TEMA / THEME

VREDNOTE V JUDOVSKO-KRŠČANSKIH VIRIH IN TRADICIJI TER MOŽNOSTI DIALOGA
VALUES IN JUDAEO-CHRISTIAN SOURCES AND TRADITIONS AND THE POSSIBILITIES FOR DIALOGUE

Uvodnik / Editorial (Irena Avsenik Nabergoj)

TEMA / THEME

SLOVENSKA DUHOVNA ZGODOVINA, KULTURNI BOJ IN RELIGIJA: SODOBNE INTERPRETACIJE
SLOVENIAN SPIRITUAL HISTORY, CULTURAL STRUGGLE AND RELIGION: CONTEMPORARY INTERPRETATIONS

Uvodnik / Editorial (Bojan Žalec)

POROČILO / REPORT


NOVI DOKTORJI IN DOKTORICE ZNANOSTI / NEW DOCTORS OF SCIENCE

 

CELOLETNO KAZALO (2022) / ANNUAL BIBLIOGRAPHY (2022)

SEZNAM RECENZENTOV (2022) / LIST OF PEER-REVIEWERS (2022)