Ni obvestil.

Selected bibliography for the last five years (2019-2024).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. ŠČEK, Jernej, ŠKAMPERLE, Igor. Salutati, Ficino in Machiavelli : od jajca do jabolka civilnega humanizma. Clotho. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 3, št. 1, str. 41-75. ISSN 2670-6210. https://revije.ff.uni-lj.si/clotho/article/view/10167, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-3OSNI2I9, DOI: 10.4312/clotho.3.1.41-75. [COBISS.SI-ID 77932547], [SNIP, Scopus up to 17. 12. 2022: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 0, without self-citations per author (CIAu): 0.00]
2. ŠKAMPERLE, Igor. Krščanstvo in marksizem : bližina in razlike. Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 25, št. 97/98, str. 119-137. ISSN 1318-8828. https://doi.org/10.35469/poligrafi.2020.251, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-JQZJV7EQ, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=14906. [COBISS.SI-ID 59353859], [SNIP]
3. ŠKAMPERLE, Igor. Potovanje Argonavtov in njihov prehod iz Podonavja na Jadran v interpretaciji J. L. Schönlebna : kam so zavili na Ljubljanskih vratih, v Vipavsko dolino ali v Kvarner?. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 21, št. 2, str. 51-61. ISSN 1580-0261. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-UIJ86T5V, DOI: 10.4312/keria.21.2.51-61. [COBISS.SI-ID 21293059]

1.02 Review article

4. ŠKAMPERLE, Igor. Nikolaj Kuzanski in njegov spis O verskem miru in slogi = Nicolaus from Cusa and his composition De pace seu concordantia fidei. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 1, str. 181-193. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/Skamperle.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-3RJ3LYP6, DOI: 10.34291/Edinost/75/Skamperle. [COBISS.SI-ID 34686723], [SNIP, Scopus up to 6. 11. 2023: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 2.00]

1.04 Professional article

5. ŠKAMPERLE, Igor. Nikoli dokončano iskanje popolnosti : Leonardo da Vinci (1452-1519) - enkratni primer univerzalnega človeka. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. 5. apr. 2020, št. 120, str. 14. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 17184566]

1.08 Published scientific conference contribution

6. ŠKAMPERLE, Igor. Prihodnost humanistike in pojem humanologije v delu Mihaila Epštejna. In: MAHNIČ, Katja (ed.), PIHLER CIGLIČ, Barbara (ed.). O poslanstvu humanistike in družboslovja : ob stoletnici Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. Str. 425-433. Zbirka Historia facultatis. ISBN 978-961-06-0455-6. ISSN 2712-6242. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/274/408/6299-1. [COBISS.SI-ID 70014211]
7. ŠKAMPERLE, Igor. Europa delle piccole patrie. In: Costruire l'Europa dai territori. [Vicenza: Instituto Rezzara], 2019. Str. 41-48. Informazioni e opinioni, 21. ISBN 978-88-6599-046-9. [COBISS.SI-ID 69522786]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

8. ŠKAMPERLE, Igor. Nikolaj Kuzanski in njegov spis O verskem miru in slogi (De pace seu concordantia fidei) = Nicolaus Cusanus and His Text De pace su concordantia fidei. In: OSREDKAR, Mari Jože (ed.). 800 let sobivanja : predstavitveni zbornik predavateljev s programom in povzetki = 800 years of convivence : presentation book with program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2019. Str. 44-47. ISBN 978-961-6844-76-5. [COBISS.SI-ID 70485090]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

9. ŠKAMPERLE, Igor. Slovenia : uno sguardo tra memoria ed oblio. In: DAL FERRO, Giuseppe (ed.). Balcani occidentali : riconciliazione delle memorie storiche. Vicenza: Edizioni Rezzara, 2023. Str. 71-86. Uomo e vita di relazione, 16. ISBN 978-88-6599-060-5. [COBISS.SI-ID 182542083]
10. ŠKAMPERLE, Igor. Dante Alighieri (1265-1321) : Božanska komedija in pot človekove deifikacije. In: ZAJC, Neža (ed.). Svetloba tudi v temì : Dante Alighieri (1265-1321), pesnik in vizionar : (ob 700 letnici pesnikove smrti). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: KUD Logos, 2023. Str. 47-58, 294-295. Posebna zbirka Znanstvena monografija. ISBN 978-961-05-0743-7. [COBISS.SI-ID 159649795]
11. ŠKAMPERLE, Igor. Poletje duše filozofa Marka Uršiča : Marsilio Ficino in florentinski novoplatonizem. In: MALEC, Maja (ed.), MARKIČ, Olga (ed.). Misli svetlobe in senc : razprave o filozofskem delu Marka Uršiča. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. Str. 225-229. ISBN 978-961-06-0430-3. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/262/373/6099-1, DOI: 10.4312/9789610604310. [COBISS.SI-ID 62477827]
12. ŠKAMPERLE, Igor. Marsilio Ficino in renesančna filozofija. In: FICINO, Marsilio. O ljubezni. V Ljubljani: Slovenska matica, 2021. Str. 175-230. Filozofska knjižnica, zv. 70. ISBN 978-961-213-350-4. ISSN 1408-2160. [COBISS.SI-ID 70685955]
13. ŠKAMPERLE, Igor. Frances Yates in okultne vede renesanse : spremna beseda. In: YATES, Frances Amelia. Umetnost spomina. Ljubljana: Studia humanitatis, 2019. Str. 497-518. Studia humanitatis. ISBN 978-961-6798-90-7. [COBISS.SI-ID 21315331]

1.17 Independent professional component part or a chapter in a monograph

14. ŠKAMPERLE, Igor. Mož, ki je preskakoval ramena stoječega človeka : (spremna študija). In: ŠČEK, Jernej (ed.), ALBERTI, Leon Battista. Izbrani humanistični spisi. Ljubljana: Studia humanitatis, 2023. Str. 169-188. Studia humanitatis. ISBN 978-961-7145-13-7. [COBISS.SI-ID 164794371]
15. ŠKAMPERLE, Igor. Leonardo da Vinci : (1452-1519). In: GRDINA, Igor (ed.), OSET, Željko (ed.). Leonardo da Vinci, njegova doba in potovanje v Vipavsko dolino. V Novi Gorici: Založba Univerze, 2021. Str. 7-19, ilustr. ISBN 978-961-7025-16-3. [COBISS.SI-ID 57224707]

1.25 Other component parts

16. BIŠČAK, Bogdan, ŠKAMPERLE, Igor, LENARČIČ, Matevž, FABJAN, Rado. Igor Mezgec : (1954-2020). Planinski vestnik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 120, št. 6, str. 64-73, fotogr. ISSN 0350-4344. [COBISS.SI-ID 47493635]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.19 Radio or television broadcast, podcast, interview, press conference

17. OTER GORENČIČ, Mija (interviewee), ŠKAMPERLE, Igor (interviewee), KONC, Iztok (interviewer). Danes je enakonočje: stik neba in zemlje, božjega in človeškega. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2024. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka 43 min, 51 sek)). Glasovi svetov. https://365.rtvslo.si/arhiv/glasovi-svetov/175031290. [COBISS.SI-ID 190037251]
18. ŠKAMPERLE, Igor (interviewee), MIKŠA, Peter (interviewer), ČOKL, Jure (interviewer). Stebri slovenskega alpinizma : Igor Škamperle. Ljubljana: Zgodovina slovenskega alpinizma; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2024. 1 spletni vir (1 videodatoteka (48 min, 17 sek)). https://youtu.be/vZQw0w-9-ew?si=RudGy0tURLI2L7SO. [COBISS.SI-ID 182084611]
19. TUŠAR, Magda (interviewer), ŠKOF, Lenart (interviewee), ŠKAMPERLE, Igor (interviewee), TERČELJ, Marija Mojca (interviewee), TOPLAK, Cirila (interviewee), PETEK, Nina (interviewee). Zemlja je superorganizem, ki ima vse spole. 2. del. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (81 min, 23 sek)). Kulturni fokus. https://365.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174926991. [COBISS.SI-ID 137975811]
20. TUŠAR, Magda (interviewer), ŠKOF, Lenart (interviewee), ŠKAMPERLE, Igor (interviewee), TERČELJ, Marija Mojca (interviewee), TOPLAK, Cirila (interviewee), PETEK, Nina (interviewee). Zemlja je superorganizem, ki ima vse spole. [1. del]. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka 57 min)). Kulturni fokus. https://365.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174925490. [COBISS.SI-ID 137975299]
21. TUŠAR, Magda (author, interviewer), ŠKAMPERLE, Igor (interviewee), SENEGAČNIK, Brane (interviewee), SAMIDE, Irena (interviewee), AVSENIK NABERGOJ, Irena (interviewee), POBEŽIN, Gregor (interviewee), HRIBERŠEK, Matej (interviewee), BLAŽIČ, Milena (interviewee), GROŠELJ, Nada (interviewee). Ljubezen v antiki. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (62 min, 44 sek)). Kulturni fokus. https://radioprvi.rtvslo.si/2021/05/kulturni-fokus-259/. [COBISS.SI-ID 74435587]

2.25 Other monographs and other completed works

22. MIKŠA, Peter (scenarist, director, interviewer), ŠKAMPERLE, Igor (interviewee). Sneg na zlati veji : pogovor s filozofom, sociologom, regiologom, pisateljem in alpinistom - Tržačanom Igorjem Škamperletom o njegovi knjigi in alpinizmu. Ljubljana: Oddelek za zgodovino FFLJ, 2022. https://www.youtube.com/watch?v=GTpqelihq1Q&t=6s. [COBISS.SI-ID 115850499]
project: J6-1808 Alpinistična literatura: Slovenija in onkraj. Intertekstualnost, intersubjektivnost, internacionalnost; funder: ARRS
23. MIKŠA, Peter (author, director), PODGORNIK, Peter (author, photographer), ŠKAMPERLE, Igor. Spomini na 1. primorsko alpinistično odpravona Aconcaguo (1982). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Oddelek za zgodovino FF, 2022. 1 spletni vir (1 videoteka (22 min, 53 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=Q5a2J7VM7Bk. [COBISS.SI-ID 97724675]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.11 Radio or television event

24. ŠKAMPERLE, Igor (interviewee), HROBAT VIRLOGET, Katja (interviewee), AVSEC, Andreja (interviewee). Arhetipi : sodelovanje v oddaji Na kratko, TV Slovenija 1, 13. feb. 2020. https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-kratko/174671686. [COBISS.SI-ID 1542017988]

3.15 Unpublished conference contribution

25. ŠKAMPERLE, Igor. Krščanstvo in marksizem : bližina in razlike : predavanje na interdisciplinarnem spletnem kolokviju Krščanstvo in marksizem kot polje interdisciplinarnega povezovanja, 9. 3. 2021. [COBISS.SI-ID 54746371]
26. ŠKAMPERLE, Igor. Pensare la società prima e dopo la caduta del Muro di Berlino. : Transformazioni ideologiche e dinamica accademica Slovenia : predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju Università in Europa centro-orientale nel secundo novecento: istituzioni, docenti e studenti prima e dopo il 1989, Univeritatà degli studi di Padova, Palazzo del Bo, 13.-14. maggio 2016. 2019. [COBISS.SI-ID 69644898]

3.25 Other performed works

27. ŠTERBENC, Primož (discussant), ŠKAMPERLE, Igor (discussant). Sožitje med kulturami : drugo srečanje v nizu mesečnih pogovorov, Salon uporabnih umetnosti, Maribor, 23. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 69642850]


SECONDARY AUTHORSHIP


Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

28. PODOBNIK, Blaž. Aleksander Dugin in teorija multipolarnega sveta : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Podobnik], 2022. 126 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=142267. [COBISS.SI-ID 128249091]
29. ŠTIGLIC, Jan. Motivi Fausta in sodobni izzivi ekologije in tehnologije = Das Faust-Motiv und die gegenwärtigen Herausforderungen der Ökologie und Technologie = The Faust motifs and the contemporary challenges of ecology and technology : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Štiglic], 2021. 75 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=132381. [COBISS.SI-ID 82311427]
30. OSTRIČ, Laura. Odnos prebivalcev Krajinskega parka Goričko do varstva narave : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Ostrič], 2021. 105 str., ilustr., zvd. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=135996. [COBISS.SI-ID 102448131]
31. JANČAR, Maja. Religijska simbolika : primerjava islama in krščanstva : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Jančar], 2021. 53 f., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=132418. [COBISS.SI-ID 87556611]
32. POLŠAK, Nika. Ženski glasovi na Slovenskem v prvi polovici 20. stoletja : izbrane avtobiografije uporniških žensk : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Polšak], 2020. 53 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=117347. [COBISS.SI-ID 57255171]
33. HRANJEC, Nika. Dejavniki potrošniške odločitve za pravično trgovino v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Hranjec], 2019. 51 f., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=112919&lang=slv. [COBISS.SI-ID 70596194]
34. LONGAR, Žiga. Industrializacija in družbena dinamika v občini Tržič : magistrsko delo. Ljubljana: [Ž. Longar], 2019. 113 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111777&lang=slv. [COBISS.SI-ID 70337378]
35. KODRIČ, Tjaša. Religija in literatura: analiza romana Laurus pisatelja Evgenija Vodolazkina : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kodrič], 2019. VIII, 84 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111540. [COBISS.SI-ID 8198234]

Mentor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

36. PERKAT, Eva. Teorije zarote in njihov vpliv na sodobno družbo : zaključno delo. Ljubljana: [E. Perkat], 2023. 30 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=144502. [COBISS.SI-ID 144141827]
37. GERM, Vanja. Film in melanholija : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Germ], 2022. 33 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=141365. [COBISS.SI-ID 126137603]
38. TUL, Chiara. Novi znanosti naproti : Accademia dei Lincei : simbioza med znanostjo in kulturo : diplomsko delo. Ljubljana: [C. Tul], 2022. 29 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=140145. [COBISS.SI-ID 125293059]
39. VIDIČ, Anton. Pogoji za doseganje človekovih pravic in umetna inteligenca prihodnosti : člen 19, avtonomija in umetna inteligenca : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Vidič], 2022. 47 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=140135&lang=slv, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=140135. [COBISS.SI-ID 122869507]
40. BIZJAK, Urška. Vpliv digitalnih medijev na spreminjanje (samo)reprezentacije žensk in moških. : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Bizjak], 2022. 35 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=138574. [COBISS.SI-ID 122638595]
41. MAROLT, Liljana. Čarovništvo : od preganjanja do fascinacije v sodobni družbi : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Marolt], 2021. 35 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=131779. [COBISS.SI-ID 81423619]
42. MEVLJA, Eva. Ohranjanje slovenske identitete v Tržaški pokrajini : zaključno delo. Ljubljana: [E. Mevlja], 2021. 33 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=131444. [COBISS.SI-ID 87127299]
43. KRMAC, Nina. Sodobni narcizem in njegov odsev na socialnih omrežjih : zaključno delo. Ljubljana: [N. Krmac], 2021. 36 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=130288. [COBISS.SI-ID 86982915]
44. BIRSA JOGAN, Aleks. Življenje, osebnost, misel in delo Hieronima iz Stridona : zaključno delo. Ljubljana: [A. Birsa Jogan], 2021. 49 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=131399. [COBISS.SI-ID 87111171]
45. JANJOŠ, Lara. Mit o sodobnem potrošništvu : spletno nakupovanje : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Janjoš], 2020. 30 f., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=120198, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=120198. [COBISS.SI-ID 60318211]
46. FURLANI, Patricija. Tesnoba izobilja in sodobni nihilizem kot posledici moderne potrošniške družbe : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Furlani], 2020. 33 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119566, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=119566. [COBISS.SI-ID 60205571]
47. MARN, Ana. Razumevanje novoveškega lova na čarovnice skozi perspektivo spola : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Marn], 2019. 60 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110845. [COBISS.SI-ID 70360418]

Translator

48. MEROI, Nives, PAVLIN, Blaž (editor). Let plašnega krokarja : [Anapurna in vzpon iz nekdanjih časov]. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2023. 2 zv. (260 str.). [COBISS.SI-ID 155189763]
49. MEROI, Nives. Let plašnega krokarja : [Anapurna in vzpon iz nekdanjih časov]. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2023. 1 CD (252 min), stereo. [COBISS.SI-ID 166120451]
50. MEROI, Nives. Let plašnega krokarja : Anapurna in vzpon iz nekdanjih časov. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2022. 129 str., [24] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-278-602-1. [COBISS.SI-ID 113477891]

Author of introduction, etc.

51. KERŠEVAN, Marko, ZALTA, Anja (editor, author of introduction, etc.). Religiologija, religija, sveto : izbrani spisi. 1. izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. 277 str., ilustr. Zbirka Portreti, 6. ISBN 978-961-7128-69-7. ISSN 2820-5111. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/353. [COBISS.SI-ID 117035267]
52. KERŠEVAN, Marko, ZALTA, Anja (editor, author of introduction, etc.). Religiologija, religija, sveto : izbrani spisi. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (277 str.)), ilustr. Zbirka Portreti, 6. ISBN 978-961-7128-68-0. ISSN 2820-512X. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/353, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-51Z1EITV, DOI: 10.4312/978-961- 7128-680. [COBISS.SI-ID 116953347]
53. MACHIAVELLI, Niccolò. Vladar. Ponatis izdaje iz leta 2017. V Ljubljani: Slovenska matica, 2021. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-213-161-6. [COBISS.SI-ID 71776515]
54. BENEVOLO, Giancarlo. Sijajni Botticelli = Botticelli the magnificient. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 403 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5937-7. [COBISS.SI-ID 304592640]
55. VOGRIČ, Ivan. Viktor in Elisa : njegova in njena zgodba v senci zgodovine. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2020. 1 CD (278 min), stereo. [COBISS.SI-ID 21639171]
56. SCALETTI, Fabio. Leonardo : genij : 500 let. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 303 str., barvne ilustr. ISBN 978-961-01-5402-0. [COBISS.SI-ID 298116864]
57. REGOVEC, Matjaž. Potovanje skozi Jungov Mysterium : alkimijski simboli transformacije. Ljubljana: Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2012-2020. 12 zv., ilustr. ISBN 978-961-93111-4-1, ISBN 978-961-93111-7-2, ISBN 978-961-93111-8-9, ISBN 978-961-93111-9-6, ISBN 978-961-6967-25-9, ISBN 978-961-6967-29-7, ISBN 978-961-6967-30-3, ISBN 978-961-6967-33-4, ISBN 978-961-6967-38-9, ISBN 978-961-6967-39-6, ISBN 978-961-6967-40-2, ISBN 978-961-6967-41-9. [COBISS.SI-ID 262437888]

Co-Mentor for Doctoral Dissertations

58. ŠPACAPAN, Adrijana. Ozaveščanje mladostnikovega etosa z literarno umetnostjo v sodobnem izobraževalnem konceptu = Raising awareness of a youth ethos through literature in the contemporary education concept : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Špacapan], 2022. 301 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 137794051]

Co-Mentor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

59. OŠEP, Danaja. Kapitalizem in melanholija : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Ošep], 2020. 52 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119146, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=119146. [COBISS.SI-ID 57669123]

Interviewee

60. MARKOŠEK, Tatjana (scenarist, editor). (Ne)znana poglavja slovenske zgodovine. Josip Jurčič : izobraževalno-dokumentarni film. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (25 min, 20 sek)), barve, zvok. Dokumentarni filmi in oddaje - izobraževalni program. https://365.rtvslo.si/arhiv/neznana-poglavja-slovenske-zgodovine/174913941. [COBISS.SI-ID 130246915]
61. ŠABEC, Robert (scenarist, conceptor). Tržaške prikazni, : o besedah in vetru v življenju Dušana Jelinčiča. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (48 min, 23 sek)), č-b in barve, zvok. Dokumentarni portret. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/175024804?s=tv. [COBISS.SI-ID 186569731]
62. VIRC, Boštjan (director, scenarist), BREGAR, Rožle (scenarist, photographer), TRČEK, Dora (scenarist). Hrepenenje : izobraževalno-dokumentarni film. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (25 min, 15 sek)), barve, zvok. Literarno-vertikalno, epizoda 3. https://365.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174880422. [COBISS.SI-ID 132650243]
63. BOGATEC, Borut (author, editor, photographer, film editor, interviewee), BUFON, Jernej (author, interviewee, film editor, narrator), ŠTRAJN, David (author, photographer, interviewee, film editor). Pogled iz zaliva : zgodovina Alpinističnega odseka SPDT. [Trst]: AO SPDT, cop. 2019. 1 video DVD (55 min, 49 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10562028]

Photographer

64. BOGATEC, Borut (author, editor, photographer, film editor, interviewee), BUFON, Jernej (author, interviewee, film editor, narrator), ŠTRAJN, David (author, photographer, interviewee, film editor). Pogled iz zaliva : zgodovina Alpinističnega odseka SPDT. [Trst]: AO SPDT, cop. 2019. 1 video DVD (55 min, 49 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10562028]

Reviewer

65. REGOVEC, Matjaž. Cogito imago dei : podoba boga izza Junga in umetnega življenja. Ljubljana: Hermes IPAL, 2023. 372 str. Zbirka Antropodiceja. ISBN 978-961-6967-46-4. [COBISS.SI-ID 145863683]
66. REGOVEC, Matjaž. Potovanje skozi Jungov Mysterium : alkimijski simboli transformacije. Ljubljana: Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2012-2020. 12 zv., ilustr. ISBN 978-961-93111-4-1, ISBN 978-961-93111-7-2, ISBN 978-961-93111-8-9, ISBN 978-961-93111-9-6, ISBN 978-961-6967-25-9, ISBN 978-961-6967-29-7, ISBN 978-961-6967-30-3, ISBN 978-961-6967-33-4, ISBN 978-961-6967-38-9, ISBN 978-961-6967-39-6, ISBN 978-961-6967-40-2, ISBN 978-961-6967-41-9. [COBISS.SI-ID 262437888]

Discussant

67. URŠIČ, Marko (author, discussant). Debata. In: Iskanje skupnega : 56. Študijski dnevi Draga 2021. Trst: Mladika, 2022. Str. 94-103, portreti, fotogr. ISBN 978-88-7342-323-2. [COBISS.SI-ID 153198595]


UNCLASSIFIED

68. ŠKAMPERLE, Igor. Boris Pahor (1913-2022) : pričevalec dolgega 20. stoletja, pogumni zagovornik vrednot slovenstva in demokratičnega življenja. Zvon : kulturno - družbena revija. 2022, letn. 25, št. 3/4, str. 57-59, portret. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 153550851]
69. ŠKAMPERLE, Igor. Dante Alighieri (1265-1321) : Božanska komedija in pot človekove deifikacije. Zvon : kulturno - družbena revija. 2021, letn. 24, št. 3/4, str. 86-91, ilustr. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 68747011]
70. ŠKAMPERLE, Igor. Sneg na zlati veji. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2019. 1 CD (721 min), stereo. [COBISS.SI-ID 2048550741]
71. ŠKAMPERLE, Igor. Nevarni vzponi kot panacea, zdravilo za vse. Delo. [Tiskana izd.]. 5. mar. 2019, leto 61, št. 52, str. 15, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 12055188]
72. ŠKAMPERLE, Igor. Fantastične prigode barona Münchhausna in vprašanje realnosti. Gledališki list. 2018/2019, letn. 64, št. 8, str. 20-25. ISSN 1581-9884. [COBISS.SI-ID 16873987]
73. ŠKAMPERLE, Igor. "Človek brez inteligentnega humorja preprosto ni pravi človek.". Primorske novice. [Tiskana izd.]. 17. apr. 2019, letn. 73, št. 89, str. 16-17, ilustr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 24346162]


Selected bibliography for the last five years (2019-2024).
Last updated: 13. 05. 2024

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI