. Sinovstvo: obljuba in pot uresničevanja. Plameni Slovenske skupnosti krščanskega življenja. apr. 2019, letn. 29, št. 2, str. 18-20. [COBISS.SI-ID 8108122]
7. BAHOVEC, Igor. O dinamiki dela v skupinah: trije krogi pogovora. Plameni Slovenske skupnosti krščanskega življenja. jun. 2019, letn. 29, št. 3, str. 23-27. [COBISS.SI-ID 8184154]
8. BAHOVEC, Igor. Skupnost in krik ubogih : sprejeti kulturo srečanja in deliti v solidarnosti in bratstvu. Plameni Slovenske skupnosti krščanskega življenja. feb. 2018, letn. 28, št. 1, str. 16-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 7827034]
9. BAHOVEC, Igor. Tomaž (Thomas) Luckmann. Zvon : kulturno - družbena revija. 2018, letn. 21, št. 1, str. 59-64. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 7828058]

1.05 Popular article

10. BAHOVEC, Igor. Beseda bivšega predsednika. Plameni Slovenske skupnosti krščanskega življenja. feb. 2020, letn. 30, št. 1, str. 12-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 8323418]
11. BAHOVEC, Igor. Vabilo ali pustimo si vstopiti v odprto dinamiko poživitve Skupnosti. Plameni Slovenske skupnosti krščanskega življenja. jun. 2020, letn. 30, št. 3, str. 21-24, ilustr. [COBISS.SI-ID 21028867]
12. BAHOVEC, Igor. Poti sinodalnosti v praksi. Plameni Slovenske skupnosti krščanskega življenja. okt. 2019, letn. 29, št. 4, str. 15-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 8215642]

1.08 Published scientific conference contribution

13. BAHOVEC, Igor. O nekaterih dilemah interpretacije podatkov o družini : ankete javnega mnenja in podatki statističnega urada Republike Slovenije = On some dilemmas of interpreting data about family : public opinion polls and data from the Statistical Office of the Republic of Slovenia. In: MALAČIČ, Janez (ed.), OSREDKAR, Mari Jože (ed.), GAMS, Matjaž (ed.). Demografske in družinske analize = Demographic and Family Analyzes : Informacijska družba - IS 2022 = Information Society - IS 2022 : zbornik 25. mednarodne multikonference = proceedings of the 25th International Multiconference : zvezek F = volume F : 12. oktober 2022, 12 October 2022, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2022. Str. 5-8, tabele. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-245-7. ISSN 2630-371X. https://is.ijs.si/wp-content/uploads/2022/is2022zborniki/IS2022_Volume-F.pdf. [COBISS.SI-ID 130038019]

1.09 Published professional conference contribution

14. BAHOVEC, Igor. O vernosti na Slovenskem : od sociološko-antropološke analize do krščanstva, ki prinaša upanje, pogum in ustvarjalnost. In: OLETIČ, Tatjana (ed.). Slovenci v globaliziranem svetu : [zbornik Drage 2017]. Trst: Mladika, 2018. Str. 77-101, ilustr. ISBN 978-88-7342-263-1. [COBISS.SI-ID 20011779]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

15. BAHOVEC, Igor. Vizija človeka in boga v Amoris Laetitia : kaj o tem govore dejstva in orientacije glede zakonske zveze in odnosa med generacijami. In: JEREBIC, Drago (ed.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ed.). V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo? : zbornik prispevkov : petek, 15. 10. 2021 = U kakvoga Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? : knjiga sažetaka : petak, 15. 10. 2021. Đakovo; Ljubljana; Osijek: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu: Sveučilišta Josipa Strossmayera u Osijeku: Teološka fakulteta Univerza v Ljubljani, 2021. Str. 93-94. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/zbornik%20prispevkov%209_%20oktober%202021.pdf. [COBISS.SI-ID 84394499]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

16. BAHOVEC, Igor. Religion, civil society, and charitable activity in Slovenia. In: GLATZER, Miguel (ed.). Faith-based organizations and social welfare : associational life and religion in contemporary Eastern Europe. Cham: Palgrave Macmillan, cop. 2020. Str. 159-175, ilustr. Palgrave studies in religion, politics, and policy. ISBN 978-3-030-44706-9. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-44707-6_8, DOI: 10.1007/978-3-030-44707-6_8. [COBISS.SI-ID 31729923]

1.21 Polemic, discussion, commentary

17. BAHOVEC, Igor. Kam nas vodi Duh. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 12. jun. 2022, letn. 71, št. 23, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 112568579]
18. BAHOVEC, Igor. Schumanovo sporočilo. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 70, št. 26/27, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 70654979]
19. BAHOVEC, Igor. Krik Zemlje. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 22. avg. 2021, letn. 70, št. 34, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 73732099]
20. BAHOVEC, Igor. Dialog je drža močnih, ne šibkih : premislek ob Pozivu k družbenemu premirju in sodelovanju. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. mar. 2021, št. 131, str. 6, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 54156547]
21. BAHOVEC, Igor. Pot do nove civilizacije. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 12. dec. 2020, letn. 69, št. 50, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 41960195]
22. BAHOVEC, Igor. Kakšna identiteta Evrope. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 24. maj 2019, letn. 68, št. 21, str. 7, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8136794]

1.22 Interview

23. BAHOVEC, Igor (interviewee). Sinoda je povabilo, da se ves svet sreča : pogovor z Igorjem Bahovcem. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2022, letn. 28 [i. e. 29], št. 1, str. 8-13, portreti. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 106847235]
24. BAHOVEC, Igor (interviewee). "Drugačna družba je mogoča" : pogovor z dr. Igorjem Bahovcem. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2021, leto 55, [št.] 1, str. 18-21, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 52731395]

1.25 Other component parts

25. BAHOVEC, Igor. Krščanstvo je nekaj lepega : prenos vere na mladi rod in medgeneracijski odnosi. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 23. sep. 2018, letn. 67, št. 39, str. 7, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7966298]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.05 Other educational material

26. BAHOVEC, Igor. Uvod v sociologijo in sociologijo religije : (tema izvajanja predmeta v letu 2019/2020). Ljubljana: [I. Bahovec], 2020. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 17052163]

2.19 Radio or television broadcast, podcast, interview, press conference

27. DEBEVEC, Marjana (interviewer), BAHOVEC, Igor (interviewee), GLOBOKAR, Roman (interviewee). Vsi smo bratje (drugo poglavje). Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (39 min, 52 sek)). Iz življenja vesoljne Cerkve. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/vc_2021_03_28. [COBISS.SI-ID 102467587]
28. BAHOVEC, Igor, DEBEVEC, Marjana. Dan Evrope. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. Iz življenja Cerkve. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/vc_2020_05_17_net. [COBISS.SI-ID 21039875]
29. DEBEVEC, Marjana (interviewer), BAHOVEC, Igor (interviewee), GLOBOKAR, Roman (interviewee), PETROVIČ, Jorg Kristijan (interviewee). Kakšen svet bomo našli po pandemiji?. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. Pogovor o. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/po_2020_12_30_vsi_bratje. [COBISS.SI-ID 53169411]
30. VUKOVIČ, Katarina (author, interviewer), BAHOVEC, Igor (discussant), NOVAK, Leon (discussant), GODINA, Zmago (discussant), ŽALEC, Bojan (discussant), JEREBIC, Drago (discussant). "Dovolj vere imamo, da sovražimo, ne pa dovolj, da bi drug drugega ljubili." Jonathan Swift. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Sveto in svet. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174606113. [COBISS.SI-ID 8104026]
31. ZUPAN, Žan, SAJE, Andrej (discussant), BAHOVEC, Igor (discussant), CESTNIK, Branko (discussant). Katoliška cerkev : reforme rimske kurije in teološke paradigme. Ljubljana: Radio Študent, 2019. https://radiostudent.si/politika/okrogla-miza-apr/katoli%C5%A1ka-cerkev-reforme-rimske-kurije-in-teolo%C5%A1ke-paradigme. [COBISS.SI-ID 8124506]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.14 Invited lecture at foreign university

32. BAHOVEC, Igor. Challenges and opportunities of intercultural dialogue : lecture at Pontificia Universita Gregoriana, Facolta di Scienze Sociali, Rome, 22. 1. 2019. [COBISS.SI-ID 19566083]
33. BAHOVEC, Igor. Robert Schuman and forgotten vision of Europe integration : lecture at the summer school European Union at the crossroads. New perspectives, current threats, University of Bucharest, Brasov, 9. 7. 2019. [COBISS.SI-ID 19567875]

3.15 Unpublished conference contribution

34. ADAM, Frane, MAKAROVIČ, Matej, BAHOVEC, Igor, GORIŠEK, Maruša. Cognitive mobilisation and organisational culture in small and medium-sized high-tech firms : presentation at the 11th Slovenian Social Science Conference "Observing Social Transformations: National and Transnational Perspectives", May 30 - June 1, 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 36189789]

3.25 Other performed works

35. ADAM, Frane (discussant), BAHOVEC, Igor (discussant), GORIŠEK, Maruša (discussant), MAKAROVIČ, Matej (discussant), NEŽMAH, Bernard (discussant), NOVAK, Marko (discussant), PODMENIK, Darka (discussant), ŠUŠTERŠIČ, Janez (discussant), TOMŠIČ, Matevž (discussant). O meritokraciji : tematska razprava v okviru raziskovalnega projekta Meritokracija in družba znanja - med simulacijo in realnostjo in serije razprav Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji, dvorana Slovenske matice, Ljubljana, 29. 6. 2021. [COBISS.SI-ID 71485443]


SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

36. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. BAHOVEC, Igor (field editor 2007-2021). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC. [COBISS.SI-ID 8745472]

Mentor for Doctoral Dissertations (Bologna study programme)

37. GORIŠEK, Maruša. Priložnosti in omejitve meritokracije za celovit družbeni razvoj v kontekstu družbe znanja : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Gorišek], 2022. 172, [17] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 126076163]

Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

38. ROŽMAN, Lucija. Kultura simbolne miselnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Rožman], 2019. V, 91 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110968. [COBISS.SI-ID 8198490]

Co-Mentor for Doctoral Dissertations (Bologna study programme)

39. JEGLIČ, Urška. Verska praksa muslimanov v Sloveniji : doktorska disertacija. Ljubljana: [U. Jeglič], 2022. X, 470, XIX str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 126136579]

Interviewee

40. Samo začeti je treba : [dokumentarni film o Janezu Evangelistu Kreku]. [Ljubljana: Salve, 2018]. 1 video DVD (47 min, 3 sek), č-b in barve, zvok. ISBN 978-961-211-935-5. [COBISS.SI-ID 293723648]

Scenarist

41. Samo začeti je treba : [dokumentarni film o Janezu Evangelistu Kreku]. [Ljubljana: Salve, 2018]. 1 video DVD (47 min, 3 sek), č-b in barve, zvok. ISBN 978-961-211-935-5. [COBISS.SI-ID 293723648]

Reviewer

42. GLOBOKAR, Roman. Vzgojni izzivi šole v digitalni dobi. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (247 str.)), ilustr. Znanstvena knjižnica, 69. ISBN 978-961-6844-92-5. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/2021_ZnK69_Vzgojni_izzivi.pdf. [COBISS.SI-ID 45265923]
43. URH, Damjana, DOLŽAN ERŽEN, Tatjana, CEPIN, Matej, LAJOVIC, Franci, BOGATAJ, Nevenka, BOGATAJ, Nevenka (editor). Študijski krožki : iz korenin k novim izzivom za življenje v skupnosti. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2019. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-6851-90-9. [COBISS.SI-ID 301329408]
44. GLOBOKAR, Roman. Vzgojni izzivi šole v digitalni dobi. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 247 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 69. ISBN 978-961-6844-74-1. [COBISS.SI-ID 299374336]


UNCLASSIFIED

45. ADAM, Frane, BAHOVEC, Igor, PODMENIK, Darka, KRISTAN, Emanuela, GORIŠEK, Maruša. Pokojninska vrzel med ženskami in moškimi : poročilo o rezultatih kvalitativne analize. Elektronska izd. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (29 str.)). ISBN 978-961-6471-49-7. https://pokojnina.enakostspolov.si/slo/wp-content/uploads/2020/12/MDMP-Pokojninska-vrzel-med-zenskami-in-moskimi-kvalitativna-analiza.pdf. [COBISS.SI-ID 39060483]


Selected bibliography for the last five years (2018-2023).
Last updated: 29. 01. 2023

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI