doc. dr. Tadej Stegu

Tadej Stegu

Profesor pri Katedri za pastoralno in oznanjevalno teologijo

tadej.stegu@teof.uni-lj.si
01 434 58 44

Govorilne ure:

LJUBLJANA

ob ponedeljkih od 8:30 - 9:15, kabinet


MARIBOR

po predhodnem dogovoru, zbornica


Kabinet LJ: 221

Izvajanje predmetov:
  • Homiletika
  • Kategorialna in zakramentalna pastoralna teologija
  • Osnovna in komunitarna pastoralna teologija
  • Pastoralna in katehetska supervizija
  • Pedagogika religij in katehetika
  • Pedagogika religije in katehetika
  • Praktična pastoralna teologija
  • Veščine in etika javnega nastopanja
  • Župnijska administracija in vodenje
Življenjepis
Bibliografija

Po študiju teologije na Visoki mednarodni teološki šoli Redemptoris Mater v Pulju je diplomiral na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Doktorski študij je z uspešno obrambo disertacije z naslovom Aplikacija andragoških načel pri izobraževanju in katehezi odraslih v luči Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem zaključil leta 2006. Leta 2007 je bil prvič izvoljen za asistenta pri katedri za oznanjevalno teologijo, leta 2014 pa za docenta za področje pastoralne in kerigmatične teologije. Od leta 2014/2015 je prodekan za študijske zadeve.

STEGU, Tadej. The New Evangelization and Adult Religious Education in Slovenia: Challenges and possibilities, British Journal of Religious Education. DOI: 10.1080/01416200.2013.820688. (spletni dostop)

STEGU, Tadej. Pastoralno programiranje i nova evangelizacija: primjer Slovenije,  Diacovensia, 2012, letn. 33, št. 3, str. 365-384.

STEGU, Tadej. Katekumenat i njegovo oživljavanje u Sloveniji, Kateheza,2012, letn. 34, št. 3–4, str. 243–258.  

STEGU, Tadej. Od doktrinarne prema evangelizacijskoj katehezi: suvremena usmjerenja kateheze u Sloveniji,  Kateheza, 2009, letn. 31, št. 4, str. 299-311.

STEGU, Tadej. Vpliv uveljavljanja koncepta vseživljenjskosti učenja na strokovno izrazje v religijskem izobraževanju in katehezi. V: JAVRH, Petra (ur.). Vseživljenjsko učenje in strokovno izrazje. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008, str. 191-200. 

STEGU, Tadej. Izzivi za katehumenat po Slovenskem plenarnem zboru, Bogoslovni vestnik, 2002, letn. 62, št. 1, str. 117-135.

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem