Urška Jeglič was born in 1993. She graduated in Theological and Religious Studies from the Faculty of Theology at the University of Ljubljana in 2015. Two years later (2017) she completed her Master's degree in Religious Studies and Ethics at the Faculty of Theology in Ljubljana. The same year she enrolled in the interdisciplinary PhD programme in Humanities and Social Sciences - Religious Studies. 

During her studies at the Faculty of Theology, she was the coordinator of the student tutorials (2015-2017) and the editor-in-chief (2013-2015) and editor-in-chief (2015-2017) of the student newsletter Colloquia.  

From October 2018 to December 2021, she was a young researcher at the Faculty of Theology in Ljubljana. In December 2020, she was elected to the rank of Assistant Professor in the field of Religious Anthropology and Religious Anthropology. In 2022, she was awarded a PhD in the field of Religious Anthropology. Her dissertation focused on the study of the religious practice of Muslims in Slovenia.

Ni obvestil.

Selected bibliography for the last five years (2019-2024).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. JEGLIČ, Urška. The impact of sleep on the effectiveness of meditation and contemplative prayer. Studia Gdańskie. 2022, t. 50, str. 137-148. ISSN 0137-4338. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sg/article/view/10018/9699, DOI: 10.26142/stgd-2022-011. [COBISS.SI-ID 136132355]
2. JEGLIČ, Urška. Neujemanja z islamskimi predpisi pokopa pri muslimanih v Republiki Sloveniji = Deviations from Islamic burial regulations among Muslims in the Republic of Slovenia. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 4, str. 875-885. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-4, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2020/04/Jeglic. [COBISS.SI-ID 44583171], [SNIP, WoS up to 17. 5. 2023: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 2.00, Scopus up to 13. 8. 2023: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 2.00]
3. JEGLIČ, Urška. Potomstvo bibličnega Abrahama in koranskega Ibrahima = The posterity of biblical Abraham and the Quran Ibrahim. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 1001-1013. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Flisar.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/04/Flisar. [COBISS.SI-ID 8267610], [SNIP, WoS up to 20. 10. 2023: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 2.00, Scopus up to 15. 9. 2023: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 2.00]
4. JEGLIČ, Urška. The influence of Bosnian Islam on the identity of Slovenian Muslims = Vpliv bosanskega islama na identiteto slovenskih muslimanov. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 2, str. 181-193. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/02/Flisar.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, DOI: 10.34291/Edinost/74/02/Flisar. [COBISS.SI-ID 11041539], [SNIP, Scopus up to 13. 10. 2021: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00]

1.02 Review article

5. JEGLIČ, Urška. Širjenje salafizma na Balkanu s pomočjo digitalne tehnologije = Spreading Salafism to the Balkans through digital technology. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 83, št. 4, str. 945-955. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2023/04/Jeglic.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2023/04/Jeglic. [COBISS.SI-ID 179021827], [SNIP, WoS, Scopus]
project: P6-0269 Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; funder: ARIS
6. JEGLIČ, Urška. Reševanje kriznih odnosov v pedagoškem poklicu s pomočjo supervizije = Resolving crisis relationships in the teaching profession through supervision. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 725-735. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/Jeglic.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2022/03/Jeglic. [COBISS.SI-ID 134627075], [SNIP, WoS up to 24. 3. 2024: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 2.00, Scopus up to 25. 1. 2024: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 2.00]
7. JEGLIČ, Urška. Zaupanje do halal izdelkov in halal proizvodnje pri muslimanih v Republiki Sloveniji = Trust in halal products and halal production among Muslims in Slovenia. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 963-971, graf. prikaz. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Jeglic.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2021/04/Jeglic. [COBISS.SI-ID 91443459], [SNIP, WoS, Scopus up to 5. 2. 2024: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 2.00]
8. JEGLIČ, Urška. Mekteb v Sloveniji = Mekteb in Slovenia. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 1, str. 277-289. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/1/Jeglic.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/76/Jeglic. [COBISS.SI-ID 61897731], [SNIP, Scopus]

1.04 Professional article

9. JEGLIČ, Urška. Zrcaljenje arabskega islama v Evropi. Tretji dan. 2023, [letn.] 50, [št.] 3, str. 6-10. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 183008003]

1.05 Popular article

10. JEGLIČ, Urška. Vojna skozi ukradene otroške oči. Ognjišče. [Tiskana izd.]. maj 2023, leto 59, št. 5, str. 52-56, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 150567939]
11. JEGLIČ, Urška. Razumeti Sveto pismo : Nikodemovi večeri 2023. Ognjišče. [Tiskana izd.]. nov. 2023, leto 59, št. 11, str. 62-63, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 170126851]
12. MEVEC, Janez, JEGLIČ, Urška. Kdo sem jaz? : graditi sebe in svojo identiteto. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jan. 2021, leto 57, št. 1, str. 53-57, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 52765187]
13. JEGLIČ, Urška. Cerkveni očetje. Ognjišče. [Tiskana izd.]. feb. 2021, leto 57, št. 2, str. 53-57, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 48856067]
14. JEGLIČ, Urška. Spoznajmo mašno knjigo. Ognjišče. [Tiskana izd.]. maj 2021, leto 57, št. 5, str. 63-67, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 61345027]
15. JEGLIČ, Urška. Je šport za računalnikom res šport?. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jul. 2021, leto 57, št. 7, str. 55-58, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 74501635]
16. JEGLIČ, Urška. Kdo je vir tvojega upanja? : krščanski pogled na upanje. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2021, leto 57, št. 10, str. 53-57, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 77466115]
17. JEGLIČ, Urška. Verstva kot kompas človeštva. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jan. 2020, leto 56, št. 1, str. 40-41, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8293978]
18. JEGLIČ, Urška. V novo leto s Svetim pismom. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jan. 2020, leto 56, št. 1, str. 60-65, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8270170]
19. JEGLIČ, Urška. Praznik luči. Ognjišče. [Tiskana izd.]. feb. 2020, leto 56, št. 2, str. 40-41, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8303962]
20. JEGLIČ, Urška. Post v krščanstvu. Ognjišče. [Tiskana izd.]. mar. 2020, leto 56, št. 3, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8327770]
21. JEGLIČ, Urška. Post v drugih verstvih. Ognjišče. [Tiskana izd.]. apr. 2020, leto 56, št. 4, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 17009667]
22. JEGLIČ, Urška. Pojmovanje Marije v različnih verstvih. Ognjišče. [Tiskana izd.]. maj 2020, leto 56, št. 5, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 17009155]
23. JEGLIČ, Urška. Posebnost krščanskega zakramenta svetega zakona. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jul. 2020, leto 56, št. 7, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 21880323]
24. JEGLIČ, Urška. Hans Zimmer : čarodej filmske glasbe. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jul. 2020, leto 56, št. 7, str. 76-77, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 21879555]
25. JEGLIČ, Urška. Kako se velika svetovna verstva spominjajo rojstva svojih ustanoviteljev?. Ognjišče. [Tiskana izd.]. dec. 2020, leto 56, št. 12, str. 36-37, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 37875459]
26. JEGLIČ, Urška. Oblike duhovništva v različnih verstvih. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jun. 2020, leto 56, št. 6, str. 36-37, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 17121795]
27. URBANČIČ, Anita, JEGLIČ, Urška. Glasba nas spremlja in zaznamuje. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jun. 2020, leto 56, št. 6, str. 70-75, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 17120771]
28. JEGLIČ, Urška. Razumevanje molitve v različnih verstvih. Ognjišče. [Tiskana izd.]. avg. 2020, leto 56, št. 8, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 25512451]
29. JEGLIČ, Urška. Stvarjenje sveta. Ognjišče. [Tiskana izd.]. sep. 2020, leto 56, št. 9, str. 36-37, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 26723331]
30. JEGLIČ, Urška. Boj med dobrim in zlim. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2020, leto 56, št. 10, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 29453315]
31. JEGLIČ, Urška. Razumevanje smrti v različnih verstvih. Ognjišče. [Tiskana izd.]. nov. 2020, leto 56, št. 11, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 34309379]
32. JEGLIČ, Urška. Angeli. Ognjišče. [Tiskana izd.]. apr. 2019, leto 55, št. 4, str. 74-79, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8107866]
33. JEGLIČ, Urška, ERJAVEC, Matej. Cerkev in športna pastorala : zakaj v Cerkvi šport ni bolj zastopan?. Ognjišče. [Tiskana izd.]. maj 2019, leto 55, št. 5, str. 66-71, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8110426]
34. JEGLIČ, Urška. Iskreno o meditaciji. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2019, leto 55, št. 10, str. 66-71, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8195162]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

35. JEGLIČ, Urška. The expansion of salafism to the Balkans through digitalisation = Širjenje salafizma na Balkan s pomočjo digitalizacije. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 30-31. [COBISS.SI-ID 172199427]
36. JEGLIČ, Urška. Resolving crisis relationships in the teaching profession through supervision = Reševanje kriznih odnosih v pedagoškem poklicu s pomočjo supervizije. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 24. [COBISS.SI-ID 130095107]
37. JEGLIČ, Urška. Trust in halal products and halal production among Muslims in Slovenia = Zaupanje do halal izdelkov in halal proizvodnje pri muslimanih v Republiki Sloveniji. In: ŽALEC, Bojan (ed.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ed.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 25-26. [COBISS.SI-ID 84708611]
38. JEGLIČ, Urška. Vpliv bosanskega islama na identiteto slovenskih muslimanov = The influence of Bosnian Islam on the identity of Slovenian Muslims. In: OSREDKAR, Mari Jože (ed.). 800 let sobivanja : predstavitveni zbornik predavateljev s programom in povzetki = 800 years of convivence : presentation book with program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2019. Str. 59-60. ISBN 978-961-6844-76-5. [COBISS.SI-ID 8186458]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

39. JEGLIČ, Urška. Trust and mistrust in halal production among Muslims in Slovenia. In: PETKOVŠEK, Robert (ed.), ŽALEC, Bojan (ed.). Hope and trust in times of global despair and mistrust. Berlin: Lit, cop. 2023. Str. 215-222, 232. Theology East - West, vol. 31. ISBN 978-3-643-91506-1, ISBN 978-3-643-96506-6. [COBISS.SI-ID 170287363]

1.18 Professional entry in dictionary, encyclopaedia or lexicon

40. JEGLIČ, Urška. Đogić, Osman : (1963–). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2023, portret. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1024090/. [COBISS.SI-ID 164704259]
41. JEGLIČ, Urška. Erniša, Geza : (1952–2022). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2023, portret. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1024170/. [COBISS.SI-ID 164704515]
42. JEGLIČ, Urška. Cukala, Franc. In: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ed.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2022, zv. 4: c, str. 301-302, portret. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9, ISBN 978-961-05-0640-9, ISBN 978-961-05-0651-5. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi162726/. [COBISS.SI-ID 18341123]
43. JEGLIČ, Urška. Friškovec, Robert : (1973-). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2022, portret. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1024180/. [COBISS.SI-ID 163540995]
44. JEGLIČ, Urška. Černetič, Avgust : (1918-1990). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2020. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1023050/. [COBISS.SI-ID 19476483]

1.19 Review, book review, critique

45. JEGLIČ, Urška. Razmišljanja o islamu: zbrani eseji : dr. Raid Al-Daghistani, Kud Logos, Ljubljana, 2023. Tretji dan. 2023, [letn.] 50, [št.] 2, str. 132. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 177119747]
46. JEGLIČ, Urška. Islam in ljubezen: pričevanja o arabsko-islamski intelektualni zgodovini : Sami Al-Daghistani, Koda, Beletrina, Ljubljana, 2023. Tretji dan. 2023, [letn.] 50, [št.] 3, str. 135-136, ilustr. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 183020547]
47. JEGLIČ, Urška. Marcin Godawa in Bojan Žalec, ur. Image and Man – Correlations. Krakow: Pontifical University of John Paul II, 2020. 125 str. ISBN: 978-83-7438-679-1. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 1, str. 246-250. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/01/Jeglic.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 87050499], [SNIP]

1.25 Other component parts

48. JEGLIČ, Urška. Biti ponižen [ni enako] biti ponižan. Ognjišče. [Tiskana izd.]. apr. 2021, leto 57, št. 4, str. 70, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 57812739]
49. JEGLIČ, Urška. Poletna šola o bioetiki in politiki na Teološki fakulteti UL. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jun. 2019, leto 55, št. 6, str. 84, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8136282]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.06 Dictionary, encyclopaedia, lexicon, manual, atlas, map

50. STRAHOVNIK, Vojko, JEGLIČ, Urška, MIKLAVČIČ, Jonas, WEILGUNY, Marko. Cultivating resilient and responsive persons : a teacher’s manual for utilizing philosophical methods for and in digital world. Banská Bystrica: Belianum, Publishing House of Matej Bel University, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([73] str.)), ilustr. ISBN 978-80-557-2093-7. https://repo.umb.sk/bitstream/handle/123456789/441/CULTIVATING_RESILIENT_Online.pdf?sequence=1&isAllowed=y, DOI: 10.24040/2023.9788055720937. [COBISS.SI-ID 187909635]
project: ERASMUS+-2021-1-SK01-KA220-SCH-000034395 Plato's EU - Philosophical Learning Applied to Online Surroundings in EU; funder: Evropska komisija
51. STRAHOVNIK, Vojko, JEGLIČ, Urška, MIKLAVČIČ, Jonas, WEILGUNY, Marko. Philosophical cookbook : recipes that help you remain safe and sane in digital world : manual. Banská Bystrica: Belianum, Publishing House of Matej Bel University, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([109] str.)), ilustr. ISBN 978-80-557-2092-0. https://repo.umb.sk/bitstream/handle/123456789/442/Philosophical_Cookbook_Online.pdf?sequence=1&isAllowed=y, DOI: 10.24040/2023.9788055720920. [COBISS.SI-ID 187952899]
project: ERASMUS+-2021-1-SK01-KA220-SCH-000034395 Plato's EU - Philosophical Learning Applied to Online Surroundings in EU; funder: Evropska komisija

2.08 Doctoral dissertation

52. JEGLIČ, Urška. Verska praksa muslimanov v Sloveniji : doktorska disertacija. Ljubljana: [U. Jeglič], 2022. X, 470, XIX str., tabele, graf. prikazi. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 126136579]

2.25 Other monographs and other completed works

53. JEGLIČ, Urška (interviewer), PLATOVNJAK, Ivan (interviewee). Pogovor o krščanski meditaciji in njeni praksi. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Theology; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (61 min, 22 sek)), barve, zvok. https://www.youtube.com/watch?v=OqFd8qJU5XI. [COBISS.SI-ID 148287747]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.15 Unpublished conference contribution

54. JEGLIČ, Urška. Reasons for distrust of state authorities among Muslims in Slovenia : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju Colloquia Gedanensia 14 "Prawda - jaka, czyja i dlaczego? = Truth - what, whose and why?", Gdańsk University (zoom), 19. nov. 2022. [COBISS.SI-ID 136262403]
55. JEGLIČ, Urška. The impact of sleep on the effectiveness of meditation and contemplative prayer : lecture at international scientific conference Colloquia Gedanensia 13, Gdańsk, November 19-20, 2021. [COBISS.SI-ID 86832899]


SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

56. Tretji dan. JEGLIČ, Urška (member of editorial board 2022-). Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1984-Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1984-2009Ljubljana: Društvo SKAM, 2010-2019Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2022-. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 15485184]
57. GLOBOKAR, Roman, KRANER, David, WEILGUNY, Marko, KOMPAN ERZAR, Katarina, ERCE VRATUŠA, Mirjam, PURGER, Matej, POLJANŠEK, Veronika, JEGLIČ, Urška (editor). Uvajalni program za učitelje začetnike. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. 213 str., ilustr. ISBN 978-961-7167-13-9. [COBISS.SI-ID 159088131]

Interviewer

58. OBLONŠEK, Cecilija (interviewee). Cerkvena glasba služi bogoslužju : božični prazniki ... o cerkveni glasbi sem govorila ... Cecilijo Oblonšek ... Ognjišče. [Tiskana izd.]. jan. 2023, leto 59, št. 1, str. 66-68, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 137824515]
59. DOLENC-GROŠELJ, Leja (interviewee). Spanje ni izguba časa. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jan. 2022, leto 58, št. 1, str. 54-58, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 94020611]
60. VALENTAN, Sebastijan (interviewee). Teološka enciklopedija : kanonsko pravo in sinoda. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (5 min, 38 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=_yspIjdb-jk. [COBISS.SI-ID 119773443]
61. PEVEC ROZMAN, Mateja. Teološka enciklopedija: O filozofiji in modrosti. [COBISS.SI-ID 97762819]
62. SIMČIČ, Klara (interviewee). Zvezdosledi. Ognjišče. [Tiskana izd.]. mar. 2021, leto 57, št. 3, str. 66-67, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 53195779]
63. SOKLIČ, Ana (interviewee). "Jezus ostane z mano v še tako temni noči" : Ana Soklič. Ognjišče. [Tiskana izd.]. maj 2021, leto 57, št. 5, str. 76-77, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 61345539]
64. BOTO, Eva (interviewee). Eva Boto. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2021, leto 57, št. 10, str. 66-67, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 77466883]
65. DEŽMAN, Ana (interviewee). Ana Dežman. Ognjišče. [Tiskana izd.]. mar. 2020, leto 56, št. 3, str. 76-77, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8328026]
66. DITKA (interviewee). Ditka. Ognjišče. [Tiskana izd.]. avg. 2019, leto 55, št. 8, str. 84-86, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8166234]
67. DITKA (interviewee). Operna pevka Mojca Bitenc Križaj. Ognjišče. [Tiskana izd.]. dec. 2019, leto 55, št. 12, str. 74-75, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8249178]


UNCLASSIFIED

68. JEGLIČ, Urška, WEILGUNY, Marko, KRANER, David (author, editor), RUPNIK VEC, Tanja, ERCE VRATUŠA, Mirjam, LEGNAR, Monika, MONTEIRO, Andreia, SOUSA, Rita, RODRIGUEZ, Alejandro Paniagua, ĆURKO, Bruno. Program za usposabljanje mentorjev in njegovi viri. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-7167-08-5. [COBISS.SI-ID 139923459]


Selected bibliography for the last five years (2019-2024).
Last updated: 10. 06. 2024

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI

Current collaborations on European projects:

LOOP - from March 2021
VR4Empathy - from December 2023


Past projects

PLATO - from January 2022 to October 2023