TOMAŽEVA PROSLAVA 2010 / ST. THOMAS FESTIVITY 2010

RAZPRAVE / ARTICLES

SKLOP RAZPRAV: KNEZOŠKOF JAKOB MAKSIMILIJAN STEPIŠNIK (1815–1889)

POROČILI / REPORTS

OCENI / REVIEWS

NAVODILA SODELAVCEM / INSTRUCTIONS FOR THE AUTORS