Ni obvestil.

Selected bibliography for the last five years (2019-2024).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. PEVEC ROZMAN, Mateja, STREHOVEC, Tadej. The question of beauty and the aesthetic value of the image of the mother of God in pastoral care and catechesis. Religions. 2024, [vol.] 15, [iss.] 1, str. 1-13. ISSN 2077-1444. https://www.mdpi.com/2077-1444/15/1/101, DOI: 10.3390/rel15010101. [COBISS.SI-ID 185393667], [SNIP, WoS, Scopus]
2. PEVEC ROZMAN, Mateja, STREHOVEC, Tadej. Religious education and pastoral care in the time of the COVID-19 pandemic : some examples of good practice in the field of catholic catechesis in Slovenia. ET-Studies. 2022, vol. 13, iss. 1, str. 133-148. ISSN 2033-4273. https://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=3290785&journal_code=ETS, DOI: 10.2143/ETS.13.1.3290785. [COBISS.SI-ID 121889283]

1.03 Other scientific articles

3. STREHOVEC, Tadej. Institucionalna religijska rezilientnost v času pandemije koronavirusa v Sloveniji = Institutional religious resilience amid the coronavirus pandemic in Slovenia. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 2, str. 395-401. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2020/02/Strehovec. [COBISS.SI-ID 41055747], [SNIP, WoS up to 15. 10. 2023: no. of citations (TC): 4, without self-citations (CI): 4, without self-citations per author (CIAu): 4.00, Scopus up to 16. 9. 2023: no. of citations (TC): 5, without self-citations (CI): 5, without self-citations per author (CIAu): 5.00]

1.04 Professional article

4. STREHOVEC, Tadej. Jezikovna sabotaža : tudi od besed je odvisen izid razprav o medicinski zastrupitvi bolnih in ostarelih. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. okt. 2023, št. 162, str. 10, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 167538179]
5. STREHOVEC, Tadej. Pravica do etično pridobljenih cepiv proti covid-19. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. nov. 2020, št. 127, str. 14, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 34607107]
6. STREHOVEC, Tadej. Evtanazija, pomoč umirajočim in lajšanje trpljenja. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2019/20, št. 68, str. 9-11, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 8319578]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

7. STREHOVEC, Tadej. Ethical aspects of automated border controls = Etični vidiki avtomatiziranih mejnih nadzorov. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 55-56. [COBISS.SI-ID 172274179]
8. STREHOVEC, Tadej. Freedom of religion and freedom of expression in the age of hate speech. In: SZAMOCKI, Grzegorz (ed.), WISZNIEWIECKI, Przemysław (ed.). Wolność - od czego i do czego? ; Natura i zagrożenia : od wolności fizycznej do wolności eschatycznej : Colloquia Gedanensia 15 : program i abstrakty : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Gdańsk, 24–25 listopada 2023 = Freedom - from what and to what? ; Nature and threats : from physical freedom to eschatological freedom : Colloquia Gedanensia 15 : program and abstracts : International Scientific Conference, Gdańsk, 24–25 November 2023. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2023. Str. 40. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Broszura%20-%20Booklet.pdf. [COBISS.SI-ID 177321219]
9. STREHOVEC, Tadej. Mimetic origins of the Russian-Ukrainian war = Mimetični vidiki Rusko-Ukrajinske vojne. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 41. [COBISS.SI-ID 130090755]
10. STREHOVEC, Tadej. Ethical aspects of (false) hope in bioethics = Etični vidiki (lažnega) upanja v bioetiki. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 44. [COBISS.SI-ID 84803587]
11. STREHOVEC, Tadej. Human dignity and ethical-religious aspects of vaccination during the pandemic = Dostojanstvo človeka in etično-religiozni vidiki cepljenja v času pandemije. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 46-47. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38968067]

1.13 Published professional conference contribution abstract

12. STREHOVEC, Tadej. Prihodnost pripada verskim skupnostim: pozitivni vpliv religij na rodnost. In: GAMS, Matjaž (ed.), MALAČIČ, Janez (ed.). Bela knjiga Slovenske [!] demografije : "evropska demografska zima" : stopnja rodnosti v Sloveniji (1954-2017). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2019. Str. [90-93]. ISBN 978-961-264-143-6, ISBN 978-961-264-144-3. [COBISS.SI-ID 8103770]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

13. STREHOVEC, Tadej. Ustanovitev SŠK v letu 1993 in njeno delovanje : posvečeno redovnicam, ki predano pomagajo razvoju Slovenske škofovske konference od njene ustanovitve. In: KOLAR, Bogdan (ed.), et al. V službi evangelija in človeka : 30 let Slovenske škofovske konference. Ljubljana: Družina, 2023. Str. 155-166, ilustr. ISBN 978-961-04-0970-0. [COBISS.SI-ID 148294915]
14. STREHOVEC, Tadej. The religious resilience at the time of the COVID-19 pandemic : self-limitation of freedom of religion and promotion of vaccination. In: PETKOVŠEK, Robert (ed.), ŽALEC, Bojan (ed.). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. Str. 233-239, 252. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 119956483]

1.21 Polemic, discussion, commentary

15. STREHOVEC, Tadej. Paradoks evtanazijskih držav. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 7. feb. 2021, let. 70, št. 6, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 51847427]
16. STREHOVEC, Tadej. Pridite na Pohod za življenje 2021!. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 26. sep. 2021, let. 70, št. 39, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 77467139]
17. STREHOVEC, Tadej. Etičnost cepiv proti Covid-19. Ognjišče. [Tiskana izd.]. feb. 2021, leto 57, št. 2, str. 30-31, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 48850435]
18. STREHOVEC, Tadej. Leto pogumnih kristjanov : uresničevati vero v osebnem in javnem življenju je izziv tako danes, kot je bil tudi v vsakem obdobju zgodovine. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 13. jan. 2019, letn. 68, št. 2, str. 3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8061530]
19. STREHOVEC, Tadej (interviewee). Vsi bolniki imajo pravico do varnosti. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 14. jul. 2019, letn. 68, št. 28, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8152666]

1.22 Interview

20. STREHOVEC, Tadej (interviewee). "Človeško življenje ni samoumevno, ampak velik Božji dar" : zakaj Katoliška cerkev ne sprejema umetne oploditve? : parov, ki ne morejo ... spregovoril frančiškan in moralni teolog dr. Tadej Strehovec ... Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 17. dec. 2023, št. 50, str. 4-5, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 177995011]
21. STREHOVEC, Tadej (interviewee). Poziv k "spreobrnjenju" pastoralnih struktur : Tadej Strehovec, tajnik Slovenske škofovske konference in urednik Letnega poročila. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 16. jan. 2022, letn. 71, št. 2, str. 2-3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 93266435]
22. STREHOVEC, Tadej (interviewee). Kultura življenja je odprta za prihodnost : dr. Tadej Strehovec se že vrsto let zavzema za pravice nerojenih otrok in za kulturo življenja. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 18. dec. 2022, letn. 71, št. 50, str. 2-3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 135484931]
23. STREHOVEC, Tadej (interviewee). "Preživele so družbe, ki so spoštovale življenje, družino in vero v Boga". Ognjišče. [Tiskana izd.]. nov. 2022, leto 58, št. 11, str. 6-10, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 127440131]
24. STREHOVEC, Tadej (interviewee). Ukrepi so bili temeljito premišljeni : dr. Tadej Strehovec, generalni tajnik Slovenske škofovske konference. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 3. maj 2020, letn. 69, št. 18, str. 2-3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 16198915]
25. STREHOVEC, Tadej (interviewee). Velika zmaga za svobodo izražanja : s p. Tadejem Strehovcem se oziramo na sodni postopek, ki so ga sprožile ovadbe "abortivnega lobija". Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 17. mar. 2019, letn. 68, št. 11, str. 12, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8087642]
26. STREHOVEC, Tadej (interviewee). V korist vseh državljanov : tajnik Slovenske škofovske konference o sedanjem stanju cerkveno-državnega dialoga : predsednik ... Tadejem Strehovcem. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 1. dec. 2019, letn. 68, št. 48, str. 12, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8234074]

1.23 Artistic component part

27. URH, Tadej, STREHOVEC, Tadej (artist), POTOKAR, Robert (artist). Na vhodu v mesto : podjetniški center Vrelec v Rogaški Slatini. Hiše : revija za nove razsežnosti bivanja. jun. 2019, letn. 21, št. 111, str. 50-53, fotogr. ISSN 1580-0865. [COBISS.SI-ID 98085377]

1.25 Other component parts

28. STREHOVEC, Tadej. Med mašami z verniki morajo duhovniki vedno nositi masko. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 28. feb. 2021, letn. 70, št. 9, str. 20, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 53207811]
29. STREHOVEC, Tadej. V cerkve samo ob izpolnjevanju pogoja PCT. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 19. sep. 2021, letn. 70, št. 38, str. 20. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 76536323]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.05 Other educational material

30. STREHOVEC, Tadej. Načelo verske svobode v Dignitas humanae in Sporazum med R. Slovenijo in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih. Ljubljana: [T. Strehovec], 2023. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 158141955]
31. STREHOVEC, Tadej. Pojem verske svobode v Evropski konvenciji človekovih pravic in temeljnih svoboščin Sveta Evrope. Ljubljana: [T. Strehovec], 2023. [9] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 158137347]
32. STREHOVEC, Tadej. Verska svoboda v sistemu človekovih pravic Združenih narodov. Ljubljana: [T. Strehovec], 2023. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 158138883]
33. STREHOVEC, Tadej. Verska svoboda v Ustavi R. Slovenije in Zakonu o verski svobodi. Ljubljana: [T. Strehovec], 2023. [20] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 158143235]
34. STREHOVEC, Tadej. Darovanje in presajanje organov ter spoštovanje človeškega dostojanstva. Ljubljana: [T. Strehovec], 2022. [17] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 158128899]
35. STREHOVEC, Tadej. Bioetika : neplodnost, oploditev z biomedicinsko pomočjo in etične dileme. Ljubljana: [T. Strehovec], 2021. [34] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 157986051]
36. STREHOVEC, Tadej. Katoliško razumevanje spolne ljubezni : pomen spolnosti, predzakonska spolnost in čistost. Ljubljana: [T. Strehovec], 2021. [35] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 158119171]
37. STREHOVEC, Tadej. Moralni status nerojenega človeškega življenja in umetna prekinitev nosečnosti. Ljubljana: [T. Strehovec], 2021. [31] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 158124547]
38. STREHOVEC, Tadej. Papež Frančišek ; Apostolska spodbuda ; Radost ljubezni (Amoris letitae) [!] : družinska, zakonska in spolna etika. Ljubljana: [T. Strehovec], 2021. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 158143747]
39. STREHOVEC, Tadej. Pomen zakonskega in družinskega življenja : družinska, zakonska in spolna etika. Ljubljana: [T. Strehovec], 2021. [31] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 158118147]
40. STREHOVEC, Tadej. Uravnavanje plodnosti in odgovorno starševstvo v Katoliški cerkvi. Ljubljana: [T. Strehovec], 2021. [27] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 158135555]

2.19 Radio or television broadcast, podcast, interview, press conference

41. FAGANEL, Jože (interviewee), STREHOVEC, Tadej (interviewee), ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka (interviewee), DRAME OROŽIM, Vida (interviewee). Evtanazija? Ne, hvala : pogovorna oddaja PriVidi. Maribor: Exodus TV: YouTube [distributer], 2024. 1 spletni vir (1 videodatoteka ( 57 min, 42 sek)), barve, zvok. PriVidi. https://www.youtube.com/watch?v=LcbfJC5ew8E. [COBISS.SI-ID 197641219]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.15 Unpublished conference contribution

42. STREHOVEC, Tadej. Evtanazija ali kemična zastrupitev : jezikovni vidiki evtanazijskega gibanja = Euthanasia or chemical poisoning : linguistic aspects of the euthanasia movement : predavanje na mednarodni znanstveni konferenci Človekovo dostojanstvo in prostovoljno končanje življenja, Ljubljana, 7. 6. 2023. [COBISS.SI-ID 155329795]
43. STREHOVEC, Tadej. The truth principle in bioethical debates : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju Colloquia Gedanensia 14 "Prawda - jaka, czyja i dlaczego? = Truth - what, whose and why?", Gdańsk University (zoom), 18. nov. 2022. [COBISS.SI-ID 136258819]


SECONDARY AUTHORSHIP


Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

44. SOBOČAN, Jožef. Identiteta spola v sodobni družbi : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Sobočan], 2019. X, 81 str., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8070490]

Author of introduction, etc.

45. PEETERS, Marguerite A. Globalizacija zahodne kulturne revolucije : ključni koncepti, operativni mehanizmi. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2024. 291 str. ISBN 978-961-04-1100-0. [COBISS.SI-ID 194122243]

Interviewee

46. PETROVČIČ JERINA, Tadeja. Evtanazija ni "rešitev" za bolne in trpeče. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2. jun. 2024, letn. 73, št. 22, str. 2-3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 197622531]

Reviewer

47. NOVAK, Brigita. Etični vidik prehranjevanja in pitja ob koncu življenja : magistrsko delo = Ethical aspects of eating and drinking at the end of life : master thesis. Ljubljana: [B. Novak], 2019. 85 str., [42] str. pril. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 5655147]


UNCLASSIFIED

48. JERIČEK, Jani, NZOBANDORA, Katarina (author, editor, author of introduction, etc.), TURNŠEK, Marjan, STREHOVEC, Tadej, SOKOL, Polonca, MAGDIČ, Jože, ČERIN, Tina, MAGISTER, Ana, NZOBANDORA, Marko. Novo upanje po splavu : mnenja strokovnjakov in osebne zgodbe staršev po umetni prekinitvi nosečnosti. Elektronska izd. Ljubljana: Družina, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). ISBN 978-961-04-0741-6. https://www.biblos.si/isbn/9789610407416, http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/knjiga/novo-upanje-po-splavu?Open, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 35804931]


Selected bibliography for the last five years (2019-2024).
Last updated: 10. 06. 2024

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI