Ni obvestil.

Selected bibliography for the last five years (2019-2024).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. DEBEVEC, Leon. The deep structure of the Jewish portable sanctuary = Globinska struktura judovskega prenosnega svetišča. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 78, št. 2, str. 383-403, ilustr. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/78/02/Debevec.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/78/02/Debevec. [COBISS.SI-ID 178806275], [SNIP, Scopus]
project: P5-0068 Trajnostno oblikovanje kvalitetnega bivalnega okolja; funder: ARIS
2. DEBEVEC, Leon. Spatial images in biblical texts : Exodus = Prostorske podobe v bibličnih besedilih : eksodus. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 3, str. 655-668, ilustr. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/03/Debevec.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2021/03/Debevec. [COBISS.SI-ID 90711811], [SNIP, WoS, Scopus up to 5. 2. 2024: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 0, without self-citations per author (CIAu): 0.00]
3. DEBEVEC, Leon. Arhitektura Hieronimovih cerkva na Slovenskem = Architecture of the churches dedicated to St. Hieronymus in Slovenia. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 1, str. 153-168. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/Debevec.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/75/Debevec. [COBISS.SI-ID 34884867], [SNIP, Scopus]
4. DEBEVEC, Leon. Prostorske podobe v obrednih praksah starozaveznih očakov in njihov pomen za razumevanje krščanskega sakralnega prostora = Spatial images in the ritual praxis of the Old Testament patriarchs and their significance for understanding of the Christian sacral space. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 2, str. 233-253. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/02/Debevec.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/75/02/Debevec. [COBISS.SI-ID 44122371], [SNIP, Scopus up to 4. 2. 2024: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 0, without self-citations per author (CIAu): 0.00]
5. DEBEVEC, Leon. Genealogija prostora v bibličnih besedilih: Stvarjenje = The genealogy of space in biblical texts: The creation. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 1, str. 195-212. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/Debevec.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, DOI: 10.34291/Edinost/74/Debevec. [COBISS.SI-ID 10986499], [SNIP, Scopus up to 26. 1. 2022: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 0, without self-citations per author (CIAu): 0.00]

1.05 Popular article

6. DEBEVEC, Leon. Ustvarjal in žlahtnil je sakralno arhitekturo 20. stoletja : arhitekt dr. Jože Marinko, osemdesetletnik z izjemnim sakralnim opusom. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 28. maj 2023, letn. 72, št. 21, str. 10-11, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 153471235]
7. DEBEVEC, Leon. Kapela blaženega Antona Martina Slomška v Domu sv. Jožef v Celju. Zvon s hriba : glasilo Doma sv. Jožef. božič 2019, št. 20, str. 13-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 36748035]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

8. DEBEVEC, Leon. Prostorske podobe v obrednih praksah starozaveznih očakov in njihov pomen za razumevanje krščanskega sakralnega prostora = Spatial images in the ritual praxis of the Old Testament patriarchs and their significance for understanding of the Christian sacral space. In: SKRALOVNIK, Samo (ed.), BEDRAČ, Marjetka (ed.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 35-36. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 63053571]
9. DEBEVEC, Leon. Pastoralni potencijal arhitektonskog prostora u svjetlu novoga "Direktorija za katehezu" = Pastoral potential of architectural space in the light of the new "Directory for catechesis". In: MOHORIĆ, Marijana (ed.). Knjižica sažetaka. Zadar: Sveučilište, 2021. Str. 33-34. [COBISS.SI-ID 79660803]
10. DEBEVEC, Leon. Arhitektura Hieronimovih cerkva na Slovenskem = Architecture of churches dedicated to St. Jerome. In: BOGATAJ, Jan Dominik (ed.), MOVRIN, David (ed.), ŠPELIČ, Miran (ed.). Hieronymus noster : povzetki = abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 101. ISBN 978-961-6844-78-9. [COBISS.SI-ID 8235098]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

11. DEBEVEC, Leon. Sakralna arhitektura na Slovenskem v času nadškofa Jožefa Pogačnika. In: PACEK, Dejan (ed.), ŠIMAC, Miha. Ljubljanski nadškof in metropolit dr. Jožef Pogačnik : znanstvena monografija. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; v Ljubljani: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za zgodovino Cerkve, 2023. Str. 523-550, ilustr. Zbirka Testes temporum, 1. ISBN 978-961-278-631-1. [COBISS.SI-ID 145106691]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.19 Radio or television broadcast, podcast, interview, press conference

12. DEBEVEC, Leon, MARGON, Ernest, BOŠTJANČIČ, Janko, TROBIČ, Milan. Pivški križi. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Sedmi dan. https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174720920?s=radio. [COBISS.SI-ID 37570307]
13. POPOV, Jurij, LAPAJNE, Vinko, DEBEVEC, Leon, ŽELE, Andreja. Zgodovina hrenoviške župnije - 83 let od rokopisa do natisa. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Sledi časa. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sledi-casa/174594577. [COBISS.SI-ID 69243746]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.11 Radio or television event

14. POGAČNIK, Marko (interviewee), KOŠIR, Matevž (interviewee), KRAVANJA, Boštjan (interviewee), DEBEVEC, Leon (interviewee). Sveti prostori : pogovor v oddaji Sveto in svet, RTV Slovenija, Ljubljana, 15. sep. 2021. https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174805326?s=tv. [COBISS.SI-ID 77407491]

3.15 Unpublished conference contribution

15. DEBEVEC, Leon. Cerkvena umetnost v Pogačnikovem času : predavanje na znanstvenem posvetu o ljubljanskem nadškofu metropolitu dr. Jožefu Pogačniku (1902-1980) - ob 40-letnici njegove smrti, Ljubljana, 21.-22. okt. 2020. [COBISS.SI-ID 36802051]


SECONDARY AUTHORSHIP


Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

16. BENEDIČIČ, Patrik. Idejna arhitekturna zasnova doma starejših "Pri Fari" - dom za ostarele kot arhitekturni tip. [Ljubljana: P. Benedičič], 2019. 149 str., ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 3747972]
17. JURITSCH, Nejc. Idejna arhitekturna zasnova pastoralnega centra v Velenju : [magistrsko delo]. Ljubljana: [N. Juritsch], 2019. 126 str., ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 3795844]

Photographer

18. BIZJAK, Jurij, VALENČIČ, Rafko (author, editor), BUDAL, Andrej, FEGIC, Boštjan, KERNEL, Blaž, KREČIČ, Primož, RIJAVEC, Marko, TEDEŠKO, Alan, TROŠT, Bogomir, BRATINA ZULJAN, Irena, VIDMAR, Bogdan. Sveti Hieronim in naš čas : zbornik ob 1600-letnici njegove smrti in romanjih v koprski škofiji. Koper: Ognjišče: Škofija, 2020. 104 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-263-261-8. [COBISS.SI-ID 27826435]


Selected bibliography for the last five years (2019-2024).
Last updated: 27. 05. 2024

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI