TEMA / THEME

JUDOVSKO-KRŠČANSKI VIRI, ZGODOVINA CERKVE IN RAZSEŽNOSTI DIALOGA
JEWISH-CHRISTIAN SOURCES, HISTORY OF THE CHURCH AND DIMENSIONS OF DIALOGUE

RAZPRAVE / ARTICLES

POROČILO / REPORT

NOVI DOKTORICI IN NOVI DOKTOR ZNANOSTI / NEW DOCTORS OF SCIENCE

CELOLETNO KAZALO (2019) / ANNUAL BIBLIOGRAPHY (2019)

SEZNAM RECENZENTOV (2019) / LIST OF CRITICS (2019)

NAVODILA SODELAVCEM / INSTRUCTIONS FOR THE AUTORS