Robert Cvetek studied Psychology at the Faculty of Arts, University of Ljubljana and finished his Doctoral studies in Psychology in 2005. Between the years 2001 and 2003 he completed his specialization in Marriage and Family Therapy at the Faculty of Theology, University of Ljubljana. Since 2002 he has been teaching in the postgraduate programs of marriage and family therapy and studies at the Faculty of Theology, University of Ljubljana and since 2014 he is there Associate Professor in the field of Marriage and Family Therapy. His main interest is scientific research, treatment of psychological trauma, existential questions in psychotherapy and ethic in marriage and family therapy. He was Secretary General of the Slovenian Psychologists’ Association between 2003 and 2008 and president of the scientific council of the Slovenian Marital and Family Therapy Association from 2008 till 2014.

Ni obvestil.

Selected bibliography for the last five years (2019-2024).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. SIMONIČ, Barbara, POLJAK LUKEK, Saša, VALENTA, Tanja, JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara, RIJAVEC BARTHA, Nataša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, ŠEREMET, Ana, PATE, Tanja. The role of emotion dysregulation in problematic alcohol use and coping with problems. European journal of mental health. 2024, vol. 19, str. 1-15, ilustr. ISSN 1788-7119. https://semmelweis.hu/ejmh/2024/04/30/the-role-of-emotion-dysregulation-in-problematic-alcohol-use/, DOI: 10.5708/EJMH.19.2024.0018. [COBISS.SI-ID 194578179], [SNIP]
2. CVETEK, Mateja, PUČNIK, Peter, CVETEK, Robert, GLOBOKAR, Roman. Relational ethics scale : psychometric evaluation of the Slovene-language version = Lestvica relacijske etike : psihometrično ovrednotenje slovenske različice. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 1, str. 203-216, tabele. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/01/Cvetek.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-1ARRI8WA, DOI: 10.34291/BV2022/01/Cvetek. [COBISS.SI-ID 114168067], [SNIP, WoS, Scopus]
project: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS
3. SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Robert. Alcoholismas a way of dealing with emotions and transformation in relational family therapy. Family forum. 2022, vol. 12, str. 121-138. ISSN 2084-1698. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/issue/view/268, DOI: 10.25167/FF/4875. [COBISS.SI-ID 140596995]
project: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS
4. CVETEK, Robert. Videti sence, strmeti v Sonce : travma, potravmatska rast, bivanjska vprašanja in varanje samega sebe = Seeing shadows, staring at the Sun : trauma, post-traumatic growth, existential questions and self-deception. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 1, str. 9-21, tabela. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/01/Cvetek.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-DD7BOLUO, DOI: 10.34291/BV2021/01/Cvetek. [COBISS.SI-ID 72600067], [SNIP, WoS, Scopus]
5. SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, CVETEK, Mateja. The relationship of emotional competence with strategies of coping and individual problems and strengths in the process of coping with divorce = Povezanost čustvene kompetentnosti s straregijami spoprijemanja ter posameznikovimi problemi in močmi v procesu soočanja z ločitvijo. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 15, št. 3/4, str. 59-77, ilustr. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 98641155], [SNIP]
project: J5-6825 Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija; funder: ARRS
6. SIMONIČ, Barbara, GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, VALENTA, Tanja. Vulnerability in facing the Covid-19 pandemic in the light of relational trauma. The person and the challenges. 2020, vol. 10, no. 2, str. 5-25. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3747, DOI: 10.15633/pch.3747. [COBISS.SI-ID 38876419], [WoS]
project: J5-9349 Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS
7. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Repetition compulsion revisited in relational family therapy : the discovery of old in order to develop something new. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2019, vol. 58, issue 2, str. 612-627. ISSN 1573-6571. DOI: 10.1007/s10943-018-0613-3. [COBISS.SI-ID 7850842], [JCR, SNIP, WoS up to 28. 8. 2021: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 0.25, Scopus up to 24. 8. 2021: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 0.25]
8. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. The impact of early aggression on late development. The person and the challenges. 2019, vol. 9, no. 2, str. 169-192. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3457/3361, DOI: 10.15633/pch.3457. [COBISS.SI-ID 8284506], [WoS up to 7. 11. 2023: no. of citations (TC): 4, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 0.29]
project: J5-9349 Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS

1.12 Published scientific conference contribution abstract

9. CVETEK, Robert. Some new guidelines for professional practice and the system for monitoring the progress of an individual client in family therapy. In: EFTA 2022 : 11th Conference of the European family therapy association : systemic resonances and interferences : 07-10 September, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: European Family Therapy Association. https://www.conftool.com/efta2022ljubljana/index.php?page=browseSessions&form_session=68&presentations=show. [COBISS.SI-ID 122351619]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

10. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, VALENTA, Tanja, SIMONIČ, Barbara, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Cyclic repetition of physical abuse. In: OSEWSKA, Elžbieta (ed.). Strong families - strong societies. Kraków: The Pontifical University of John Paul II, 2019. Str. 123-152. Family studies, 7. ISBN 978-83-7438-762-0. [COBISS.SI-ID 8098394]

1.19 Review, book review, critique

11. CVETEK, Robert. Recenzija knjige Klausa Theuretzbacherja in Petra Nemetscheka Kovčing in sistemska supervizija s srcem, rokami in razumom : 2021, Sigmund Freud University Press Ljubljana = Review of Klaus Theuretzbacher and Peter Nemetschek's book Coaching and Systemic Supervision with Heart, Hands and Mind : 2021, Sigmund Freud University Press Ljubljana. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 16, št. 3/4, str. 425-427, ilustr. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 159063043], [SNIP]

1.21 Polemic, discussion, commentary

12. BATTELINO, Urška, CVETEK, Robert, KNEZ STEINBUCH, Katja, KRANJC, Urška, KOSOVEL, Irena, KRESS, Romana, MOŽINA, Miran, OKORN, Igor, POLAJNAR, Bogdan, PAPIČ, Tine, ŠEME, Primož. Psihoterapevt naj bo : psihoterapija bi morala s slovensko zakonodajo dobiti status samostojnega poklica in avtonomne znanstvene vede. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 19. avg. 2023, leto 65, št. 191, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. https://www.delo.si/sobotna-priloga/psihoterapevt-naj-bo/. [COBISS.SI-ID 162216451]

1.25 Other component parts

13. CVETEK, Robert. Marja Avberšek Platiša : Obravnava telesnih zaznav pri mladostnikih v relacijski družinski terapiji, doktorska disertacija, mentor: Robert Cvetek. Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, 2022, XI, 307, VI str. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2023, letn. 83, št. 4, str. 1095-1096. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2023/04/Cvetek.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-JRYVDRBJ. [COBISS.SI-ID 179216899], [SNIP]
14. CVETEK, Robert. Andrej Omulec : Povezava psihosocialnega razvoja s stili starševske vzgoje ter njegovo spodbujanje v relacijski družinski terapiji, doktorska disertacija, mentor: Robert Cvetek. Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, 2021, XIII, 254 str. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2023, letn. 83, št. 4, str. 1104-1105. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2023/04/Cvetek1.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-U5UNWX2D. [COBISS.SI-ID 179225603], [SNIP]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.15 Unpublished conference contribution

15. CVETEK, Robert. Sociokulturna vprašanja v družinski terapiji : predavanje na strokovnem srečanju 2. Dan visokošolskih učiteljev in sodelavcev na področju zakonske in družinske terapije ter psihologije in sociologije religije, na Frančiškanskem družinskem inštitutu v organizaciji Katedre za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, 9.6.2023. [COBISS.SI-ID 157975043]
16. CVETEK, Robert. Metodološka vprašanja raziskovanja relacijske družinske terapije pri obravnavi odvisnosti : predavanje na znanstvenem posvetu Raziskovanje in terapevtska obravnava alkoholizma in odvisnosti, 8. julij 2022 (preko aplikacije Zoom). [COBISS.SI-ID 112622083]
project: J5-2570, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS
17. CVETEK, Robert. Vprašanja raziskovanja odvisnosti : predavanje na znanstvenem posvetu Alkoholizem in odvisnost: psihične dinamike, raziskovanje in terapevtska praksa, Teološka fakultete, Univerza v Ljubljani in Frančiškanski družinski inštitut, 9. december 2020. [COBISS.SI-ID 42074371]
project: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; funder: ARRS

3.25 Other performed works

18. CVETEK, Robert. Different type of research in relational family therapy and guidelines for evidence-based and professional practice : moderiranje sklopa v okviru konference EFTA 2022, 8. 9. 2022. [COBISS.SI-ID 122460419]


SECONDARY AUTHORSHIP


Mentor for Doctoral Dissertations (Bologna study programme)

19. AVBERŠEK, Marija. Obravnava telesnih zaznav pri mladostnikih v relacijski družinski terapiji : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Avberšek Platiša], 2022. XI, 307, VI str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=142742, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-H4W472RO. [COBISS.SI-ID 132275715]
20. OMULEC, Andrej. Povezava psihosocialnega razvoja s stili starševske vzgoje ter njegovo spodbujanje v relacijski družinski terapiji : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Omulec], 2021. XII, 249 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=143931, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-YETLOW0P. [COBISS.SI-ID 142344195]

Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

21. ŠTEFELIN, Nataša. Povezanost med strategijami spoprijemanja s stresom in izgorelostjo strokovnih delavcev v Kriznih centrih za mlade po Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Štefelin Polanec], 2024. VIII, 67 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=155700. [COBISS.SI-ID 193403395]
22. OREŠEK, Adisa. Doživljanje motiviranosti za delo zaposlenih v administraciji na sodišču : pomen relacijskih potreb : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Orešek], 2023. IV, 70, III str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=153467. [COBISS.SI-ID 180461059]
23. LEVSTEK, Anamarija. Povezava travme zaradi izdaje s simptomi travmatskega stresa, fizičnimi simptomi in aleksitimijo pri mladih odraslih : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Levstek], 2023. VII, 72 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=153048. [COBISS.SI-ID 178566659]
24. MAVEC, Katja. Doživljanje staršev ob prejetju novice, da ima njihov otrok Downov sindrom : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Mavec], 2021. VIII, 100, II str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=131612. [COBISS.SI-ID 80322819]
25. FLIS, Jan. Diferenciacija jaza, psihološka odpornost in prisotnost/iskanje smisla v življenju : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Flis], 2020. VII, 71 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=120896, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=120896. [COBISS.SI-ID 34500099]
26. ŠTEFANČIČ, Teja. Doživljanje samskosti na prehodu v odraslost in v zgodnji odraslosti : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Štefančič], 2020. VIII, 143, I str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=116078, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116078. [COBISS.SI-ID 21179651]
27. KRALJ, Aleksandra. Doživljanje svoje odvisnosti od alkohola pri ženskah : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kralj], 2020. VIII, 99, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=120899, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=120899. [COBISS.SI-ID 34488835]
28. ŠMIT, Nejc. Povezanost stilov humorja z zadovoljstvom v partnerski zvezi : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Šmit], 2019. VIII, 56 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106884. [COBISS.SI-ID 8095066]

Reviewer

29. GOSTEČNIK, Christian. Prvih 1000 dni. Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2023. 383 str. Monografije FDI, 26, Znanstvena knjižnica, 84. ISBN 978-961-6873-66-6, ISBN 978-961-7167-07-8. [COBISS.SI-ID 131636739]
30. REPIČ SLAVIČ, Tanja, ŠVAJNCER VREČKO, Zmago (author, editor), SIMONIČ, Barbara, JAKOB ROBAN, Renata, KRIŽNIK, Alenka, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, DEMŠAR PEČAK, Nataša, KOZLOVIČ, Katja, VUKMIR, Andreja, STVARNIK, Alja (editor). XII. kongres Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo : Doživljanje odnosov v digitalni dobi: osamljenost, zasvojenost, digitalna demenca : spletni dogodek v dveh delih, 25. september in 27. november 2021 : zbornik povzetkov. 1. brezplačna elektronska izd. v PDF formatu. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (24 str.)), ilustr. ISBN 978-961-92819-6-3. https://zdt.si/wp-content/uploads/2021/12/ZBORNIK-XII.-KONGRES-ZDT.SI-2021.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-M5505X1S. [COBISS.SI-ID 90329859]
31. THEURETZBACHER, Klaus (author, photographer), NEMETSCHEK, Peter (author, photographer, illustrator). Kovčing in sistemska supervizija s srcem, rokami in razumom : na delovanje usmerjen pristop, razvijanje sistemov. 1. izd. Ljubljana: Sigmund Freud University Press, 2021. 312 str., ilustr. ISBN 978-961-93861-6-3. [COBISS.SI-ID 57136387]
32. GOSTEČNIK, Christian. Nevroznanost in relacijska družinska terapija. Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut: Teološka fakulteta, 2021. 431 str., ilustr. Monografije FDI, 25, Znanstvena knjižnica, 76. ISBN 978-961-6873-61-1, ISBN 978-961-6844-90-1. [COBISS.SI-ID 43844867]
33. GOSTEČNIK, Christian. Obiteljske terapije i klinička praksa. Zagreb: Kršćanska sadašnjost: Hrvatsko katoličko sveučilište, 2021. 410 str. ISBN 978-953-11-1519-3, ISBN 978-953-8014-53-6. [COBISS.SI-ID 89487619]
34. MODIC, Karmen Urška, ŽVELC, Gregor. Raziskovanje v psihoterapiji in integracija psihoterapevtskih pristopov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 177 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0530-0. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/320/467/7017-1. [COBISS.SI-ID 77506819]
35. ŽVELC, Gregor (author, editor), AMBROŽIČ, Borut. Terapija sprejemanja in predanosti : čuječnost in psihološka fleksibilnost v psihoterapiji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0183-8. [COBISS.SI-ID 62061571]
36. JEREBIC, Sara (editor, reviewer). XI. kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo : zbornik povzetkov : 6.-7. november 2020, Ljubljana, [preko spletne platforme Zoom] : [soočanje z izgubami in žalovanjem]. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (34 str.)). ISBN 978-961-92819-5-6. https://zdt.si/wp-content/uploads/2020/11/ZBORNIK-2020.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-67F3T4B4. [COBISS.SI-ID 37524995]
37. GOSTEČNIK, Christian. Najgloblji izzivi ljubezni. Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut, 2020. 406 str. Monografije FDI, 24. ISBN 978-961-6873-58-1. [COBISS.SI-ID 304474368]
38. AMBROŽIČ, Borut, ŽVELC, Gregor (editor). Terapija sprejemanja in predanosti : čuječnost in psihološka fleksibilnost v psihoterapiji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0183-8. [COBISS.SI-ID 299650816]
39. GOSTEČNIK, Christian. Travma in relacijska družinska terapija. Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut: Teološka fakulteta, 2019. 391 str., ilustr. Monografije FDI, 23, Znanstvena knjižnica, 67. ISBN 978-961-6873-55-0, ISBN 978-961-6844-77-2. [COBISS.SI-ID 301737984]
40. JEREBIC, Sara (editor, reviewer). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2019. ISBN 978-961-92819-4-9. https://zdt.si/wp-content/uploads/2019/05/Zbornik_Zdruzenje-zakonskih-in-druzinskih-terapevtov_2019.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-EKS3IT06. [COBISS.SI-ID 300196096]


Selected bibliography for the last five years (2019-2024).
Last updated: 13. 05. 2024

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI

Proces soočanja z ločitvijo in relacijski družinska terapija       1.7.2014―30.6.2017

Učinkovito spoprijemanje s travmatičnimi in močnejšimi stresnimi izkušnjami pri delu na obrambnem področju                1.6.2006―30.11.2008

Travma v družini, medgeneracijski prenos in religioznost       1.9.2005―31.8.2007