Govorilne ure v akademskem letu 2023/2024 (16.2.2024)

Govorilne ure:

v torek ob 12.00 -13.00

v kab. 207

po predhodnem dogovoru po e-pošti,

Maria Carmela Palmisano, SL

Selected bibliography for the last five years (2019-2024).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. PALMISANO, Maria Carmela. Rut : ritratto di "una donna di valore" straniera nel canone ebraico = Ruth : portrait of a foreign "woman of valor" in the Jewish canon = Rut : lik "vrle žene" - tujke v hebrejskemu kanonu. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 78, št. 2, str. 51-68. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/78/02/Palmisano.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/78/02/Palmisano. [COBISS.SI-ID 178787331], [SNIP, Scopus]
project: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; funder: ARIS
2. PALMISANO, Maria Carmela. Prospettive di libertà e liberazione nel libro del Siracide = Perspectives of freedom and liberation in the Book of Sirach = Perspektive svobode in osvoboditve v Sirahovi knjigi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 4, str. 863-876. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/04/Palmisano.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2022/04/Palmisano. [COBISS.SI-ID 135689475], [SNIP, Scopus]
project: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; funder: ARRS
3. PALMISANO, Maria Carmela. Siracide : il timore del Signore è principio della sapienza. Credereoggi. 2020, anno 40, n. 3, str. 98-108. ISSN 1123-3281. [COBISS.SI-ID 26794499]
4. PALMISANO, Maria Carmela. Dimensioni di giustizia in alcuni testi sapienziali biblici = Dimensions of justice in some of the biblical Wisdom texts = Razsežnosti pravičnosti v nekaterih svetopisemskih modrostnih besedilih. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 1, str. 41-49. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/Palmisano.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/75/Palmisano. [COBISS.SI-ID 34624771], [SNIP, Scopus up to 13. 10. 2021: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00]
project: P6-0262 Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti; funder: ARRS
5. PALMISANO, Maria Carmela. Studio delle immagini e delle metafore sul timore del Signore in Ben Sira = Študij prispodob in metafor Gospodovega strahu pri Ben Sira = The study of images and metaphors on the fear of the Lord in Ben Sira. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 891-907. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Palmisano.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/04/Palmisano. [COBISS.SI-ID 8265818], [SNIP, WoS up to 24. 12. 2021: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 3, without self-citations per author (CIAu): 3.00, Scopus up to 11. 8. 2023: no. of citations (TC): 5, without self-citations (CI): 4, without self-citations per author (CIAu): 4.00]

1.02 Review article

6. PALMISANO, Maria Carmela. Od Nostra aetate do Veritatis gaudium : prehojena pot in nova obzorja v judovsko-krščanskem dialogu = From Nostra aetate to Veritatis gaudium : the traversed path and New Horizons in Jewish-Christian dialogue. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 1, str. 31-41. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/1/Palmisano.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/76/Palmisano. [COBISS.SI-ID 61883395], [SNIP, Scopus]
7. PALMISANO, Maria Carmela. La testimonianza nella successione profetica in 2 Re 2,1-18 = Pričevanje pri preroškem nasledstvu v 2 Kr 2,1-18 = Testimony within the apostolic succession in 2 Kings 2,1-18. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 1, str. 83-92. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-1, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/01/Palmisano. [COBISS.SI-ID 8179802], [SNIP, WoS up to 3. 3. 2022: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00, Scopus up to 21. 1. 2022: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00]

1.03 Other scientific articles

8. PALMISANO, Maria Carmela. Trije starozavezni liki sprejemanja trpljenja (Job, Jeremija in Drugi Izaija) v luči Nove zaveze = Three Old Testament types of accepting suffering (Job, Jeremiah and the Second Isaiah) in the light of the New Testament. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 1, str. 93-101. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/01/Palmisano.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2022/01/Palmisano. [COBISS.SI-ID 114162179], [SNIP, WoS, Scopus]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

9. PALMISANO, Maria Carmela. Od Nostra aetate do Veritatis gaudium : prehojena pot in nova obzorja v judovsko-krščanskem dialogu = From Nostra aetate to Veritatis gaudium : the traversed path and new horizons in Jewish-Christian dialogue. In: SKRALOVNIK, Samo (ed.), BEDRAČ, Marjetka (ed.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 62-63. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 63285251]

1.17 Independent professional component part or a chapter in a monograph

10. PALMISANO, Maria Carmela. Vicinanza di Dio e sapienza del popolo (Dt 4,1-8). In: CASSUTO MORSELLI, Marco (ed.). La Bibbia dell'Amicizia : brani della Torah/Pentateuco commentati da ebrei e cristiani. Milano: San Paolo, 2019. Str. 327-332. ISBN 978-88-922-1707-2. [COBISS.SI-ID 8072282]

1.25 Other component parts

11. PALMISANO, Maria Carmela. Podobe poti v Svetem pismu : ob tednu za življenje 2020. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 11. okt. 2020, letn. 69, št. 41, str. 26. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 31630595]
12. PALMISANO, Maria Carmela. Skrivnost ljubezni : nedelja, 3. februar : 4. nedelja med letom. Magnificat. feb. 2019, letn. 6, št. 2, str. 62-63. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 8062298]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.05 Other educational material

13. PALMISANO, Maria Carmela. Teologija Stare zaveze : študijsko leto 2023/2024. Ljubljana: [M. C. Palmisano], 2023. 90 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 165779203]
14. PALMISANO, Maria Carmela. Uvod v Staro zavezo : študijsko leto 2023/2024. Ljubljana: [M. C. Palmisano], [2023]. 94 str., zvd. [COBISS.SI-ID 163836675]
15. PALMISANO, Maria Carmela. Eksegeza preroških knjig : študijsko leto 2021/2022. Ljubljana: [M. C. Palmisano], 2022. 121 str., tabele. [COBISS.SI-ID 97291267]
16. PALMISANO, Maria Carmela. Hebrejščina I. : študijsko leto 2021/2022. Ljubljana: [M. C. Palmisano], 2022. 56 str., tabele. [COBISS.SI-ID 97294595]


SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

17. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. PALMISANO, Maria Carmela (field editor 2022-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 8745472]

Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

18. ČEMAŽAR, Peter. Eksegetska analiza Lk 1,26-38 in interpretacije odlomka pri razumevanju dogme o Marijinem vnebovzetju : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Čemažar], 2020. V, 72 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119880, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 31316483]

Mentor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

19. CEGLAR, Katja. Podoba Boga v PS 31 : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [K. Ceglar], 2019. VI, 48 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8115034]

Translator

20. KRAŠOVEC, Jože (editor, translator). Sveto pismo. Stara zaveza : jeruzalemska izdaja : [uradni prevod Katoliške cerkve v Sloveniji]. Elektronska izd. Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca: Družina, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (2271, A23 str.)), ilustr., zvd. ISBN 978-961-04-0798-0. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 92772099]
21. KRAŠOVEC, Jože (editor, translator). Sveto pismo. Zgodovinske knjige : drugi del : jeruzalemska izdaja [SPJ : uradni prevod Katoliške cerkve v Sloveniji]. 1. izd. Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca: Družina, 2019. 247 str. ISBN 978-961-04-0610-5, ISBN 978-961-94056-3-5. [COBISS.SI-ID 302189312]

Co-Mentor for Doctoral Dissertations (Bologna study programme)

22. BUDISELIĆ, Ervin. Vidiki bibličnega koncepta pričevanja in posebno razumevanje pričevanja v konceptu Lukovega pisanja = Aspects of the biblical concept of witness and the specific understanding of the concept in the writings of Luke : doktorska disertacija. Ljubljana: [E. Budiselić], 2019. XIV, 364, XV str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=117598, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 24818691]


Selected bibliography for the last five years (2019-2024).
Last updated: 20. 05. 2024

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI