Ni obvestil.

Selected bibliography for the last five years (2019-2024).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. MUNDA, Ana, KOMPAN ERZAR, Katarina, PERIĆ, Helena, PONGRAC BARLOVIČ, Draženka (author, corresponding author), et al. Gestational diabetes perception profiles based on attachment style : a cross-sectional study. Acta diabetologica. [Spletna izd.]. 13 Mar.2024, vol. [v tisku], iss. , str. 1-8. ISSN 1432-5233. https://link.springer.com/article/10.1007/s00592-024-02251-y, DOI: 10.1007/s00592-024-02251-y. [COBISS.SI-ID 188734211], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
2. ZADNIK, Katarina, HABE, Katarina, RAKEF, Saša, KOMPAN ERZAR, Katarina. Doživljanje radiofonskih pravljic pri predšolskih otrocih = Preschool children’s experience of radio fairy tales. Glasbenopedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani. [Spletna izd.]. 2023, let. 19, št. 39, str. 11-34, tabele. ISSN 2712-3987. https://zalozba.upr.si/issn/2712-3987/, DOI: 10.26493/2712-3987.19(39)11-34. [COBISS.SI-ID 186211075]
3. KOMPAN ERZAR, Katarina, TOTH, Erzsebet F., MOŽINA, Katarina. Stories of transmission and gradual resolution of trauma-related shame in three generations of Slovenian families. Family forum. 2021, vol. 11, str. 229-249, ilustr. ISSN 2084-1698. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/article/view/4518/4038, DOI: 10.25167/FF/4518. [COBISS.SI-ID 118910723]
4. MOŽINA, Katarina, KOMPAN ERZAR, Katarina. Trauma and community. Journal of nationalism, memory & language politics. 2021, vol. 15, issue 1, str. 1-21, ilustr. ISSN 2570-5857. DOI: 10.2478/jnmlp-2021-0003. [COBISS.SI-ID 72660227], [SNIP, Scopus up to 17. 2. 2024: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 1.00]
5. MOŽINA, Katarina, TOTH, Erzsebet F., KOMPAN ERZAR, Katarina. Medgeneracijski prenos travme : vloga družine in starševstva pri potravmatski rasti = Intergenerational transmission of trauma : the role of family and parenthood in post-traumatic growth. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 14, št. 3/4, str. 181-205, ilustr. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 51818243], [SNIP]

1.02 Review article

6. KOMPAN ERZAR, Katarina. Bog je mlad : nevroznanstveno ozadje papeževega razmišljanja o mladih = God is young : neuroscientific background of pope's thoughts about youth. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 1, str. 7-21, tabele. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/01/Kompan%20Erzar.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-G4ICED33, DOI: 10.34291/BV2020/01/Kompan. [COBISS.SI-ID 26620931], [SNIP, WoS up to 21. 2. 2022: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 3, without self-citations per author (CIAu): 3.00, Scopus up to 28. 1. 2022: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 3, without self-citations per author (CIAu): 3.00]
7. KOMPAN ERZAR, Katarina. Otrokov občutek varnosti in krepitev socialnega krogotoka. Šolsko svetovalno delo : revija za svetovalne delavce v vrtcih, šolah in domovih. 2019, letn. 23, št. 2/3, str. 6-13. ISSN 1318-8267. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-WP8CMM05. [COBISS.SI-ID 8236890]

1.04 Professional article

8. KOMPAN ERZAR, Katarina. Še vedno zamerite svojim staršem? : umetnost odraščanja za odrasle otroke pomeni, da se poslovijo od staršev, kakršne bi radi imeli, in se soočijo ter jih sprejmejo take, kakršni so. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 2020, št. 26/27, str. 8-9, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 21028355]
9. KOMPAN ERZAR, Katarina. Otrokov vstop v spol. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. jun. 2020, letn. 22, št. 86, str. 5-6, ilustr. ISSN 1580-0482. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-C2K2M1N2. [COBISS.SI-ID 20354563]

1.09 Published professional conference contribution

10. KOMPAN ERZAR, Katarina. Repatriacija družin, med kulturnim šokom, stigmo in varno pripadnostjo. In: MIKLIČ, Polona (ed.). In kdo je moj bližnji? (Lk 10,29). Ljubljana: Škofijska karitas, 2023. Str. 12-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 191591939]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

11. KOMPAN ERZAR, Katarina, HABE, Katarina, ZADNIK, Katarina, RAKEF, Saša. The value of joint listening in creating attunement between babies, toddlers and kindergarten teachers. In: NeuroCog 2023 : book of abstracts : International conference in cognitive neurosciences, Brussels, Université Libre de Bruxelles (ULB) 23-24 November, 2023. Brussels: ULB, 2023. Str. 48. [COBISS.SI-ID 179470595]
12. BRDNIK JUHART, Petra, ZADNIK, Katarina, KOMPAN ERZAR, Katarina. Dejavniki glasbenih dejavnosti pri spodbujanju vzajemne interakcije med odraslimi in otroki v zgodnjem otroštvu = Factors of music activity in promoting mutual interaction between adults and children in early childhood. In: Umetnost vključevanja in združevanja skozi glasbo : mednarodni znanstveni simpozij : zbornik povzetkov : Ljubljana, Palača Kazina, 30. november-1. december 2023 = The art of inclusion and unification through music : international scientific symposium : book of abstracts. Ljubljana: Akademija za glasbo, 2023. Str. 10-12. ISBN 978-961-6393-30-0. https://www.simpozij.ag.uni-lj.si/sl/_files/ugd/f56b05_6e8a84aebd4b4b80901637be16f843c1.pdf. [COBISS.SI-ID 180717315]
13. KAVŠEK, Michael, KOMPAN ERZAR, Katarina. Prozodija povezuje glasba in razvoj jezika pri novorojenčkih = Prosody links music and language development in infancy. In: TRDAN, Primož (ed.), RAKEF, Saša (ed.). Zvok in glasba v doživljanju dojenčkov, malčkov in ranljivih skupin : mednarodni večdisciplinarni simpozij, Ljubljana, Slovenija, 25.-26. avgust 2023, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 1, Ljubljana = Sound and music in the lived experience of babies, toddlers and vulnerable groups : international multidisciplinary symposium, Ljubljana, Slovenia, August 25th-26th 2023, The Academy of Music of the University of Ljubljana, Kongresni trg 1, Ljubljana. Ljubljana: Ustanova Imago Sloveniae - Podoba Slovenije, 2023. Str. 10-11. ISBN 978-961-96338-0-9. [COBISS.SI-ID 178607363]
14. ZADNIK, Katarina, BRDNIK JUHART, Petra, KOMPAN ERZAR, Katarina. Tekst radijske igre za otroke kot izhodišče za ustvarjanje glasbenih dejavnosti v najzgodnejšem otroštvu = The radio play’s text for children as a starting point for creating musical activities in the earliest childhood. In: TRDAN, Primož (ed.), RAKEF, Saša (ed.). Zvok in glasba v doživljanju dojenčkov, malčkov in ranljivih skupin : mednarodni večdisciplinarni simpozij, Ljubljana, Slovenija, 25.-26. avgust 2023, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 1, Ljubljana = Sound and music in the lived experience of babies, toddlers and vulnerable groups : international multidisciplinary symposium, Ljubljana, Slovenia, August 25th-26th 2023, The Academy of Music of the University of Ljubljana, Kongresni trg 1, Ljubljana. Ljubljana: Ustanova Imago Sloveniae - Podoba Slovenije, 2023. Str. 28-29. ISBN 978-961-96338-0-9. [COBISS.SI-ID 162724355]
15. MUNDA, Ana, KOMPAN ERZAR, Katarina, PONGRAC BARLOVIČ, Draženka. Attachment styles and perception of gestational diabetes mellitus. In: BAJUK-STUDEN, Katica (ed.), SKVARČA, Aleš (ed.), MLEKUŠ, Katarina (ed.). 7. slovenski endokrinološki kongres z mednarodno udeležbo = 7th Slovenian Congress of Endocrinology : zbornik predavanj in izvlečkov prostih tem = book of proceedings and abstracts : Rikli Balance Hotel Bled, 20.-22. oktober 2022. Ljubljana: Združenje endokrinologov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo: Slovensko osteološko društvo, 2022. Str. 224-225. ISBN 978-961-95959-0-9. [COBISS.SI-ID 150734339]
16. ZADNIK, Katarina, HABE, Katarina, KOMPAN ERZAR, Katarina. Kako otroci »slišijo« umetnost, kadar umetnost »sliši« otroke = How do children “hear” the arts, when the arts “hear” children. In: BOHAK ADAM, Tina (ed.). Odprimo vrata glasbeni umetnosti in znanosti = Opening the Doors to the Art and Science of Music : mednarodni znanstveni simpozij = international scientific symposium : zbornik povzetkov = book of abstracts : Ljubljana, Palača Kazina, 24.-25. november 2022. Ljubljana: Akademija za glasbo, 2022. Str. 82-83. ISBN 978-961-6393-27-0. https://www.simpozij.ag.uni-lj.si/_files/ugd/f56b05_1e2780131c6741719c70258ebe048cac.pdf. [COBISS.SI-ID 137453827]
17. KOMPAN ERZAR, Katarina. Bog; oče ki prihaja k človeku. In: JEREBIC, Drago (ed.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ed.). V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo? : zbornik prispevkov : petek, 15. 10. 2021 = U kakvoga Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? : knjiga sažetaka : petak, 15. 10. 2021. Đakovo; Ljubljana; Osijek: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu: Sveučilišta Josipa Strossmayera u Osijeku: Teološka fakulteta Univerza v Ljubljani, 2021. Str. 24-25. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/zbornik%20prispevkov%209_%20oktober%202021.pdf. [COBISS.SI-ID 84382467]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

18. ERZAR, Tomaž, KOMPAN ERZAR, Katarina. From acceptance to self-acceptance and self-transformation. In: PETKOVŠEK, Robert (ed.), ŽALEC, Bojan (ed.). Transhumanism as a challenge for ethics and religion. Wien; Zürich: Lit, cop. 2021. Str. 127-134, 219. Theology East-West, vol. 27. ISBN 978-3-643-91297-8, ISBN 978-3-643-96297-3. [COBISS.SI-ID 75684611]

1.19 Review, book review, critique

19. KOMPAN ERZAR, Katarina. Nina Mikulin, Pomen regulacije jeze v razvoju ženske iniciative ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 3, str. 705. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 88086019], [SNIP]
20. KOMPAN ERZAR, Katarina. Nina Mikulin : Pomen regulacije jeze v razvoju ženske iniciative ... Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2020, letn. 80, št. 3, str. 705. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/03/Erzar.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-87W84I38. [COBISS.SI-ID 44892419], [SNIP]

1.21 Polemic, discussion, commentary

21. KOMPAN ERZAR, Katarina. Ogenj Duha in praznina človeške duše. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 11. dec. 2022, letn. 71, št. 49, str. 5, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 133063939]

1.22 Interview

22. KOMPAN ERZAR, Katarina (interviewee). Cerkev živi žensko odprtost do presežnega : pogovor Katarina Lia Kompan Erzar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 14. apr. 2024, letn. 73, št. 15, str. 4-5, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 193041923]
23. KOMPAN ERZAR, Katarina (interviewee). Objeti z besedo in poljubiti s čustvi : pomenan preprostega poljuba in objema se dostikrat zavemo šele, ko nam ni (več) dosegljiv, pravi družinska psihoterapevtka dr. Katarina Kompan Erzar. Božje okolje. 2020, leto 45, št. 5, str. 6-9, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 34299139]
24. KOMPAN ERZAR, Katarina (interviewee). Za večino družin je ta čas priložnost, da se zavemo, kaj je bistveno in katere skrbi in nepotrebne opravke lahko mirno opustimo : intervju. Duševno zdravje v skupnosti. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 5, št. 1, str. 6-8, fotogr. ISSN 2463-9621. [COBISS.SI-ID 34691587]
25. KOMPAN ERZAR, Katarina (interviewee). Materinstvo v prepletu generacij : pogovor z Katarino Kompan Erzar o spremembah, ki jih v naše odnose prinese dojenček. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 24. mar. 2019, št. [9], str. 4-6, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8094810]

1.25 Other component parts

26. KOMPAN ERZAR, Katarina. Damijan Ganc : Etični in procesni vidiki terapevtovega samorazkrivanja v relacijski individualni, zakonski in družinski terapiji, doktorska disertacija, mentor: Lia Katarina Kompan Ezar. Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, 2022, XII, 256, XXX str. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2023, letn. 83, št. 4, str. 1097-1098. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2023/04/Erzar1.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-3HPSPRX1. [COBISS.SI-ID 179219715], [SNIP]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.01 Scientific monograph

27. KOMPAN ERZAR, Katarina. Družina, vezi treh generacij. Ljubljana: Družina, 2019. 228 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0552-8. [COBISS.SI-ID 298971392]

2.06 Dictionary, encyclopaedia, lexicon, manual, atlas, map

28. GLOBOKAR, Roman, KRANER, David, WEILGUNY, Marko, KOMPAN ERZAR, Katarina, ERCE VRATUŠA, Mirjam, PURGER, Matej, POLJANŠEK, Veronika, JEGLIČ, Urška (editor). Uvajalni program za učitelje začetnike. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. 213 str., ilustr. ISBN 978-961-7167-13-9. [COBISS.SI-ID 159088131]

2.19 Radio or television broadcast, podcast, interview, press conference

29. HABE, Katarina, ZADNIK, Katarina, KOMPAN ERZAR, Katarina. Biti slišan skozi poslušanje : [spletno predavanje]. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2023. 1 spletni vir (1 spletni posnetek (1 ure, 10 min, 50 sek)), zvok. B-AIR LAB. https://365.rtvslo.si/arhiv/b-air-lab/174946237. [COBISS.SI-ID 156682243]
30. KAVŠEK, Mihael, KOMPAN ERZAR, Katarina, JUVANČIČ, Katarina, DRGLIN, Zalka, ŠKAPIN, Jaka. Zvok in glasba v doživljanju dojenčkov, malčkov in ranljivih skupin. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, program Ars, 2023. Aktualno. https://ars.rtvslo.si/podkast/ars/173250510/174982140. [COBISS.SI-ID 162491651]
31. VUKOVIČ, Katarina (author, interviewer), JUHANT, Janez (discussant), KENDA, Boštjan Botas (discussant), KOSEC, Kaja (discussant), KOMPAN ERZAR, Katarina (discussant), PETKOVŠEK, Robert (discussant). 100 let Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Sveto in svet. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174599735. [COBISS.SI-ID 8085082]

2.25 Other monographs and other completed works

32. HABE, Katarina, ZADNIK, Katarina, KOMPAN ERZAR, Katarina, JERAM, Sonja, RAKEF, Saša. Bogastvo zvočnega okolja za najmlajše : zakaj je pomembno, kakšen zvok in glasba obdajata predšolske otroke?. Ljubljana: Radio Slovenija, 2023. 1 zgibanka ([8] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 151226115]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.11 Radio or television event

33. MURŠIČ, Rajko (interviewee), KOMPAN ERZAR, Katarina (interviewee), RAKEF, Saša (interviewee). Ustvarjanje zvočne umetnosti za dojenčke in malčke : pogovor v oddaji Arsov Art Atelje, program Ars, Radio Slovenija, 4. jan. 2023. https://ars.rtvslo.si/podkast/arsov-art-atelje/173250520/174926439. [COBISS.SI-ID 144484611]
34. MURŠIČ, Rajko (interviewee), KOMPAN ERZAR, Katarina (interviewee). Večer zvokov : Radio Slovenija, program Ars, Prvi in Val 202, 29. 5. 2023. https://prvi.rtvslo.si/podkast/prvi-program/123412379/174958344. [COBISS.SI-ID 161248515]
35. MURŠIČ, Rajko (discussant), KOMPAN ERZAR, Katarina (discussant), FRLIC, Špela (discussant), RAKEF, Saša (discussant), ŠEF, Blaž (discussant). Pred kresna noč v nočnem programu nacionalnega radia : projekt B-AIR: iz tradicije pripovedovanja v umetnost poslušanja. https://radioprvi.rtvslo.si/2021/06/nocni-obisk-2043/. [COBISS.SI-ID 68700675]

3.15 Unpublished conference contribution

36. ZADNIK, Katarina, HABE, Katarina, KOMPAN ERZAR, Katarina. Kako otroci »slišijo« umetnost, kadar umetnost »sliši« otroke = How do children “hear” the arts, when the arts “hear” children : prispevek na mednarodnem znanstvenem simpoziju Odprimo vrata glasbeni umetnosti in znanosti, Ljubljana, Palača Kazina, 24.-25. november 2022. https://www.simpozij.ag.uni-lj.si/_files/ugd/f56b05_1e2780131c6741719c70258ebe048cac.pdf. [COBISS.SI-ID 143441667]
37. MOŽINA, Katarina, KOMPAN ERZAR, Katarina. Surviving what was never experienced - the hidden wounds of WWII and communist oppression in Slovenia: intergenerational transmission of trauma and possibilities for post-traumatic growth : online conference Memory of the communist past, 14-16 October, Bratislava, Slovak Academy of Science. [COBISS.SI-ID 146581763]

3.25 Other performed works

38. MURŠIČ, Rajko (discussant), KOMPAN ERZAR, Katarina (discussant), HAZABENT, Petra (discussant), PEŠTAJ, Martina (discussant). Poslušati, brati, gledati, plesati. Skupaj. : okrogla miza v okviru festivala Poslušati skupaj - Festival radijske igre za dojenčke in malčke in Festivala Bobri, Stara mestna elektrarna, Ljubljana, 28. mar. 2023. [COBISS.SI-ID 147346179]
39. HABE, Katarina (discussant), KOMPAN ERZAR, Katarina (discussant), GOMBOC, Mateja (discussant). Umetnost je življenje duha : okrogla miza v sklopu dogodka Umetnost - pot za izraženje misli in občutij, Študijski dan SFU Ljubljana, 18. april 2023. [COBISS.SI-ID 153103619]
40. MAR, Špela, KOMPAN ERZAR, Katarina (discussant), TAVČAR, Rudi (discussant), HOČEVAR, Katarina (discussant). Medosebni odnosi v delovnem okolju v času epidemije : pogovor v organizaciji Svetovalno izobraževalnega centra Fakultete za upravo, online, 12. maj 2021. [COBISS.SI-ID 63364355]
41. BUZETI, Jernej, BOŠTJANČIČ, Eva, STARE, Janez, KOMPAN ERZAR, Katarina. Notranji izzivi dela od doma zaposlenih v javnem sektorju : sodelovanje na online pogovoru, v četrtek, 16. 4. 2020, med 16.00 in 17.00 uro. [COBISS.SI-ID 5424302]


SECONDARY AUTHORSHIP


Mentor for Doctoral Dissertations (Bologna study programme)

42. JEŠE, Uršula. Vzpostavitev varne navezanosti v rejniških in posvojiteljskih družinah : doktorska disertacija. Ljubljana: [U. Ješe], 2024. XIV, 255, CCCV str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=154996. [COBISS.SI-ID 188980739]
43. GANC, Damijan. Etični in procesni vidiki terapevtovega samorazkrivanja v relacijski individualni, zakonski in družinski terapiji : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Ganc], 2022. XII, 256, XXX str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=144542, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-WBETUCO5. [COBISS.SI-ID 145272067]
44. MIKULIN, Nina. Pomen regulacije jeze v razvoju ženske iniciative : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Mikulin], 2020. X, 238 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=116797, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116797, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-SF2DH4YL. [COBISS.SI-ID 21118723]

Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

45. IHBEISHEH, Lina. Od projekcijske identifikacije do vzajemnosti - pomen razumevanja zgodnjih odnosov za delo s pacienti v analitični psihoterapiji : diplomsko delo za pridobitev akademskega naziva Magistra psihoterapevtske znanosti. Ljubljana: [L. Ihbeisheh], 2023. 107 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 165905667]
46. KOČAR, Natalija. Strah pred zapuščenostjo v partnerskem odnosu : diplomsko delo za pridobitev akademskega naziva magistra psihoterapevtske znanosti na Univerzi Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana. Ljubljana: [N. Kočar], 2023. 128 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 161297667]
47. ŽMUC, Pia. Povezava osebnostnih lastnosti staršev z otrokovo izbiro partnerja : diplomska naloga : akademska stopnja Bachelor of Science (BSc.). Ljubljana: [P. Žmuc], 2021. 69 str., tabele. [COBISS.SI-ID 150097667]
48. ŠANTL, Maja. Učinkovitost skupinske obravnave razreda s težavami na socialnem in čustvenem področju : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Šantl], 2020. 82, [8] str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6378, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=119841. [COBISS.SI-ID 27909379]

Mentor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

49. DAMNJANOVIĆ, Lea. Integration experience of Serbian immigrants in Slovenia : to obtain the academic title Bachelor of Science (BSc.). Ljubljana: [L. Damnjanović], 2023. 80 str. [COBISS.SI-ID 165905923]
50. OSVALD, Ana. Povezava med starostjo otroka ob ločitvi staršev in njegovim doživljanjem lastnega partnerskega odnosa v odraslosti. Ljubljana: [A. Osvald], 2023. 123 str., tabele. [COBISS.SI-ID 166468355]
51. KISIĆ, Diana. Prepoznavanje in zdravljenje generalizirane anksiozne motnje : diplomsko delo za pridobitev akademskega naziva Bakalavrea psihoterapevtske znanosti na Univerzi Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana. Ljubljana: [D. Kisić], 2023. 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 152432131]
52. MORRGAN, Mina. "Prokrasinacija spanja" - subjektivni razlogi : diplomsko delo za pridobitev akademskega naziva Bachelor of Science (BSc.). Ljubljana: [M. Morrgan], 2023. 65 str., tabele. [COBISS.SI-ID 170828291]
53. LASIĆ ANDREJEVIĆ, Tina. Razvojna travmatska motnja : o smiselnosti uvajanja nove diagnostične kategorije : diplomsko delo za pridobitev akademskega naziva Bakalevrea psihoterapevtske znanosti na Univerzi Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana. Ljubljana: [T. Lasič Andrejević], 2023. 66 str. [COBISS.SI-ID 166468611]
54. KREGAR, Klementina. Relationships in the lives of recovered addicts : to obtain an academic title Bachelor of Science (BSc.). Ljubljana: [K. Kregar], 2023. 71 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 161297923]
55. GLASER, Sofija. Stil navezanosti kot rizični dejavnik razvoja odvisnosti od drog v Sloveniji : diplomsko delo za pridobitev akademskega naziva Bachelor of Science (BSc.). Ljubljana: [S. Glaser], 2023. 88 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 170828035]
56. BAJC, Barbara. Doživljanje ljubezni v partnerskem odnosu z vidika teorije navezanosti : diplomsko delo za pridobitev akademskega naziva Bakalavrea psihoterapevtske znanosti na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani. Kozina: [B. Bajc], 2022. 82 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 150489091]
57. MOČNIK, Lara. Kombinirana raziskovalna študija o spoprijemanju starostnikov z izzivi tretjega življenjskega obdobja na podeželju : diplomsko delo za pridobitev akademskega naziva Bakalavrea psihoterapevtske znanosti na Univerzi Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana. Ljubljana: [L. Močnik], 2022. 96 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 150488323]
58. ZAPLOTNIK, Nataša. Navezanost v odraslih odnosih : diplomsko delo za pridobitev akademskega naziva Bakalavrea psihoterapevtske znanosti na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani. Ljubljana: [N. Zaplotnik], 2022. 61 str., tabele. [COBISS.SI-ID 150280963]
59. RADOJČIĆ, Tamara. Vpliv emocionalne dinamike primarne družine na dinamiko partnerskega odnosa mladih odraslih : diplomsko delo za pridobitev akademskega naziva Bakalavrea psihoterapevtske znanosti na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani. Ljubljana: [T. Radojčić], 2021. 71 str., tabele. [COBISS.SI-ID 149594627]
60. IHBEISHEH, Lina. Kvaliteta partnerskega odnosa v povezavi s stilom navezanosti v odraslosti : diplomsko delo za pridobitev naziva Bakalavrea psihoterapevtske znanosti na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Ljubljana: [L. Ihbeisheh], 2020. 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 55251203]
61. HOSTA, Damjan. Pojav gerotranscendence med oskrbovanci doma starejših občanov : diplomsko delo za pridobitev akademskega naziva Bakalavreus psihoterapevtske znanosti na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Ljubljana: [D. Hosta], 2020. 46 str. [COBISS.SI-ID 149559811]
62. OBLAK, Ajda. Vpliv poporodne depresije na otrokov razvoj stila navezanosti : diplomsko delo za pridobitev naziva Bakalavrea psihoterapevtske znanosti na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Ljubljana: [A. Oblak], 2020. 45 str. [COBISS.SI-ID 86941187]
63. MIKIĆ, Leja. Avtizem in navezanost : diplomsko delo za pridobitev akademskega naziva Bakalavrea psihoterapevtske znanosti na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Ljubljana: [L. Mikić], 2019. 54 str., tabele. [COBISS.SI-ID 55279363]
64. RITTER, Matej. Narcisizem in razmerja v luči teorije navezanosti : diplomsko delo za pridobitev naziva Bakalavreus psihoterapevtske znanosti na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Ljubljana: [M. Ritter], 2019. 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 55183363]
65. BOH, Nina Marija. Nasilje v družini in vloga psihoterapevta : diplomsko delo za pridobitev naziva Bakalavrea psihoterapevtske znanosti na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Ljubljana: [N. M. Boh], 2019. 98 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 55249411]
66. JEŽ, Katarina. Pomen prostovoljnega prehoda skozi bolečino do boljše kvalitete življenja : diplomsko delo za pridobitev akademskega naziva Bakalavrea psihoterapevtske znanosti na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Ljubljana: [K. Jež], 2019. 63 str. [COBISS.SI-ID 55278083]
67. ŠTAJDOHAR, Darija. Postpartum depression and attachement : diplomsko delo za pridobitev akademskega naziva Bakalavrea psihoterapevtske znanosti na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Ljubljana: [D. Štajdohar], 2019. 48 str. [COBISS.SI-ID 57450243]
68. KRIVEC, Bernarda. Prisotnost tesnobe in izogibanja v partnerskem odnosu oseb z motnjami hranjenja v primerjavi z osebami brez motenj hranjenja : diplomsko delo za pridobitev akademskega naziva Bakalavreat psihoterapevtske znanosti. Ljubljana: [B. Krivec], 2019. 49 str., tabeli. [COBISS.SI-ID 13158403]
69. GROBELNIK, Petra. Socialni in kulturni premiki, ki oblikujejo sodobne partnerske odnose ter zahtevajo fokus v terapiji : diplomsko delo za pridobitev akademskega naziva Bakalavrea psihoterapevtske znanosti. Ljubljana: [P. Grobelnik], 2019. 58 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 51484419]
70. MARINŠEK, Kaja. Vpliv ločitve na psihološki razvoj najstnika : diplomsko delo za pridobitev naziva Bakalavrea psihoterapevtske znanosti na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Ljubljana: [K. Marinšek], 2019. 50 str. [COBISS.SI-ID 55210499]

Author of introduction, etc.

71. SEČNIK, Janez. Očetovstvo se rojeva v odnosu z otrokom. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2024. 150 str. ISBN 978-961-278-689-2. [COBISS.SI-ID 186837763]
72. PETELIN, Borut (responsible editor). Spodbujamo prijateljstvo. Ljubljana: Sobivanje - društvo za trajnostni razvoj, [2022]. [17] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 157062659]

Co-Mentor for Doctoral Dissertations (Bologna study programme)

73. ČERGAN RISTIĆ, Aleksandra. Proces pomoči na podlagi potreb družin z otroki s posebnimi potrebami : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Čergan Ristić], 2019. X, 231 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5745/, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=107902, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-1ITM4FDX. [COBISS.SI-ID 12450121]

Co-Mentor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

74. PUNCER, Zala. Odrasli otroci alkoholikov ter težave z navezovanjem v odraslosti : diplomsko delo. Ljubljana: [Z. Puncer], 2021. 54 str., tabele. [COBISS.SI-ID 150099459]
75. ZDEŠAR, Sara. Ustanovitev in vloga zasebnih NPO (nepridobitnih organizacij) na Češkem in v Sloveniji : diplomska naloga. Nova Gorica: [S. Zdešar], 2019. 54 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 26544643]

Reviewer

76. POLJAK LUKEK, Saša. Ko družina začne znova : temeljni pojmi družinske terapije. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2024. 249 str., ilustr. ISBN 978-961-278-686-1. [COBISS.SI-ID 181210115]
77. ČERNETIČ, Miha. "Watch!" : why mindfulness is at home in christianity. Ljubljana: Sigmund Freud University Press; Maribor: Pot naprej, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (77 str.)), ilustr. ISBN 978-961-93861-7-0. https://potnaprej.si/gradiva/WATCH_mindfulness_Christianity.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-LS1XCSR6. [COBISS.SI-ID 98618883]


UNCLASSIFIED

78. KOMPAN ERZAR, Katarina (interviewee). Psihoterapija ni mučeniška kariera, je umetnost, je neskončno pester poklic : intervju z izr. prof. dr. Lio Katarino Kompan Erzar = Psychotherapy is not a martyr's career, it is an art, it is an infinitely varied profession : interview with prof. Lia Katarina Kompan Ezar. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 17, št. 1/2, str. 243-254, portret. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 194864131], [SNIP]
79. KOMPAN ERZAR, Katarina. Družina, vezi treh generacij. Elektronska izd. Ljubljana: Družina, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr. ISBN 978-961-04-0832-1. https://www.biblos.si/isbn/9789610408321, https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/knjiga/druzina-vezi-treh-generacij?Open, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-T5ENRZKX. [COBISS.SI-ID 70008579]


Selected bibliography for the last five years (2019-2024).
Last updated: 13. 05. 2024

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI