Ni obvestil.

Selected bibliography for the last five years (2019-2024).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. BOGATAJ, Jan Dominik. Soteriološka aitiologija Logosovega učlovečenja : vzroki za učlovečenje v delu De incarnatione Atanazija Aleksandrijskega = A soteriological aethiology of the incarnation of the Logos : the causes of the incarnation in the De Incarnatione of Athanasius of Alexandria. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 78, št. 2, str. 145-165. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/78/02/Bogataj.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/78/02/Bogataj. [COBISS.SI-ID 178792963], [SNIP, Scopus]
project: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; funder: ARIS
2. BOGATAJ, Jan Dominik. Caro salutis est cardo : Tertulijanova antropologija v razmerju med telesom, odrešenjem in zdravjem = Caro salutis est cardo : Tertullian’s anthropology in the relationship between body, redemption, and health. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 2, str. 353-364. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/02/Bogataj.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2022/02/Bogataj. [COBISS.SI-ID 125588739], [SNIP, WoS, Scopus]
3. BOGATAJ, Jan Dominik. Inspired by Cicero : Ambrosian contribution to the formation of a clerical ethos in the De officiis = Navdihnjeno po Ciceronu : Ambrozijev prispevek k oblikovanju kleriškega etosa v De officiis. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 4, str. 877-889. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/04/Bogataj.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2022/04/Bogataj. [COBISS.SI-ID 135690755], [SNIP, WoS, Scopus]
project: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; funder: ARRS
4. BOGATAJ, Jan Dominik. Colat alius Deum, alius Iovem : Tertulijan, verska svoboda (libertas religionis) in verski pluralizem = Colat alius Deum, alius Iovem : Tertullian, freedom of religion (libertas religionis) and religious pluralism. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 77, št. 2, str. 73-87. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/77/02/Bogataj.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/77/02/Bogataj. [COBISS.SI-ID 135363331], [SNIP, Scopus up to 19. 11. 2023: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00]
project: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; funder: ARRS
5. BOGATAJ, Jan Dominik. Cerkev kot karavana : sinod-i-alna ekleziologija Ireneja Lyonskega. Tretji dan. 2022, [letn.] 49, [št.] 1, str. 50-61. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 137758723]
6. BOGATAJ, Jan Dominik. Trinitarian doctrine in Fortunatian of Aquileia's Commentarii in evangelia. Augustinianum. 2021, vol. 61, issue 1, str. 25-51. ISSN 0004-8011. https://www.pdcnet.org/agstm/content/agstm_2021_0061_0001_0025_0051, DOI: 10.5840/agstm20216112. [COBISS.SI-ID 80094211]
7. BOGATAJ, Jan Dominik. Jerome’s interpretation of the transfiguration in the light of some recent patristic discoveries (Origen, Fortunatian, Chromace) = Hieronimova razlaga Kristusovega spremenjenja v luči nekaterih nedavnih patrističnih odkritij (Origen, Fortunacijan, Kromacij). Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 2, str. 309-323. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/02/Bogataj.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2021/02/Bogataj. [COBISS.SI-ID 86868739], [SNIP, WoS, Scopus]
8. BOGATAJ, Jan Dominik. Transformativna hermenevtika : spremenjenje v patristični perspektivi. Res novae : revija za celovito znanost. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 6, št. 2, str. 77-105. ISSN 2464-0344. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 70761731]
9. BOGATAJ, Jan Dominik. Conversion as transformation of the heart : Guardini's existential interpretation of Augustine's Conffesions. Review of Ecumenical Studies. 2021, vol. 13, issue 1, str. 58-74. ISSN 2359-8093. [COBISS.SI-ID 71507971]
10. BOGATAJ, Jan Dominik. Kristologija Fortunacijana Oglejskega : arijanska herezija ali nicejska ortodoksija? = Fortunatian of Aquileia's Christology : arian heresy or Nicene Orthodoxy?. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 4, str. 715-731. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-4, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2020/04/Bogataj. [COBISS.SI-ID 44582147], [SNIP, WoS up to 22. 12. 2021: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00, Scopus up to 1. 1. 2022: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00]
11. BOGATAJ, Jan Dominik, ŠPELIČ, Miran. Krščanska in judovska skupnost v Ogleju skozi dela Fortunacijana in Kromacija = Christian and Jewish communities of Aquileia through the works of Fortunatian and Chromace. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 2, str. 141-165. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/02/BogatajSpelic.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/75/02/Bogataj. [COBISS.SI-ID 44112131], [SNIP, Scopus up to 29. 12. 2021: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 0.50]
project: P6-0262 Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti; funder: ARRS
12. BOGATAJ, Jan Dominik. Byzantine theology and Islam : Paul of Antioch's irenic approach = Bizantinska teologija in islam : irenični pristop Pavla iz Antiohije. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 2, str. 195-210. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/02/Bogataj.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, DOI: 10.34291/Edinost/74/02/Bogataj. [COBISS.SI-ID 11042563], [SNIP, Scopus up to 6. 10. 2023: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 2.00]
13. BOGATAJ, Jan Dominik. Metamorphosis med Ovidijem, theosis Andreja Kretskega in bizantinskim humanizmom Leona VI. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 21, št. 1, str. 45-59. ISSN 1580-0261. https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8765, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.4312/keria.21.1.45-59. [COBISS.SI-ID 8216666]
14. BOGATAJ, Jan Dominik. Parenetična retorika v govorih In Matthaeum Janeza Krizostoma : diatriba, lalija, protreptik. Primerjalna književnost. [Tiskana izd.]. nov. 2019, letn. 42, št. 3, str. 169-184. ISSN 0351-1189. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.3986/pkn.v42.i3.11. [COBISS.SI-ID 70690658], [SNIP, WoS, Scopus up to 20. 3. 2022: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00]

1.02 Review article

15. BOGATAJ, Jan Dominik. O novem slovenskem prevodu Božje liturgije = On the new Slovenian translation of the Divine Liturgy. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 77, št. 2, str. 247-264. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/77/02/Bogataj1.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/77/02/Bogataj2. [COBISS.SI-ID 135357955], [SNIP, Scopus]
project: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; funder: ARRS

1.04 Professional article

16. BOGATAJ, Jan Dominik. Sirski očetje o molitvi. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2024, letn. 31, št. 1, str. 27-29, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 193066755]
17. BOGATAJ, Jan Dominik. Frančiškanska knjižnica in muzej s pinakoteko. Zvon : kulturno - družbena revija. 2024, letn. 27, št. 1, str. 42-49, ilustr. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 188698115]
18. BOGATAJ, Jan Dominik. Od vidnega k nevidnemu : Bazilij Veliki o lepoti stvarstva in stvarnika. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2023, letn. 30, št. 1, str. 32-33, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 150574595]
19. BOGATAJ, Jan Dominik. Tertulijan: Zakaj moramo moliti za cesarje?. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2023, letn. 30, št. 2, str. 30-31, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 159905795]
20. BOGATAJ, Jan Dominik. Sirsko izročilo o poetičnem zahvaljevanju pri obredih. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2023, letn. 30, št. 3, str. 27-29, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 177770499]
21. BOGATAJ, Jan Dominik. Franciscan library and museum with pinacotheca in Ljubljana. Clotho. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 5, št. 2, str. 151-158. ISSN 2670-6210. https://journals.uni-lj.si/clotho/article/view/18293/15446, DOI: 10.4312/clotho.5.2.151-158. [COBISS.SI-ID 189021955], [SNIP, Scopus]
22. BOGATAJ, Jan Dominik. "Sebe je imenoval Resnica, ne običaj" : z učiteljem Tertulijanom na začetkih latinske krščanske misli. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 23. apr. 2023, letn. 72, št. 16, str. 8-9, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 150095875]
23. BOGATAJ, Jan Dominik. Atanazij Veliki o darovanju Logosa za obnovitev človeka. Svetogorska kraljica : glasilo prijateljev Svete Gore. 2023, leto 28, št. 1, str. 13-14, ilustr. ISSN 1581-7342. [COBISS.SI-ID 153110787]
24. BOGATAJ, Jan Dominik. Poslušaj, Novi Izrael : šema v patristični razlagi. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2022, letn. 28 [i. e. 29], št. 1, str. 30-31, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 106858243]
25. BOGATAJ, Jan Dominik. Synodía med tovarištvom, karavano in popotno druščino : starokrščanski utrinki o sinodalni grščini. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2022, letn. 29, št. 2, str. 29-31, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 116701955]
26. BOGATAJ, Jan Dominik. Irenej Lyonski o razmerju med različnostjo in edinostjo. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2022, letn. 29, št. 3, str. 28-30, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 133286403]
27. BOGATAJ, Jan Dominik. Ljubezen kot glavni vzrok za učlovečenje pri Janezu Duns Skotu. Svetogorska kraljica : glasilo prijateljev Svete Gore. 2022, leto 27, št. 3, str. 8-10, ilustr. ISSN 1581-7342. [COBISS.SI-ID 153068291]
28. BOGATAJ, Jan Dominik. Krščansko spominjanje med confessio in exomológesis : antična prolegomena ob spominih dr. Franca kardinala Rodéta (Vse je dar). Zvon : kulturno - družbena revija. 2022, letn. 25, št. 6, str. 60-63. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 135511299]
29. BOGATAJ, Jan Dominik. Pavel in skrivnostna devica tekla. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 1, str. 30-31, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 60008195]
30. BOGATAJ, Jan Dominik. Ali so bili cerkveni očetje antisemiti?. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 2, str. 32-33, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 71569411]
31. BOGATAJ, Jan Dominik. Jožef v perspektivi sirskih očetov. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 3, str. 30-32, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 84840451]
32. BOGATAJ, Jan Dominik. Kromacij Oglejski o Eliju in lakoti po Božji besedi. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2020, [letn.] 27, št. 1, str. 24-25, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 37524483]
33. BOGATAJ, Jan Dominik. Origen, bolezen in greh : gobavost v 4 Mz 14. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2020, [letn.] 27, št. 2, str. 30-31, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 37518851]
34. BOGATAJ, Jan Dominik. Hieronim, hebrejske črke in Božja imena. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2020, [letn.] 27, št. 3, str. 32-33, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 44956675]
35. BOGATAJ, Jan Dominik. Hieronimov sprehod po Stari zavezi. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 1, str. 20-22, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 587763]
36. BOGATAJ, Jan Dominik. Jagnje , pečeno v Svetem Duhu : Hieronim o eksodusu na velikonočno vigilijo. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, [letn.] 26, št. 2, str. 23-25, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 37526531]
37. BOGATAJ, Jan Dominik. Hieronim o eksodusu na velikonočno vigilijo : Jagnje, pečeno v Svetem Duhu : Cerkveni očetje berejo Sveto pismo. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 26, št. 2, str. 23-25, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 590323]
38. BOGATAJ, Jan Dominik. Avguštinovo pismo Hieronimu o duši. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, [letn.] 26, št. 3, str. 26-28, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 37547523]
39. BOGATAJ, Jan Dominik, BLAŽIČ, Rok. Ukrajinska avtokefalnost : aktualno dogajanje, odmevi in izzivi. Tretji dan. 2019, [letn.] 48, [št.] 1/2, str. 97-104, ilustr. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 37554435]

1.05 Popular article

40. BOGATAJ, Jan Dominik. Tiha veličina : reportaža s pogreba papeža Benedikt XVI. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 15. jan. 2023, letn. 72, št. 2, str. 2-3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 137589251]
41. BOGATAJ, Jan Dominik. "Ni mogoče, da pohujšanja ne bi prišla" : zakaj morajo biti glinene posode "v veliki hiši" v pohujšanje spričlo zlatih?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 5. mar. 2023, letn. 72, št. 9, str. 8-9, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 152166915]
42. BOGATAJ, Jan Dominik. "Vedno moraš čakati ---" : kako so o smrti razmišljali cerkveni očetje?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 29. okt. 2023, letn. 72, št. 43, str. 3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 170133251]
43. BOGATAJ, Jan Dominik. Bomo res vstali od mrtvih s telesom?. Svetogorska kraljica : glasilo prijateljev Svete Gore. 2022, leto 27, št. 1, str. 5-6, ilustr. ISSN 1581-7342. [COBISS.SI-ID 134032899]
44. BOGATAJ, Jan Dominik. Avguštin nas uvaja v molitev s pomočjo očenaša. Svetogorska kraljica : glasilo prijateljev Svete Gore. 2022, leto 27, št. 2, str. 9-10, ilustr. ISSN 1581-7342. [COBISS.SI-ID 134034691]
45. BOGATAJ, Jan Dominik. Odkritja v Sveti deželi : fragmenti bibličnega zvitka iz 1. stoletja. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 2, str. 30-31, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 71568643]
46. BOGATAJ, Jan Dominik. Serafski učitelj : ob 800. obletnici rojstva sv. Bonaventura, svetnika, ki je pripomogel, da so manjši bratje kot red, ki zasleduje karizmo asiškega ubožca, sploh preživeli. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 3. okt. 2021, letn. 70, št. 40, str. 8-9, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 79885059]
47. BOGATAJ, Jan Dominik. Maksim Izpovedovalec - kako je trpljenje lahko pozitivno?. Brat Frančišek : glasilo Frančiškovega svetnega reda (FSR) v Sloveniji. jan./feb. 2019, letn. 29 (139), št. 1, str. 4-5. ISSN 1408-0192. https://www.franciskani.si/zbf/revija_BF/BF-1-2019.pdf. [COBISS.SI-ID 588531]

1.08 Published scientific conference contribution

48. BOGATAJ, Jan Dominik. Metamorphosis and theosis : Andrew of Crete on the transfiguration of the Lord and the deification of the human nature. In: VINZENT, Markus (ed.). Studia patristica : papers presented at the Eighteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2019. Leuven; Paris; Bristol (CT): Peeters, 2021. Str. 145-158. Studia patristica, vol. 130. ISBN 978-90-429-4788-7, ISBN 978-90-429-4789-4. [COBISS.SI-ID 105237251]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

49. BOGATAJ, Jan Dominik. The cradle of Latin Patristic exegesis : (Victorinus, Fortunatianus, Hieronymus) = Zibelka latinske patristične eksegeze : (Viktorin, Fortunacijan, Hieronim). In: BOGATAJ, Jan Dominik (ed.). Serata romana di teologia slovena : 50 anni dal conferimento del titolo di “Pontificio” al Collegio sloveno a Roma, 30 anni della Conferenza episcopale slovena : [atti dei riassunti delle conferenze (9. giugno 2023)] = Rimski večer slovenske teologije : 50 let podelitve naslova “papeški” Slovenskemu zavodu v Rimu, 30 let Slovenske škofovske konference (SŠK) : [zbornik s povzetki predavanj (9. junij 2023)]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 12-13. ISBN 978-961-7167-12-2. [COBISS.SI-ID 158081539]
50. BOGATAJ, Jan Dominik. Towards a new critical edition of Andrew of Crete’s Homiletical Corpus : staurological homilies. In: FARINA, Luca (ed.), DESPOTAKIS, Eleftherios (ed.). Abstracts of the free communications, thematic sessions, round tables and posters : The 24th International Congress of Byzantine Studies, Venice and Padua, 22-27 August 2022 : proceedings. 1st ed. Venezia: Edizioni Ca’ Foscari, Venice University Press, 2022. Str. 32. ISBN 978-88-6969-634-3. https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6969-634-3/978-88-6969-634-3_kOVRjwV.pdf. [COBISS.SI-ID 136563715]
51. BOGATAJ, Jan Dominik, ŠPELIČ, Miran. Krščanska in judovska skupnost v Ogleju skozi dela Fortunacijana in Kromacija = Christian and Jewish communities of Aquileia through the works of Fortunatian and Chromace. In: SKRALOVNIK, Samo (ed.), BEDRAČ, Marjetka (ed.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 28-29. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 62998531]
52. BOGATAJ, Jan Dominik. Transformational vision of Metamorphosis in the Early Christian literature. In: International Conference of Undergraduate Research : Conference 2020 : Tuesday, 29 September - Wednesday, 30 September 2020. [S. l.: s. n.], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka pdf ([1] str.)). https://icur2020.entegyapp.com.au/Page/28/495. [COBISS.SI-ID 80089347]
53. BOGATAJ, Jan Dominik. Bizatinska teologija in islam : irenični pristop Pavla iz Antiohije (12. stol.) = Byzantine theology and Islam : Paul of Antioch's (12th cent.) irenic approach. In: OSREDKAR, Mari Jože (ed.). 800 let sobivanja : predstavitveni zbornik predavateljev s programom in povzetki = 800 years of convivence : presentation book with program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2019. Str. 22-23. ISBN 978-961-6844-76-5. [COBISS.SI-ID 8216154]
54. BOGATAJ, Jan Dominik. Jerome's interpretation of the transfiguration in the light of some recent patristic discoveries. In: BOGATAJ, Jan Dominik (ed.), MOVRIN, David (ed.), ŠPELIČ, Miran (ed.). Hieronymus noster : povzetki = abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 81. ISBN 978-961-6844-78-9. [COBISS.SI-ID 8217178]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

55. BOGATAJ, Jan Dominik. Atanazij Aleksandrijski kot priča Logosovega učlovečenja. In: BOGATAJ, Jan Dominik (ed.), ATHANASIUS MAGNUS ALEXANDRINUS. O učlovečenju. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 5-34. Zbirka Cerkveni očetje, 25. ISBN 978-961-278-675-5. [COBISS.SI-ID 178044419]
56. BOGATAJ, Jan Dominik. Identiteta skupnosti v dialogu : ekleziologija v delu Razlage evangelijev Fortunacijana Oglejskega. In: CEDILNIK, Alenka (ed.), LOVENJAK, Milan (ed.). Na obzorju novega : območje severnega Jadrana ter vzhodnoalpski in balkansko-podonavski prostor v obdobju pozne antike in zgodnjega srednjega veka : posvečeno Rajku Bratožu ob njegovi sedemdesetletnici. 1. izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 31-49. ISBN 978-961-297-017-8. [COBISS.SI-ID 134063619]
57. BOBOVNIK, Nena, CIGLENEČKI, Jan, BOGATAJ, Jan Dominik. Romarska pričevanja o puščavskih očetih. In: CIGLENEČKI, Jan (ed.), ZORE, Franci (ed.), BOBOVNIK, Nena (ed.). Egiptovsko puščavništvo. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. Str. 87-106. ISBN 978-961-06-0443-3. [COBISS.SI-ID 64437251]
58. BOGATAJ, Jan Dominik. Janez Kasijan in prenos egiptovske meniške izkušnje na Zahod. In: CIGLENEČKI, Jan (ed.), ZORE, Franci (ed.), BOBOVNIK, Nena (ed.). Egiptovsko puščavništvo. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. Str. 159-177. ISBN 978-961-06-0443-3. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/267. [COBISS.SI-ID 70587907]

1.17 Independent professional component part or a chapter in a monograph

59. BOGATAJ, Jan Dominik. Spremna študija. In: BOGATAJ, Jan Dominik (ed.), BONAVENTURA. Drevo življenja = Lignum vitae. Ljubljana: Brat Frančišek, 2020. Str. 5-10. Pergamenti, 2. ISBN 978-961-6873-60-4. [COBISS.SI-ID 31480579]

1.18 Professional entry in dictionary, encyclopaedia or lexicon

60. BOGATAJ, Jan Dominik. Cestnik, Anton : (1868-1947). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2020, fotogr. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi158012/. [COBISS.SI-ID 30551555]
61. BOGATAJ, Jan Dominik. Čepon, Anton : (1895-1995). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2020. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1022710/. [COBISS.SI-ID 18347267]

1.19 Review, book review, critique

62. BOGATAJ, Jan Dominik. Simon Malmenvall, Kultura Kijevske Rusije in krščanska zgodovinska zavest ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 1, str. 237-238. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/01/Bogataj.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 26668291], [SNIP]
63. BOGATAJ, Jan Dominik. Buffon, Giuseppe (OFM), Francesco l'ospite folle - il povero di Assisi e il Sultano, Damieta 1219 ... Archivum Franciscanum historicum. 2019, anno 112, fasc. 3/4, str. 717-718. ISSN 0004-0665. [COBISS.SI-ID 31473411], [SNIP]

1.20 Preface, editorial, afterword

64. BOBOVNIK, Nena, BOGATAJ, Jan Dominik, SHORT, William, ŠPELIČ, Miran. Introduction : Ut bon(aventurian)i fiamus. In: BOBOVNIK, Nena (ed.), BOGATAJ, Jan Dominik (ed.), ŠPELIČ, Miran (ed.). Ut bon(aventurian)i fiamus : studies in St. Bonaventure on the occasion of the 800th anniversary of his birth. 1st ed. Ljubljana: Založba Univerze; Roma: Quarachi, 2022. Str. 6-10. Znanstvena knjižnica, 82. ISBN 978-961-7128-74-1. [COBISS.SI-ID 119993859]
65. BOGATAJ, Jan Dominik, BRATOŽ, Rajko, CEDILNIK, Alenka, MOVRIN, David, ŠPELIČ, Miran, VALENČIČ, Rafko. Uvodnik = Editorial. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2021, letn. 81, št. 2, str. 265-269. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/02/Uvodnik.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 87177731], [SNIP]
66. BOBOVNIK, Nena, BOGATAJ, Jan Dominik, ŠPELIČ, Miran. Ut boni (sive bonaventuriani) fiamus et salvemur. In: BOBOVNIK, Nena (ed.), BOGATAJ, Jan Dominik (ed.), ŠPELIČ, Miran (ed.). Ut bon(aventurian)i fiamus : International Conference on the 800th anniversary of the birth of St. Bonaventure = Mednarodna znanstvena konferenca ob 800-letnici rojstva sv. Bonaventura : Ljubljana, 30. 9.-1. 10. 2021 : [zbornik s povzetki]. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2021. Str. 5-7. [COBISS.SI-ID 80178947]
67. BOGATAJ, Jan Dominik, BRATOŽ, Rajko, CEDILNIK, Alenka, MOVRIN, David, ŠPELIČ, Miran, VALENČIČ, Rafko. Hieronymus noster - Slavicus : odmevi Stridončanove dediščinev slovenski in širši slovanski kulturi = Hieronymus noster - Slavicus : echoes of the Stridonian's legacy in the Slovenian and broader Slavic culture. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 1, str. 97-100. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/Bogataj.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/75/Bogataj. [COBISS.SI-ID 34690819], [SNIP, Scopus]
68. BOGATAJ, Jan Dominik, ŠPELIČ, Miran. Naš sv. Hieronim, knjižničar božjih navdihov : spremna beseda. In: FRANCISCUS. Gorečnost za Sveto pismo = Scripturae Sacrae affectus : apostolsko pismo : ob 1600-letnici smrti sv. Hieronima. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 39-43. Cerkveni dokumenti, 164. ISBN 978-961-04-0775-1. [COBISS.SI-ID 44953859]

1.21 Polemic, discussion, commentary

69. BOGATAJ, Jan Dominik. Med zavetjem mesta in izhajanjem iz njega. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 72, št. 14/15, str. 5, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 149285379]

1.22 Interview

70. BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee). Če prideš z odprtim srcem v katedralo besede, ti lahko to razširi obzorja. Delo. [Tiskana izd.]. 23. dec. 2023, leto 65, št. 297, str. 15, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 186432003]
71. BRATOŽ, Rajko (interviewee), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee). Dediščina antičnega krščanstva : na pogovor o Fortunacijanu in o njegovem delu ter o pomeni antičnega krščanstva nasploh smo povabili največjega slovenskega poznavalca antične zgodovine, akademika dr. Rajka Bratoža, nekdanjega profesorja na Filozofski fakulteti UL, ter urednika slovenske izdaje in avtorja obsežne spremne študije Jana Dominika Bogataja ... Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. avg. 2021, št. 136, str. 10-11, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 73725443]

1.25 Other component parts

72. BOGATAJ, Jan Dominik. Izprosimo mir : Novo leto, Marija, sveta Božja mati : 1. 1. 2024. Oznanjevalec. 2023/2024, leto b, št. 1, str. 37-39. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 177775107]
73. BOGATAJ, Jan Dominik. Memoarski blok v počastitev 50. letnika revije Tretji dan. Tretji dan. 2023, [letn.] 50, [št.] 1, str. 5-7. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 157791747]
74. BOGATAJ, Jan Dominik. Prometej, ki je Slovencem prinesel ogenj : in memoriam Kajetan Gantar. Domovina : [medij, odprt v našo skupno prihodnost]. 17. jun. 2022, 1 spletni vir, fotogr. ISSN 2670-7675. https://www.domovina.je/prejeli-smo-prometej-ki-je-slovencem-prinesel-ogenj-in-memoriam-kajetan-gantar/. [COBISS.SI-ID 134176771]
75. BOGATAJ, Jan Dominik. Razlage evangelijev : Fortunacijan Oglejski, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, Teološka fakulteta (2021). Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 2, str. 41, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 71569923]
76. BOGATAJ, Jan Dominik. Hieronimova ulica v "njegovi" Ljubljani : mesto Ljubljana se s poimenovanjem poklanja izjemni osebnosti. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 24. jan. 2021, letn. 70, št. 4, str. 14, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 57982211]
77. BOGATAJ, Jan Dominik. "Odvrzimo prtljago in barka se bo nekoliko dvignila" : izreki puščavnikov in cerkvenih očetov. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 28. feb. 2021, letn. 70, št. 9, str. 9, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 58200835]
78. BOGATAJ, Jan Dominik. "Ta, ki je jedel, je sebe napravil za jed" : post od jedi nas vzgaja, da bi ne spregledali resnične jedi, nam v postnih in velikonočnih himnah govori sv. Efrem Sirski. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 21. mar. 2021, letn. 70, št. 12, str. 26. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 56757507]
79. BOGATAJ, Jan Dominik. "Veleposlaniki Boga za ljudi" : cerkveni očetje o nalogah, dostojanstvu in nevarnostih škofovske službe. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 6. jun. 2021, letn. 70, št. 23, str. 3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 66476803]
80. BOGATAJ, Jan Dominik, POTISEK, Janez. Novi srbski patriarh Porfirije - znanec Slovencev = Porfirije, the new Serbian patriarch - acquaintance of Slovenes. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 1, str. 341-344. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/1/BogatajPotisek.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/76/Bogataj1. [COBISS.SI-ID 62062595], [SNIP, Scopus]
81. BOGATAJ, Jan Dominik. Vječnaja pamjat - vladika Atanasije Jevtić (2021) = Memory eternal - bishop Atanasije Jevtić (2021). Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 1, str. 345-347. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/1/Bogataj.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/76/Bogataj2. [COBISS.SI-ID 62064131], [SNIP]
82. BOGATAJ, Jan Dominik. Najboljše nas šele čaka!. Frančiškov prijatelj. 2021, letn. 27, št. 1, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 134029059]
83. BOGATAJ, Jan Dominik. Filokalija I. Prev. B. Bevc, Ž. Borak, J. Ciglenečki, J. Hrovat, G. Kocijančič; ur. Gorazd Kocijančič : Ljubljana: KUD Logos, 2020, 527 str. ISBN: 978-961-7096-52-1 (zv. 1). Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 2, str. 323-325. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/02/Bogataj.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/75/02/Bogataj2. [COBISS.SI-ID 44219651], [SNIP]
84. BOGATAJ, Jan Dominik. Patristični študiji: 18. mednarodna konferenca : Oxford, 19.-24. avgust 2019. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 573-574. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/02/Bogataj.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 8225882], [SNIP]
85. BOGATAJ, Jan Dominik. Hieronymus noster - mednarodni simpozij ob 1600-letnici Stridončeve smrti. Clotho. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 1, št. 1, str. 125-126. ISSN 2670-6210. https://revije.ff.uni-lj.si/clotho/article/view/8636/8646, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.4312/clotho.1.1.125-126. [COBISS.SI-ID 8218458], [SNIP]

1.26 Scientific entry in dictionary, encyclopaedia or lexicon

86. BOGATAJ, Jan Dominik. Duelacher, Martin : (okoli 1500–1559). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2023. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1024280/. [COBISS.SI-ID 164703491]
87. BOGATAJ, Jan Dominik. Čebokli, Andrej. In: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ed.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2022, zv. 5: č, str. 56-58, portret. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9, ISBN 978-961-05-0640-9, ISBN 978-961-05-0651-5. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi164225/. [COBISS.SI-ID 49835523]
88. BOGATAJ, Jan Dominik. Čepe, Franc. In: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ed.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2022, zv. 5: č, str. 80-81. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9, ISBN 978-961-05-0640-9, ISBN 978-961-05-0651-5. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi165203/. [COBISS.SI-ID 49836291]
89. BOGATAJ, Jan Dominik. Cruxilla, Janez Krstnik : (1622-1684). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2020. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1005650/. [COBISS.SI-ID 49838083]
90. BOGATAJ, Jan Dominik. Čadež, Adolf : (1871-1948). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2020, fotogr. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1023170/. [COBISS.SI-ID 30550531]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.01 Scientific monograph

91. BOGATAJ, Jan Dominik. Preobraženi : zgodnjekrščanska teologija Kristusovega spremenjenja na gori : [znanstvena monografija]. Ljubljana: KUD Logos: Teološka fakulteta, 2020. 383 str. KUD Logos, 72, Znanstvena knjižnica TEOF, 73. ISBN 978-961-7096-39-2, ISBN 978-961-6844-84-0. [COBISS.SI-ID 304940032]

2.09 Master's thesis

92. BOGATAJ, Jan Dominik. Andreas Cretensis, homilia De crucifixione (CPG 8204 / BHG 451n) : editio princeps (Oxon. Bodl. Laud. gr. 81, fol. 9r-18v), commentarius ac quaestio auctoritatis. Romae: [J. D. Bogataj], 2021. 143 str. [COBISS.SI-ID 92082691]
93. BOGATAJ, Jan Dominik. Transformativna vizija metamorfoze v zgodnjekrščanski literaturi : magistrsko delo. Ljubljana: [J. D. Bogataj], 2019. XI, 196 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8150362]

2.19 Radio or television broadcast, podcast, interview, press conference

94. BONČAR, Karmen (interviewer), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee). Knjižna Zbirka Cerkveni očetje in A. Aleksandrijski: O učlovečenju. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2024. 1 spletni vir (1 videodatoteka (5 min, 34 sek)). Duhovni utrip. https://365.rtvslo.si/arhiv/duhovni-utrip/175018312. [COBISS.SI-ID 188484867]
95. ČOBEC, Aleksander (interviewer), TIVADAR, Hotimir (interviewee), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee). Na novo odkriti Škrabčevi rokopisi. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2024. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (22 min, 3 sek)). Jezikovni pogovori. https://365.rtvslo.si/arhiv/jezikovni-pogovori/175047339. [COBISS.SI-ID 197996035]
96. LANG, Nataša (interviewer), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee). Bogataj o prevodu Atanazijevega spisa O učlovečenju : gre za eno temeljnih del za krščansko vero. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (23 min, 22 sek)). Sedmi dan. https://365.rtvslo.si/arhiv/sedmi-dan/175010821. [COBISS.SI-ID 188620803]
97. DEKLEVA, Goran (interviewer), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee), MALMENVALL, Simon (interviewee), ŽALEC, Bojan (interviewee). Kako teologija misli sodobni svet?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (57 min, 38 sek)). Intelekta. https://365.rtvslo.si/arhiv/intelekta/174979158. [COBISS.SI-ID 162366467]
98. LANG, Nataša (interviewer), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee), MALMENVALL, Simon (interviewee), STIPIĆ, Milan (interviewee), VODIČAR, Janez (interviewee). Novi slovenski prevod Božje liturgije - bizantinsko-slovanskega obreda - je izjemen podvig predvsem v korist grkokatolikov, ki bodo lažje obhajali liturgijo tudi v slovenščini. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (20 min, 54 sek)). Sedmi dan. https://365.rtvslo.si/arhiv/sedmi-dan/174961881. [COBISS.SI-ID 154690051]
99. GANTAR, Polona (interviewer), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee). Ob novem prevodu Božje liturgije v slovenščino. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (39 min)). Musica sacra. https://365.rtvslo.si/arhiv/musica-sacra/174964082. [COBISS.SI-ID 188721155]
100. ŠPELIČ, Miran (interviewee), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee), MARINČIČ, Marko (interviewee). Predstavitev prevoda Tertulijanovih apologetskih, polemičnih in katehetskih spisov. Ljubljana: Slovenska matica; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (85 min, 37 sek)), barve, zvok. https://www.youtube.com/watch?v=xhmNgiX6FHY. [COBISS.SI-ID 188555779]
101. GERDEN, Tomaž (interviewer), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee). Prenovljena frančiškanska knjižnica in pinakoteka. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (22 min, 27 sek)). Sledi večnosti. https://365.rtvslo.si/arhiv/sledi-vecnosti/175001902. [COBISS.SI-ID 188627459]
102. MLINAR, Ljubica (interviewer), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee). Terenski vklop: Frančiškanska knjižnica. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (8 min)), barve, zvok. https://365.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/175004360. [COBISS.SI-ID 188624387]
103. KREVS, Nejc (interviewer), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee). Tertulijan, izvirni antični krščanski pisec. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (20 min, 29 sek)). Sedmi dan. https://365.rtvslo.si/arhiv/sedmi-dan/174954021. [COBISS.SI-ID 153151747]
104. SUBOTIČANEC, Mateja (interviewer), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee). Andrej Kretski opeva križ. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (46 min, 51 sek). Naši očetje v veri. https://avdio.ognjisce.si/posnetki/radijska_kateheza/2022/rk_2022_09_10_JDB_Andrej_Kretski.mp3. [COBISS.SI-ID 134248707]
105. SUBOTIČANEC, Mateja (interviewer), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee). Aristej piše o nastanku Septuaginte. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (50 min, 12 sek). Naši očetje v veri. https://avdio.ognjisce.si/posnetki/radijska_kateheza/2022/rk_2022_07_09.mp3. [COBISS.SI-ID 134250499]
106. VIDMAR, Matjaž (interviewer), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee). Božje učlovečenje. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (19 min, 51 sek)). Sedmi dan. https://365.rtvslo.si/arhiv/sedmi-dan/174923906. [COBISS.SI-ID 153146883]
107. SUBOTIČANEC, Mateja (interviewer), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee). Cerkev kot karavana : sinodialna ekleziologija Ireneja Lyonskega. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (46 min, 10 sek). Naši očetje v veri. https://avdio.ognjisce.si/posnetki/radijska_kateheza/2022/rk_2022_11_12_Jan_Dominik_Bogataj.mp3. [COBISS.SI-ID 134244867]
108. MAVER, Aleš (interviewer), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee). Kaj nam sporočata romarica in škof iz pozne antike?. [S. l.]: Exodus TV; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2022. 1 spletni vir (1 videoposnetek (73 min, 41 sek)), barve, zvok. Za skupno dobro. https://www.youtube.com/watch?v=k-VqEEHsXbM. [COBISS.SI-ID 98283779]
109. SUBOTIČANEC, Mateja (interviewer), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee). Latinski očetje o skušnjavi v očenašu. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (49 min). Naši očetje v veri. https://avdio.ognjisce.si/posnetki/radijska_kateheza/2022/rk_2022_10_08_JDB_Ne-nos-inducas-in-tentationem.mp3. [COBISS.SI-ID 134247171]
110. SUBOTIČANEC, Mateja (interviewer), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee). Tertulijan veruje v vstajenje mesa. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (45 min, 41 sek). Naši očetje v veri. http://oddaje.ognjisce.si/ocetjevveri/2022/01/08/99-oddaja-tertulijan-veruje-v-vstajenje-mesa. [COBISS.SI-ID 97791747]
111. SUBOTIČANEC, Mateja (interviewer), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee). Avguštinov pogled na molitev Očenaš. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (52 min, 39 sek)). Radijska kateheza. https://avdio.ognjisce.si/share/posnetki/radijska_kateheza/2021/rk_2021_08_14_Avgustin_ocenas.mp3. [COBISS.SI-ID 74514691]
112. SUBOTIČANEC, Mateja (interviewer), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee). Fortunacijan Oglejski, Razlage evangelijev. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. Radijska kateheza. https://avdio.ognjisce.si/share/posnetki/radijska_kateheza/2021/rk_2021_04_10.mp3. [COBISS.SI-ID 71806979]
113. SUBOTIČANEC, Mateja (interviewer), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee). Janez Kasijan sprašuje menihe o molitvi. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (42 min, 33 sek)). Radijska kateheza. https://avdio.ognjisce.si/share//posnetki/radijska_kateheza/2021/rk_2021_07_10_JanDominikBogataj_p.mp3. [COBISS.SI-ID 74515459]
114. KREVS, Nejc (interviewer), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee). Oglejski teolog Fortunacijan. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (18 min, 20 sek)). Sedmi dan. https://365.rtvslo.si/arhiv/sedmi-dan/174829921. [COBISS.SI-ID 97780995]
115. SUBOTIČANEC, Mateja (interviewer), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee). Poromajmo s knjigo. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. Od slike do besede. https://avdio.ognjisce.si/share/posnetki/od_slike_do_besede/2021/osdb_2021_04_13_Potopis_romarice_Egerije.mp3. [COBISS.SI-ID 71808259]
116. KREVS, Nejc (interviewer), ŠPELIČ, Miran (interviewee), BOBOVNIK, Nena (interviewee), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee). Sv. Bonaventura: mistik, mislec in organizator. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (19 min, 52 sek)). Sedmi dan. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sedmi-dan/174809987. [COBISS.SI-ID 81123331]
117. BOGATAJ, Jan Dominik. Tertulijan - učitelj molitve. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. Naši očetje v veri. http://oddaje.ognjisce.si/ocetjevveri/2021/01/09/90-oddaja-tertulijan-u-itelj-molitve. [COBISS.SI-ID 58391299]
118. DEKLEVA, Goran (interviewer), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee). Tisoč let izgubljena, zdaj spet najdena knjiga. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (48 min, 56 sek)). Kulturni fokus. https://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174789231. [COBISS.SI-ID 74512131]
119. JEREBIČ, Marta (interviewer), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee). Vatikan in Sveta dežela. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. Iz življenja vesoljne Cerkve. https://avdio.ognjisce.si/share/vc_2021_04_04_p. [COBISS.SI-ID 71804675]
120. BOGATAJ, Jan Dominik. Jakob iz Seruga opeva Jezusov krst kot poroko s Cerkvijo. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. Naši očetje v veri. http://oddaje.ognjisce.si/ocetjevveri/2020/01/11/80-oddaja-jakob-iz-seruga-opeva-jezusov-krst-kot-poroko-s-cerkvijo. [COBISS.SI-ID 37534211]
121. BOGATAJ, Jan Dominik. Janez Krizostom opeva Abrahamovo gostoljubnost do prišlekov. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. Naši očetje v veri. http://oddaje.ognjisce.si/ocetjevveri/2020/08/09/85-oddaja-janez-krizostom-opeva-abrahamovo-gostoljubnost-do-prislekov. [COBISS.SI-ID 37532675]
122. BOGATAJ, Jan Dominik. Fortunacijan Oglejski o obilnem ulovu. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Naši očetje v veri. http://oddaje.ognjisce.si/ocetjevveri/2019/02/10/71-oddaja-fortunacijan-oglejski-o-obilnem-ulovu. [COBISS.SI-ID 37539587]
123. BOGATAJ, Jan Dominik. Gospodovo spremenjenje na gori Tabor. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Radijska kateheza. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/rk_2019_08_10. [COBISS.SI-ID 37602051]
124. KRALJ, Robert (interviewer), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee), ŠPELIČ, Miran (interviewee). Maksim Izpovedovalec : pričevalec krščanskega misterija. Ljubljana: MMC RTV Slovenija, 2019. Ars humana. https://4d.rtvslo.si/arhiv/ars-humana/174609993. [COBISS.SI-ID 589043]
125. SUBOTIČANEC, Mateja (interviewer), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee). Sv. Hieronim : Prevajalec Svetega pisma. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Od slike do besede. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/osdb_2019_01_29_sv_Hieronim_p. [COBISS.SI-ID 589299]
126. KRALJ, Robert (interviewer), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee). Sv. Hieronim : veliki prevajalec Svetega pisma. Ljubljana: MMC RTV Slovenija, 2019. Sedmi dan. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sedmi-dan/174597379. [COBISS.SI-ID 588787]
127. SUBOTIČANEC, Mateja (interviewer), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee). Veliko odkritje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Radijska kateheza. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/rk_2019_02_09_Jan-Dominik_Bogataj_p. [COBISS.SI-ID 590067]

2.25 Other monographs and other completed works

128. KOCIJANČIČ, Matic (interviewer), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee). Kristusovo spremenjenje na gori : podcast Matic Kocijančič, Pogovori : 8. maj 2021. [San Bruno]: You Tube, 2021. https://www.youtube.com/watch?v=EMJVOVM8lqw&t=936s. [COBISS.SI-ID 80327683]

2.28 Critical edition

129. BOGATAJ, Jan Dominik (translator, editor). Božja liturgija Janeza Zlatoustega in Bazilija Vélikega : bizantinsko-slovanski obred, rutenska recenzija, slovenski prevod. Poljudna izd. Ljubljana: KUD Logos; Križevci: Ordinariat Križevske eparhije, 2023. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-7155-16-7. [COBISS.SI-ID 144541187]
130. ATHANASIUS MAGNUS ALEXANDRINUS, BOGATAJ, Jan Dominik (editor, translator). O učlovečenju. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. 115 str. Zbirka Cerkveni očetje, 25. ISBN 978-961-278-675-5. [COBISS.SI-ID 172460291]
131. BOGATAJ, Jan Dominik (translator, editor). Služebnik : Božja liturgija Janeza Zlatoustega in Božja liturgija Bazilija Vélikega : bizantinsko-slovanski obred, rutenska recenzija, slovenski prevod. Ljubljana: KUD Logos; Križevci: Ordinariat Križevske eparhije, 2023. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-7155-17-4. [COBISS.SI-ID 144542467]
132. BONAVENTURA, BOGATAJ, Jan Dominik (translator, editor). Brevilokvij ali Teologija na kratko = Breviloquium. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2021. 319 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 79, Pergamenti, 4. ISBN 978-961-6844-97-0. [COBISS.SI-ID 75526147]
133. FORTUNATIANUS AQUILEIENSIS, BOGATAJ, Jan Dominik (editor, author of introduction, etc.). Razlage evangelijev. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 346 str. Zbirka Cerkveni očetje, 20. ISBN 978-961-6844-94-9, ISBN 978-961-278-527-7. [COBISS.SI-ID 53945347]
134. EGERIA, BOGATAJ, Jan Dominik (editor, translator, author of introduction, etc.). Potopis = Itinerarium : romanje, bogoslužje in Sveta dežela v pozni antiki. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. 352 str., zvd. Zbirka Cerkveni očetje, 19. ISBN 978-961-278-518-5, ISBN 978-961-6844-89-5. [COBISS.SI-ID 40735235]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.11 Radio or television event

135. BOGATAJ, Jan Dominik. A. Aleksandrijski: O učlovečenju : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 1, 25. 2. 2024. [COBISS.SI-ID 188530179]
136. BONČAR, Karmen, STIPIĆ, Milan (interviewee), MALMENVALL, Simon (interviewee), BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee), GALAZDA, Daniel (interviewee). Bogoslužje vzhodnega obreda v slovenskem jeziku : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV Slovenija, 1. program, 4. 6. 2023. [COBISS.SI-ID 154789379]
137. BOGATAJ, Jan Dominik. Frančiškanska knjižnica in galerija : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 26. 11. 2023. [COBISS.SI-ID 189018371]
138. BOGATAJ, Jan Dominik. Latinski očetje o molitvi : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 1, 22. 1. 2023. [COBISS.SI-ID 153140227]
139. BOGATAJ, Jan Dominik. Razstava Jaslice v dolini Greccio v knjižnici Frančiškanskega samostana : prispevek v oddaji Kultura, TV SLO 1, 26. 12. 2023. [COBISS.SI-ID 188619267]
140. ŠPELIČ, Miran, BOGATAJ, Jan Dominik, DOLENC, Bogdan, ŠKODLAR, Borut. Slovensko patristično popoldne 2023 : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 1, 22. 1. 2023. [COBISS.SI-ID 153139203]
141. BOGATAJ, Jan Dominik. Tertulijan - apologetski, polemični in katehetski spisi : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 1, 23. 4. 2023. [COBISS.SI-ID 153153027]
142. BOGATAJ, Jan Dominik. V Rimu večer slovenske teologije : prispevek v Poročilih, TV SLO 1, 10. 6. 2023. [COBISS.SI-ID 188712963]
143. BOGATAJ, Jan Dominik. O odnosih znotraj krščanskih cerkva v Ukrajini in Rusiji : prispevek v oddaji Iz življenja vesoljne Cerkve, Radio Ognjišče, 13. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 134174979]
144. BOGATAJ, Jan Dominik. Slovensko patristično popoldne : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 1, 20. 2. 2022. [COBISS.SI-ID 153133059]
145. BOGATAJ, Jan Dominik. Velikonočni običaji in vraže : prispevek v oddaji Dnevnik, TV SLO 1, 17. 4. 2022. [COBISS.SI-ID 134175235]
146. BOGATAJ, Jan Dominik. Egerija in njen Potopis : prispevek v oddaji Obzorja duha, RTV SLO, 24. jan. 2021. [COBISS.SI-ID 58383875]
147. BOGATAJ, Jan Dominik. Fortunacijan Oglejski: Razlage evangelijev : prispevek v oddaji Obzorja duha, RTV SLO, 13. jun. 2021. [COBISS.SI-ID 74509571]
148. BOGATAJ, Jan Dominik, KLUN, Branko. Mednarodna znanstvena konferenca Ut bon(aventurian)i fiamus: 800 let od rojstva sv. Bonaventura : prispevek v oddaji Obzorja duha, RTV SLO, 10. okt. 2021. [COBISS.SI-ID 80619523]
149. BOGATAJ, Jan Dominik. Patriarh Porfirije Perić : prispevek v oddaji Iz življenja vesoljne Cerkve, Radio Ognjišče, 21. feb. 2021. [COBISS.SI-ID 58393859]
150. BOGATAJ, Jan Dominik. Reportaža s počitnic : prispevek v oddaji Prijatelji Radia Ognjišče, 8. 11. 2021. [COBISS.SI-ID 85954051]

3.15 Unpublished conference contribution

151. BOGATAJ, Jan Dominik (interviewee), KODBA, Aljoša (interviewee), MALMENVALL, Simon (interviewee), OBLONŠEK, Cecilija (interviewee), OSTERMAN, Tina (interviewer). Božja liturgija bizantinsko-slovanskega obreda : okrogla miza ob predstavitvi novega slovenskega prevoda, Teološka fakulteta, Ljubljana, 25. 5. 2023. [COBISS.SI-ID 154024195]
152. BOGATAJ, Jan Dominik. Colat alius Deum, alius Iovem : Tertulijan, verska svoboda (libertas religionis) in verski pluralizem = Tertullian, freedom of religion (libertas religionis) and religious pluralism : predavanje na mednarodnem znastvenem simpoziju Vpliv religije na politiko in javno življenje na Bližnjem vzhodu, 18. okt. 2023, spletni dogodek. [COBISS.SI-ID 188479491]
153. BOGATAJ, Jan Dominik. Patristični odnos do klasične paideie : med Tertulijanom in Bazilijem Velikim : predavanje na znanstvenem simpoziju Filozofija življenja filozofije: ob lanski stoletnici rojstva Pierra Hadota, Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za filozofijo, Katedra za zgodovino filozofije in fenomenologijo, Ljubljana, 20.-23. november 2023. [COBISS.SI-ID 174285827]
154. BOGATAJ, Jan Dominik. Raziskovanje Monalda in njegove Summe : status questionis in načrti za prihodnost : predavanje na Monaldovem večeru, Koper, 9. nov. 2023. [COBISS.SI-ID 188523011]
155. BOGATAJ, Jan Dominik, ZARZA, Ulise. Creari magistratus : Fortunaziano d'Aquileia e Prov 8,22 : lecture at XVIII Jornadas de estudio "La filiación en los inicios de la reflexión cristiana. Prov 8, 22ss: texto, contexto y recepción", Univerza San Dámaso Madrid, 15 y 17 de noviembre de 2021. [COBISS.SI-ID 86024963]
156. BOGATAJ, Jan Dominik. Unedited Homily De crucifixione (CPG 8204, Bodl. Laud. gr. 81): The authorship of Andrew of Crete? : lecture at the International Online Conference "The Ancient and Byzantine World in the Light of Interdisciplinary Research", Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 22-24 September 2021. [COBISS.SI-ID 80150275]
157. BOGATAJ, Jan Dominik. Figurativna eksegeza toposov poti v Fortunacijanovih Commentarii in evangelia : prispevek na 10. Grošljevem simpoziju Vela dabant ventis na temo Potovanja in prevoz v antiki in latinskem srednjem veku, Atrij ZRC SAZU, Ljubljana, 5.-7. mar. 2019. [COBISS.SI-ID 588275]
158. BOGATAJ, Jan Dominik. Metamorphosis and theosis: Oratio in transfigurationem Domini nostri by Andrew of Crete : a lecture at 18th International Conference on Patristic Studies, Oxford, 22nd August 2019. [COBISS.SI-ID 8216410]

3.25 Other performed works

159. BOGATAJ, Jan Dominik (discussant), JEŠOVNIK, Martina (discussant), KOCIJANČIČ, Gorazd (discussant), ŠPELIČ, Miran (discussant). Okrogla miza z branjem odlomkov Latinski očetje o molitvi : sodelovanje na Slovenskem patrističnem popoldnevu, 12. januar 2023, Teološka fakulteta UL, organizatorja Inštitut za patristične študije Victorinianum (TEOF UL) in slovenska sekcija AIEP/IAPS. [COBISS.SI-ID 142736643]
160. BOGATAJ, Jan Dominik. Caro salutis est cardo : Tertulijan in razmerje med odrešenjem, zdravjem in telesom : em patrističnem popoldnevu, 7. januar 2022, Teološka fakulteta, organizatorji slovenska sekcija AIEP/IAPS, Inštitut za patristične študije Victorinianum TEOF UL, KUD Logos, Celjska Mohorjeva družba. [COBISS.SI-ID 97592835]


SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

161. Tretji dan. BOGATAJ, Jan Dominik (member of editorial board 2017-2019, 2022-). Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1984-Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1984-2009Ljubljana: Društvo SKAM, 2010-2019Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2022-. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 15485184]
162. TERTULLIANUS, Quintus Septimus Florens, BOGATAJ, Jan Dominik (editor, author of introduction, etc., translator). Apologetski, polemični in katehetski spisi. Ljubljana: Teološka fakulteta: KUD Logos, 2023. 349 str. Knjižna zbirka KUD Logos, 88. ISBN 978-961-7167-09-2, ISBN 978-961-7155-14-3. [COBISS.SI-ID 139943939]
project: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; funder: ARRS
163. BOGATAJ, Jan Dominik (author of introduction, etc., editor). Serata romana di teologia slovena : 50 anni dal conferimento del titolo di “Pontificio” al Collegio sloveno a Roma, 30 anni della Conferenza episcopale slovena : [atti dei riassunti delle conferenze (9. giugno 2023)] = Rimski večer slovenske teologije : 50 let podelitve naslova “papeški” Slovenskemu zavodu v Rimu, 30 let Slovenske škofovske konference (SŠK) : [zbornik s povzetki predavanj (9. junij 2023)]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-7167-12-2. [COBISS.SI-ID 150906371]
project: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; funder: ARRS
164. TERTULLIANUS, Quintus Septimus Florens, CYPRIANUS, Thascius Caecilius, AUGUSTINUS, CASSIANUS, Iohannes, PETRUS CHRYSOLOGUS, BOGATAJ, Jan Dominik (editor, translator, author of introduction, etc.). Latinski očetje o molitvi. Ljubljana: Teološka fakulteta; Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2022. 244 str. Zbirka Cerkveni očetje, 24. ISBN 978-961-278-625-0. [COBISS.SI-ID 128157955]
165. BOBOVNIK, Nena (editor), BOGATAJ, Jan Dominik (editor), ŠPELIČ, Miran (editor). Ut bon(aventurian)i fiamus : studies in St. Bonaventure on the occasion of the 800th anniversary of his birth. 1st ed. Ljubljana: Založba Univerze; Roma: Quarachi, 2022. 168 str. Znanstvena knjižnica, 82. ISBN 978-961-7128-74-1. https://ebooks.uni-lj.si/, DOI: 10.34291/9789617128765. [COBISS.SI-ID 117886467]
project: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; funder: ARRS
166. BOBOVNIK, Nena (editor), BOGATAJ, Jan Dominik (editor), ŠPELIČ, Miran (editor). Ut bon(aventurian)i fiamus : studies in St. Bonaventure on the occasion of the 800th anniversary of his birth. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze; Roma: Quarachi, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (170 str.)). Znanstvena knjižnica, 82. ISBN 978-961-7128-76-5. https://ebooks.uni-lj.si/, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/9789617128765. [COBISS.SI-ID 118005251]
167. BOBOVNIK, Nena (editor), BOGATAJ, Jan Dominik (editor), ŠPELIČ, Miran (editor). Ut bon(aventurian)i fiamus : International Conference on the 800th anniversary of the birth of St. Bonaventure = Mednarodna znanstvena konferenca ob 800-letnici rojstva sv. Bonaventura : Ljubljana, 30. 9.-1. 10. 2021 : [zbornik s povzetki]. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2021. 62 str. [COBISS.SI-ID 80167683]
168. BONAVENTURA, BOGATAJ, Jan Dominik (translator, author of introduction, etc., editor). Drevo življenja = Lignum vitae. Ljubljana: Brat Frančišek, 2020. 119 str., ilustr. Pergamenti, 2. ISBN 978-961-6873-60-4. [COBISS.SI-ID 29480963]
169. BOGATAJ, Jan Dominik (editor), MOVRIN, David (editor), ŠPELIČ, Miran (editor). Hieronymus noster : povzetki = abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 148 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-78-9. [COBISS.SI-ID 301820416]

Translator

170. TERTULLIANUS, Quintus Septimus Florens, BOGATAJ, Jan Dominik (editor, author of introduction, etc., translator). Apologetski, polemični in katehetski spisi. Ljubljana: Teološka fakulteta: KUD Logos, 2023. 349 str. Knjižna zbirka KUD Logos, 88. ISBN 978-961-7167-09-2, ISBN 978-961-7155-14-3. [COBISS.SI-ID 139943939]
project: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; funder: ARRS
171. BOGATAJ, Jan Dominik (translator, editor). Božja liturgija Janeza Zlatoustega in Bazilija Vélikega : bizantinsko-slovanski obred, rutenska recenzija, slovenski prevod. Poljudna izd. Ljubljana: KUD Logos; Križevci: Ordinariat Križevske eparhije, 2023. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-7155-16-7. [COBISS.SI-ID 144541187]
172. ATHANASIUS MAGNUS ALEXANDRINUS, BOGATAJ, Jan Dominik (editor, translator). O učlovečenju. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. 115 str. Zbirka Cerkveni očetje, 25. ISBN 978-961-278-675-5. [COBISS.SI-ID 172460291]
173. BOGATAJ, Jan Dominik (translator, editor). Služebnik : Božja liturgija Janeza Zlatoustega in Božja liturgija Bazilija Vélikega : bizantinsko-slovanski obred, rutenska recenzija, slovenski prevod. Ljubljana: KUD Logos; Križevci: Ordinariat Križevske eparhije, 2023. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-7155-17-4. [COBISS.SI-ID 144542467]
174. BENEDICTUS. Nagovor ob srečanju s predstavniki kulture (Pariz, 12. 9. 2008). Tretji dan. 2023, [letn.] 50, [št.] 1, str. 44-49. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 157798659]
175. GREGORIUS NYSSENUS. Velika kateheza (del o evharistiji). Tretji dan. 2023, [letn.] 50, [št.] 1, str. 138-140. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 157872387]
176. BASILIUS MAGNUS. Kakšne poganske knjige naj berejo mladi 2-4. Tretji dan. 2023, [letn.] 50, [št.] 3, str. 117-119. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 183018243]
177. TERTULLIANUS, Quintus Septimus Florens, CYPRIANUS, Thascius Caecilius, AUGUSTINUS, CASSIANUS, Iohannes, PETRUS CHRYSOLOGUS, BOGATAJ, Jan Dominik (editor, translator, author of introduction, etc.). Latinski očetje o molitvi. Ljubljana: Teološka fakulteta; Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2022. 244 str. Zbirka Cerkveni očetje, 24. ISBN 978-961-278-625-0. [COBISS.SI-ID 128157955]
178. BELLO, Antonio. Marija, ženska našega časa. 1. izd. Ljubljana: Družina: Marijina kongregacija slovenskih bogoslovcev in duhovnikov, 2022. 142 str. ISBN 978-961-04-0945-8. [COBISS.SI-ID 122661379]
179. ŠTORMAN VREG, Andreja (author, editor). Rimljan s slovenskim srcem : ob stoletnici rojstva dddr. Maksimilijana Jezernika. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2022. 396 str., ilustr. ISBN 978-961-278-627-4. [COBISS.SI-ID 129693699]
180. Aristejevo pismo : o nastanku Septuaginte. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 24, št. 1, str. 179-194. ISSN 1580-0261. https://journals.uni-lj.si/keria/article/view/11965, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.4312/keria.24.1.179-194. [COBISS.SI-ID 153060867], [SNIP, Scopus]
181. LEWIS, C. S. O branju starih knjig. Tretji dan. 2022, [letn.] 49, [št.] 1, str. 94-98. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 137759235]
182. ATHANASIUS MAGNUS ALEXANDRINUS. O učlovečenju (1, 4, 54). Tretji dan. 2022, [letn.] 49, [št.] 1, str. 100-102. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 137759491]
183. JACOBUS SARUGENSIS. Memre o krstu našega Odrešenika v Jordanu. Tretji dan. 2022, [letn.] 49, [št.] 1, str. 104-106. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 137759747]
184. BONAVENTURA, BOGATAJ, Jan Dominik (translator, editor). Brevilokvij ali Teologija na kratko = Breviloquium. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2021. 319 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 79, Pergamenti, 4. ISBN 978-961-6844-97-0. [COBISS.SI-ID 75526147]
185. HIERONYMUS, ŠPELIČ, Miran (editor, translator). Pisma. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2021. 3 zv. Zbirka Cerkveni očetje, 21; 22; 23. ISBN 978-961-278-564-2, ISBN 978-961-278-565-9, ISBN 978-961-278-566-6, ISBN 978-961-278-567-3. [COBISS.SI-ID 86309123]
186. Dodatek : Pahomijevo pravilo. In: CIGLENEČKI, Jan (ed.), ZORE, Franci (ed.), BOBOVNIK, Nena (ed.). Egiptovsko puščavništvo. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. Str. 205-226. ISBN 978-961-06-0443-3. [COBISS.SI-ID 70590467]
187. JOANNES CHRYSOSTOMUS. Gostoljubje do prišlekov : (Hom. in Gen. 41). Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 23, št. 2, str. 197-207. ISSN 1580-0261. https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/10687, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.4312/keria.23.2.197-207. [COBISS.SI-ID 97607427], [SNIP, Scopus]
188. BONAVENTURA, BOGATAJ, Jan Dominik (translator, author of introduction, etc., editor). Drevo življenja = Lignum vitae. Ljubljana: Brat Frančišek, 2020. 119 str., ilustr. Pergamenti, 2. ISBN 978-961-6873-60-4. [COBISS.SI-ID 29480963]
189. FRANCISCUS. Gorečnost za Sveto pismo = Scripturae Sacrae affectus : apostolsko pismo : ob 1600-letnici smrti sv. Hieronima. Ljubljana: Družina, 2020. 48 str., ilustr. Cerkveni dokumenti, 164. ISBN 978-961-04-0775-1. [COBISS.SI-ID 38328579]
190. EGERIA, BOGATAJ, Jan Dominik (editor, translator, author of introduction, etc.). Potopis = Itinerarium : romanje, bogoslužje in Sveta dežela v pozni antiki. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. 352 str., zvd. Zbirka Cerkveni očetje, 19. ISBN 978-961-278-518-5, ISBN 978-961-6844-89-5. [COBISS.SI-ID 40735235]

Author of introduction, etc.

191. TERTULLIANUS, Quintus Septimus Florens, BOGATAJ, Jan Dominik (editor, author of introduction, etc., translator). Apologetski, polemični in katehetski spisi. Ljubljana: Teološka fakulteta: KUD Logos, 2023. 349 str. Knjižna zbirka KUD Logos, 88. ISBN 978-961-7167-09-2, ISBN 978-961-7155-14-3. [COBISS.SI-ID 139943939]
project: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; funder: ARRS
192. OBLONŠEK, Cecilija (editor, author of introduction, etc.). Božja liturgija našega očeta svetega Janeza Zlatoustega : notirana izdaja za petje. 1. izd. Ljubljana: Zavod za cerkveno glasbo, 2023. 52 str. Cantus Ecclesiae, 2. [COBISS.SI-ID 151224579]
193. BOGATAJ, Jan Dominik (author of introduction, etc., editor). Serata romana di teologia slovena : 50 anni dal conferimento del titolo di “Pontificio” al Collegio sloveno a Roma, 30 anni della Conferenza episcopale slovena : [atti dei riassunti delle conferenze (9. giugno 2023)] = Rimski večer slovenske teologije : 50 let podelitve naslova “papeški” Slovenskemu zavodu v Rimu, 30 let Slovenske škofovske konference (SŠK) : [zbornik s povzetki predavanj (9. junij 2023)]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-7167-12-2. [COBISS.SI-ID 150906371]
project: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; funder: ARRS
194. TERTULLIANUS, Quintus Septimus Florens, CYPRIANUS, Thascius Caecilius, AUGUSTINUS, CASSIANUS, Iohannes, PETRUS CHRYSOLOGUS, BOGATAJ, Jan Dominik (editor, translator, author of introduction, etc.). Latinski očetje o molitvi. Ljubljana: Teološka fakulteta; Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2022. 244 str. Zbirka Cerkveni očetje, 24. ISBN 978-961-278-625-0. [COBISS.SI-ID 128157955]
195. GREGORIUS NAZIANZENUS. Bogoslovni govori. Elektronska izd. Ljubljana: KUD Logos, 2021. 1 spletni vir. Elektronska knjižna zbirka KUD Logos, e-63. ISBN 978-961-7096-74-3, ISBN 978-961-7096-75-0. http://www.kud-logos.si/e-knjige/, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 46615555]
196. FORTUNATIANUS AQUILEIENSIS, BOGATAJ, Jan Dominik (editor, author of introduction, etc.). Razlage evangelijev. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 346 str. Zbirka Cerkveni očetje, 20. ISBN 978-961-6844-94-9, ISBN 978-961-278-527-7. [COBISS.SI-ID 53945347]
197. BONAVENTURA, BOGATAJ, Jan Dominik (translator, author of introduction, etc., editor). Drevo življenja = Lignum vitae. Ljubljana: Brat Frančišek, 2020. 119 str., ilustr. Pergamenti, 2. ISBN 978-961-6873-60-4. [COBISS.SI-ID 29480963]
198. EGERIA, BOGATAJ, Jan Dominik (editor, translator, author of introduction, etc.). Potopis = Itinerarium : romanje, bogoslužje in Sveta dežela v pozni antiki. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. 352 str., zvd. Zbirka Cerkveni očetje, 19. ISBN 978-961-278-518-5, ISBN 978-961-6844-89-5. [COBISS.SI-ID 40735235]

Interviewee

199. JEGLIČ, Urška. Cerkveni očetje. Ognjišče. [Tiskana izd.]. feb. 2021, leto 57, št. 2, str. 53-57, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 48856067]

Interviewer

200. KMETEC, Martin (interviewee). "Evropsko kulturo in civilizacijo lahko obnovi samo evangelij" : intervju z novim smirnskim nadškofom Martinom Kmetcem. Domovina : [medij, odprt v našo skupno prihodnost]. 17. jan. 2020. ISSN 2670-7675. https://www.domovina.je/evropsko-kulturo-in-civilizacijo-lahko-obnovi-samo-evangelij-intervju-z-novim-smirnskim-nadskofom-martinom-kmetcem/. [COBISS.SI-ID 58402307]


UNCLASSIFIED

201. KORŠIČ ZORN, Verena, BOGATAJ, Jan Dominik. Frančiškanska cerkev v Ljubljani: cerkev Marijinega oznanjenja : samostanska knjižnica in muzej. 1. izd. Ljubljana: Frančiškanski zavod, 2023. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-96473-0-1. [COBISS.SI-ID 172320003]
202. BOGATAJ, Jan Dominik. Od naravoslovca do bogoiskatelja : 400 let rojstva misleca Blaisa Pascala. Mohorjev koledar ... 2023, str. 116-119, ilustr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 144097795]


Selected bibliography for the last five years (2019-2024).
Last updated: 10. 06. 2024

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI