izr. prof. dr. Vojko Strahovnik, višji znanstveni sodelavec; r. 1978; 2003 diplomiral iz filozofije in zgodovine ; 2008 doktoriral iz filozofije na temo “Moralni intuicionizem, partikularizem in sodobna metaetika”; član Slovenskega filozofskega društva, Društva za analitično filozofijo in filozofijo znanosti ter ESCT; trenutno raziskovalec na Teološki fakulteti (Univerza v Ljubljani) ter predstojnik katedre za teorijo prava in etiko v javnem življenju na Fakulteti za državne in evropske študije. V letu 2015/2016 Fulbright gostujoči raziskovalec na Univerzi v Arizoni. Urednik knjižne zbirke Philosophy in Dialogue/Philosophie im Dialog pri LIT Verlag (Berlin). Več na: www.vojkostrahovnik.idh.si

Član Komisije UL za etiko v raziskavah, ki vključujejo ljudi

Član Delovne skupine UL za izvajanje načrta integritete

ENGLISH

Vojko Strahovnik, PhD, Associate Professor and Senior Research Associate in Philosophy at the University of Ljubljana; 2016 – Fulbright visiting scholar at University of Arizona (Tucson, AZ), currently Visiting Lecturer at the Universty of Arizona, Department of Philosophy.

Graduated from history and philosophy in 2003 at the University of Ljubljana (History BA thesis: “The Problem of Narrative in History”; Philosophy BA thesis: “Moral Particularism”); 2005-2008 junior researcher at Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2008 PhD in Philosophy (thesis: Moral intuitionism, particularism and contemporary metaethics); 2008-2012 head of research unit at IPAK institute and researcher at Science and Research Centre (University of Primorska) with research project on animal ethics; 2010-: assistant professor at Faculty for Government and European Studies and European Faculty of Law in Nova Gorica; currently researcher at Faculty of Theology (University of Ljubljana) and head of Chair for legal theory and ethics in public life at Faculty of Government and European Studies. Editor of the Philosophy in Dialogue/Philosophie im Dialog book series at LIT Verlag (Berlin).

More info: www.vojkostrahovnik.idh.si

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. STRAHOVNIK, Vojko. Identiteta, etika prepričanja, razumnost in resonanca = Identity, ethics of belief, rationality, and resonance. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 547-559. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/Strahovnik.pdf, DOI: 10.34291/BV2022/03/Strahovnik. [COBISS.SI-ID 134559235], [SNIP]
financer: ARRS, Raziskovalni programi, P6-0269, SI, Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe
2. JOHANSEN, Mikkel Willum, CENTA, Mateja, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko. Lack of ethics or lack of knowledge? : European upper secondary students’ doubts and misconceptions about integrity issues. International journal for educational integrity. 2022, [vol.] 18, [no.] 20, str. 1-25, tabele, graf. prikazi. ISSN 1833-2595. https://edintegrity.biomedcentral.com/articles/10.1007/s40979-022-00113-0, DOI: 10.1007/s40979-022-00113-0. [COBISS.SI-ID 119241731], [SNIP, WoS, Scopus]
3. STRAHOVNIK, Vojko. Holism of religious beliefs as a facet of intercultural theology and a challenge for interreligious dialogue. Religions. 2022, [vol.] 13, [iss.] 7, str. 1-15. ISSN 2077-1444. https://www.mdpi.com/2077-1444/13/7/633, DOI: 10.3390/rel13070633. [COBISS.SI-ID 115158275], [SNIP, WoS, Scopus]
financer: ARRS, Programi, P6-0269, SI, Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe
4. STRAHOVNIK, Vojko, SCASSERRA, José Ignacio. Avtonomija, avtoriteta in zaupanje : virus in meje leta 2020 = Autonomy, authority, and trust : virus and the limits of 2020. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 867-879. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Strahovnik.pdf, DOI: 10.34291/BV2021/04/Strahovnik. [COBISS.SI-ID 91393795], [SNIP, WoS do 15. 12. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,50, Scopus]
financer: ARRS, Programi, P6-0269, SI, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje
5. HENDERSON, David K., HORGAN, Terry, POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Chromatic illumination : conscious intentionality without conscious representation. ProtoSociology : an international journal of interdisciplinary research. 2021, vol. 38, str. 35-58, ilustr. ISSN 1611-1281. http://www.protosociology.de/cur-vol.html, http://www.protosociology.de/Download/ProtoSociology-Vol38-Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 102456323]
6. CENTA, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Epistemic virtues and interreligious dialogue : a case for humility. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 30, št. 3, str. 395-404. ISSN 1408-5348. DOI: 10.19233/ASHS.2020.25. [COBISS.SI-ID 45399299], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,00, Scopus do 11. 8. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,00]
7. STRAHOVNIK, Vojko, MIKLAVČIČ, Jonas, CENTA, Mateja. Etični vidiki uporabe algoritemskega odločanja in ostalih sistemov UI v času pandemij oz. izrednih razmer = Ethical issues related to the use of AI-based algorithms in pandemics and other public health emergencies. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 321-334. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Strahovnik. [COBISS.SI-ID 40836611], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,67, Scopus do 17. 2. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,67]
8. STRAHOVNIK, Vojko. Vrline in transhumanistična nadgradnja človeka = Virtues and transhumanist human augmentation. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 601-610. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Strahovnik.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/03/Strahovnik. [COBISS.SI-ID 8260954], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00, Scopus do 5. 2. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00]
9. STRAHOVNIK, Vojko. (Ne)moč filozofije : vrednotenje, javno življenje in dialog. Dialogi. 2019, letn. 55, št. 3/4, str. 115-125. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 69647714]
10. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Ontological reflections on what there is. Open journal of philosophy. 2019, vol. 9, no. 2, str. 140-151. ISSN 2163-9442. DOI: 10.4236/ojpp.2019.92010. [COBISS.SI-ID 8119898]
11. HORGAN, Terry, POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Core and ancillary epistemic virtues. Acta analytica. [Online ed.]. September 2018, vol. 33, no. 3, str. 295-309. ISSN 1874-6349. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12136-018-0349-4, DOI: 10.1007/s12136-018-0349-4. [COBISS.SI-ID 7866458], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,33, Scopus do 10. 8. 2022: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
12. STRAHOVNIK, Vojko. Metafizični monizem, izjave o mnoštvu in zmerna teorija zmote. Analiza : časopis za kritično misel. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 22, [št.] 1, str. 79-92. ISSN 1408-2969. [COBISS.SI-ID 69130082]
13. STRAHOVNIK, Vojko. Spoznavna (ne)pravičnost, krepost spoznavne ponižnosti in monoteizem. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 299-311. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Strahovnik.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7992922], [SNIP, Scopus do 31. 7. 2022: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 8,00]
14. STRAHOVNIK, Vojko. Ethical education and moral theory. Metodički ogledi. [Spletna izd.]. 2018, vol. 25, no. 2, str. 11-29. ISSN 1848-2325. https://hrcak.srce.hr/222571, DOI: 10.21464/mo.25.2.1. [COBISS.SI-ID 8161370], [SNIP]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

15. STRAHOVNIK, Vojko. The problem of disagreement in the contemporary world = Problem neslaganja u savremenom svijetu. V: BARIŠIĆ, Pavo (ur.). 30. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 25. rujna - 1. listopada 2022 = 30th days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 25 - October 1, 2022 = 30. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 22. September - 1. Oktober 2022 = 30. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 25 settembre - 1 ottobre 2022. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2022. Str. 124. Dani Frane Petrića, 30. ISSN 1848-2228. [COBISS.SI-ID 125467395]
16. STRAHOVNIK, Vojko. Ethics, transparency, and human judgement. V: MIKLAVČIČ, Jonas (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Etični izzivi umetne inteligence in novih tehnologij : [mednarodna konferenca], Ljubljana, 25. okt. 2022 = Ethical challenges of artificial intelligence and new technologies : [international conference], Ljubljana, Oct. 25th 2022. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 12. [COBISS.SI-ID 131653379]
17. STRAHOVNIK, Vojko. The lives of animals and the lives of humans = Život životinja i život ljudi. V: GUĆ, Josip (ur.). Galeb nije tica : 4. Dani kulturne animaliSTike : Split, 19.-20. listopada 2022, mrežno, 21. listopada 2022, Bol, 22. listopada 2022 = Seagull is not a bird =4th Days od animal STudies =Split, October 19-20, 2022, online, October 21, 2022, Bol 22 October 2022. [Mali Lošinj]: Hrvatsko bioetičko društvo: =Croatian Bioethical Society, 2022. Str. 91. ISBN 978-953-8393-03-7. [COBISS.SI-ID 131636483]
18. STRAHOVNIK, Vojko. Resonance, rationality, dialogue and epistemic identity = Resonanca, razumnost, dialog in spoznavna identiteta. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 40. [COBISS.SI-ID 130091011]
19. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA, Mateja. Utilizing religious and ethics education to fight polarization and radicalization of youth : the example of the EDUC8 project. V: BJELICA, Maja (ur.). International Symposium Religious Peace-Building, Inter-Religious Dialogue, Migrations and Refugee Crisis : Koper, online, April 19, 2021 : programme and abstracts = Mednarodni simpozij Religijska izgradnja miru, medreligijski dialog, migracije in begunska kriza : Koper, po spletu, 19. april 2021 : program in povzetki. Online ed. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2021. Str. 16-17. ISBN 978-961-7058-69-7. https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2021/06/Zbornik-povzetkov_Religious-Peace-Building-2021_SPLETNA-IZDAJA.pdf. [COBISS.SI-ID 97404163]
20. CENTA, Mateja, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko. Ethics, knowledge and understanding of research integrity among students = Etika, znanje o in razumevanje raziskovalne etike in integritete med dijaki in študenti. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 20-21. https://www.teof.uni-lj.si/upanje-in-zaupanje-v-casu-globalnega-obupa-in-nezaupanja. [COBISS.SI-ID 85008131]
21. STRAHOVNIK, Vojko, SCASSERRA, José Ignacio. Autonomy, authority, and trust : virus and the limits of 2020 = Avtonomija, avtoriteta in zaupanje : virus in meje leta 2020. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 42-43. https://www.teof.uni-lj.si/upanje-in-zaupanje-v-casu-globalnega-obupa-in-nezaupanja. [COBISS.SI-ID 84736003]
22. CENTA, Mateja, MIKLAVČIČ, Jonas, STRAHOVNIK, Vojko. Ethical issues related to the use of AI-based algorithms in pandemics and other public health emergencies = Etični vidiki uporabe algoritemskega odločanja in ostalih sistemov UI v času pandemij in drugih izrednih razmer na področju javnega zdravja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 22-23. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38011139]
23. STRAHOVNIK, Vojko. Virtues and transhumanist human augmentation = Vrline in transhumanistična nadgradnja človeka. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 46-47. [COBISS.SI-ID 8231770]
24. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Moral Seemings. V: Ethical issues : theoretical & applied. Str. [12]. http://bledconference.splet.arnes.si/files/2018/06/BLED-2018-A.pdf. [COBISS.SI-ID 7883866]
25. STRAHOVNIK, Vojko. Monotheism, epistemic injustice, and the virtue of epistemic humility = Monoteizem, spoznavna nepravičnost in krepost spoznavne ponižnosti. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. Str. 30-31. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7987290]
26. STRAHOVNIK, Vojko. Epistemic agency and epistemic justice as an ancillary epistemic virtue. V: ŠKOF, Lenart (ur.). Programme and abstracts. Koper: Science and Research Centre, Publishing House Annales, 2018. Str. 42-43. ISBN 978-961-7058-03-1. [COBISS.SI-ID 7983962]
27. STRAHOVNIK, Vojko. Moral theory and ethics eductaion = Moralna teorija i etičko obrazovanje. V: GUĆ, Josip (ur.). Simpozij 12. Mediteranski korijeni filozofije, Split, Hrvatska, 5.-7. travnja 2018 = Symposium XII Mediterranean Roots of Philosophy, Split, Croatia, April 5-7, 2018. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo; Split: Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, [2018]. Str. 56. Mediteranski korijeni filozofije, 12. ISSN 1848-4387. [COBISS.SI-ID 7854426]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

28. CENTA, Mateja, MIKLAVČIČ, Jonas, STRAHOVNIK, Vojko. Ethical issues related to the use of AI-based algorithms in pandemics and other public health emergencies. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. Str. 69-77, 244. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 119944707]
29. CENTA, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Medverski dialog, ponižnost in epistemična pravičnost. V: MITHANS, Gašper (ur.), FURLAN-ŠTANTE, Nadja (ur.). Izzivi medreligijskih in medkulturnih stikov in možnosti vzpostavitve dialoga. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2022. Str. 123-141. ISBN 978-961-7058-74-1. [COBISS.SI-ID 113718275]
financer: ARRS, Raziskovalni programi, P6-0269, SI, Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; ARRS, Podoktorski projekti, Z6-2666, SI, Kognitivna teorija čustev v kontekstu teologije čustev: telesni občutki, spoznanje in moralnost; ARRS, Raziskovalni projekti, J6-9393, SI, Medreligijski dialog - temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize
30. CENTA, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Sram in vzpostavitev pravičnosti : med pozitivnimi in negativnimi vidiki moralnega sramu. V: FURLAN-ŠTANTE, Nadja (ur.), BJELICA, Maja (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Pravičnost, sram, nasilje in feminino : filozofski in večdisciplinarni vpogledi. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2021. Str. 85-96, 225, 235. ISBN 978-961-7058-53-6. [COBISS.SI-ID 95293699]
financer: ARRS, Raziskovalni projekti, J6-8265, SI, Oživljanje kozmične pravičnosti: poetika feminilnega
31. STRAHOVNIK, Vojko. Epistemic injustice, shame, humility, and sharing the epistemic space with others : an investigation of epistemic justice as a virtue. V: ŠKOF, Lenart (ur.), MACKENZIE HAWKE, Shé (ur.). Shame, gender violence, and ethics : terrors of injustice. Lanham [etc.]: Lexington Books, cop. 2021. Str. 91-104. Feminist strategies. ISBN 978-1-7936-0467-5, ISBN 978-1-7936-0468-2. [COBISS.SI-ID 62224643]
32. STRAHOVNIK, Vojko. Virtues and transhumanist human enhancement. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Transhumanism as a challenge for ethics and religion. Wien; Zürich: Lit, cop. 2021. Str. 37-44, 214. Theology East-West, vol. 27. ISBN 978-3-643-91297-8, ISBN 978-3-643-96297-3. [COBISS.SI-ID 75668483]
33. STRAHOVNIK, Vojko. The virtues of epistemic justice and humility in the context of inter-religious dialogue. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. Str. 79-86, 187. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1, ISBN 978-3-643-96126-6. [COBISS.SI-ID 21768451]
34. STRAHOVNIK, Vojko. Overcoming the delusion of neutrality of public discourse. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, cop. 2019. Str. 69-76. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 8154970]
35. STRAHOVNIK, Vojko. Interpreting defeasible principles and rules. V: NOVAK, Marko (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Modern legal interpretation : legalism or beyond. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, cop. 2018. Str. 52-69. ISBN 978-1-5275-1164-4, ISBN 1-5275-1164-2. [COBISS.SI-ID 7998810]
36. STRAHOVNIK, Vojko. Intellectual humility, shame, forgiveness, and self-sacrifice. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges. Wien; Zürich: Lit, 2018. Str. 77-85. Theology East-West, vol. 21. ISBN 978-3-643-90917-6. [COBISS.SI-ID 7867738]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

37. STRAHOVNIK, Vojko. Urška Lampret, Idejno nasprotje in spopad med krščanstvom in komunizmom v času revolucije na Slovenskem ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 3, str. 704. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 88082691], [SNIP]
38. STRAHOVNIK, Vojko. Urška Lampret : Idejno nasprotje in spopad med krščanstvom in komunizmom v času revolucije na Slovenskem ... Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2020, letn. 80, št. 3, str. 704. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/03/Strahovnik.pdf. [COBISS.SI-ID 44890883], [SNIP]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

39. STRAHOVNIK, Vojko, MIKLAVČIČ, Jonas. Introduction. V: MIKLAVČIČ, Jonas (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Etični izzivi umetne inteligence in novih tehnologij : [mednarodna konferenca], Ljubljana, 25. okt. 2022 = Ethical challenges of artificial intelligence and new technologies : [international conference], Ljubljana, Oct. 25th 2022. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 4. [COBISS.SI-ID 131650819]
40. NOVAK, Marko, STRAHOVNIK, Vojko. Introduction. V: NOVAK, Marko (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Modern legal interpretation : legalism or beyond. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, cop. 2018. Str. 1-4. ISBN 978-1-5275-1164-4, ISBN 1-5275-1164-2. [COBISS.SI-ID 7999066]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

41. STRAHOVNIK, Vojko. Global ethics : perspectives on global justice. Zürich; Wien: Lit, cop. 2019. 122 str. Philosophy in dialogue, vol. 5. ISBN 978-3-643-91124-7. [COBISS.SI-ID 8153946]
42. STRAHOVNIK, Vojko. Moralni sudovi, intuicija i moralna načela. Zagreb: Lara, 2019. 324 str., ilustr. ISBN 978-953-8258-48-0. [COBISS.SI-ID 8065882]
43. STRAHOVNIK, Vojko. Moralna teorija : o prirodi moralnosti. Zagreb: Lara, 2018. 320 str., ilustr. ISBN 978-953-7289-81-2. [COBISS.SI-ID 7898458]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

44. AVBELJ, Matej, BROŽIČ, Liliana, IGLIČAR, Albin, JAMBREK, Peter, NOVAK, Marko, JUSTINEK, Gorazd, STRAHOVNIK, Vojko, GRUM, Bojan, VODOPIVEC, Ines (avtor, urednik), JAMBREK, Peter (urednik). Metodologija znanstvenega raziskovanja. 1. izd. Nova Gorica: Nova univerza, 2020. 269 str., ilustr. ISBN 978-961-94502-4-6. [COBISS.SI-ID 301746688]

2.05 Drugo učno gradivo

45. TSALAMPOUNE, Aikaterine, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Dans le magnifique jardin des religions / philosophies : [une perspective de l’intérieur] : livre de l’élève. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (107 str.)), ilustr. https://reduc8.eu/document/fr/FR-Shallow-Student-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115398915]
46. TSALAMPOUNE, Aikaterine, STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Dans le magnifique jardin des religions / philosophies : [une perspective de l’intérieur] : livre de l’enseignant. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (130 str.)), ilustr. https://reduc8.eu/document/fr/FR-Shallow-Teacher-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115400195]
47. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : dialogue d'un point de vue éthique : livre de l’élève. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (100 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-933-4. https://reduc8.eu/document/fr/FR-Face2Face-Ethics-in-Encounter-Student-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115412227]
48. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : ethics in the diverse world : student's book. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (97 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-931-0. https://reduc8.eu/document/Face2Face-Ethics-in-Encounter-Student-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115406083]
49. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : ethics in the diverse world : teacher's book. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (147 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-932-7. https://reduc8.eu/document/Face2Face-Ethics-in-Encounter-Teacher-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115407619]
50. GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : ethiek in een complexe wereld : handleiding voor de leerkracht. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (147 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-911-2. https://reduc8.eu/document/nl/NL-Face2Face-Ethics-in-Encounter-Teacher-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115410179]
51. GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : ethiek in een complexe wereld : handleiding voor de leerling. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (96 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-910-5. https://reduc8.eu/document/nl/NL-Face2Face-Ethics-in-Encounter-Student-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115409155]
52. ANCKAERT, Luc, GLOBOKAR, Roman (avtor, prevajalec), STRAHOVNIK, Vojko (avtor, prevajalec), CENTA, Mateja, PURGER, Matej (avtor, prevajalec). V čudovitem vrtu religije in filozofije : pregledni moduli. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-99-4. [COBISS.SI-ID 83973123]
53. CENTA, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Beagle explores the soil : educational picture book. [Zadar: Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi "Mala filozofija", 2020]. 23 str. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/7f50e40d-ee31-4e2f-9c7e-03d5be7c0b56/3)%20ENG-%20BEAGLE%20EXPLORES%20THE%20SOIL.pdf. [COBISS.SI-ID 48823299]
financer: Gradivo je nastalo v okviru projekta BEAGLE - Bioethical Education and Attidute Guidance for Living Environment in je bil sofinanciran s podporo Evropske komisije, Erasmus+ in Hrvaške nacionalne agencije za Erasmus+ Agencije za mobilnost in programe Evropske unije
54. CENTA, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Educational materials. [Zadar: Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi "Mala filozofija", 2020]. 12 str. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/5bdaf901-2dd7-4a80-ae8b-2874138f9470/6.%20Soil%20degradation_8-14_EN_final.pdf. [COBISS.SI-ID 48819459]
financer: Gradivo je nastalo v okviru projekta BEAGLE - Bioethical Education and Attidute Guidance for Living Environment in je bil sofinanciran s podporo Evropske komisije, Erasmus+ in Hrvaške nacionalne agencije za Erasmus+ Agencije za mobilnost in programe Evropske unije
55. STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja. Educational materials. [Zadar: Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi "Mala filozofija", 2020]. 17 str. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/852876e9-1c2c-4459-982b-869c63898e36/5.%20Animals%20and%20Us%20%E2%80%93%20Us%20as%20Animals_8-14_EN_final.pdf. [COBISS.SI-ID 48826115]
financer: Gradivo je nastalo v okviru projekta BEAGLE - Bioethical Education and Attidute Guidance for Living Environment in je bil sofinanciran s podporo Evropske komisije, Erasmus+ in Hrvaške nacionalne agencije za Erasmus+ Agencije za mobilnost in programe Evropske unije
56. TSALAMPOUNE, Aikaterine, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. In de fascinerende tuin van religies / levensbeschouwingen : een binnenperspectief : handleiding voor de leerkracht. [S. l.: s. n.], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (131 str.)), ilustr. https://project-educ8.eu/wp-content/uploads/2021/03/NL-Shallow-Teacher-Book-comp.pdf. [COBISS.SI-ID 115394563]
57. TSALAMPOUNE, Aikaterine, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. In de fascinerende tuin van religies / levensbeschouwingen : een binnenperspectief : handleiding voor de leerling. [S. l.: s. n.], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (111 str.)), ilustr. https://project-educ8.eu/wp-content/uploads/2021/03/NL-Shallow-Student-Book-comp.pdf. [COBISS.SI-ID 115393283]
58. TSALAMPOUNE, Aikaterine, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. In the wonderful garden of religions / philosophies : [an inner perspective] : student's book. [S. l.: s. n.], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (111 str.)), ilustr. https://project-educ8.eu/wp-content/uploads/2021/03/Shallow-Module-Student-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115289347]
59. TSALAMPOUNE, Aikaterine, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. In the wonderful garden of religions / philosophies : [an inner perspective] : teacher's book. [S. l.: s. n.], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (133 str.)), ilustr. https://project-educ8.eu/wp-content/uploads/2021/03/Shallow-Module-Teacher-Book-comp.pdf. [COBISS.SI-ID 115292419]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

60. CENTA, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko, et al. Curriculum for bioethical education and attitude guidance for living environment. [Zadar: Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi "Mala filozofija", 2020]. 40 str. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/e131c102-b0db-4efa-83cd-4108cd8ff955/O3%20Curriculum%20FINAL%20(ENG).pdf. [COBISS.SI-ID 48832515]
financer: Gradivo je nastalo v okviru projekta BEAGLE - Bioethical Education and Attidute Guidance for Living Environment in je bil sofinanciran s podporo Evropske komisije, Erasmus+ in Hrvaške nacionalne agencije za Erasmus+ Agencije za mobilnost in programe Evropske unije
61. ČOP ANDESILIĆ, Maja, CENTA, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko, et al. Osnove kurikuluma za Etiko športa. [Varaždin: Elektrostrojarska škola, 2019]. 72 str. https://ess.hr/ethicsofsport/documents/O1_Ethics_of_Sport_Curriculum_SI_PDF.pdf. [COBISS.SI-ID 48839427]
financer: Projekt Etika športa v programih srednjih šol (Erasmus+; 2017-1-HR01-KA201-035428) je financiran s strani Evropske komisije in hrvaške državne agencije Erasmus+ Agencija za mobilnost i programe Europske unije
62. CENTA, Mateja (avtor, prevajalec), ĆURKO, Bruno, DOOLEY, Laura, IRWIN-GOWRAN, Sandra, KOJČIĆ, Zoran, KRAGIĆ, Ivana, POKORNY, Svenja, SOLA, Pier Giacomo, STRAHOVNIK, Vojko (avtor, prevajalec), WARD, Fionnuala. Skupaj se učimo, da skupaj živimo : priročnik etične vzgoje. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-70-3. [COBISS.SI-ID 298625536]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

63. CIJAN, Nina (scenarist), STRAHOVNIK, Vojko (intervjuvanec), MARČIČ, Renata (intervjuvanec), MANDIĆ-MULEC, Ines (intervjuvanec). Kultura strahu. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (7 min, 33 sek)). Na kratko. https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-kratko/174761173. [COBISS.SI-ID 56778755]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

64. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : guide de formation de l’enseignant. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (29 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-936-5. https://reduc8.eu/document/FR-Teacher-GUIDE.pdf. [COBISS.SI-ID 115386371]
65. GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : handleiding voor de begeleiding van leraren. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (29 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-912-9. https://reduc8.eu/document/NL-Teacher-GUIDE.pdf. [COBISS.SI-ID 115385347]
66. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : teacher training guide. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (29 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-935-8. https://reduc8.eu/document/EN-Teacher-GUIDE.pdf. [COBISS.SI-ID 115379715]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

67. STRAHOVNIK, Vojko. Ethics, transparency, and human judgment : lecture at International Scientific Conference Ethical challenges of artificial intelligence and new technologies, October 25th, 2022 Faculty of Theology, University of Ljubljana. [COBISS.SI-ID 127697923]
68. STRAHOVNIK, Vojko, POTRČ, Matjaž, MIKLAVČIČ, Jonas. Transparency, AI, and the doublestandard argument : chromatic transparency in judgement and decision-making : predavanje na 13. Rocky Mountain Ethics Congress, University of Colorado, Boulder, 16. 8. 2020. [COBISS.SI-ID 26249219]
69. CENTA, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Etika v športu in športna vzgoja : predstavitev izkušenj mednarodnega projekta : prispevek na Kolokviju filozofije športa, 20. november 2019, Ljubljana, Fakulteta za šport. [COBISS.SI-ID 8242778]
70. STRAHOVNIK, Vojko, MIKLAVČIČ, Jonas, BOKAL, Drago, DRENIK BAVDEK, Simona. Transparency in AI's decision making : some ethical and legal reflections : predavanje na 10. Mednarodni konferenci o pravni teoriji in pravni argumentaciji LegArg, 29. - 30. november 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2048042980]

3.25 Druga izvedena dela

71. SVETLIČ, Rok, STRAHOVNIK, Vojko, LAH, Peter, TOMAŽIČ, Luka Martin. Ethical dilemmas in the digital society : sodelovanje na okrogli mizi v okviru 10th conference "It's about people 2022: Embracing digital transformation for a sustainable and ethical future" between 11 and 18 March of the year 2022. [COBISS.SI-ID 104134403]
72. DEISINGER, Mitja, LOPUH, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko, ŠKOF, Lenart, ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka. Evtanazija - perspektive onstran pro&contra : okrogla miza : simpozij Humanistika in pravo, 27. marca 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 34257625]
73. STRAHOVNIK, Vojko. Vloga intelektualnih vrlin v medreligijskem dialogu : drugo predavanje v ciklu predavanj Medreligijski dialog skozi prizmo sodobnih migracij, Ljubljana, 14. okt. 2019 - 3. mar. 2020. [COBISS.SI-ID 8355162]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

74. Analiza : časopis za kritično misel. STRAHOVNIK, Vojko (član uredniškega odbora 2016-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, 1997-. ISSN 1408-2969. https://daf.splet.arnes.si/spletni-dostop/. [COBISS.SI-ID 67716608]
75. Dignitas : revija za človekove pravice. STRAHOVNIK, Vojko (član uredniškega odbora 2012-). Ljubljana: Nova revija, 1999-Ljubljana: Nova revija, 1999-2010Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije, 2010-2013Ljubljana: Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, 2013-. ISSN 1408-9653. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-PFDPDLU7. [COBISS.SI-ID 98923520]
76. Philosophy in dialogue. STRAHOVNIK, Vojko (urednik 2014-). Zürich; Berlin: Lit, 2014-. [COBISS.SI-ID 6568794]
77. MIKLAVČIČ, Jonas (urednik), STRAHOVNIK, Vojko (urednik). Etični izzivi umetne inteligence in novih tehnologij : [mednarodna konferenca], Ljubljana, 25. okt. 2022 = Ethical challenges of artificial intelligence and new technologies : [international conference], Ljubljana, Oct. 25th 2022. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. 18 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 131649027]
78. NOVAK, Marko (urednik), STRAHOVNIK, Vojko (urednik). Modern legal interpretation : legalism or beyond. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, cop. 2018. 195 str., tabele. ISBN 978-1-5275-1164-4, ISBN 1-5275-1164-2. [COBISS.SI-ID 2053162166]

Mentor pri doktorskih disertacijah

79. LAMPRET, Urška. Idejno nasprotje in spopad med krščanstvom in komunizmom v času revolucije na Slovenskem : doktorska disertacija. Ljubljana: [U. Lampret], 2020. IX, 243 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116729. [COBISS.SI-ID 18433795]

Mentor pri magistrskih delih

80. LOSIEVA, Kateryna. Education for sustainable development in early childhood : master's thesis. Ljubljana: [K. Losieva], 2021. 83 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 77845507]
81. KARNIČNIK, Andraž. Podnebne spremembe kot izziv za trajnosti razvoj in odnos do beguncev na trgu dela : magistrsko delo. Ljubljana: [A.Karničnik], 2021. 74 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 77845251]
82. SAVIOZZI, Saša. Trajnostni razvoj in družbena odgovornost na primeru podjetja BMW Group : magistrsko delo. Brežice: [S. Saviozzi], 2021. 94 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 54104579]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

83. ZALOŽNIK, Ervin. Genocid kot zločin proti človečnosti in družbena smrt : magistrsko delo. Kranj: [E. Založnik], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (75 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7622&lang=slv. [COBISS.SI-ID 53007363]
84. KEČANOVIĆ, Sabina. Uporabna vojaška etika Za vključujočo in varno družbo prihodnosti : magistrsko delo. Kranj: [S. Kečanović], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (107 str.)). https://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8678&lang=slv. [COBISS.SI-ID 96302595]
85. ORZAN, Linda. Pojem človekovega dostojanstva v zdravstvu in pravu : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Orzan], 2019. 94 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6244&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2048055780]
86. VENGUŠT, Adam. Prestrukturiranje družbe PS zavarovanja v luči trajnostnega poslovanja : magistrska naloga. Slovenj Gradec: A. Vengušt], 2018. 75 f., 5 f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024457250]
87. VLAISAVLJEVIĆ, Ljubinka. Prispevalna pravičnost in skupno dobro kot temelja družbe : magistrsko delo. Kranj: [L. Vlaisavljević], 2018. IV, 79 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4555&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053177270]

Mentor pri diplomskih delih

88. ŽUŽEK, Marko. Vpliv kulturnih razlik na poslovanje z Rusijo : diplomsko delo. Kostanjevica na Krasu: [M. Žužek], 2018. 83 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024453922]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

89. ŠKODA, Lovrenc. Kozmopolitizem Seyle Benhabib in njegove pasti : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Škoda], 2022. 44 str. [COBISS.SI-ID 123258627]
90. INDOF, Tilen. Vrlinska etika Philippe Foot in Alasdairja MacIntyreja : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Indof], 2022. 42 str. [COBISS.SI-ID 134234371]
91. HLEDE, Stanislava. Javna uprava, javni interes in družbena odgovornost : diplomsko delo. Kranj: [S. Hlede], 2018. IV, 94 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4920. [COBISS.SI-ID 2053208502]

Prevajalec

92. HORGAN, Terry, TIENSON, John. Dekonstrukcija novovalovskega materializma. Analiza : časopis za kritično misel. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 22, [št.] 3, str. 123-134. ISSN 1408-2969. [COBISS.SI-ID 8086874]

Recenzent

93. JAMNIK, Anton. Liberalizem, komunitarizem in vprašanje etike. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (289 str.)). Priročniki Teološke fakultete, e5. ISBN 978-961-7167-04-7. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Prirocniki/PrTeof_e5_Liberalizem.pdf. [COBISS.SI-ID 113048579]
94. ŠUSTER, Danilo. Kaj delajo filozofi?. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2019. XIII, 221 str., ilustr. Zbirka Znanstvena monografija, 008. ISBN 978-961-6620-76-5. ISSN 2630-1962. [COBISS.SI-ID 97553153]
95. UEXKÜLL, Jakob von, KOMEL, Dean (urednik). Potikanja po okolnih svetovih živali in ljudi : slikanica nevidnih svetov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0062-6. [COBISS.SI-ID 294327296]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 29. 01. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Projekti/projects:

ARRS projekt J6-6851 Med politiko in etiko: K novi svetovni kulturi gostoljubja in nenasilja

ARRS projekt J6-9393 Medreligijski dialog - temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize

ARRS program P6-0269 Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje

Mednarodni aplikativni projekt ETHIKA: Ethics and values education in schools and kindergartens (Erasmus+); več: www.ethics-education.eu

Mednarodni aplikativni projekt LITTLE: Learn together to Live together (Erasmus+); http://ethicaleducation.eu/

Mednarodni projekt H2020: INTEGRITY: Empowering students through evidence-based, scaffolded learning of Responsible Conduct in Research (RCR)