Ni obvestil.

Selected bibliography for the last five years (2019-2024).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. CVETEK, Mateja, PUČNIK, Peter, CVETEK, Robert, GLOBOKAR, Roman. Relational ethics scale : psychometric evaluation of the Slovene-language version = Lestvica relacijske etike : psihometrično ovrednotenje slovenske različice. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 1, str. 203-216, tabele. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/01/Cvetek.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2022/01/Cvetek. [COBISS.SI-ID 114168067], [SNIP, WoS, Scopus]
project: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS
2. SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, CVETEK, Mateja. The relationship of emotional competence with strategies of coping and individual problems and strengths in the process of coping with divorce = Povezanost čustvene kompetentnosti s straregijami spoprijemanja ter posameznikovimi problemi in močmi v procesu soočanja z ločitvijo. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 15, št. 3/4, str. 59-77, ilustr. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 98641155], [SNIP]
project: J5-6825 Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija; funder: ARRS

1.08 Published scientific conference contribution

3. CVETEK, Mateja. Koncept spolnih vlog pri mladih odraslih = The concept of gender roles in young adults. In: MALAČIČ, Janez (ed.), OSREDKAR, Mari Jože (ed.), GAMS, Matjaž (ed.). Demografske in družinske analize = Demographic and Family Analyzes : Informacijska družba - IS 2023 = Information Society - IS 2023 : zbornik 26. mednarodne multikonference = proceedings of the 26th International Multiconference : zvezek F = volume F : 9. oktober 2023, 9 October 2023, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2023. Str. 21-25. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-278-5. ISSN 2630-371X. https://is.ijs.si/wp-content/uploads/2023/11/IS2023_Volume-F.pdf. [COBISS.SI-ID 172262403]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

4. ŠERJAK, Lucija, CVETEK, Mateja. Spolna funkcija žensk in komunikacija o spolnosti v paru. In: MIVŠEK, Ana Polona (ed.), JUG DOŠLER, Anita (ed.). Babice babicam - za boljšo prihodnjo obravnavo žensk : 2. babiška konferenca : zbornik povzetkov prispevkov : 14. september 2023, Ljubljana, Slovenija. Elektronska izd. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2023. Str. 4-5. ISBN 978-961-7112-14-6. https://www.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/Babiska_2.pdf. [COBISS.SI-ID 163262979]
5. CVETEK, Mateja. Obravnava nasilja v relacijski družinski terapiji v luči polivagalne teorije. In: JEREBIC, Sara (ed.). International Conference Understanding Violence : theory, research, professional work and therapeutic practice : Ljubljana, 27. november 2020 [preko spletne plaftorme ZOOM] : book of abstracts = zbornik povzetkov. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 25. ISBN 978-961-6844-91-8. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 47112963]

1.22 Interview

6. CVETEK, Mateja (interviewee). Ljubezni ne more nič uničiti : pogovor z dr. Matejo Cvetek, zakonsko in družinsko terapevtko, profesorico na Teološki fakulteti. Božje okolje. 2022, leto 47, št. 6, str. 6-9, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 135478787]


SECONDARY AUTHORSHIP


Mentor for Doctoral Dissertations (Bologna study programme)

7. BAŠIČ JANČAR, Lidija. Relacijski pogled na vztrajanje v dolgotrajnih partnerskih odnosih : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Bašič Jančar], 2023. XIV, 345 str., tabele, graf. prikazi. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 148404483]

Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

8. GORŠE, Hana. Povezanost vzgojnih stilov s tveganim vedenjem, socioseksualno usmerjenostjo in vrednotami pri mladih odraslih : magistrsko delo. Ljubljana: [H. Gorše], 2023. X, 87, XIX str., tabele, graf. prikazi. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 157696515]
9. MULEJ, Eva. Zavedanje telesa v Šoli sodobnih performativnih uličnih umetnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Mulej], 2023. V, 89, V str., tabele. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 157690627]
10. ŽVIKART, Sara. Dojemanje zaključka terapevtskega procesa z vidika terapevtov : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Agrež], 2022. VII, 116 str., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 132692483]
11. JESENKO, Maja. Materinstvo v prvem letu otrokovega življenja : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Jesenko], 2022. IV, 154, III str., tabele. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 132681987]
12. FIŠER, Katarina. Potrebe staršev otrok z motnjo avtističnega spektra in motnjo v duševnem razvoju v podporni skupini : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Fišer], 2022. VII, 103, III str., tabele. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 104574723]
13. KVARTIČ, Maja. Povezanost diferenciacije jaza s socialno tesnobo, somatskimi simptomi in samozavedajočimi se čustvi : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Kvartič], 2022. VI, 100 str., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 126941187]
14. MARTINČIČ GOLOB, Neja. Povezanost med izkušnjami zlorab v otroštvu in izkušnjami zlorab v kasnejših partnerskih razmerjih : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Martinčič Golob], 2022. VI, 73 str., tabele. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 133132547]
15. ŠERJAK, Lucija. Povezanost med spolno funkcijo žensk, navezanostjo v partnerskem odnosu, komunikacijo o spolnosti in spoštovanjem med partnerjema : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Šerjak], 2022. XII, 97, XIII str., tabele, graf. prikazi. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 120739587]
16. SIEGL ŠTANGELJ, Katja. Doživljanje dejavnikov optimalne spolnosti pri moških in ženskah v partnerskem odnosu : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Siegl Štangelj], 2021. X, 116, XXIV str., tabele. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 80349187]
17. KOCJAN, Kaja. Doživljanje sprememb znotraj menstrualnega ciklusa in njihov vpliv na osebno in partnersko življenje žensk : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Kocjan], 2021. IV, 119, XXXIV str., tabele. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 71063299]
18. SERAFINI, Saša. Doživljanje zavisti pri poslovno uspešnih ljudeh : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Serafini], 2021. X, 210, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=126436, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 62376451]
19. GORC, Larisa. Doživljanje ženstvenosti pri ženskah z izkušnjo nasilnega partnerskega odnosa : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Repar], 2021. XII, 186, IV str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=124588, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 52872707]
20. PORI, Nežka. Hvaležnost v družini in v partnerskem odnosu : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Pori], 2021. VI, 100, LVI str., tabele. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 86740739]
21. OKORN, Karmen. Matere z izkušnjo ločitve v svojem otroštvu, njihovo sočutje do sebe in spoprijemanje z neprijetnimi čustvi svojih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Okorn], 2021. IX, 104 str., tabele, graf. prikazi. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 80408323]
22. TROŠT, Manca. Pogled na življenje, medosebne odnose in smrt po izkušnji spremljanja umirajočega : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Trošt], 2021. VII, 217 str., tabele. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 71104771]
23. KOGOJ, Anja. Posameznikovo doživljanje konfliktne situacije v intimnih odnosih z vidika čuječnosti in temeljnih čustvenih kompetenc : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kogoj], 2021. VI, 113, VI str., tabele. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 86749187]
24. JURAN KANELLOPULOS, Marija. Regulacija afekta po smrti otroka : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Juran Kanellopulos], 2021. VI, 166, IV str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=124589, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 52870659]
25. KRUŠIČ, Nana. Spoštovanje v partnerskem odnosu pri odraslih z izkušnjo starševske ločitve v svojem otroštvu : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Krušič], 2021. VII, 126, II str., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 65453827]
26. MURGELJ STIBRIČ, Zoia. Sprememba družinske dinamike po diagnozi shizofrenije : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Murgelj Stibrič], 2021. V, 92, II str., tabele. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 65452803]
27. MAKOVEC, Manuela. Doživljanje sorojencev v družinah z otrokom s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Makovec], 2020. VIII, 183, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=122936, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 45172739]
28. MARAŽ, Maja. Kvaliteta čustvenega odnosa s starši, subjektivno blagostanje, spolno zavedanje in duhovnost : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Maraž], 2020. VI, 133 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=114473, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8330330]
29. HVALA, Tjaša. Starševsko dojemanje samostojnosti otroka v vrtcu Montessori : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Čufer], 2020. V, 119 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119775, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 29399811]
30. PRESEČNIK, Tina. Izkušnja odhoda od doma mladih odraslih z ločenimi starši : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Presečnik], 2019. IV, 137 str., tabele. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8200538]
31. KRAJNC, Maruška Merisa. Izkušnja odpuščanja svojim staršem pri odraslih otrocih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. M. Krajnc], 2019. VI, 133, III str., tabele. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8200794]
32. TEPINA, Marijana. Izražanje otrokovih vzorcev čustvene regulacije, navezanosti in vedenja v igri s peskom : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Tepina], 2019. V, 168 str., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8218970]
33. CVITKOVIČ, Tina. Odpuščanje v zakonskih in partnerskih odnosih : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Cvitkovič Pisk], 2019. VI, 113, I str., tabele. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8066650]
34. VERTNIK, Primož. Povezanost med fizičnimi simptomi, jezo in hvaležnostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Vertnik], 2019. VI, 86 str., tabele. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8151386]
35. KESTNAR, Nina. Povezanost med navezanostjo in procesom žalovanja med starši, ki imajo otroka s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Kestnar], 2019. VI, 81 str., tabele, graf. prikazi. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8093786]
36. ERMAN, Andreja. Terapevtovo doživljanje terapevtskega odnosa skozi lečo navezanosti : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Erman], 2019. VIII, 142, II str., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8151130]

Author of introduction, etc.

37. RODIČ, Polona. Sestradana. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2020. 102 str., ilustr. ISBN 978-961-278-485-0. [COBISS.SI-ID 303997440]

Reviewer

38. VODIČAR, Janez (editor). V iskanju novega zaupanja v Cerkvi : pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. 166 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 74. ISBN 978-961-6844-86-4. [COBISS.SI-ID 28198147]


Selected bibliography for the last five years (2019-2024).
Last updated: 20. 05. 2024

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI