Ni obvestil.

Selected bibliography for the last five years (2019-2024).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. AMBROŽIČ, Matjaž. Drža kočevarskih župnikov in usoda njihovih župnij ob preselitvi kočevskih Nemcev = The stance of the parish priests of Kočevska and the fate of their parishes during the resettlement of the Germans from Kočevska region. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 4, str. 905-923. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/04/Ambrozic.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2022/04/Ambrozic. [COBISS.SI-ID 135685891], [SNIP, WoS, Scopus]
project: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; funder: ARRS
2. AMBROŽIČ, Matjaž. Plečnikova dela za Žensko kaznilnico v Begunjah in njihova usoda po odhodu usmiljenk = Plečnik's creations for the Women's Prison in Begunje and their fate upon departure of the Sisters of Charity. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 971-988. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Ambrozic.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/04/Ambrozic. [COBISS.SI-ID 8267098], [SNIP, WoS up to 6. 3. 2022: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00, Scopus up to 22. 1. 2022: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00]
3. AMBROŽIČ, Matjaž. Prof. dr. Janez Ev. Zore in njegova vloga pri ustanavljanju Ljubljanske univerze in Teološke fakultete. In: KOLAR, Bogdan (ed.). Učitelji Teološke fakultete za ustanovitev in ohranitev Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. [št.] 41, str. 281-297. Acta Ecclesiastica Sloveniae, 41. ISBN 978-961-6844-75-8. ISSN 0351-2789. [COBISS.SI-ID 8212570]

1.08 Published scientific conference contribution

4. AMBROŽIČ, Matjaž. Josip Lavtižar - zvonoslovec. In: MLINAR, Janez (ed.), SMOLEJ MILAT, Špela (ed.). Josip Lavtižar (1851-1943) in njegov čas : referati posveta ob 170. letnici rojstva Josipa Lavtižarja. Jesenice: Gornjesavski muzej, 2022. Str. 33-53, ilustr. ISBN 978-961-6467-69-8. [COBISS.SI-ID 145567235]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

5. AMBROŽIČ, Matjaž. Matevž Ravnikar - bogoslovni profesor, ravnatelj Semenišča in stolni kanonik. In: PACEK, Dejan (ed.). Mednarodni znanstveni posvet o tržaško-koprskem škofu Matevžu Ravnikarju : (Vače, 1776 - Trst, 1845) : Ljubljana, 18. april-Trst, 19. april 2023 = [Convegno scientifico internazionale : Matteo Ravnikar, vescovo di Trieste e Capodistria : (Vače, 1776 - Trieste, 1845) : Lubiana-Trieste, 18-19 aprile 2023]. Trst: Mladika, 2023. Str. 14-15. ISBN 978-88-7342-335-5. [COBISS.SI-ID 151526659]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

6. AMBROŽIČ, Matjaž. Službe Jožefa Pogačnika do škofovskega imenovanja. In: PACEK, Dejan (ed.), ŠIMAC, Miha. Ljubljanski nadškof in metropolit dr. Jožef Pogačnik : znanstvena monografija. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; v Ljubljani: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za zgodovino Cerkve, 2023. Str. 41-60, ilustr. Zbirka Testes temporum, 1. ISBN 978-961-278-631-1. [COBISS.SI-ID 144932867]
7. AMBROŽIČ, Matjaž. Izzivi in odzivi Jugoslovanske škofovske konference v obdobju 1945-1991. In: KOLAR, Bogdan (ed.), et al. V službi evangelija in človeka : 30 let Slovenske škofovske konference. Ljubljana: Družina, 2023. Str. 99-127. ISBN 978-961-04-0970-0. [COBISS.SI-ID 148294403]
project: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; funder: ARRS
8. AMBROŽIČ, Matjaž. Iz korespondence nadškofa Šuštarja s predstavniki in uslužbenci Svetega sedeža. In: JAMNIK, Anton (ed.), ŽALEC, Bojan (ed.). Nadškof Alojzij Šuštar : 100-letnica rojstva. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 202-221, ilustr. ISBN 978-961-04-0698-3. [COBISS.SI-ID 37914371]
9. AMBROŽIČ, Matjaž. Arhivski drobci župnije Sodražica iz obdobja 1862-1945. In: MIHELIČ, Ludvik (ed.). Sodraških 800 : monografija ob 800-letnici prve pisne omembe Sodražice. Sodražica: Občina, 2020. Str. 271-289, ilustr. ISBN 978-961-94955-0-6. [COBISS.SI-ID 32744195]

1.18 Professional entry in dictionary, encyclopaedia or lexicon

10. AMBROŽIČ, Matjaž. Dolinar, France Martin : (1941–). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2023. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1024430/. [COBISS.SI-ID 163908099]

1.19 Review, book review, critique

11. AMBROŽIČ, Matjaž. Dejan Pacek, Odnos med državo in Katoliško cerkvijo v Sloveniji med letoma 1966 in 1991 v luči arhiva republiške verske komisije ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 3, str. 701-702. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 88020739], [SNIP]
12. AMBROŽIČ, Matjaž. Dejan Pacek : Odnos med državo in Katoliško cerkvijo v Sloveniji med letoma 1966 in 1991 v luči arhiva republiške verske komisije ... Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2020, letn. 80, št. 3, str. 701-702. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/03/Ambrozic.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 44890115], [SNIP]
13. AMBROŽIČ, Matjaž. Lilijana Žnidaršič Golec: Kariere duhovnikov na Slovenskem v zgodnjem novem veku. Vzvodi, okoliščine ... Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 68, št. 2, str. 316-317, ilustr. ISSN 0023-4923. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 24790019], [SNIP]

1.25 Other component parts

14. AMBROŽIČ, Matjaž, ČERNE, Boštjan, SODIN, Matjaž. Černe-Sodinove orgle v Preboldu (2). Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2022, letn. 115, [št.] 4, str. 18. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 125287939]

1.26 Scientific entry in dictionary, encyclopaedia or lexicon

15. AMBROŽIČ, Matjaž. Christian, Karel. In: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ed.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2022, zv. 4: c, str. 196-197. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9, ISBN 978-961-05-0640-9, ISBN 978-961-05-0651-5. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi158586/. [COBISS.SI-ID 45869613]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.01 Scientific monograph

16. AMBROŽIČ, Matjaž (author, photographer, translator). Cerkve in božja znamenja v brezniški župniji. Ljubljana: Salve, 2021. 336 str., ilustr. ISBN 978-961-289-111-4. [COBISS.SI-ID 68091907]
17. AMBROŽIČ, Matjaž (author, photographer, translator). Zgodovina brezniške župnije. Ljubljana: Salve, 2021. 462 str., ilustr. ISBN 978-961-289-109-1. [COBISS.SI-ID 68091139]

2.03 Reviewed university, higher education or higher vocational education textbook

18. AMBROŽIČ, Matjaž. Zgodovina Cerkve na Slovenskem : [univerzitetni učbenik za študente Teološke fakultete Univerze v Ljubljani]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 640 str. Priročniki Teološke fakultete, 28, Priročniki TEOF, 28. ISBN 978-961-6844-79-6. [COBISS.SI-ID 302045696]

2.06 Dictionary, encyclopaedia, lexicon, manual, atlas, map

19. Slovar zvonjenja in pritrkavanja. KOVAČIČ, Mojca, BOKAL, Ljudmila, AMBROŽIČ, Matjaž, KLOPČIČ, Tomaž. Kamnik: Amebis, 2021-. Zbirka Termania. ISSN 2784-5338. https://www.termania.net/slovarji/346/Slovar_zvonjenja_in_pritrkavanja. [COBISS.SI-ID 65079299]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.11 Radio or television event

20. AMBROŽIČ, Matjaž. O zvonarstvu : prispevek v oddaji Ars humana, Radio Slovenija, 3., ars program, 11. jan. 2021. [COBISS.SI-ID 47196931]

3.12 Exhibition

21. AMBROŽIČ, Matjaž. Bogoslužno posodje župnijske cerkve Žalostne Matere Božje na Breznici : razstava, Breznica, 27. avg. 2021. [COBISS.SI-ID 75439619]
22. AMBROŽIČ, Matjaž. Plečnikova dediščina v Begunjah nekdaj in danes : razstava, Begunje, 30. jun. do 15. jul. 2019. [COBISS.SI-ID 8169306]

3.15 Unpublished conference contribution

23. AMBROŽIČ, Matjaž. Josip Lavtižar - zvonoslovec : predavanje na znanstvenem posvetu Josip Lavtižar (1851-1943) in njegov čas, Ljudski dom v Kranjski Gori, 28. oktober 2021. [COBISS.SI-ID 83468291]
24. AMBROŽIČ, Matjaž. Pogačnikove cerkv. službe pred škof. imen. : predavanje na znanstvenem posvetu o ljubljanskem nadškofu metropoliti dr. Jožefu Pogačniku (1902-1980): ob 40-letnici njegove smrti, (21.-22. oktober 2020). [COBISS.SI-ID 43284227]

3.25 Other performed works

25. AMBROŽIČ, Matjaž. Organizacija župnij v srednjem veku : predavanje v okviru Kulturnega društva Sotočje v župnišču v Radovljici, 23. februar 2024. [COBISS.SI-ID 188152835]
26. AMBROŽIČ, Matjaž. Zvonovi in zvonjenje : predavanje za oskrbovance Doma dr. Janka Benedika, Radovljica, 23. jan. 2020. [COBISS.SI-ID 25185539]


SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

27. Acta ecclesiastica Sloveniae. AMBROŽIČ, Matjaž (member of editorial board 2015-). Ljubljana: Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve, 1979-. ISSN 0351-2789. http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/acta-ecclesiastica-sloveniae, https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query=%27keywords%3dacta+ecclesiastica+sloveniae%27&pageSize=25&frelation=Acta+ecclesiastica+Sloveniae, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 15981570]

Mentor for Doctoral Dissertations (Bologna study programme)

28. PACEK, Dejan. Odnos med državo in Katoliško cerkvijo v Sloveniji med letoma 1966 in 1991 v luči arhiva republiške verske komisije : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Pacek], 2020. VIII, 390, XI str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=122246, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 46461187]

Mentor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

29. MEGLIČ, Polona. Zgodovina župnije Duplje (s posebnim poudarkom na 19. stoletju) : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Meglič], 2022. V, 47 str., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 122809091]

Reviewer

30. GUČEK, Boštjan. "Nosi le zakrpano obuvalo" : oris družbenega položaja duhovščine na Slovenskem (1918-1941). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. 408 str., ilustr. Acta Ecclesiastica Sloveniae, 44. ISBN 978-961-7167-06-1. ISSN 0351-2789. [COBISS.SI-ID 127812867]
31. GERŠIČ, Matjaž (author, cartographer, photographer). Krajevna skupnost Lesce : v prostoru in času. 1. izd. Lesce: Krajevna skupnost, 2021. 247 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-95304-0-5. [COBISS.SI-ID 53170691]


Selected bibliography for the last five years (2019-2024).
Last updated: 20. 05. 2024

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI