RAZPRAVE / ARTICLES

TEMA: PASTORALNI IN DUHOVNI PREMIKI V CERKVI NA SLOVENSKEM PO DRUGEM VATIKANSKEM KONCILU

THEME: PASTORAL AND SPIRITUAL SHIFTS IN THE CHURCH IN SLOVENIA AFTER THE SECOND VATICAN COUNCIL

OCENI / REVIEWS

POROČILO / REPORT