TEMA / THEME

EKLEZIOLOGIJA, EKUMENIZEM IN ZGODOVINA: OB 140. OBLETNICI ROJSTVA FRANCA GRIVCA IN 10. OBLETNICI SMRTI FRANCA PERKA
ECCLESIOLOGY, ECUMENISM AND HISTORY: 140th ANNIVERSARY OF BIRTH OF FRANC GRIVEC AND 10th ANNIVERSARY OF DEATH OF FRANC PERKO

DRUGE RAZPRAVE / OTHER ARTICLES

NOVA DOKTORICA IN NOVI DOKTOR ZNANOSTI / NEW DOCTORS OF SCIENCE

CELOLETNO KAZALO (2018) / ANNUAL BIBLIOGRAPHY (2018)

SEZNAM RECENZENTOV (2018) / LIST OF CRITICS (2018)

NAVODILA SODELAVCEM / INSTRUCTIONS FOR THE AUTORS