Matjaž Celarc (*1979), Assistant at the Department for the Biblical Studies and Judaism (2017-), is a priest of Archdiocese of Ljubljana.

After he graduated at the Diocesan Classical Gymnasium in Ljubljana (1998), he dedicated himself to the study of theology. First, he studied theology at the Faculty of Theology in Ljubljana (TEOF: 1998-2000) and then at the Pontifical Gregorian University in Rome (PUG: 2000-2003). After finishing his baccalaureate in theology and a pastoral year in Slovenia (2003-2004), he proceeded with the Second cycle, Licentiate Study, in Dogmatic Theology at PUG (2004-2006).

After he was ordained as a priest (2006), he worked for two years as a chaplain in the parish of Grosuplje (2006-2008), then he dedicated himself to the study of the Bible.  At the Pontifical Biblical Institute (PIB) he studied for his Licentiate in biblical science (2008-2012), then he was writing his Ph.D. in biblical theology at PUG (2012-2016). In 2016 he finished his Ph.D. with the thesis entitled Restored People of God, in which he examined the narrative summaries in the first five chapters of Acts of the Apostles that portray the community as the restored people of God as already envisioned by the prophet Isaiah.

From 2016 he is Prefect of Studies in the Seminary of Ljubljana, but he also pastoral active as the assistant priest in parishes Št. Jurij Grosuplje (2017-2018) and Zg. Tuhinj, Špitalič in Motnik (2018-). 

Ni obvestil.

Selected bibliography for the last five years (2019-2024).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. CELARC, Matjaž. Bogastvo za dobroto kot način služenja Bogu (Lk 16,1-13) = Riches for charity as a way of serving God (Luke 16:1-13). Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 78, št. 2, str. 69-91, tabele. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/78/02/Celarc.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/78/02/Celarc. [COBISS.SI-ID 178787843], [SNIP, Scopus]
project: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; funder: ARIS
2. CELARC, Matjaž. Narrative summaries in Acts of the Apostles : analytical instruments. Biblica et Patristica Thoruniensia. 2021, 14, 2, str. 129-144. ISSN 1689-5150. https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BPTh/article/view/BPTh.2021.006, DOI: 10.12775/BPTh.2021.006. [COBISS.SI-ID 75407619], [SNIP, Scopus]
3. CELARC, Matjaž. Narrative summaries in Acts of the Apostles : reading of the first summary account (2:42-47). Biblica et Patristica Thoruniensia. 2021, 14, 2, str. 145-163. ISSN 1689-5150. https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BPTh/article/view/BPTh.2021.007, DOI: 10.12775/BPTh.2021.007. [COBISS.SI-ID 75408899], [SNIP, Scopus up to 3. 2. 2024: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00]
4. CELARC, Matjaž. Narrative summaries in Acts of the Apostles : reading of the second summary account (4:32-35). Bogoslovska smotra. 2021, [god.] 91, [br.] 5, str. 943-957. ISSN 1848-9648. https://hrcak.srce.hr/file/396981, DOI: 10.53745/bs.91.5.2. [COBISS.SI-ID 101756419], [SNIP, WoS]
5. CELARC, Matjaž. Awake and change : Luke's didactic approach to evolving perception = Przebudźcie się i zmieńcie : Dydaktyczne podejście Łukasza do zmieniającego się rozumienia tekstu. Biblica et Patristica Thoruniensia. 2020, 13, 4, str. 397-420. ISSN 1689-5150. https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BPTh/article/view/BPTh.2020.018, DOI: 10.12775/BPTh.2020.018. [COBISS.SI-ID 75403267], [SNIP, Scopus up to 3. 2. 2024: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00]
6. CELARC, Matjaž. Teološki pogled na spolne zlorabe v Cerkvi. Del 2, Teološki razmislek = Theological perspective on sexual abuse in the Church. Part 2, Theological reflection. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 4, str. 751-764. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-4, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2020/04/Celarc2. [COBISS.SI-ID 44689667], [SNIP, WoS up to 27. 2. 2022: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00, Scopus up to 16. 5. 2024: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 2.00]
7. CELARC, Matjaž. Between prophecy and its realisation. A reading of Lk 1-2 and Acts 2-3 as a fulfilment of the Isaianic narrative = Med prerokbo in njenim uresničenjem. Branje Lk 1-2 in Apd 2-3 kot uresničitev Izaijeve pripovedi. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 2, str. 73-93, tabele. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/02/Celarc.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/75/02/Celarc. [COBISS.SI-ID 44109571], [SNIP, Scopus up to 25. 1. 2023: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00]
8. CELARC, Matjaž. Christ as the goal of the law (Rom 10,4) : Christ as the converging point in the history of salvation = Kristus - namen postave (Rim 10,4) : Kristus kot združevalna točka zgodovine odrešenja. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 441-456, tabele. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/02/Celarc.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/02/Celarc. [COBISS.SI-ID 8222554], [SNIP, WoS up to 17. 2. 2024: no. of citations (TC): 6, without self-citations (CI): 6, without self-citations per author (CIAu): 6.00, Scopus up to 26. 1. 2022: no. of citations (TC): 5, without self-citations (CI): 5, without self-citations per author (CIAu): 5.00]

1.02 Review article

9. CELARC, Matjaž. Narrative summaries in Acts of the Apostles : reading of the third summary account. Crkva u svijetu. [Print ed.]. 2021, vol. 56, no. 4, str. 767-781, ilustr. ISSN 0352-4000. https://hrcak.srce.hr/file/387997, DOI: 10.34075/cs.56.4. [COBISS.SI-ID 104759811], [SNIP]
10. CELARC, Matjaž. Teološki pogled na spolne zlorabe v Cerkvi. Del 1, Splošni pregled = Theological perspective on sexual abuse in the Church. Part 1, General overview. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 4, str. 733-750, tabele. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-4, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2020/04/Celarc. [COBISS.SI-ID 44581123], [SNIP, WoS up to 17. 8. 2022: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 2.00, Scopus up to 11. 9. 2022: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 2.00]

1.04 Professional article

11. CELARC, Matjaž. "Bogu se je treba pokoravati bolj kot ljudem!" : Apd 5,29. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2023, letn. 30, št. 2, str. 17-19, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 159904259]
12. CELARC, Matjaž. Novozavezni pogled na hrano. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2023, letn. 30, št. 3, str. 15-17, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 177769987]
13. CELARC, Matjaž. "Če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo" (Mt 18,3). Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. mar. 2023, leto 25, št. 1, str. 13-14, ilustr. ISSN 1580-0482. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 155708419]
14. CELARC, Matjaž. Podjetni in ponižni ribič : kakšna je bila Petrova vloga med dvanajsterimi in kakšna je papeževa vloga danes. Božje okolje. 2022, leto 47, št. 4, str. 10-12, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 119906819]
15. CELARC, Matjaž. Življenje prve krščanske skupnosti : eksegeza evangelija nedelje Božjega usmiljenja : (Apd 4,32-35). Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 1, str. 17-19, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 59968771]
16. CELARC, Matjaž. Izaija kot matrica Nove zaveze. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 2, str. 16-18, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 71565059]
17. CELARC, Matjaž. Problematika spolnih zlorab v Cerkvi : Gospod, nakloni nam poslušno srce (prim. 1 Kr 3,9). Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2021, leto 55, [št.] 2, str. 4-7, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 59924739]
18. CELARC, Matjaž. "Čisto srce, o Bog, mi ustvari" (Ps 51,12) : problematika spolnih zlorab v Cerkvi. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2021/22, št. 72, str. 17-22, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 91296771]

1.05 Popular article

19. CELARC, Matjaž. "Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih" (Mt 5,16). Med nami : Duh Assisija in Brezmadežna. 2023, leto 33, [št.] 1, str. 11-12, ilustr. ISSN 1854-7990. [COBISS.SI-ID 158150659]
20. CELARC, Matjaž. Slavljenje je izraz veselja in radosti ob izkušnji odrešenja. Med nami : Duh Assisija in Brezmadežna. 2023, leto 33, [št.] 2, str. 13-14, ilustr. ISSN 1854-7990. [COBISS.SI-ID 158151171]
21. CELARC, Matjaž. Z veseljem sprejemati in živeti življenje. Med nami : Duh Assisija in Brezmadežna. 2023, leto 33, [št.] 4, str. 12-13, ilustr. ISSN 1854-7990. [COBISS.SI-ID 178636035]
22. CELARC, Matjaž. Čudežni ulov in poklicanje Petra. Med nami : Duh Assisija in Brezmadežna. 2021, leto 31, [št.] 2, str. 9-10, ilustr. ISSN 1854-7990. [COBISS.SI-ID 74526467]
23. CELARC, Matjaž. Gospod kliče tudi danes?!. Med nami : Duh Assisija in Brezmadežna. 2021, leto 31, [št.] 3, str. 10-11, ilustr. ISSN 1854-7990. [COBISS.SI-ID 81112323]
24. CELARC, Matjaž. Skupaj na poti z Gospodom. Med nami : Duh Assisija in Brezmadežna. 2021, letn. 31, [št.] 4, str. 8-9, ilustr. ISSN 1854-7990. [COBISS.SI-ID 91543299]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

25. CELARC, Matjaž. Between prophecy and its realisation. A reading of Lk 1-2 and Acts 2-3 as a fulfilment of the Isaianic narrative = Med prerokbo in njenim uresničenjem. Branje Lk 1-2 in Apd 2-3 kot uresničitev Izaijeve pripovedi. In: SKRALOVNIK, Samo (ed.), BEDRAČ, Marjetka (ed.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 32. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 63003139]
26. CELARC, Matjaž. Church - disciple and messenger = Cerkev - učenka in glasnica. In: VODIČAR, Janez (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 18. [COBISS.SI-ID 70953219]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

27. CELARC, Matjaž. Cerkev - učenka in glasnica = The Church - disciple and messenger. In: VODIČAR, Janez (ed.). Vemo namreč, da ste izvoljeni! : od klerikalizacije do sinodalnosti v pastorali in katehezi. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 35-48. Znanstvena knjižnica, 83. ISBN 978-961-7167-05-4. [COBISS.SI-ID 137439235]
28. CELARC, Matjaž. Church's mission : the example of the Apostles. In: MERONI, Fabrizio (ed.). Missio ad Gentes in the Acts of the Apostles. Roma: Urbaniana University Press, 2019. Str. 69-85. Mission&Formation. ISBN 978-88-401-5054-3. [COBISS.SI-ID 75578883]

1.22 Interview

29. CELARC, Matjaž (interviewee). Podoba sprave : biblicist dr. Matjaž Celarc o tem, kaj o nebesih pravi Sveto pismo. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 31. okt. 2021, letn. 70, št. 44, str. 2. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 84805379]
30. CELARC, Matjaž (interviewee). "Češčenje Marije ima pri Slovencih prav posebno mesto" : "Verniki Marijo pojmujemo kot mater, zavetnico, pomočnico in priprošnjico. Romarski duh je nedvomno povezan s češčenjem Marije in zaznamuje duhovnost slovenskega naroda," je v intervjuju za MMC dejal duhovnik Matjaž Celarc. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 15. avg. 2019, ilustr. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/uredniski-izbor/cescenje-marije-ima-pri-slovencih-prav-posebno-mesto/497001. [COBISS.SI-ID 81612803]

1.25 Other component parts

31. CELARC, Matjaž. Izvoljeni. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 9. jan. 2022, letn. 71, št. 1, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 92315395]
32. CELARC, Matjaž. Sabaot. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 6. feb. 2022, letn. 71, št. 5, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 96517379]
33. CELARC, Matjaž. Sveto pismo. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 20. feb. 2022, letn. 71, št. 7, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 98001411]
34. CELARC, Matjaž. Vpiti. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 6. mar. 2022, letn. 71, št. 9, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 100321027]
35. CELARC, Matjaž. Sandal. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 20. mar. 2022, letn. 71, št. 11, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 101603843]
36. CELARC, Matjaž. Novo. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 3. apr. 2022, letn. 71, št. 13, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 103990531]
37. CELARC, Matjaž. Priseljenec. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 8. maj 2022, letn. 71, št. 18, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 106559491]
38. CELARC, Matjaž. Obrezati. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 22. maj 2022, letn. 71, št. 20, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 108771331]
39. CELARC, Matjaž. Napolniti. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 5. jun. 2022, letn. 71, št. 22, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 110451459]
40. CELARC, Matjaž. Naklonjenost. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 19. jun. 2022, letn. 71, št. 24, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 112569347]
41. CELARC, Matjaž. Streči. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 71, št. 25/26, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 112694019]
42. CELARC, Matjaž. Greh. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 24. jul.. 2022, letn. 71, št. 29, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 116092931]
43. CELARC, Matjaž. Noč. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 7. avg. 2022, letn. 71, št. 31, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 119107075]
44. CELARC, Matjaž. Krotkost. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 28. avg. 2022, letn. 71, št. 34, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 119201027]
45. CELARC, Matjaž. Zaiti. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 11. sep. 2022, letn. 71, št. 36, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 120646915]
46. CELARC, Matjaž. Lahkomiselni. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 25. sep. 2022, letn. 71, št. 38, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 122497027]
47. CELARC, Matjaž. Očistiti. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 9. okt. 2022, letn. 71, št. 40, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 125218819]
48. CELARC, Matjaž. Sodnik. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 23. okt. 2022, letn. 71, št. 42, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 126876163]
49. CELARC, Matjaž. Vstajenje. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 6. nov. 2022, letn. 71, št. 44, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 127938307]
50. CELARC, Matjaž. Vladar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 20. nov. 2022, letn. 71, št. 46, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 129988611]
51. CELARC, Matjaž. Mladika. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 4. dec. 2022, letn. 71, št. 48, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 132712963]
52. CELARC, Matjaž. Znamenje. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 18. dec. 2022, letn. 71, št. 50, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 135488515]
53. CELARC, Matjaž. Voda : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 10. jan. 2021, letn. 70, št. 2, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 45843203]
54. CELARC, Matjaž. Oznaniti : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 24. jan. 2021, letn. 70, št. 4, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 48841475]
55. CELARC, Matjaž. Najemnik : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 7. feb. 2021, letn. 70, št. 6, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 51848707]
56. CELARC, Matjaž. Zaveza : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 21. feb. 2021, letn. 70, št. 8, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 52567043]
57. CELARC, Matjaž. Podoba : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 7. mar. 2021, letn. 70, št. 10, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 54166019]
58. CELARC, Matjaž. Srce : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 21. mar. 2021, letn. 70, št. 12, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 56752899]
59. CELARC, Matjaž. Dvigniti : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 70, št. 14/15, str. 14. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 59863811]
60. CELARC, Matjaž. Kamen : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 25. apr. 2021, letn. 70, št. 17, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 61347075]
61. CELARC, Matjaž. Razodeti : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 9. maj 2021, letn. 70, št. 19, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 62156803]
62. CELARC, Matjaž. Glas : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 6. jun. 2021, letn. 70, št. 23, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 66477571]
63. CELARC, Matjaž. Hrana : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 25. jul. 2021, letn. 70, št. 30, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 71020291]
64. CELARC, Matjaž. Vstati : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 8. avg. 2021, letn. 70, št. 32, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 73727491]
65. CELARC, Matjaž. Pravični : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 19. sep. 2021, letn. 70, št. 38, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 76534019]
66. CELARC, Matjaž. Pomoč : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 3. okt. 2021, letn. 70, št. 40, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 79548675]
67. CELARC, Matjaž. Streti : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 17. okt. 2021, letn. 70, št. 42, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 80402435]
68. CELARC, Matjaž. Bati se : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 31. okt. 2021, letn. 70, št. 44, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 84805635]
69. CELARC, Matjaž. Stiska : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 14. nov. 2021, letn. 70, št. 46, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 84975363]
70. CELARC, Matjaž. Pravičnost : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 28. nov. 2021, letn. 70, št. 48, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 86483203]
71. CELARC, Matjaž. Vriskati. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 12. dec. 2021, letn. 70, št. 50, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 89491459]
72. CELARC, Matjaž. Moč : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 68 [i. e. 69], št. 29, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 22886147]
73. CELARC, Matjaž. Oblačni steber : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 69, št. 1, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8299866]
74. CELARC, Matjaž. Gospodov angel : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2. feb. 2020, letn. 69, št. 5, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8315994]
75. CELARC, Matjaž. Modrost : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 16. feb. 2020, letn. 69, št. 7, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8317786]
76. CELARC, Matjaž. Življenjski dih : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 1. mar. 2020, letn. 69, št. 9, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8327514]
77. CELARC, Matjaž. Žeja : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 15. mar. 2020, letn. 69, št. 11, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8337754]
78. CELARC, Matjaž. Grob : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 29. mar. 2020, letn. 69, št. 13, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8359770]
79. CELARC, Matjaž. Priča : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 69, št. 15/16, str. 14. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8361562]
80. CELARC, Matjaž. Stopinja : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 3. maj 2020, letn. 69, št. 18, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 16197379]
81. CELARC, Matjaž. Upanje : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 17. maj 2020, letn. 69, št. 20, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 16200451]
82. CELARC, Matjaž. Stolp : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 31. maj 2020, letn. 69, št. 22, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 17549827]
83. CELARC, Matjaž. Krila : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 14. jun. 2020, letn. 69, št. 24, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 19096067]
84. CELARC, Matjaž. Sin : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 69, št. 26/27, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 21023235]
85. CELARC, Matjaž. Jesti : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2. avg. 2020, letn. 69, št. 31, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 25651459]
86. CELARC, Matjaž. Tujec : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 16. avg. 2020, letn. 69, št. 33, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 25510147]
87. CELARC, Matjaž. Zapeljati : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 30. avg. 2020, letn. 69, št. 35, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 26601987]
88. CELARC, Matjaž. Odpustiti : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 13. sep. 2020, letn. 69, št. 37, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 27764483]
89. CELARC, Matjaž. Pot : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 27. sep. 2020, letn. 69, št. 39, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 30243075]
90. CELARC, Matjaž. Gostija : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 11. okt. 2020, letn. 69, št. 41, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 31630083]
91. CELARC, Matjaž. Sirota : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 25. okt. 2020, letn. 69, št. 43, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 34270211]
92. CELARC, Matjaž. Videti : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 8. nov. 2020, letn. 69, št. 45, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 36196611]
93. CELARC, Matjaž. Ovca : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 22. nov. 2020, letn. 69, št. 47, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 38254595]
94. CELARC, Matjaž. Tolažiti : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 6. dec. 2020, letn. 69, št. 49, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 40745731]
95. CELARC, Matjaž. Ime : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 69, št. 51/52, str. 14. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 43391235]
96. CELARC, Matjaž. Božje veličastvo : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 6, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8294234]
97. CELARC, Matjaž. Roka : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 8, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8294490]
98. CELARC, Matjaž. Priklon : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 10, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8294746]
99. CELARC, Matjaž. Goreči grm : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 12, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8295002]
100. CELARC, Matjaž. Božja novost : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 14, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8295258]
101. CELARC, Matjaž. Sodnik : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 16/17, str. 14. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8295514]
102. CELARC, Matjaž. Luč narodom : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 19, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8295770]
103. CELARC, Matjaž. Gospod : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 21, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8296026]
104. CELARC, Matjaž. En jezik : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 23, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8296282]
105. CELARC, Matjaž. Razliti Duha : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 25/26, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8296538]
106. CELARC, Matjaž. Poslušati : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 28, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8296794]
107. CELARC, Matjaž. Prah in pepel : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 30, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8297050]
108. CELARC, Matjaž. Pričakovati : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 32, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8297306]
109. CELARC, Matjaž. Zbirati : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 34, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8297562]
110. CELARC, Matjaž. Božja volja : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 36, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8297818]
111. CELARC, Matjaž. Ubožec : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 38, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8298074]
112. CELARC, Matjaž. Vera : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 40, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8298330]
113. CELARC, Matjaž. Palica : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 42, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8298586]
114. CELARC, Matjaž. Tehtnica : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 44, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8298842]
115. CELARC, Matjaž. Peč : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 46, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8299098]
116. CELARC, Matjaž. Gora : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 48, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8299354]
117. CELARC, Matjaž. Radost : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 50, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8299610]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.19 Radio or television broadcast, podcast, interview, press conference

118. VIDMAR, Matjaž (interviewer), CELARC, Matjaž (interviewee). Pomen darovanja. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ars, 2024. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (21 min)). Sedmi dan. https://ars.rtvslo.si/podkast/sedmi-dan/279/175015099. [COBISS.SI-ID 182043395]
119. KREVS, Nejc (interviewer), CELARC, Matjaž (interviewee). Adventni čas. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ars, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (26 min, 21 sek)). Sedmi dan. https://ars.rtvslo.si/podkast/sedmi-dan/279/175005188. [COBISS.SI-ID 177056259]
120. LESNIK, Blaž (interviewer), CELARC, Matjaž (interviewee). Ali je Bog Stare zaveze nasilen?. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (60 min, 38 sek)). Globine. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/globine_2023_11_14_Matjaz_Celarc. [COBISS.SI-ID 177073411]
121. KOCJANČIČ, Romana (interviewer), CELARC, Matjaž (interviewee). Naš Kralj. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (34 min, 1 sek)), barve, zvok. Obzorja duha. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/175003981?s=tv. [COBISS.SI-ID 177066243]
122. KREVS, Nejc (interviewer), CELARC, Matjaž (interviewee). Blaženi Carlo Acutis : prvi svetnik na svetu iz vrst milenijcev?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ars, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (21 min, 5 sek)). Sedmi dan. https://ars.rtvslo.si/2020/10/sedmi-dan-159/. [COBISS.SI-ID 81616131]
123. LIČEN, Nataša (interviewer), CELARC, Matjaž (interviewee), HORVAT, Nikolaj (interviewee). Naboj Teološke fakultete je njena vsebina. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (37 min, 14 sek)). Mladoskop. https://avdio.ognjisce.si/share/mladoskop_2020_12_04. [COBISS.SI-ID 81632771]
124. POTOČNIK, Meta (interviewer), VEČKO, Snežna (interviewee), CELARC, Matjaž (interviewee). Sveta dežela. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (29 min, 23 sek)). Iz življenja vesoljne Cerkve. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/vc_2020_11_22_pdc. [COBISS.SI-ID 81630211]
125. KRALJ, Robert (interviewer), CELARC, Matjaž (interviewee). Praznik Gospodovega razglašenja : od kod izvira ta praznik in kakšen pomen ima za verujočega človeka?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ars, 2019. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (28 min, 8 sek)). Sedmi dan. https://ars.rtvslo.si/2018/12/praznik-gospodovega-razglasenja/. [COBISS.SI-ID 81510659]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.11 Radio or television event

126. CELARC, Matjaž, SKRALOVNIK, Samo. Zgodovina branja Svetega pisma : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 1, 21. 1. 2024. [COBISS.SI-ID 182042883]
127. CELARC, Matjaž. Ali so laiki lahko tudi nosilci cerkvenih služb? : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 1, 6. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 106060035]
128. CELARC, Matjaž. Apostol Pavel na Malti : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 1, 3. 4. 2022. [COBISS.SI-ID 106064643]
129. CELARC, Matjaž. Pari iz Svetega pisma : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 1, 30. 1. 2022. [COBISS.SI-ID 106063107]
130. CELARC, Matjaž. Verski razlogi za nedeljo : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 1, 30. maj 2021. [COBISS.SI-ID 81638915]
131. CELARC, Matjaž. Glasba v Svetem pismu : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 1, 22. nov. 2020. [COBISS.SI-ID 81637379]
132. CELARC, Matjaž. Prek smrti v življenje : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 1, 1. nov. 2020. [COBISS.SI-ID 81636867]
133. CELARC, Matjaž. Krščanski pogled na telo : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 1, 19. maj 2019. [COBISS.SI-ID 81634307]
134. CELARC, Matjaž. Vpis v programe Teološke fakultete : prispevek na Radiu Ognjišče, 23. 8. 2019. [COBISS.SI-ID 81625603]

3.15 Unpublished conference contribution

135. CELARC, Matjaž. Preroška poklicanost vernika v Svetem pismu : predavanje na Teološkem simpoziju 2023: Vi ste sol zemlje in luč sveta, 29. marec 2023, aplikacija Zoom. [COBISS.SI-ID 159492867]
136. CELARC, Matjaž. Dignity of life in the Bible and in the first Church : lecture at a Summer School Bioethics and politics - confirmation with topical issues, Faculty of Theology, University of Ljubljana, 16th May 2019. [COBISS.SI-ID 105357315]

3.25 Other performed works

137. CELARC, Matjaž. "Kje stanuješ" (Jn 1,38) : svetopisemsko-teološki pogled na človekova iskanje duhovnega doma : predavanje na II. poletni šoli Teologije - v koga verujem in v kaj verjamem?, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Bled, 26. marec 2022. [COBISS.SI-ID 105358595]
138. CELARC, Matjaž. Il sommario narrativo (At 2,42-47) come realizzazione delle promesse profetiche : predavanje na Seminario di aggiornamento per docenti e studiosi di Sacra Scrittura sul tema "L'opera lucana (Vangelo di Luca e Atti degli Apostoli)", Pontificio Istituto Biblico, Roma, 22 gennaio 2019. [COBISS.SI-ID 105351939]


Selected bibliography for the last five years (2019-2024).
Last updated: 10. 06. 2024

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI