doc. dr. Samo Skralovnik

Samo Skralovnik

Docent pri Katedri za Sveto pismo in judovstvo

samo.skralovnik@teof.uni-lj.si
01 4345 838

Govorilne ure:

LJ: ponedeljek (po predhodnem dogovoru, kabinet 207)
MB: četrtek (po predhodnem dogovoru, zbornica)

Izvajanje predmetov:

Izvajanje oz. sodelovanje pri izvajanju:

  • Eksegeza Evangelijev in Apostolskih del
  • Judovstvo in islam: izvirnost in prepletenost
  • Uvod v Staro in Novo zavezo
  • Svet apokrifov in Kumran (izbirni predmet)
  • Zgodovina in teologija v Svetem pismu in patristični zgodovini
  • Teologije Nove zaveze in judovstva
  • Biblični in odrešenjski vidik družine in medosebnih odnosov (ZDŠ) (izbirni predmet)
  • Eksegeza Peteroknjižja
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Samo Skralovnik se je po končani splošni gimnaziji na Ravnah na Koroškem vpisal na univerzitetni dvopredmetni program zgodovine in teologije, ki ga izvajata Teološka fakulteta v Ljubljani, Enota v Mariboru, in Filozofska fakulteta v Mariboru. Študij je zaključil leta 2009 z zagovorom skupne diplomske naloge.

Takoj po končanem dodiplomskem študiju se je v študijskem letu 2009/2010 na Teološki fakulteti v Ljubljani vpisal na doktorski študij teologije – znanstveno področje teologije – pod mentorstvom doc. dr. Snežne Terezije Večko. Doktoriral je leta 2015. V svojem raziskovanju se osredotoča na semantično analizo hebrejskih korenov חמד in אוה. Prvi koren označuje dinamiko pohlepa, želje po večanju imetja, drugi označuje vitalne človeške potrebe, želje povezane z obstojem in ohranitvijo. 

Leta 2012 (ponovno 2015) je bil izvoljen v naziv asistenta pri Katedri za Sveto pismo in judovstvo, 2017 v naziv docenta.

Deluje v uredniškem odboru revije Edinost in dialog, recenzirane znanstvene revije Inštituta Stanka Janežiča kot pomočnik glavnega in odgovornega urednika. Sodeluje tudi v uredniškem odboru revije Tretji dan, krščanske revije za duhovnost in kulturo, kot področni urednik za Sveto pismo in predsvetopisemske kulture. Sodeluje tudi pri izvajanju različnih svetopisemskih predmetov na Katehetsko-pastoralni šoli v Mariboru in Murski Soboti.

 

TEME DIPLOMSKIH IN MAGISTERSKIH DEL

IZBRANA BIBLIOGRAFIJA

1.01 Izvirni znanstveni članki

1. SKRALOVNIK, Samo. Relativna in absolutna revščina v hebrejščini, v klasični in v novozavezni grščini. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 1, str. 79-98. [COBISS.SI-ID 10197507], [SNIP, Scopus do 17. 5. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0] 

2. SKRALOVNIK, Samo. Interpretacija poželenja v deseti božji zapovedi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2013, letn. 73, št. 1, str. 59-76. [COBISS.SI-ID 9947907], [SNIP, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1] 

3. SKRALOVNIK, Samo. The Tenth commandment (Deut 5:21) : two different verbs, the same desire. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 1, str. 89-99. [COBISS.SI-ID 10348291], [SNIP, Scopus do 26. 12. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0] 

4. SKRALOVNIK, Samo. The dynamism of desire : the root hmd in relation to the root ʼwh. Vetus Testamentum, ISSN 0042-4935. [Print ed.], 2017, vol. 67, issue 2, str. 273-284. [COBISS.SI-ID 10376963], [SNIP, WoS do 1. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 1. 6. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0] 

5. SKRALOVNIK, Samo. The meaning and interpretation of desire in the Tenth Commandment (Exod 20,17) : the semantic study of the hmd word field. Biblische Notizen : Beiträge zur exegetischen Diskussion, ISSN 0178-2967, 2016, nr. 171, str. 13-25. [COBISS.SI-ID 10508035] 

 

1.02 Pregledni znanstveni članki

6. SKRALOVNIK, Samo. Godʼs desire in the psalms : a semantic study of the hmd and ´wh word fields in Ps 68:17 and Ps 132:13-14. Bogoslovska smotra, ISSN 0352-3101, 2016, god. 86, br. 1, str. 181-193. [COBISS.SI-ID 10348547], [Scopus do 18. 6. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0] 

7. SKRALOVNIK, Samo. Zemlja je moja, vi ste le tujci in gostači (3 Mz 25,23) : biblična teologija obljubljene dežele. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev, ISSN 1318-1238, 2014, [Letn.] 43, [št.] 3/4, str. 13-30, ilustr. [COBISS.SI-ID 10048771] 

8. SKRALOVNIK, Samo. Dekalog v judovski percepciji. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev, ISSN 1318-1238, 2012, letn. 41, št. 9/10, str. 13-31. [COBISS.SI-ID 10049027] 

9. SKRALOVNIK, Samo. Tobitova spokorna molitev. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2011, letn. 71, št. 2, str. 181-199. [COBISS.SI-ID 5433690], [Scopus do 2. 2. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0] 

 

CELOTNA BIBLIOGRAFIJA

 

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem