Ni obvestil.

Selected bibliography for the last five years (2019-2024).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.02 Review article

1. ŠEGULA, Andrej. Resonanca in sinoda v kontekstu sodobne pastoralne teologije = Resonance and synod in the context of contemporary pastoral theology. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 677-689. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/Segula.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2022/03/Segula. [COBISS.SI-ID 134638595], [SNIP, WoS up to 24. 3. 2024: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00, Scopus up to 25. 1. 2024: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00]
2. ŠEGULA, Andrej. Upanje in zaupanje v kontekstu pastoralne teologije v času globalnega nezaupanja = Hope and trust in the context of pastoral theology in a time of global mistrust. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 917-924. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Segula.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2021/04/Segula. [COBISS.SI-ID 91441667], [SNIP, WoS up to 4. 2. 2024: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 2.00, Scopus up to 10. 6. 2023: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 2.00]
3. ŠEGULA, Andrej. Sledi rezilientnosti : pastoralna ranljivost in preživetje v času pandemije = Traces of resilience : pastoral vulnerability and survival in the time of the pandemics. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 2, str. 433-442. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2020/02/Segula. [COBISS.SI-ID 41065987], [SNIP, WoS up to 17. 10. 2023: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 2.00, Scopus up to 17. 9. 2023: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 2.00]
4. ŠEGULA, Andrej. Transhumanizacija v športu in pastorala = Transhumanisation in sport and pastoral care. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 705-711. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Segula.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/03/Segula. [COBISS.SI-ID 8262234], [SNIP, WoS, Scopus]

1.04 Professional article

5. ŠEGULA, Andrej. Vodenje v Katoliški cerkvi v 21. stoletju : želeni slog vodenja škofov in duhovnikov. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2023, leto 57, [št.] 3, str. 8-11, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 167761411]
6. ŠEGULA, Andrej. "PiP je pripravil pot sinodalnim korakom" : dokument Pridite in poglejte kot odgovor na pastoralne izzive danes. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 2, str. 4-6, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 105392131]
7. ŠEGULA, Andrej. Sinodalnost, kje smo? : "terensko delo" je za nami. Poročila so bolj ali manj napisana ---. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 4, str. 4-7, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 119390979]
8. ŠEGULA, Andrej. Sinodalnost v Cerkvi : izziv za sodobno pastoralo : sprejemanje načrta Svetega Duha v skupni hoji. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2021, leto 55, [št.] 5, str. 5-7, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 80069379]
9. ŠEGULA, Andrej. Sodobni mediji in oznanjevanje v času pandemije : so nam sodobni mediji v času pandemije pomagali izkristalizirati bistvo?. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2020, leto 54, [št.] 3, str. 21-23, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 19949059]
10. ŠEGULA, Andrej. Župnik v službi župnije in ne obratno : selitev poudarka od "delanja kljukic" v življenje. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2020, leto 54, [št.] 6, str. 10-12, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 44806403]
11. ŠEGULA, Andrej. Koronavirus - izziv in priložnost za katehezo?. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2020/21, št. 70/71, str. 11-14, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 43848963]
12. ŠEGULA, Andrej. Vse življenje se učimo - to velja tudi za vero : vseživljenjsko poglabljanje v veri. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2019, leto 53, [št.] 2, str. 4-7, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 8108378]
13. ŠEGULA, Andrej. Šport - priložnost za evangelizacijo : papež Frančišek o športu. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2019, leto 53, [št.] 3, str. 4-6, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 8152922]
14. ŠEGULA, Andrej. Papež Frančišek sporoča, da Kristus živi : posinodala [!] pastoralna spodbuda Kristus živi vidi mladinsko pastoralo precej širše, kot smo bili vajeni doslej. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2019, leto 53, [št.] 5, str. 4-7, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 8205658]
15. ŠEGULA, Andrej. Amazonska sinoda - zgodovinski dogodek za vesoljno Cerkev? : sinoda pripravlja "teren" za nadaljnje korake. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2019, leto 53, [št.] 6, str. 4-7, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 8259674]

1.05 Popular article

16. ŠEGULA, Andrej. Leto sv. Jožefa skozi prizmo pastorale : v liku sv. Jožefa lahko vsak pastoralni delavec išče navdih. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2021, leto 55, [št.] 1, str. 37-38, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 51833859]

1.08 Published scientific conference contribution

17. ŠEGULA, Andrej. Novi Direktorij za katehezu u kontekstu slovenske katehetske prakse. In: MOHORIĆ, Marijana (ed.). Novi direktorij za katehezo : izazov katehezi i pastoralu danas : zbornik radova međunarodnog znanstvenoga simpozija, Zadar, 24. i 25. rujna 2021. Zadar: Sveučilište, Teološko-katehetski odjel; Roma: Universita Pontificia Salesiana, Facolta di scienze dell'educazione; Zagreb: Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije, 2023. Str. 429-442. ISBN 978-953-331-400-6. [COBISS.SI-ID 166716163]

1.09 Published professional conference contribution

18. ŠEGULA, Andrej. Uloga i poslanje Slovenskoga katehetskog ureda (SKU) u vrijeme pandemije. In: GARMAZ, Jadranka (ed.), ŠEGULA, Andrej (ed.). Probuditi kreativnost : izazovi učenja i poučavanja u kontekstu pandemije i migracija : zbornik radova ; Inciting creativity : learning and teaching challenges in the context of pandemic and migration : conference proceedings. Split; Ljubljana; Passau: Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu: Katolička izdavačka kuća i časopis Crkva u svijetu: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani: Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts, Universität Passau, 2022. Str. 191-199. Biblioteka Teologija, 3. ISBN 978-953-8429-01-9, ISBN 978-961-7167-00-9. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:202:957621. [COBISS.SI-ID 104886275]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

19. ŠEGULA, Andrej. Meja med klasično in digitalno pastoralno prakso = The boundary between classical and digital pastoral practice. In: VODIČAR, Janez (ed.). Glas Vpijočega v digitalni goščavi : mednarodna znanstvena konferenca, [Ljubljana, 20.-21. junij 2023] : [program in povzetki] = The voice of the Caller in the digital thicket : international scientific conference, [Ljubljana, June 20.-21st 2023] : [program and abstracts]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 56-58. [COBISS.SI-ID 157898755]
20. ŠEGULA, Andrej. Opportunities and pitfalls of artificial intelligence in pastorale = Priložnosti in pasti umetne inteligence v pastorali. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 57-58. [COBISS.SI-ID 172276483]
21. ŠEGULA, Andrej. Resonance and synod in the context of contemporary pastoral theology = Resonanca in sinoda v kontekstu sodobne pastoralne teologije. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 43-44. [COBISS.SI-ID 130090499]
22. ŠEGULA, Andrej. The role and mission of the Slovenia catechesis office (SKU) in the time of the coronavirus pandemic. In: Knjižica sažetaka = Booklet of abstracts. Split: [s. n.], 2021. Str. 31. [COBISS.SI-ID 77235715]
23. ŠEGULA, Andrej. Novi "Direktorij za katehezu" u kontekstu slovenske katehetske prakse = The new "Directory for catechesis" in the context of Slovenian catechetical practice. In: MOHORIĆ, Marijana (ed.). Knjižica sažetaka. Zadar: Sveučilište, 2021. Str. 71. [COBISS.SI-ID 79662339]
24. ŠEGULA, Andrej. Hope and trust in the context of pastoral theology in a time of global mistrust = Upanje in zaupanje v kontekstu pastoralne teologije v času globalnega nezaupanja. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 45-46. [COBISS.SI-ID 84803843]
25. ŠEGULA, Andrej. A best practice example of new evangelisation with an emphasis on declericalisation = Primer dobre prakse nove evangelizacije s poudarkom na deklerikalizaciji. In: VODIČAR, Janez (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 48-50. [COBISS.SI-ID 70958339]
26. ŠEGULA, Andrej. The French case = Na primeru Francije. In: VODIČAR, Janez (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 39-40. [COBISS.SI-ID 8280410]
27. ŠEGULA, Andrej. Traces of resilience - pastoral vulnerability and survival in the time of the pandemic = Sledi rezilientnosti - pastoralna ranljivost in preživetje v času pandemije. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 48-49. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38968323]
28. ŠEGULA, Andrej. Transhumanization in sports and pastoral care = Transhumanizacija v športu in pastorala. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 49-50. [COBISS.SI-ID 8232026]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

29. ŠEGULA, Andrej. Primer dobre prakse nove evangelizacije s poudarkom na deklerikalizaciji = A best practice example of new evangelisation with an emphasis on declericalisation. In: VODIČAR, Janez (ed.). Vemo namreč, da ste izvoljeni! : od klerikalizacije do sinodalnosti v pastorali in katehezi. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 89-96. Znanstvena knjižnica, 83. ISBN 978-961-7167-05-4. [COBISS.SI-ID 137446659]
30. ŠEGULA, Andrej. P. Milan Holc - oznanjevalec vesele blagovesti. In: KRAJNC, Slavko (ed.), HOLC, Danilo (ed.), SALMIČ, Igor (ed.). »Resnično, močnejša od smrti je ljubezen« (Vp 8,6) : življenje in delo patra Milana Holca, OFMConv : ob 75-letnici rojstva p. Milana Holca. Ptuj: Slovenska minoritska provinca sv. Jožefa, 2021. Str. 133-163. ISBN 978-961-92807-4-4. [COBISS.SI-ID 100760579]
31. ŠEGULA, Andrej. Temeljne poteze pastoralnega dela nadškofa dr. Alojzija Šuštarja. In: JAMNIK, Anton (ed.), ŽALEC, Bojan (ed.). Nadškof Alojzij Šuštar : 100-letnica rojstva. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 236-250, ilustr. ISBN 978-961-04-0698-3. [COBISS.SI-ID 37922307]
32. ŠEGULA, Andrej. Na primeru Francije = The French case. In: VODIČAR, Janez (ed.). V iskanju novega zaupanja v Cerkvi : pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 50-57. Znanstvena knjižnica, 74. ISBN 978-961-6844-86-4. [COBISS.SI-ID 34806275]
33. ŠEGULA, Andrej. Ecumenical and interreligious challenges in the area of pastoral care. In: PETKOVŠEK, Robert (ed.), ŽALEC, Bojan (ed.). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, [2019]. Str. 173-180. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 8156250]
34. ŠEGULA, Andrej. Slovenski katehetski plan : temelj evangelizacije danas i sutra. In: ŠIMUNOVIĆ, Josip (ed.). Uzvjerovah, zato besjedim (2 Kor 4,13) : zbornik u čast prof. dr. sc. Josipa Balobana povodom 70. godine života. Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet sveučilišta u Zagrebu: Kršćanska sadašnjost, 2019. Str. 677-691. Biblioteka Zbornici radova, knj. 10. ISBN 978-953-6420-20-9, ISBN 978-953-11-1278-9. [COBISS.SI-ID 8318298]

1.18 Professional entry in dictionary, encyclopaedia or lexicon

35. ŠEGULA, Andrej. Drevenšek, Miha : (1946-2011). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2023. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1024260/. [COBISS.SI-ID 164072195]
36. ŠEGULA, Andrej. Čižek, Alojzij : (1869-1933). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2020. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi166754/. [COBISS.SI-ID 18348291]

1.19 Review, book review, critique

37. ŠEGULA, Andrej. Alojzije Čondić, Bijahu postojani (Dj 2,42), Split: Katolička izdavačka kuća i časopis Crkva u svijetu, 2023. 384 str. ISBN 978-953-8429-20-0. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2023, letn. 83, št. 4, str. 1087-1089. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2023/04/Segula.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 179179779], [SNIP]
38. ŠEGULA, Andrej. Danijel Časni : Electronic media as a tool of evangelization in the Catholic and Evangelical Church in the Republic of Slovenia = Elektronski mediji kot orodje evangelizacije v katoliški in evangeličanski Cerkvi na Slovenskem ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 4, str. 1073. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/04/Segula.pdf. [COBISS.SI-ID 141814531], [SNIP]
39. ŠEGULA, Andrej. François Moog. Éducation intégrale: Les ressources éducatives du christianisme. Pariz: Éditions Salvator, 2020. 188 str. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2022, letn. 82, št. 2, str. 502-504. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/02/Segula.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 125650435], [SNIP]

1.20 Preface, editorial, afterword

40. ŠEGULA, Andrej. Ponesimo besedo med bližnje : uvodnik. Oznanjevalec. 2023/2024, leto b, št. 1, str. 1-2. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 177774595]

1.22 Interview

41. ŠEGULA, Andrej (interviewee). Bije se boj med dobrim in zlim : dr. Andrej Šegula o moči molitve in zaupanja v Kristusa v času korone. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 4. okt. 2020, letn. 69, št. 40, str. 3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 31489795]
42. ŠEGULA, Andrej (interviewee), KOBAL, Maksimiljan (interviewee), CESTNIK, Branko (interviewee). Področje športa "naprtiti" duhovnikom? : kakšno vizijo o pastorali športa imajo Andrej Šegula, Milan Kobal in Branko Cestnik. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2019, leto 53, [št.] 3, str. 23-25, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 8153178]

1.25 Other component parts

43. ŠEGULA, Andrej. Mednarodna konferenca o katehumenatu : Pariz, Katoliški inštitut, 5.-7. maj 2022. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2022, letn. 82, št. 2, str. 507-509. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/02/Segula1.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 125675779], [SNIP]
44. ŠEGULA, Andrej. Izr. prof. dr. Peter Kvaternik : (1950-2020). Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 4, str. 945-946. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 88400643], [SNIP]
45. ŠEGULA, Andrej. Mednarodni znanstveni simpozij Odgoj i obrazovanje kao novi locus theologicus evangelizacije : Zadar, 9. -10. 5. 2019. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, [št.] 1, str. 267-268. ISSN 0006-5722. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-CBCTHBQG, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 8189274], [SNIP]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.15 Unpublished conference contribution

46. STEGU, Tadej, ŠEGULA, Andrej. Novi slovenski nacrt kateheze i pogled na katehezu u Sloveniji danas : prispevek na međunarodnom znanstvenem simpoziju Odgoj i obrazovanje kao novi locus theologicus evangelizacije, Zagreb, 10. maj 2019. [COBISS.SI-ID 8128346]


SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

47. GARMAZ, Jadranka (editor), ŠEGULA, Andrej (editor). Probuditi kreativnost : izazovi učenja i poučavanja u kontekstu pandemije i migracija : zbornik radova ; Inciting creativity : learning and teaching challenges in the context of pandemic and migration : conference proceedings. Split; Ljubljana; Passau: Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu: Katolička izdavačka kuća i časopis Crkva u svijetu: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani: Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts, Universität Passau, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (330 str.)), ilustr. Biblioteka Teologija, 3. ISBN 978-953-8429-01-9, ISBN 978-961-7167-00-9. https://repozitorij.kbf.unist.hr/islandora/object/kbfst:169. [COBISS.SI-ID 94808067]

Mentor for Doctoral Dissertations (Bologna study programme)

48. ČASNI, Danijel. Electronic media as a tool of evangelization in the Catholic and Evangelical Church in the Republic of Slovenia = Elektronski mediji kot orodje evangelizacije v Katoliški in Evangeličanski cerkvi na Slovenskem : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Časni], 2021. XVII, 436, 10 f. pril., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 122628611]

Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

49. STOJC, Tomaž. Papeži sv. Janez Pavel II., Benedikt XVI. in Frančišek v luči nagovorov mladim ob svetovnih dnevih mladih : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Stojc], 2023. IX, 76 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 142337283]
50. LAMPREHT, Simon. Mlada Karitas v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Lampreht], 2021. VI, 86, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=124901, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 56884483]
51. UNGAR, Florjan. Srednja generacija kot temeljni nosilec vere v družini : magistrska naloga. Ljubljana: [U. Florjan], 2021. VIII, 84 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 86557443]
52. STRNIŠA, Tadej. Služenje ostarelim : pastoralna oskrba na domu in vključevanje v župnijsko skupnost : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Strniša], 2020. V, 101 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=113761, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8315482]

Mentor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

53. KOZINC, Matevž. Mesto športa v sodobni pastorali : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kozinc], 2022. IV, 34 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 122813699]
54. GOLOB, Domen. Prenovitev veroučne vzgoje : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Golob], 2020. VI, 35 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=117148, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 21181443]
55. PLANINC, Vid. Kako gledati pornografijo? : ozadje, problematika in ugovor krščanstva : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Planinc], 2019. VIII, 43 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8197978]

Author of introduction, etc.

56. JERANT, Frančišek. Svetniki so bili čisto (ne)navadni ljudje : [šmarnice za otroke]. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2021. 86 str. ISBN 978-961-278-531-4. [COBISS.SI-ID 56780803]

Photographer

57. BURGER, Magda, GREGORČIČ, Simona, TOMAŽIČ, Benjamin, PODMENIK, Mateja, LOZAR, Mihaela. Božje darilo zate. Delovni zvezek za 4. leto osnovnošolske kateheze. Prenovljena izd. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2024. ISBN 978-961-278-704-2. [COBISS.SI-ID 195183619]
58. ZOREC, Franc, PAČNIK, Milena (author, photographer), POTNIK, Simon. Radi živimo. Delovni zvezek za mlade v tretji triadi osnovne šole. 4. natis. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2024. ISBN 978-961-278-396-9. [COBISS.SI-ID 186282755]
59. ALIČ, Ema, BURGER, Magda, GREGORČIČ, Simona (author, editor), LUTAR, Tatjana, ŽIBERT, Alfons, TERŽAN, Saša (editor). Prihajajo veliki junaki : delovni zvezek za 5. leto osnovnošolske kateheze. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2023. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-278-655-7. [COBISS.SI-ID 161548035]
60. BURGER, Magda, GREGORČIČ, Simona, TOMAŽIČ, Benjamin, PODMENIK, Mateja, LOZAR, Mihaela. Božje darilo zate. Delovni zvezek za 4. leto osnovnošolske kateheze. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2022. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-278-606-9. [COBISS.SI-ID 119243011]
61. ZOREC, Franc, PAČNIK, Milena (author, photographer), POTNIK, Simon. Radi živimo. Delovni zvezek za mlade v tretji triadi osnovne šole. 3. natis. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2021. 154 str., ilustr. ISBN 978-961-278-396-9. [COBISS.SI-ID 75450627]
62. MATOS, Silva. Izviri vedrine. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2020. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0650-1. [COBISS.SI-ID 305111552]
63. ZOREC, Franc, PAČNIK, Milena (author, photographer), POTNIK, Simon. Radi živimo. Delovni zvezek za mlade v tretji triadi osnovne šole. 2. natis. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019. 154 str., ilustr. ISBN 978-961-278-396-9. [COBISS.SI-ID 299674880]

Reviewer

64. RAZUM, Ružica (editor), MALOVIĆ, Nenad (editor), VUJICA, Kristina (editor). Religijsko obrazovanje u interkulturalnoj Europi : zbornik radova = Religious education in intercultural Europe : proceedings. Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (485 str.), tabele, graf. prikazi. Zbornici radova, 16. ISBN 978-953-6420-40-7. https://repozitorij.kbf.unizg.hr/islandora/object/kbf:134/datastream/FILE0/view. [COBISS.SI-ID 103787779]
65. KRAJNC, Slavko. Zakramentalna liturgika : skrivnost vere v obredih in molitvah (B 48) : [univerzitetni učbenik za študente Teološke fakultete Univerze v Ljubljani]. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 271 str., tabele. Priročniki Teološke fakultete, 24. ISBN 978-961-6844-98-7. [COBISS.SI-ID 77686531]
66. HARI, Boštjan. Božja ljubezen odpušča in ozdravlja : zdravilna moč zakramenta sprave : (priročnik za vse kristjane, katoličane, pastoralne delavce in vse iskalce duhovnega, duševnega zdravja, notranjega miru, smisla in polnosti življenja). Dopolnjena in spremenjena izd. Moravče: Izobraževalne in svetovalne storitve, 2020. 480 str. ISBN 978-961-290-759-4. [COBISS.SI-ID 303649024]
67. PATE, Tanja. Kronična bolezen v družini : soočanje in nenehno prilagajanje. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 112 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 66. ISBN 978-961-6844-72-7. [COBISS.SI-ID 298861312]
68. KRAJNC, Slavko. Splošna liturgika : krščanski obredi v siju nebeških resničnosti : [univerzitetni učbenik za študente Teološke fakultete Univerze v Ljubljani]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 223 str. Priročniki Teološke fakultete, 27, Priročniki TEOF, 27. ISBN 978-961-6844-71-0. [COBISS.SI-ID 298756096]


Selected bibliography for the last five years (2019-2024).
Last updated: 20. 05. 2024

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI