Objavljeno: 3.11.2021 | Posodobljeno: 15.11.2021 | Dogodek: 4.11.2021 ob 15:45: Dom sv. Jožefa, Celje

Od 4. do 6. novembra 2021 bo v Domu sv. Jožefa v Celju potekala mednarodna konferenca Upanje in zaupanje v času globalnega obupa in nezaupanja

Na konferenci bo predstavljeno raziskovanje idej, konceptov, modelov in teorij teoloških, filozofskih, antropoloških in kulturnih tradicij ter seveda sodobne misli in znanosti, da bi predstavili sodobno razumevanje (pomena) upanja in zaupanja. Sodelujoči bodo ponudili sveže poglede na upanje in zaupanje, razširili in poglobili bodo njuno znanstveno razumevanje in vzpostavili podlago za reševanje napetosti in konfliktov, za katere je razumevanje upanja in zaupanja pomembno.

Konferenca je del aktivnosti v okviru raziskovalnega programa P6-0269 Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Program in ostale informacije so na voljo na: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE | Hope and Trust in Times of Global Despair and Mistrust, November 4th-6th 2021, Celje, Slovenia

Knjižica