Assistant Professor, PhD Tadej Stegu, was born in Ljubljana in 1972. He completed four years of theological studies at the International Diocesan Missionary Seminary Redemptoris Mater in Pola (Croatia), followed by undergraduate studies at the Theological Faculty of the University of Ljubljana. After taking a master's degree at the same faculty, he immediately commenced his doctoral studies under the mentorship of Professor Dr Alojzij Slavko Snoj and the co-mentorship of Professor Dr Ana Krajnc from the Faculty of Philosophy of the University of Ljubljana. On March 3, 2006, he successfully defended his doctoral thesis entitled Application of Andragogical Principles in Adult Education and Catechism in the Light of the Plenary Assembly of the Church in Slovenia, and received his PhD title.

In 2007 he was appointed Assistant at the Faculty of Theology of the University of Ljubljana, at the Department of Pastoral and Kerigmatic Theology, and again in 2010 and 2013. In 2014 he was made an Assistant Professor.

At the faculty he assists in giving lessons related to pastoral theology, catechism and didactics. Since 2014 he is a Vice Dean for Academic Affairs.

His scientific and research work is connected with his catechetical activity and focuses primarily on adult catechesis and modern challenges to evangelisation and pastoral work. His contributions have been published in various professional and scientific journals, such as Bogoslovni vestnik, Kateheza, Edinost in dialog, Diacovensia and British journal of religious education.

He is a member of Andragogical Association of Slovenia (ADS), Religious Education Association (REA), European Society for Catholic Theology (ESCT) and Equipe europea di catechesi (EEC). Between 2013 and 2015 he participated in an international research group preparing the first edition of The Encyclopedia of Christian Education which was published in 2015 (Ed. Kurian, George Thomas and Lamport, Mark A. at Lanham: Rowman & Littlefield). He has also participated in several research projects, including the P6-0269 research program entitled Ethical-Religious Foundations and Perspectives of Society and Religionology in the Context of Contemporary Education and Violence.

Ni obvestil.

Selected bibliography for the last five years (2019-2024).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. STEGU, Tadej. Lepota in kerigma v tehnološki dobi = Beauty and kerygma in the technological age. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 83, št. 4, str. 1023-1033. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2023/04/Stegu.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2023/04/Stegu. [COBISS.SI-ID 179037443], [SNIP, WoS, Scopus]
project: P6-0269 Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; funder: ARIS

1.02 Review article

2. STEGU, Tadej. Kerigmatična kateheza in resonanca = Kerygmatic catechesis and resonance. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 705-714. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/Stegu.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2022/03/Stegu. [COBISS.SI-ID 134633219], [SNIP, WoS up to 24. 3. 2024: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00, Scopus up to 25. 1. 2024: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00]
3. STEGU, Tadej. Pandemija in oznanilo kerigme = The pandemic and the proclamation of the kerygma. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 2, str. 425-432. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2020/02/Stegu. [COBISS.SI-ID 41064195], [SNIP, WoS up to 15. 10. 2023: no. of citations (TC): 5, without self-citations (CI): 5, without self-citations per author (CIAu): 5.00, Scopus up to 12. 9. 2023: no. of citations (TC): 5, without self-citations (CI): 5, without self-citations per author (CIAu): 5.00]
4. STEGU, Tadej. Transhumanizem in krščanska antropologija = Transhumanism and Christian anthropology. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 683-692. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Stegu.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/03/Stegu. [COBISS.SI-ID 8263514], [SNIP, WoS up to 24. 3. 2024: no. of citations (TC): 5, without self-citations (CI): 5, without self-citations per author (CIAu): 5.00, Scopus up to 20. 1. 2024: no. of citations (TC): 7, without self-citations (CI): 7, without self-citations per author (CIAu): 7.00]

1.04 Professional article

5. STEGU, Tadej. Prva krščanska občestva so dom. Božje okolje. 2023, leto 48, št. 4, str. 24-25, portret. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 164106499]
6. STEGU, Tadej. Jožefovo občestvo. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 3, str. 18-21, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 84835587]
7. STEGU, Tadej. Kateheza odraslih v Sloveniji : najbolj razširjene oblike kateheze odraslih. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2020, leto 54, [št.] 2, str. 22-25, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 8359002]

1.08 Published scientific conference contribution

8. STEGU, Tadej. Misijsko obraćenje institucija u svjetlu novog Direktorija za katehezo. In: MOHORIĆ, Marijana (ed.). Novi direktorij za katehezo : izazov katehezi i pastoralu danas : zbornik radova međunarodnog znanstvenoga simpozija, Zadar, 24. i 25. rujna 2021. Zadar: Sveučilište, Teološko-katehetski odjel; Roma: Universita Pontificia Salesiana, Facolta di scienze dell'educazione; Zagreb: Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije, 2023. Str. 381-394. ISBN 978-953-331-400-6. [COBISS.SI-ID 171147011]
9. STEGU, Tadej. Radosna vijest među lošim vijestima : pandemija i navješćivanje kerigme. In: GARMAZ, Jadranka (ed.), ŠEGULA, Andrej (ed.). Probuditi kreativnost : izazovi učenja i poučavanja u kontekstu pandemije i migracija : zbornik radova ; Inciting creativity : learning and teaching challenges in the context of pandemic and migration : conference proceedings. Split; Ljubljana; Passau: Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu: Katolička izdavačka kuća i časopis Crkva u svijetu: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani: Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts, Universität Passau, 2022. Str. 159-166. Biblioteka Teologija, 3. ISBN 978-953-8429-01-9, ISBN 978-961-7167-00-9. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:202:957621. [COBISS.SI-ID 104883971]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

10. STEGU, Tadej. Kerigma v digitalnem svetu in umetna inteligenca = Kerigma in a digital world and AI. In: VODIČAR, Janez (ed.). Glas Vpijočega v digitalni goščavi : mednarodna znanstvena konferenca, [Ljubljana, 20.-21. junij 2023] : [program in povzetki] = The voice of the Caller in the digital thicket : international scientific conference, [Ljubljana, June 20.-21st 2023] : [program and abstracts]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 55-56. [COBISS.SI-ID 157897731]
11. STEGU, Tadej. Beauty and kerygma in the technological age = Lepota in kerigma v tehnološki dobi. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 52-53. [COBISS.SI-ID 172252931]
12. STEGU, Tadej. Kerygmatic catechesis and resonance = Kerigmatična kateheza in resonanca. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 37. [COBISS.SI-ID 130092547]
13. STEGU, Tadej. Good news among bad news : the pandemic and the proclamation of the kerygma. In: Knjižica sažetaka = Booklet of abstracts. Split: [s. n.], 2021. Str. 30. [COBISS.SI-ID 77234691]
14. STEGU, Tadej. Good news in times of global despair and mistrust = Vesela novica v času globalnega obupa in nezaupanja. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 41-42. [COBISS.SI-ID 84734723]
15. STEGU, Tadej. Evangelization by the new ecclesial movements and communities after the Second Vatican Council = Mala občestva in evangelizacijsko delovanje gibanj in novih skupnosti. In: VODIČAR, Janez (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 46-47. [COBISS.SI-ID 70957315]
16. STEGU, Tadej. Vera v Boga in neokatehumenat. In: JEREBIC, Drago (ed.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ed.). V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo? : zbornik prispevkov : petek, 15. 10. 2021 = U kakvoga Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? : knjiga sažetaka : petak, 15. 10. 2021. Đakovo; Ljubljana; Osijek: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu: Sveučilišta Josipa Strossmayera u Osijeku: Teološka fakulteta Univerza v Ljubljani, 2021. Str. 78. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/zbornik%20prispevkov%209_%20oktober%202021.pdf. [COBISS.SI-ID 84390147]
17. STEGU, Tadej. Prevention of sexual abuse in the new Church movements and communities = Preprečevanje spolnih zlorab v novih cerkvenih gibanjih in skupnostih. In: VODIČAR, Janez (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 37-38. [COBISS.SI-ID 8280154]
18. STEGU, Tadej. Resilience and the proclamation of the kerygma = Rezilientnost in oznanilo kerigme. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 45-46. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38967555]
19. STEGU, Tadej. Transhumanism and Christian anthropology = Transhumanizem in krščanska antropologija. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 44-45. [COBISS.SI-ID 8231258]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

20. GREGORČIČ, Simona, STEGU, Tadej. Pogačnikovi pastoralni poudarki. In: PACEK, Dejan (ed.), ŠIMAC, Miha. Ljubljanski nadškof in metropolit dr. Jožef Pogačnik : znanstvena monografija. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; v Ljubljani: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za zgodovino Cerkve, 2023. Str. 303-326, ilustr. Zbirka Testes temporum, 1. ISBN 978-961-278-631-1. [COBISS.SI-ID 144957955]
21. STEGU, Tadej. Resilience and the proclamation of the kerygma. In: PETKOVŠEK, Robert (ed.), ŽALEC, Bojan (ed.). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. Str. 225-232, 252. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 119955715]
22. STEGU, Tadej. Vjera u Boga i Neokatekumenski put. In: BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ed.), JEREBIC, Drago (ed.). U kakvog Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? = V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo?. Đakovo: Katolički bogoslovni fakultet; Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, 2022. Str. 93-103. Biblioteka Diacovensia, Studije, 39. ISBN 978-953-6935-50-5. [COBISS.SI-ID 142043651]
23. STEGU, Tadej. Evangelizacijsko delovanje gibanj in novih skupnosti = Evangelization work of the new ecclesial movements and communities. In: VODIČAR, Janez (ed.). Vemo namreč, da ste izvoljeni! : od klerikalizacije do sinodalnosti v pastorali in katehezi. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 97-104. Znanstvena knjižnica, 83. ISBN 978-961-7167-05-4. [COBISS.SI-ID 137447939]
24. STEGU, Tadej. I'm already - like God! : transhumanism and Christian anthropology. In: PETKOVŠEK, Robert (ed.), ŽALEC, Bojan (ed.). Transhumanism as a challenge for ethics and religion. Wien; Zürich: Lit, cop. 2021. Str. 135-140, 220. Theology East-West, vol. 27. ISBN 978-3-643-91297-8, ISBN 978-3-643-96297-3. [COBISS.SI-ID 75685379]
25. STEGU, Tadej. Preprečevanje spolnih zlorab v novih cerkvenih gibanjih in skupnostih = Prevention of sexual abuse in the new Church movements and communities. In: VODIČAR, Janez (ed.). V iskanju novega zaupanja v Cerkvi : pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 66-75. Znanstvena knjižnica, 74. ISBN 978-961-6844-86-4. [COBISS.SI-ID 34831107]

1.20 Preface, editorial, afterword

26. VODIČAR, Janez, STEGU, Tadej. Uvod. In: VODIČAR, Janez (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 14-17. [COBISS.SI-ID 70961923]
27. VODIČAR, Janez, STEGU, Tadej. Uvod. In: VODIČAR, Janez (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 12-14. [COBISS.SI-ID 8281178]

1.22 Interview

28. STEGU, Tadej (interviewee). "Novica, je da danes Bog ni oddaljen od tebe" : Bog ni zlovoljen režiser, ampak Oče, pravi dr. Tadej Stegu, docent pri katedri za pastoralno in oznanjevalno teologijo na Teološki fakulteti. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2024, letn. 73, št. 13/14, str. 2-3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 190958851]
29. STEGU, Tadej (interviewee). Človek brez odnosov ne preživi : Teološka fakulteta na sodobne družbene procese odgovarja z novim dodiplomskim programom : v študijskem letu ... se pogovarjamo z njenim skrbnikom dr. Tadejem Stegujem ... Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 12. feb. 2023, letn. 72, št. 6, str. 12-13, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 142411523]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.03 Reviewed university, higher education or higher vocational education textbook

30. LIČEN, Nives, MEZGEC, Maja, FINDEISEN, Dušana, GERDINA, Otto, STEGU, Tadej, KAPLER, Urša, HUDOURNIK, Klara, BRATOŽ, Silva, MEDEN, Ema, FURLAN, Meta, RIHTARŠIČ, Sara, SUHOVRŠNIK, Mojca, PODREKA, Jasna, NOVAKOVIĆ, Sanja, TUŠEK, Nina, DE BRITO, Maja, ŠEGULA, Ana, MARC, Brigita, SLABE, Damjan, ŠMID, Mateja, KUTIN, Meta, ŠPARL, Monika, LIČEN, Nives (editor), MEZGEC, Maja (editor). Homo senescens : dolgoživost in izobraževanje starejših. 1. izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. 274 str., ilustr. ISBN 978-961-7128-91-8. [COBISS.SI-ID 121417475]

2.05 Other educational material

31. STEGU, Tadej. Andragogika in kateheza odraslih : izbrana poglavja za uporabo študentom pri predmetu Pedagogika religij in katehetika. Ljubljana: [T. Stegu], 2021. 43 str., tabela. [COBISS.SI-ID 84820483]
32. STEGU, Tadej. Andragogika : izbrana poglavja za uporabo študentom pri predmetu Pedagogika in andragogika. Ljubljana: [T. Stegu], 2020. 43 str., tabela. [COBISS.SI-ID 84819203]
33. STEGU, Tadej. Catechetica. I : fondamentale. Trieste: [T. Stegu], 2020. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 84825347]
34. STEGU, Tadej. Katehetika : opća i diferencijalna. Pula: [T. Stegu], 2019. IV, 93 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8080218]

2.13 Treatise, preliminary study, study

35. LIČEN, Nives, MEZGEC, Maja, FINDEISEN, Dušana, GERDINA, Otto, STEGU, Tadej, KAPLER, Urša, HUDOURNIK, Klara, BRATOŽ, Silva, MEDEN, Ema, FURLAN, Meta, RIHTARŠIČ, Sara, SUHOVRŠNIK, Mojca, PODREKA, Jasna, NOVAKOVIĆ, Sanja, TUŠEK, Nina, DE BRITO, Maja, ŠEGULA, Ana, MARC, Brigita, SLABE, Damjan, ŠMID, Mateja, KUTIN, Meta, LIČEN, Nives (editor), MEZGEC, Maja (editor). Homo senescens : procesi staranja in izobraževanje starejših : izhodišča za pripravo izobraževalnih dejavnosti za starejše. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, 2021. 222 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 93060611]

2.19 Radio or television broadcast, podcast, interview, press conference

36. PLATOVNJAK, Ivan, STEGU, Tadej, LIČEN, Nataša. Zdrava krščanska duhovnost ni beg, ampak je vera dejavnih odnosov : pogovor o iskanju duhovnega s p. dr. Ivanom Platovnjakom in doc. dr. Tadejem Stegujem. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Via positiva. http://radio.ognjisce.si/sl/219/utrip/30530/, https://avdio.ognjisce.si/oddaja/positiva_2019_10_17_duhovna_akademija. [COBISS.SI-ID 8213082]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.15 Unpublished conference contribution

37. STEGU, Tadej. Laici v katechéze : skúsenosti a výzvy : predavanje na Zaangażowanie wiernych świeckich w posługę słowa w Kościele: historia i współczesne wyzwania, Konferencja naukowa (Vedecká konferencia), 14-15.05.2023. [COBISS.SI-ID 152818691]
38. STEGU, Tadej, GREGORČIČ, Simona. Pogačnikovi pastoralni poudarki : predavanje na znanstvenem posvetu o ljubljanskem nadškofu metropoliti dr. Jožefu Pogačniku (1902-1980): ob 40-letnici njegove smrti, (21.-22. oktober 2020). [COBISS.SI-ID 43286531]
39. STEGU, Tadej, ŠEGULA, Andrej. Novi slovenski nacrt kateheze i pogled na katehezu u Sloveniji danas : prispevek na međunarodnom znanstvenem simpoziju Odgoj i obrazovanje kao novi locus theologicus evangelizacije, Zagreb, 10. maj 2019. [COBISS.SI-ID 8128346]

3.25 Other performed works

40. LIČEN, Nives (discussant), SLABE, Damjan (discussant), STEGU, Tadej (discussant), GERDINA, Otto (discussant). Dolgoživost: z znanostjo do zdravega podaljševanja življenja in blagostanja starejših : pogovorna postaja 38. Slovenskega knjižnega sejma 2022, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana, 25. 11. 2022. [COBISS.SI-ID 131260163]


SECONDARY AUTHORSHIP


Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

41. VENTA, Matjaž. Moškost in ženskost v teologiji telesa Janeza Pavla II. : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Venta], 2024. VI, 82 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 183569667]

Mentor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

42. GRIL, Monika. Vzgoja za krščansko spolnost : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Gril], 2022. VIII, 31 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 126951683]

Reviewer

43. PATE, Tanja. Kronična bolezen v družini : soočanje in nenehno prilagajanje. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 112 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 66. ISBN 978-961-6844-72-7. [COBISS.SI-ID 298861312]


Selected bibliography for the last five years (2019-2024).
Last updated: 20. 05. 2024

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI