Ni obvestil.

Selected bibliography for the last five years (2019-2024).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. SLATINEK, Stanislav. Vera zakoncev, ki so utrpeli zakonsko ločitev = The faith of spouses who have suffered a divorce. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 2, str. 419-431, tabele. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/02/Slatinek.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2022/02/Slatinek. [COBISS.SI-ID 125592323], [SNIP, WoS, Scopus up to 24. 10. 2023: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00]
2. SLATINEK, Stanislav. Motnja spolne identitete : pravne dileme in pravica do poroke = Gender identity disorder : legal dilemmas and the right to marry. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 651-665. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/Slatinek.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2022/03/Slatinek. [COBISS.SI-ID 134655747], [SNIP, WoS, Scopus]
3. SLATINEK, Stanislav. "Navodilo glede zaupnosti pravd" kot garancija za večje zaupanje v poštenost cerkvenega sodstva = "Instruction on the confidentiality of legal proceedings" as a guarantee of greater confidence in the integrity of the ecclesiastical judiciary. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 881-892. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Slatinek.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2021/04/Slatinek. [COBISS.SI-ID 91398147], [SNIP, WoS, Scopus]
4. SLATINEK, Stanislav. Izbira upravnega kazenskega postopka za vzpostavitev pravičnosti v Cerkvi : dileme in kritične ugotovitve = Choice of administrative penal trial to restore justice in the Church : dilemmas and critical findings. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 3, str. 595-608. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-3, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2020/03/Slatinek. [COBISS.SI-ID 43820547], [SNIP, WoS, Scopus]
5. SLATINEK, Stanislav. Podeljevanje evharističnega obhajila luteranom = Granting eucharistic communion to Lutherans. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 1, str. 269-280. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/Slatinek.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, DOI: 10.34291/Edinost/74/Slatinek. [COBISS.SI-ID 10987011], [SNIP, Scopus]

1.02 Review article

6. SLATINEK, Stanislav. Pastoralno-liturgična navodila slovenskih škofov v času razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 in neposredno po njem = Pastoral-liturgical instructions of slovenian bishops during the proclamation of the epidemic of the infectious disease SARS-CoV-2 and immediately after it. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 2, str. 403-413. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2020/02/Slatinek. [COBISS.SI-ID 41058307], [SNIP, WoS up to 17. 10. 2023: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 2.00, Scopus up to 14. 9. 2023: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 3, without self-citations per author (CIAu): 3.00]
7. SLATINEK, Stanislav. Pravica do pravične sodne odločitve ob sumu spolne zlorabe mladoletne osebe = The right to the fair judicial decision when suspecting sexual abuse of an underage person. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 727-737. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Slatinek.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/03/Slatinek. [COBISS.SI-ID 8262746], [SNIP, WoS up to 16. 2. 2021: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 2.00, Scopus up to 13. 4. 2021: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 2.00]
8. SLATINEK, Stanislav. "Pastorala v spreobrnjenju" papeža Frančiška in izzivi za prenovo Cerkve v Sloveniji = "Pastoral conversation" of Pope Francis and challenges for the renewal of the Church in Slovenia. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 1063-1073. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Slatinek.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/04/Slatinek. [COBISS.SI-ID 8268122], [SNIP, Scopus up to 17. 12. 2022: no. of citations (TC): 4, without self-citations (CI): 4, without self-citations per author (CIAu): 4.00]

1.04 Professional article

9. SLATINEK, Stanislav. Cerkev zelo priporoča zaročni obred : vloga in pomen zaroke danes. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2024, leto 58, [št.] 1, str. 17-19, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 190369795]
10. SLATINEK, Stanislav. Ali se lahko poročijo osebe z motnjo spolne identitete? : "Cerkev mora bdeti nad zakramentom zakona in opozarjati na nevarnosti, ki mu pretijo.". Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2023, leto 57, [št.] 2, str. 24-27, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 154648067]
11. SLATINEK, Stanislav. Zakramenti za ločene osebe, ki živijo v novi zvezi? : na poti "pozornega razlikovanja". Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2023, leto 57, [št.] 4, str. 12-15, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 178002691]
12. SLATINEK, Stanislav. Zaupanje v poštenost cerkvenega sodstva? : (ne)poštenost kazenskih postopkov v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 4, str. 19-22, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 119392515]
13. SLATINEK, Stanislav. Službi lektorja in akolita : pomen laiških služb bralca in mašnega pomočnika. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 5, str. 18-20, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 125959683]
14. SLATINEK, Stanislav. Duhovna oporoka duhovnika : "ne pozabimo torej (velja za duhovnike) v oporoko zapisati vsaj nekaj stavkov duhovne vsebine". Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 6, str. 15-17, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 135472899]
15. SLATINEK, Stanislav. Novosti pri oblikovanju stalnih diakonov : animatorji oltarnih skupnosti in tkalci občestva?. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2021, leto 55, [št.] 3, str. 27-29, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 70634755]
16. SLATINEK, Stanislav. Pomen ŽPS ob pastoralnem povezovanju župnij : negotovost ob povezovanju župnij in kako župljane pripraviti ---. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2021, leto 55, [št.] 5, str. 8-10, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 80072451]
17. SLATINEK, Stanislav. Pomen oporoke duhovnikov in stalnih diakonov : najpogostejše pomanjkljivosti in težave duhovniških oporok. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2021, leto 55, [št.] 6, str. 25-27, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 91333123]
18. SLATINEK, Stanislav. Župnija v primežu cerkvenega prava in pričakovanj vernikov : od spreobrnjenja ljudi k spreobrnjenju struktur. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2020, leto 54, [št.] 6, str. 16-19, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 44807683]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

19. SLATINEK, Stanislav. Vera zakoncev, ki so utrpeli zakonsko ločitev. In: JEREBIC, Drago (ed.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ed.). V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo? : zbornik prispevkov : petek, 15. 10. 2021 = U kakvoga Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? : knjiga sažetaka : petak, 15. 10. 2021. Đakovo; Ljubljana; Osijek: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu: Sveučilišta Josipa Strossmayera u Osijeku: Teološka fakulteta Univerza v Ljubljani, 2021. Str. 79-80. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/zbornik%20prispevkov%209_%20oktober%202021.pdf. [COBISS.SI-ID 84391171]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

20. SLATINEK, Stanislav. Pastoralna narava cerkvenih sodišč pri reševanju perečih vprašanj človeka. In: KOLAR, Bogdan (ed.). Ius est ars recti et boni : [miscellanea in honorem P. Viktor Papež OFM octogenarii] = Pravo je umetnost pravičnega in dobrega : ob osemdesetletnici p. Viktorja Papeža OFM. Ljubljana: Salve, 2023. Str. 125-137. ISBN 978-961-289-174-9. [COBISS.SI-ID 155806467]
21. SLATINEK, Stanislav. Problems of marital dialogue in disputed litigations, and solutions offered by Amoris Laetitia. In: PETKOVŠEK, Robert (ed.), ŽALEC, Bojan (ed.). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, [2019]. Str. 181-190, 202-203. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 10980611]

1.20 Preface, editorial, afterword

22. SLATINEK, Stanislav. Spremna beseda. In: KLEMEN, Štefka (ed.). Molite in spodbujajte k molitvi : molitve za duhovne poklice : priročnik II za župnijske animatorje za duhovne poklice in druge župnijske sodelavce. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2021. Str. 5-6. ISBN 978-961-265-195-4. [COBISS.SI-ID 102107651]
23. SLATINEK, Stanislav. Ženska - devica živi za ljubezen, ki se ne baha in ne napihuje. In: Podoba Cerkve kot Kristusove neveste = Ecclesiae sponsae imago : navodilo o Redu devic. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2019. Str. 73-77. ISBN 978-961-265-184-8. [COBISS.SI-ID 10990083]

1.21 Polemic, discussion, commentary

24. SLATINEK, Stanislav. Cepljenje da ali ne. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 29. avg. 2021, letn. 70, št. 35, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 74503427]

1.22 Interview

25. SLATINEK, Stanislav (interviewee). "O zakonski zvezi je treba danes govoriti z veliko mero spoštovanja" : intervju s prof. Stanislavom Slatinekom. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2023, leto 57, [št.] 1, str. 20-23, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 145880579]

1.25 Other component parts

26. SLATINEK, Stanislav. Stalni diakon je obraz Kristusa služabnika. Nova rast : glasilo molitvene zveze za duhovne poklice. apr. 2023, let.33, št. 1, str. [3-4], ilustr. [COBISS.SI-ID 148052995]
27. SLATINEK, Stanislav. Jezus dopolnjuje postavo : 6. nedelja med letom : 16. 2. 2020. Oznanjevalec. 2019/2020, leto a, št. 1, str. 84-86. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 11033347]
28. SLATINEK, Stanislav. Vera v Božjega Sina : 19. nedelja med letom : 9. 8. 2020. Oznanjevalec. 2019/2020, leto a, št. 3, str. 238-240. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 18378755]
29. SLATINEK, Stanislav. Ljubezen do bližnega : 30. nedelja med letom : 25. 10. 2020. Oznanjevalec. 2019/2020, leto a, št. 4, str. 303-305. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 26787587]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.01 Scientific monograph

30. SLATINEK, Stanislav. Temelji kazenskega kanonskega prava. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2021. 151 str. Znanstvena knjižnica, 78. ISBN 978-961-265-198-5. [COBISS.SI-ID 74558211]

2.05 Other educational material

31. SLATINEK, Stanislav. Pravne osnove krščanskega zakona : študijsko gradivo pri predmetu. Maribor; Ljubljana: [S. Slatinek], 2021. 103 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 86396419]
32. SLATINEK, Stanislav. Pravni položaj oseb v Cerkvi : študijsko gradivo pri predmetu. Maribor; Ljubljana: [S. Slatinek], 2021. 46 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 86397955]
33. SLATINEK, Stanislav. Religije in pravo : študijsko gradivo pri predmetu. Maribor; Ljubljana: [S. Slatinek], 2021. 52 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 86398467]
34. SLATINEK, Stanislav. Zakonsko pravo : študijsko gradivo pri predmetu Zakonsko pravo. Maribor; Ljubljana: [S. Slatinek], 2021. 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 86394627]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.11 Radio or television event

35. SLATINEK, Stanislav. Vloga stalnih diakonov : prispevek v oddaji Iz življenja vesoljne Cerkve, Radio Ognjišče, 22. avg. 2021. [COBISS.SI-ID 74671107]

3.15 Unpublished conference contribution

36. SLATINEK, Stanislav. Pravica do zakonite obrambe : prispevek na strokovnem posvetu za sodelavce Inštituta in metropolitanske cerkvene sodnike, Budimpešta, 17. - 18. junij 2019. [COBISS.SI-ID 10975235]


SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

37. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. SLATINEK, Stanislav (field editor 2022-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 8745472]
38. SLATINEK, Stanislav (editor). Jezusovo rojstvo. Prenovljena izd. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2023. [27] str., ilustr. Hvalite gospoda, 37. ISBN 978-961-265-203-6. [COBISS.SI-ID 138168835]
39. CVIKL, Lojze, SLATINEK, Stanislav (editor), URLEP, Lilijana (editor), VALENTAN, Sebastijan (editor). Vekoslav Grmič : Quid est veritas? : razstavni katalog in povzetka referatov s strokovnega posveta ob stoletnici rojstva mariborskega pomožnega škofa dr. Vekoslava Grmiča (1923–2005). Elektronska izd. Maribor: Nadškofija Maribor, Nadškofijski arhiv: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta: Stolna župnija, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (38 str.)), ilustr. ISBN 978-961-95195-3-0. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Vekoslav%20Grmi%C4%8D%20Quid%20est%20veritas6(1).pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 154229251]
40. VALENTAN, Sebastijan (editor, author), CVIKL, Lojze, LAZARINI, Franci, MAVER, Aleš, URLEP, Lilijana, VOGRIN, Jože, SLATINEK, Stanislav (editor). Mihael Napotnik, lavantinski knezoškof, ki je zapustil mnogo sledi : razstavni katalog in povzetki referatov s strokovnega posveta ob stoletnici smrti lavantinskega knezoškofa dr. Mihaela Napotnika (1850-1922). Maribor: Nadškofija; Slovenske konjice: Nadžupnija; v Ljubljani: Teološka fakulteta, 2022. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-95195-1-6. [COBISS.SI-ID 101737475]
41. SLATINEK, Stanislav (editor). Pravni položaj oseb v Cerkvi : (izbrana poglavja - študijsko gradivo). Ljubljana; Maribor: Teološka fakulteta, 2021. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 86287107]
42. SLATINEK, Stanislav (editor). Zakonsko pravo : (študijsko gradivo). Ljubljana; Maribor: Teološka fakulteta, 2021. 119 str. [COBISS.SI-ID 86289667]

Mentor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

43. ZADRAVEC, Nuša. Zapisnik pred poroko : diplomsko delo. Ljubljana ; Maribor: [N. Zadravec], 2021. VI, 31, XXX str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 74351875]
44. JELEN, Monika. Oklicni listi pred poroko in spregled oklicev : diplomsko delo. Maribor: [M. Jelen], 2019. VI, 35, VIII str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 11002627]

Translator

45. BENEDICTUS. Tri kateheze o sv. Bonaventuru. In: BONAVENTURA. Kako se različne umetnosti zvajajo na teologijo = De reductione artium ad theologiam ; O trojni poti = De triplici via. Ljubljana: Brat Frančišek, 2021. Str. 30-49. Pergamenti, 3. ISBN 978-961-6873-64-2. [COBISS.SI-ID 78375683]

Author of introduction, etc.

46. Dr. Stanislav Slatinek, novi župnik na Studencih. Studenčan : glasilo mestne četrti Studenci. nov. 2023, letn. 27, št. 27, str. 22-23, portret. ISSN 2712-3162. [COBISS.SI-ID 181769219]

Reviewer

47. KOLAR, Bogdan (editor). Ius est ars recti et boni : [miscellanea in honorem P. Viktor Papež OFM octogenarii] = Pravo je umetnost pravičnega in dobrega : ob osemdesetletnici p. Viktorja Papeža OFM. Ljubljana: Salve, 2023. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-289-174-9. [COBISS.SI-ID 151049219]
48. TURNŠEK, Marjan (editor). Stoletni sadovi : prispevek dogmatične teologije na stoletnem drevesu Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 476 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 72. ISBN 978-961-6844-81-9. [COBISS.SI-ID 302799872]


Selected bibliography for the last five years (2019-2024).
Last updated: 10. 06. 2024

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI