Rojen 29. maja 1967 na Ptuju. Osnovno šolo sem obiskoval na Ptuju. Srednje šolanje sem med letoma 1982 in 1986 nadaljeval na gimnaziji Želimlje.

V šolskem letu 1992/93 sem končal študij na Teološki fakulteti v Ljubljani. Diplomsko nalogo sem napisal s področja dogmatične teologije z naslovom: »Podobe Boga pri sv. Frančišku«. Nalogo sem napisal v okviru katedre za dogmatično teologijo, pod mentorstvom prof. dr. Antona Štruklja in komentorja Andreja Kropeja. Diplomski izpit (s področja dogmatične in moralne teologije) sem opravil leta 1993 pri katedri za dogmatično teologijo.

V letu 1998/99 sem vpisal magisterij na mednarodnem inštitutu za katehezo in pastoralo LUMEN VITAE (Institut international de catechese et de pastorale Lumen Vitae) v Bruslju (Belgija), ki je filiala Katoliške univerze v Louvenu (Universite catholique de Louvain). V okviru študija sem opravil vse potrebne izpite in napisal magistrsko nalogo z naslovom: »Spremljanje mladih v duhu sv. Frančiška Asiškega« (L'accompagnement des jeunes selon l'esprit de saint Francois d'Assise) pri mentorju Guyu van Hoomissenu. Nalogo sem zagovarjal in opravil magistrski izpit 19 januarja 2001. Magistrska naloga je bila nostrificirana dne 13. maja 2002.

Leta 2002 sem vpisal doktorski študij na Teološki fakulteti v Ljubljani. V okviru tega študija sem pripravil doktorsko disertacijo z naslovom: »Pedagoški postopki v odnosu do avtoritete in pokorščine v Frančiškovi duhovnosti«. Delo sem opravil pod vodstvom mentorja prof. dr. Stanka Gerjolja. Doktorsko delo sem uspešno zagovarjal 22. marca 2006. Rektorica Univerze v Ljubljani prof. dr. Andreja Kocjančič me je promovirala 11. aprila 2006.

Leta 2005 sem bil izvoljen v naziv asistenta pri katedri za oznanjevalno teologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani. V isti ustanovi sem se tega leta tudi zaposlil.

Leta 2008 in 2011 sem bil ponovno izvoljen v naziv asistenta. Leta 2013 sem bil izvoljen v naziv docenta za področje pastoralne in oznanjevalne teologije.

Sem član (od leta 2014) Društva vzhodnoevropskih pastoralnih teologov: PosT Netzwerk der mittel – und osteuropäischen Pastoraltheologinnen iund Pastoraltheologen. Od leta 2015 pa sem tudi del Équipe Européenne de Catéchèse.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.02 Pregledni znanstveni članek

1. ŠEGULA, Andrej. Resonanca in sinoda v kontekstu sodobne pastoralne teologije = Resonance and synod in the context of contemporary pastoral theology. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 677-689. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/Segula.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2022/03/Segula. [COBISS.SI-ID 134638595], [SNIP, WoS do 24. 3. 2024: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 25. 1. 2024: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
2. ŠEGULA, Andrej. Upanje in zaupanje v kontekstu pastoralne teologije v času globalnega nezaupanja = Hope and trust in the context of pastoral theology in a time of global mistrust. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 917-924. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Segula.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2021/04/Segula. [COBISS.SI-ID 91441667], [SNIP, WoS do 4. 2. 2024: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 10. 6. 2023: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
3. ŠEGULA, Andrej. Sledi rezilientnosti : pastoralna ranljivost in preživetje v času pandemije = Traces of resilience : pastoral vulnerability and survival in the time of the pandemics. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 2, str. 433-442. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2020/02/Segula. [COBISS.SI-ID 41065987], [SNIP, WoS do 17. 10. 2023: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 17. 9. 2023: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
4. ŠEGULA, Andrej. Transhumanizacija v športu in pastorala = Transhumanisation in sport and pastoral care. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 705-711. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Segula.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/03/Segula. [COBISS.SI-ID 8262234], [SNIP, WoS, Scopus]

1.04 Strokovni članek

5. ŠEGULA, Andrej. Vodenje v Katoliški cerkvi v 21. stoletju : želeni slog vodenja škofov in duhovnikov. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2023, leto 57, [št.] 3, str. 8-11, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 167761411]
6. ŠEGULA, Andrej. "PiP je pripravil pot sinodalnim korakom" : dokument Pridite in poglejte kot odgovor na pastoralne izzive danes. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 2, str. 4-6, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 105392131]
7. ŠEGULA, Andrej. Sinodalnost, kje smo? : "terensko delo" je za nami. Poročila so bolj ali manj napisana ---. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 4, str. 4-7, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 119390979]
8. ŠEGULA, Andrej. Sinodalnost v Cerkvi : izziv za sodobno pastoralo : sprejemanje načrta Svetega Duha v skupni hoji. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2021, leto 55, [št.] 5, str. 5-7, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 80069379]
9. ŠEGULA, Andrej. Sodobni mediji in oznanjevanje v času pandemije : so nam sodobni mediji v času pandemije pomagali izkristalizirati bistvo?. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2020, leto 54, [št.] 3, str. 21-23, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 19949059]
10. ŠEGULA, Andrej. Župnik v službi župnije in ne obratno : selitev poudarka od "delanja kljukic" v življenje. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2020, leto 54, [št.] 6, str. 10-12, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 44806403]
11. ŠEGULA, Andrej. Koronavirus - izziv in priložnost za katehezo?. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2020/21, št. 70/71, str. 11-14, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 43848963]
12. ŠEGULA, Andrej. Vse življenje se učimo - to velja tudi za vero : vseživljenjsko poglabljanje v veri. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2019, leto 53, [št.] 2, str. 4-7, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 8108378]
13. ŠEGULA, Andrej. Šport - priložnost za evangelizacijo : papež Frančišek o športu. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2019, leto 53, [št.] 3, str. 4-6, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 8152922]
14. ŠEGULA, Andrej. Papež Frančišek sporoča, da Kristus živi : posinodala [!] pastoralna spodbuda Kristus živi vidi mladinsko pastoralo precej širše, kot smo bili vajeni doslej. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2019, leto 53, [št.] 5, str. 4-7, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 8205658]
15. ŠEGULA, Andrej. Amazonska sinoda - zgodovinski dogodek za vesoljno Cerkev? : sinoda pripravlja "teren" za nadaljnje korake. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2019, leto 53, [št.] 6, str. 4-7, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 8259674]

1.05 Poljudni članek

16. ŠEGULA, Andrej. Leto sv. Jožefa skozi prizmo pastorale : v liku sv. Jožefa lahko vsak pastoralni delavec išče navdih. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2021, leto 55, [št.] 1, str. 37-38, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 51833859]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

17. ŠEGULA, Andrej. Novi Direktorij za katehezu u kontekstu slovenske katehetske prakse. V: MOHORIĆ, Marijana (ur.). Novi direktorij za katehezo : izazov katehezi i pastoralu danas : zbornik radova međunarodnog znanstvenoga simpozija, Zadar, 24. i 25. rujna 2021. Zadar: Sveučilište, Teološko-katehetski odjel; Roma: Universita Pontificia Salesiana, Facolta di scienze dell'educazione; Zagreb: Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije, 2023. Str. 429-442. ISBN 978-953-331-400-6. [COBISS.SI-ID 166716163]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

18. ŠEGULA, Andrej. Uloga i poslanje Slovenskoga katehetskog ureda (SKU) u vrijeme pandemije. V: GARMAZ, Jadranka (ur.), ŠEGULA, Andrej (ur.). Probuditi kreativnost : izazovi učenja i poučavanja u kontekstu pandemije i migracija : zbornik radova ; Inciting creativity : learning and teaching challenges in the context of pandemic and migration : conference proceedings. Split; Ljubljana; Passau: Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu: Katolička izdavačka kuća i časopis Crkva u svijetu: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani: Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts, Universität Passau, 2022. Str. 191-199. Biblioteka Teologija, 3. ISBN 978-953-8429-01-9, ISBN 978-961-7167-00-9. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:202:957621. [COBISS.SI-ID 104886275]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

19. ŠEGULA, Andrej. Meja med klasično in digitalno pastoralno prakso = The boundary between classical and digital pastoral practice. V: VODIČAR, Janez (ur.). Glas Vpijočega v digitalni goščavi : mednarodna znanstvena konferenca, [Ljubljana, 20.-21. junij 2023] : [program in povzetki] = The voice of the Caller in the digital thicket : international scientific conference, [Ljubljana, June 20.-21st 2023] : [program and abstracts]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 56-58. [COBISS.SI-ID 157898755]
20. ŠEGULA, Andrej. Opportunities and pitfalls of artificial intelligence in pastorale = Priložnosti in pasti umetne inteligence v pastorali. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 57-58. [COBISS.SI-ID 172276483]
21. ŠEGULA, Andrej. Resonance and synod in the context of contemporary pastoral theology = Resonanca in sinoda v kontekstu sodobne pastoralne teologije. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 43-44. [COBISS.SI-ID 130090499]
22. ŠEGULA, Andrej. The role and mission of the Slovenia catechesis office (SKU) in the time of the coronavirus pandemic. V: Knjižica sažetaka = Booklet of abstracts. Split: [s. n.], 2021. Str. 31. [COBISS.SI-ID 77235715]
23. ŠEGULA, Andrej. Novi "Direktorij za katehezu" u kontekstu slovenske katehetske prakse = The new "Directory for catechesis" in the context of Slovenian catechetical practice. V: MOHORIĆ, Marijana (ur.). Knjižica sažetaka. Zadar: Sveučilište, 2021. Str. 71. [COBISS.SI-ID 79662339]
24. ŠEGULA, Andrej. Hope and trust in the context of pastoral theology in a time of global mistrust = Upanje in zaupanje v kontekstu pastoralne teologije v času globalnega nezaupanja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 45-46. [COBISS.SI-ID 84803843]
25. ŠEGULA, Andrej. A best practice example of new evangelisation with an emphasis on declericalisation = Primer dobre prakse nove evangelizacije s poudarkom na deklerikalizaciji. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 48-50. [COBISS.SI-ID 70958339]
26. ŠEGULA, Andrej. The French case = Na primeru Francije. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 39-40. [COBISS.SI-ID 8280410]
27. ŠEGULA, Andrej. Traces of resilience - pastoral vulnerability and survival in the time of the pandemic = Sledi rezilientnosti - pastoralna ranljivost in preživetje v času pandemije. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 48-49. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38968323]
28. ŠEGULA, Andrej. Transhumanization in sports and pastoral care = Transhumanizacija v športu in pastorala. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 49-50. [COBISS.SI-ID 8232026]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

29. ŠEGULA, Andrej. Primer dobre prakse nove evangelizacije s poudarkom na deklerikalizaciji = A best practice example of new evangelisation with an emphasis on declericalisation. V: VODIČAR, Janez (ur.). Vemo namreč, da ste izvoljeni! : od klerikalizacije do sinodalnosti v pastorali in katehezi. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 89-96. Znanstvena knjižnica, 83. ISBN 978-961-7167-05-4. [COBISS.SI-ID 137446659]
30. ŠEGULA, Andrej. P. Milan Holc - oznanjevalec vesele blagovesti. V: KRAJNC, Slavko (ur.), HOLC, Danilo (ur.), SALMIČ, Igor (ur.). »Resnično, močnejša od smrti je ljubezen« (Vp 8,6) : življenje in delo patra Milana Holca, OFMConv : ob 75-letnici rojstva p. Milana Holca. Ptuj: Slovenska minoritska provinca sv. Jožefa, 2021. Str. 133-163. ISBN 978-961-92807-4-4. [COBISS.SI-ID 100760579]
31. ŠEGULA, Andrej. Temeljne poteze pastoralnega dela nadškofa dr. Alojzija Šuštarja. V: JAMNIK, Anton (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Nadškof Alojzij Šuštar : 100-letnica rojstva. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 236-250, ilustr. ISBN 978-961-04-0698-3. [COBISS.SI-ID 37922307]
32. ŠEGULA, Andrej. Na primeru Francije = The French case. V: VODIČAR, Janez (ur.). V iskanju novega zaupanja v Cerkvi : pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 50-57. Znanstvena knjižnica, 74. ISBN 978-961-6844-86-4. [COBISS.SI-ID 34806275]
33. ŠEGULA, Andrej. Ecumenical and interreligious challenges in the area of pastoral care. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, [2019]. Str. 173-180. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 8156250]
34. ŠEGULA, Andrej. Slovenski katehetski plan : temelj evangelizacije danas i sutra. V: ŠIMUNOVIĆ, Josip (ur.). Uzvjerovah, zato besjedim (2 Kor 4,13) : zbornik u čast prof. dr. sc. Josipa Balobana povodom 70. godine života. Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet sveučilišta u Zagrebu: Kršćanska sadašnjost, 2019. Str. 677-691. Biblioteka Zbornici radova, knj. 10. ISBN 978-953-6420-20-9, ISBN 978-953-11-1278-9. [COBISS.SI-ID 8318298]

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

35. ŠEGULA, Andrej. Drevenšek, Miha : (1946-2011). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2023. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1024260/. [COBISS.SI-ID 164072195]
36. ŠEGULA, Andrej. Čižek, Alojzij : (1869-1933). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2020. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi166754/. [COBISS.SI-ID 18348291]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

37. ŠEGULA, Andrej. Alojzije Čondić, Bijahu postojani (Dj 2,42), Split: Katolička izdavačka kuća i časopis Crkva u svijetu, 2023. 384 str. ISBN 978-953-8429-20-0. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2023, letn. 83, št. 4, str. 1087-1089. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2023/04/Segula.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 179179779], [SNIP]
38. ŠEGULA, Andrej. Danijel Časni : Electronic media as a tool of evangelization in the Catholic and Evangelical Church in the Republic of Slovenia = Elektronski mediji kot orodje evangelizacije v katoliški in evangeličanski Cerkvi na Slovenskem ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 4, str. 1073. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/04/Segula.pdf. [COBISS.SI-ID 141814531], [SNIP]
39. ŠEGULA, Andrej. François Moog. Éducation intégrale: Les ressources éducatives du christianisme. Pariz: Éditions Salvator, 2020. 188 str. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2022, letn. 82, št. 2, str. 502-504. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/02/Segula.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 125650435], [SNIP]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

40. ŠEGULA, Andrej. Ponesimo besedo med bližnje : uvodnik. Oznanjevalec. 2023/2024, leto b, št. 1, str. 1-2. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 177774595]

1.22 Intervju

41. ŠEGULA, Andrej (intervjuvanec). "Sinodalno obdobje želi 'omehčati' trdi klerikalizem" : intervju z dr. Andrejem Šegulo. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2024, leto 58, [št.] 2, str. 4-7, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 197804547]
42. ŠEGULA, Andrej (intervjuvanec). Bije se boj med dobrim in zlim : dr. Andrej Šegula o moči molitve in zaupanja v Kristusa v času korone. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 4. okt. 2020, letn. 69, št. 40, str. 3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 31489795]
43. ŠEGULA, Andrej (intervjuvanec), KOBAL, Maksimiljan (intervjuvanec), CESTNIK, Branko (intervjuvanec). Področje športa "naprtiti" duhovnikom? : kakšno vizijo o pastorali športa imajo Andrej Šegula, Milan Kobal in Branko Cestnik. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2019, leto 53, [št.] 3, str. 23-25, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 8153178]

1.25 Drugi sestavni deli

44. ŠEGULA, Andrej. Mednarodna konferenca o katehumenatu : Pariz, Katoliški inštitut, 5.-7. maj 2022. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2022, letn. 82, št. 2, str. 507-509. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/02/Segula1.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 125675779], [SNIP]
45. ŠEGULA, Andrej. Izr. prof. dr. Peter Kvaternik : (1950-2020). Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 4, str. 945-946. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 88400643], [SNIP]
46. ŠEGULA, Andrej. Mednarodni znanstveni simpozij Odgoj i obrazovanje kao novi locus theologicus evangelizacije : Zadar, 9. -10. 5. 2019. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, [št.] 1, str. 267-268. ISSN 0006-5722. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-CBCTHBQG, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 8189274], [SNIP]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

47. STEGU, Tadej, ŠEGULA, Andrej. Novi slovenski nacrt kateheze i pogled na katehezu u Sloveniji danas : prispevek na međunarodnom znanstvenem simpoziju Odgoj i obrazovanje kao novi locus theologicus evangelizacije, Zagreb, 10. maj 2019. [COBISS.SI-ID 8128346]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

48. GARMAZ, Jadranka (urednik), ŠEGULA, Andrej (urednik). Probuditi kreativnost : izazovi učenja i poučavanja u kontekstu pandemije i migracija : zbornik radova ; Inciting creativity : learning and teaching challenges in the context of pandemic and migration : conference proceedings. Split; Ljubljana; Passau: Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu: Katolička izdavačka kuća i časopis Crkva u svijetu: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani: Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts, Universität Passau, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (330 str.)), ilustr. Biblioteka Teologija, 3. ISBN 978-953-8429-01-9, ISBN 978-961-7167-00-9. https://repozitorij.kbf.unist.hr/islandora/object/kbfst:169. [COBISS.SI-ID 94808067]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

49. ČASNI, Danijel. Electronic media as a tool of evangelization in the Catholic and Evangelical Church in the Republic of Slovenia = Elektronski mediji kot orodje evangelizacije v Katoliški in Evangeličanski cerkvi na Slovenskem : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Časni], 2021. XVII, 436, 10 f. pril., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 122628611]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

50. STOJC, Tomaž. Papeži sv. Janez Pavel II., Benedikt XVI. in Frančišek v luči nagovorov mladim ob svetovnih dnevih mladih : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Stojc], 2023. IX, 76 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 142337283]
51. LAMPREHT, Simon. Mlada Karitas v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Lampreht], 2021. VI, 86, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=124901, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 56884483]
52. UNGAR, Florjan. Srednja generacija kot temeljni nosilec vere v družini : magistrska naloga. Ljubljana: [U. Florjan], 2021. VIII, 84 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 86557443]
53. STRNIŠA, Tadej. Služenje ostarelim : pastoralna oskrba na domu in vključevanje v župnijsko skupnost : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Strniša], 2020. V, 101 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=113761, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8315482]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

54. KOZINC, Matevž. Mesto športa v sodobni pastorali : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kozinc], 2022. IV, 34 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 122813699]
55. GOLOB, Domen. Prenovitev veroučne vzgoje : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Golob], 2020. VI, 35 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=117148, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 21181443]
56. PLANINC, Vid. Kako gledati pornografijo? : ozadje, problematika in ugovor krščanstva : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Planinc], 2019. VIII, 43 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8197978]

Avtor dodatnega besedila

57. JERANT, Frančišek. Svetniki so bili čisto (ne)navadni ljudje : [šmarnice za otroke]. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2021. 86 str. ISBN 978-961-278-531-4. [COBISS.SI-ID 56780803]

Fotograf

58. BURGER, Magda, GREGORČIČ, Simona, TOMAŽIČ, Benjamin, PODMENIK, Mateja, LOZAR, Mihaela. Božje darilo zate. Delovni zvezek za 4. leto osnovnošolske kateheze. Prenovljena izd. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2024. ISBN 978-961-278-704-2. [COBISS.SI-ID 195183619]
59. ZOREC, Franc, PAČNIK, Milena (avtor, fotograf), POTNIK, Simon. Radi živimo. Delovni zvezek za mlade v tretji triadi osnovne šole. 4. natis. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2024. ISBN 978-961-278-396-9. [COBISS.SI-ID 186282755]
60. ALIČ, Ema, BURGER, Magda, GREGORČIČ, Simona (avtor, urednik), LUTAR, Tatjana, ŽIBERT, Alfons, TERŽAN, Saša (urednik). Prihajajo veliki junaki : delovni zvezek za 5. leto osnovnošolske kateheze. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2023. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-278-655-7. [COBISS.SI-ID 161548035]
61. BURGER, Magda, GREGORČIČ, Simona, TOMAŽIČ, Benjamin, PODMENIK, Mateja, LOZAR, Mihaela. Božje darilo zate. Delovni zvezek za 4. leto osnovnošolske kateheze. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2022. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-278-606-9. [COBISS.SI-ID 119243011]
62. ZOREC, Franc, PAČNIK, Milena (avtor, fotograf), POTNIK, Simon. Radi živimo. Delovni zvezek za mlade v tretji triadi osnovne šole. 3. natis. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2021. 154 str., ilustr. ISBN 978-961-278-396-9. [COBISS.SI-ID 75450627]
63. MATOS, Silva. Izviri vedrine. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2020. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0650-1. [COBISS.SI-ID 305111552]
64. ZOREC, Franc, PAČNIK, Milena (avtor, fotograf), POTNIK, Simon. Radi živimo. Delovni zvezek za mlade v tretji triadi osnovne šole. 2. natis. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019. 154 str., ilustr. ISBN 978-961-278-396-9. [COBISS.SI-ID 299674880]

Recenzent

65. RAZUM, Ružica (urednik), MALOVIĆ, Nenad (urednik), VUJICA, Kristina (urednik). Religijsko obrazovanje u interkulturalnoj Europi : zbornik radova = Religious education in intercultural Europe : proceedings. Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (485 str.), tabele, graf. prikazi. Zbornici radova, 16. ISBN 978-953-6420-40-7. https://repozitorij.kbf.unizg.hr/islandora/object/kbf:134/datastream/FILE0/view. [COBISS.SI-ID 103787779]
66. KRAJNC, Slavko. Zakramentalna liturgika : skrivnost vere v obredih in molitvah (B 48) : [univerzitetni učbenik za študente Teološke fakultete Univerze v Ljubljani]. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 271 str., tabele. Priročniki Teološke fakultete, 24. ISBN 978-961-6844-98-7. [COBISS.SI-ID 77686531]
67. HARI, Boštjan. Božja ljubezen odpušča in ozdravlja : zdravilna moč zakramenta sprave : (priročnik za vse kristjane, katoličane, pastoralne delavce in vse iskalce duhovnega, duševnega zdravja, notranjega miru, smisla in polnosti življenja). Dopolnjena in spremenjena izd. Moravče: Izobraževalne in svetovalne storitve, 2020. 480 str. ISBN 978-961-290-759-4. [COBISS.SI-ID 303649024]
68. PATE, Tanja. Kronična bolezen v družini : soočanje in nenehno prilagajanje. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 112 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 66. ISBN 978-961-6844-72-7. [COBISS.SI-ID 298861312]
69. KRAJNC, Slavko. Splošna liturgika : krščanski obredi v siju nebeških resničnosti : [univerzitetni učbenik za študente Teološke fakultete Univerze v Ljubljani]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 223 str. Priročniki Teološke fakultete, 27, Priročniki TEOF, 27. ISBN 978-961-6844-71-0. [COBISS.SI-ID 298756096]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2024

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI