Jonas Miklavčič (b. 1991) graduated in 2016 in philosophy (Nietzsche on History of Morality) and theology (Lévinas' Ethics of Difficult Freedom). In 2019 he completed his Master's degree in philosophy at the Faculty of Arts (University of Ljubljana) with the thesis Tarkovsky on Image, Time and Poetry of Cinema. In the same year, he enrolled in the PhD program in theology and began to research the ethical aspects of artificial intelligence and new technologies as a Junior Researcher under the mentorship of Assoc. prof. dr. Vojko Strahovnik. In 2020, he was elected to the title Assistant for the field of Philosophy.

Ni obvestil.

Selected bibliography for the last five years (2019-2024).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. MIKLAVČIČ, Jonas. Ideal transparentnosti v digitalni dobi = The ideal of transparency in the digital era. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 83, št. 4, str. 825-838. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2023/04/Miklavcic.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2023/04/Miklavcic. [COBISS.SI-ID 179013891], [SNIP, WoS, Scopus]
project: Teološki, filozofski in etični izzivi umetne inteligence in novih tehnologij (2023–2024); funder: Obzorje Evropa
project: P6-0269 Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; funder: ARIS
2. MIKLAVČIČ, Jonas. Zaupanje in uspešnost umetne inteligence v medicini = Trust and success of artificial intelligence in medicine. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 935-946. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Miklavcic.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2021/04/Miklavcic. [COBISS.SI-ID 91442179], [SNIP, WoS up to 23. 3. 2024: no. of citations (TC): 4, without self-citations (CI): 3, without self-citations per author (CIAu): 3.00, Scopus up to 28. 1. 2024: no. of citations (TC): 4, without self-citations (CI): 3, without self-citations per author (CIAu): 3.00]
3. STRAHOVNIK, Vojko, MIKLAVČIČ, Jonas, CENTA STRAHOVNIK, Mateja. Etični vidiki uporabe algoritemskega odločanja in ostalih sistemov UI v času pandemij oz. izrednih razmer = Ethical issues related to the use of AI-based algorithms in pandemics and other public health emergencies. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 321-334. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2020/02/Strahovnik. [COBISS.SI-ID 40836611], [SNIP, WoS up to 1. 3. 2022: no. of citations (TC): 4, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 0.67, Scopus up to 17. 2. 2022: no. of citations (TC): 4, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 0.67]
4. MIKLAVČIČ, Jonas. Med kadrom in montažo : koncept časa v filmski teoriji in praksi Andreja Tarkovskega. Phainomena : [glasilo Fenomenološkega društva v Ljubljani. 2020, [letn.] 29, [št.] 112/113, str. 249-270, tabela. ISSN 1318-3362. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.32022/PHI29.2020.112-113.11. [COBISS.SI-ID 25370371], [SNIP, WoS, Scopus]

1.04 Professional article

5. MIKLAVČIČ, Jonas. Kierkegaardova ponovitev in njen odmev. Tretji dan. 2022, [letn.] 49, [št.] 1, str. 40-48. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 137615107]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

6. MIKLAVČIČ, Jonas. Transparency as a principle and requirement. In: TOPLAK, Jurij (ed.), et al. It's about people 2023: social and technological development in service of security and dignity : the 11th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars : book of abstracts : Maribor, 10-17 March 2023. 1st revised online ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2023. Str. 304. ISBN 978-961-7183-17-7. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/69/88/184-2. [COBISS.SI-ID 155875331]
7. MIKLAVČIČ, Jonas. AI and visibility in a transparent society = Umetna inteligenca in vidnost v transparentni družbi. In: MIKLAVČIČ, Jonas (ed.), MACHIDON, Octavian-Mihai (ed.), STRAHOVNIK, Vojko (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 19-20. [COBISS.SI-ID 187866883]
8. ŠTIVIĆ, Stjepan, ŠKRLEP, Eva, LAJOVIC, Jaro, MIKLAVČIČ, Jonas, ERČULJ, Vanja, GROSEK, Štefan. The ethical dilemmas in the use of artificial intelligence : survey among physicians, teachers and researchers, at the Faculty of Medicine, University of Ljubljana (MF UL) = Etične dileme pri uporabi umetne inteligence : anketa med zdravniki, učitelji in raziskovalci, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani (MF UL). In: MIKLAVČIČ, Jonas (ed.), MACHIDON, Octavian-Mihai (ed.), STRAHOVNIK, Vojko (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 22-23. [COBISS.SI-ID 185685507]
9. MIKLAVČIČ, Jonas. Programming virtuous machines = Programiranje krepostnih strojev. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 42. [COBISS.SI-ID 172232451]
10. MIKLAVČIČ, Jonas. How AI transparency is explained? : different requirements hidden in the requirement for transparency. In: MIKLAVČIČ, Jonas (ed.), STRAHOVNIK, Vojko (ed.). Etični izzivi umetne inteligence in novih tehnologij : [mednarodna konferenca], Ljubljana, 25. okt. 2022 = Ethical challenges of artificial intelligence and new technologies : [international conference], Ljubljana, Oct. 25th 2022. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 14. [COBISS.SI-ID 131655171]
11. MIKLAVČIČ, Jonas. Transparency ideal and ethics = Ideal transparentnosti in etika. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 30. [COBISS.SI-ID 130093827]
12. MIKLAVČIČ, Jonas. Visuality of time : communicating time through film image. In: 6th International Conference "Visuality 2021: "Media and Communication" : abstracts : April 22, 2021 - April 23, 2021. Vilnius: Vilnius Tech, Vilnius Gediminas Technical University, 2021. Str. 7. http://visuality.vgtu.lt/files/conferences/1/ABSTRACTSofVisuality2021.pdf. [COBISS.SI-ID 61651971]
13. MIKLAVČIČ, Jonas. Trust and success of artificial intelligence in medicine = Zaupanje in uspešnost umetne inteligence v medicini. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 32. [COBISS.SI-ID 84717059]
14. CENTA STRAHOVNIK, Mateja, MIKLAVČIČ, Jonas, STRAHOVNIK, Vojko. Ethical issues related to the use of AI-based algorithms in pandemics and other public health emergencies = Etični vidiki uporabe algoritemskega odločanja in ostalih sistemov UI v času pandemij in drugih izrednih razmer na področju javnega zdravja. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 22-23. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38011139]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

15. MIKLAVČIČ, Jonas. AI in medicine : transparency and trust. In: PETKOVŠEK, Robert (ed.), ŽALEC, Bojan (ed.). Hope and trust in times of global despair and mistrust. Berlin: Lit, cop. 2023. Str. 119-126, 227. Theology East - West, vol. 31. ISBN 978-3-643-91506-1, ISBN 978-3-643-96506-6. [COBISS.SI-ID 170265347]
16. CENTA STRAHOVNIK, Mateja, MIKLAVČIČ, Jonas, STRAHOVNIK, Vojko. Ethical issues related to the use of AI-based algorithms in pandemics and other public health emergencies. In: PETKOVŠEK, Robert (ed.), ŽALEC, Bojan (ed.). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. Str. 69-77, 244. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 119944707]

1.20 Preface, editorial, afterword

17. STRAHOVNIK, Vojko, MACHIDON, Octavian-Mihai, MIKLAVČIČ, Jonas. Introduction = Uvod. In: MIKLAVČIČ, Jonas (ed.), MACHIDON, Octavian-Mihai (ed.), STRAHOVNIK, Vojko (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 8-9. [COBISS.SI-ID 187962371]
18. STRAHOVNIK, Vojko, MIKLAVČIČ, Jonas. Introduction. In: MIKLAVČIČ, Jonas (ed.), STRAHOVNIK, Vojko (ed.). Etični izzivi umetne inteligence in novih tehnologij : [mednarodna konferenca], Ljubljana, 25. okt. 2022 = Ethical challenges of artificial intelligence and new technologies : [international conference], Ljubljana, Oct. 25th 2022. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 4. [COBISS.SI-ID 131650819]

1.22 Interview

19. MIKLAVČIČ, Jonas (interviewee). Razvoj umetne inteligence : raziskovalec na Teološki fakulteti Jonas Miklavčič o tem ... Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 14. jan. 2024, letn. 73, št. 2, str. 2-3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 181971203]
20. MIKLAVČIČ, Jonas (interviewee). Etika na udaru : Jonas Miklavčič, mladi raziskovalec na Teološki fakulteti, ki pripravlja doktorat iz etike novih tehnologij. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 19. mar. 2023, letn. 72, št. 11, str. 2-3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 145889283]

1.25 Other component parts

21. MIKLAVČIČ, Jonas. Kako razumeti Sveto pismo? : Nikodemovi večeri v Ljubljani se bodo zvrstili od 6. do 9. novembra. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 29. okt. 2023, letn. 72, št. 43, str. 14, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 170134531]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.06 Dictionary, encyclopaedia, lexicon, manual, atlas, map

22. STRAHOVNIK, Vojko, JEGLIČ, Urška, MIKLAVČIČ, Jonas, WEILGUNY, Marko. Cultivating resilient and responsive persons : a teacher’s manual for utilizing philosophical methods for and in digital world. Banská Bystrica: Belianum, Publishing House of Matej Bel University, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([73] str.)), ilustr. ISBN 978-80-557-2093-7. https://repo.umb.sk/bitstream/handle/123456789/441/CULTIVATING_RESILIENT_Online.pdf?sequence=1&isAllowed=y, DOI: 10.24040/2023.9788055720937. [COBISS.SI-ID 187909635]
project: ERASMUS+-2021-1-SK01-KA220-SCH-000034395 Plato's EU - Philosophical Learning Applied to Online Surroundings in EU; funder: Evropska komisija
23. STRAHOVNIK, Vojko, JEGLIČ, Urška, MIKLAVČIČ, Jonas, WEILGUNY, Marko. Philosophical cookbook : recipes that help you remain safe and sane in digital world : manual. Banská Bystrica: Belianum, Publishing House of Matej Bel University, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([109] str.)), ilustr. ISBN 978-80-557-2092-0. https://repo.umb.sk/bitstream/handle/123456789/442/Philosophical_Cookbook_Online.pdf?sequence=1&isAllowed=y, DOI: 10.24040/2023.9788055720920. [COBISS.SI-ID 187952899]
project: ERASMUS+-2021-1-SK01-KA220-SCH-000034395 Plato's EU - Philosophical Learning Applied to Online Surroundings in EU; funder: Evropska komisija

2.08 Doctoral dissertation

24. MIKLAVČIČ, Jonas. Transparentnost in etika sistemov algoritemskega odločanja : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Miklavčič], 2024. IX, 259 str. str., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 188599299]

2.09 Master's thesis

25. MIKLAVČIČ, Jonas. Podoba, čas in poetičnost filma pri Tarkovskem : magistrsko delo. Logatec: [J. Miklavčič], 2019. 82 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109752. [COBISS.SI-ID 70043234]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.15 Unpublished conference contribution

26. MIKLAVČIČ, Jonas. Etični izzivi uporabe umetne intelegence [!] v zdrastvu : predavanje na izobraževanju Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, na dogodku Zdrastvena in babiška nega v iskanju sožitja s sodobno tehnologijo, 17. 5. 2024, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 196528643]
27. MIKLAVČIČ, Jonas. AI and visibility in transparent society : predavanje na Second Interantional Conference on Human-Centred AI Ethics: Seeing the Human in the Artificial, 23-24 November 2023, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 179710467]
28. MIKLAVČIČ, Jonas. The concept of transparency in AI and theology : predavanje na 6. mednarodni znanstveni konferenci European Academy of Religion, St Andrews, Scotland, UK, June 19-23, 2023. [COBISS.SI-ID 162419459]
29. MIKLAVČIČ, Jonas. Human-centred design and AI alignment : flourishing in the age of artificial inteligence : predavanje na International Scientific Conference Religion and flourishing man, May 10, 2023. [COBISS.SI-ID 152819715]
30. MIKLAVČIČ, Jonas. Visibility of everything : the concept of transparency in the digital age : predavanje na International Scientific Conference Visuality 2023: Media and communication in the age of (dis)information 19th – 21st April, 2023 Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Creative Industries Vilnius, Lithuania. [COBISS.SI-ID 196526083]
31. MIKLAVČIČ, Jonas. How transparency is explained? : different requirements hidden in the requirement for transparency : lecture at International Scientific Conference Ethical challenges of artificial intelligence and new technologies, October 25th, 2022 Faculty of Theology, University of Ljubljana. [COBISS.SI-ID 127699203]
32. MIKLAVČIČ, Jonas. Hope, trust and success of AI systems in medicine : lecture at the 57th Societas Ethica, Annual Conference 2021, Time of crisis - time of hope , online conference, August 19-21, 2021. [COBISS.SI-ID 74552579]
33. STRAHOVNIK, Vojko, POTRČ, Matjaž, MIKLAVČIČ, Jonas. Transparency, AI, and the doublestandard argument : chromatic transparency in judgement and decision-making : predavanje na 13. Rocky Mountain Ethics Congress, University of Colorado, Boulder, 16. 8. 2020. [COBISS.SI-ID 26249219]
34. STRAHOVNIK, Vojko, MIKLAVČIČ, Jonas, BOKAL, Drago, DRENIK BAVDEK, Simona. Transparency in AI's decision making : some ethical and legal reflections : predavanje na 10. Mednarodni konferenci o pravni teoriji in pravni argumentaciji LegArg, 29. - 30. november 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2048042980]


SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

35. Tretji dan. MIKLAVČIČ, Jonas (ed. in chief and responsible ed. 2022-). Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1984-Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1984-2009Ljubljana: Društvo SKAM, 2010-2019Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2022-. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 15485184]
36. MIKLAVČIČ, Jonas (editor, translator), MACHIDON, Octavian-Mihai (editor), STRAHOVNIK, Vojko (editor). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. 28 str. [COBISS.SI-ID 185683459]
project: J6-4626 Teologija, digitalna kultura in izzivi na človeka osrediščene umetne inteligence; funder: Sofinancerja John Templeton Fundacija in Ian Ramsey Center za znanost in religijo (Univerza v Oxfordu) za projekt Teološki, filozofski in etični izzivi umetne inteligence in novih tehnologij; Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARIS)
37. MIKLAVČIČ, Jonas (editor), STRAHOVNIK, Vojko (editor). Etični izzivi umetne inteligence in novih tehnologij : [mednarodna konferenca], Ljubljana, 25. okt. 2022 = Ethical challenges of artificial intelligence and new technologies : [international conference], Ljubljana, Oct. 25th 2022. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. 18 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 131649027]

Translator

38. MIKLAVČIČ, Jonas (editor, translator), MACHIDON, Octavian-Mihai (editor), STRAHOVNIK, Vojko (editor). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. 28 str. [COBISS.SI-ID 185683459]
project: J6-4626 Teologija, digitalna kultura in izzivi na človeka osrediščene umetne inteligence; funder: Sofinancerja John Templeton Fundacija in Ian Ramsey Center za znanost in religijo (Univerza v Oxfordu) za projekt Teološki, filozofski in etični izzivi umetne inteligence in novih tehnologij; Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARIS)
39. ŽALEC, Bojan (editor), ŠTIVIĆ, Stjepan (editor, translator). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. 48 str. [COBISS.SI-ID 130021635]
40. ŽALEC, Bojan (editor), ŠTIVIĆ, Stjepan (editor, translator). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. 57 str. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 37484547]


Selected bibliography for the last five years (2019-2024).
Last updated: 10. 06. 2024

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI