Referat za III. stopnjo in znanstveno-raziskovalno delo

V skladu z Zakonom o visokem šolstvu zaključevanje po starih podiplomskih (magistrskih in doktorskih) študijskih programih po 30.9.2016 ni več mogoče.


NOVO: Razpis za vpis v doktorske programe 2017/18
Prijava za vpis
Cenik Univerze v Ljubljani 2017/18
(So)financiranje doktorskega študija
Javne predstavitve dispozicij  dok. dis. - 12.6.2017!


URADNE URE IN KONTAKTI

- ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 9. do 12. ure,
- ob sredah od 14. do 16. ure,
- ob petkih ni uradnih ur.

Tel.: 01 434 58 36
E-naslov: teof.referatdr@teof.uni-lj.si


1. SPLOŠNE INFORMACIJE

2. PREDSTAVITVENI ZBORNIKI

1. Doktorski program TEOLOGIJA - od 2015/16 dalje (dopolnjeni nosilci predmetov 2016/17)
2. Doctoral Study Programme in THEOLOGY - from 2015/16 onwards (updated lecturers 2016/17)
3. Doktorski program TEOLOGIJA - od 2009/10 do 2014/15
4. Doctoral Study Programme in THEOLOGY - from 2009/10 til 2014/15

Na Teološki fakulteti se lahko kandidati vpišejo tudi na doktorski študij Religiologije, in sicer v okviru interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje

1. Doktorski program Humanistika in družboslovje od 2015/16 dalje (English version)
3. Doktorski program Humanistika in družboslovje 2013/14 in 2014/15
4. Doktorski program Humanistika in družboslovje od 2009/10 do 2012/13
Obrazec - izjava oz. soglasje mentorja (obvezna priloga k prijavi za vpis na doktorski študij na področju Religiologije)

3. VLOGE IN PROŠNJE ŠTUDENTOV

Skladno s sklepom, ki ga je dne 21. septembra 2015, sprejela Komisija za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij (KZD), je vloge, ki so naslovljene na KZD, potrebno oddati najmanj sedem dni pred sejo KZD. Vloge, ki ne bodo prispele v tem roku, bodo obravnavane na naslednji seji. Prosimo, da rok upoštevate.

4. ZUNANJI IZBIRNI PREDMETI (2. letnik)

5. ZAKLJUČEK LETNIKA IN VPIS V VIŠJI LETNIK

6. NAVODILA ZA IZDELAVO IN ODDAJO DISPOZICIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

*Soglasje etične komisije je potrebno, ko so v raziskave vključeni ljudje. Študenti naj pri Komisiji RS za medicinsko etiko (KME) čim prej zaprosijo za soglasje in ga predložijo Referatu za doktorski študij. Če ob prijavi teme dok. dis. soglasja še nimajo, predložijo dokazilo, da so za soglasje etične komisije zaprosili.

7. ZAKLJUČEK DOKTORSKEGA ŠTUDIJA

V skladu z Zakonom o visokem šolstvu zaključevanje po starih doktorskih študijskih programih po 30.9.2016 ni več mogoče.

 

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem