doc. dr. Tadej Stegu

Tadej Stegu

Docent pri Katedri za pastoralno in oznanjevalno teologijo

tadej.stegu@teof.uni-lj.si
01 434 58 44

Govorilne ure:

LJUBLJANA

Sreda, 11:00-11:45 po predhodnem dogovoru, kabinet 221


MARIBOR

Po predhodnem dogovoru, zbornica

 

Izvajanje predmetov:
  • Homiletika
  • Kategorialna in zakramentalna pastoralna teologija
  • Osnovna in komunitarna pastoralna teologija
  • Pastoralna in katehetska supervizija
  • Pedagogika religij in katehetika
  • Pedagogika religije in katehetika
  • Praktična pastoralna teologija
  • Veščine in etika javnega nastopanja
  • Župnijska administracija in vodenje
Življenjepis
Bibliografija

Po študiju teologije na Visoki mednarodni teološki šoli Redemptoris Mater v Pulju je diplomiral na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Doktorski študij je z uspešno obrambo disertacije z naslovom Aplikacija andragoških načel pri izobraževanju in katehezi odraslih v luči Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem zaključil leta 2006. Leta 2007 je bil prvič izvoljen za asistenta pri katedri za oznanjevalno teologijo, leta 2014 pa za docenta za področje pastoralne in kerigmatične teologije. Od leta 2014/2015 je prodekan za študijske zadeve.

Dr. Tadej Stegu [32580]

Osebna bibliografija za obdobje 2002-2017

(Izbrane bibliografske enote)

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. STEGU, Tadej. The new evangelisation and adult religious education in Slovenia : challenges and possibilities. British journal of religious education, ISSN 1740-7931, 2015, vol. 37, issue 1, str. 53-63.http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01416200.2013.820688#.UkKxJIZcW2U, doi: 10.1080/01416200.2013.820688. [COBISS.SI-ID 6310490], [JCR, SNIP, WoS do 25. 12. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 7. 1. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0] 

2. STEGU, Tadej. Religijsko izobraževanje in kateheza odraslih v Katoliški cerkvi. AS. Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih, ISSN 1318-5160. [Tiskana izd.], 2014, letn. 20, [št.] 1, str. 61-73. [COBISS.SI-ID 6548826] 

3. STEGU, Tadej. Od doktrinarne prema evangelizacijskoj katehezi : suvremena usmjerenja kateheze u Sloveniji. Kateheza : časopis za vjeronauk u školi i katehezu, ISSN 0351-9007, 2009, letn. 31, št. 4, str. 299-311. [COBISS.SI-ID 5119578] 

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

4. STEGU, Tadej. Žrtev in pashalna skrivnost ter homilija na Slovenskem. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 2, str. 393-403. [COBISS.SI-ID 7440986], [SNIP, Scopus do 3. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0] 

5. STEGU, Tadej. Za svobodo osvobojeni : krščanska antropologija v katehezi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 3, str. 515-523. [COBISS.SI-ID 7063386], [SNIP, Scopus do 17. 11. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1] 

6. STEGU, Tadej. Simbolna teologija in povezovalna moč umetnosti. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2014, letn. 69[!], št. 1/2, str. 135-143. [COBISS.SI-ID 10181891] 

7. STEGU, Tadej. Evangelizacijski pristop sv. Cirila in Metoda na Moravskem v luči sodobnega pastoralno katehetskega načrtovanja. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2013, letn. 1, št. 1/2, str. 133-143. [COBISS.SI-ID 6534234] 

8. STEGU, Tadej. Pastoralno programiranje i nova evangelizacija : primer Slovenije. Diacovensia : Teološki prilozi, ISSN 1330-2655, 2012, god. 20, br. 3, str. 365-384. [COBISS.SI-ID 6067802] 

9. STEGU, Tadej. Katekumenat i njegovo oživljavanje u Sloveniji. Kateheza : časopis za vjeronauk u školi i katehezu, ISSN 0351-9007, 2012, god. 34, br. 3/4, str. 243-258. [COBISS.SI-ID 6168410] 

10. STEGU, Tadej. Izzivi za katehumenat po Slovenskem plenarnem zboru. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2002, letn. 62, št. 1, str. 117-135. [COBISS.SI-ID 2879066] 

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. STEGU, Tadej. European Catholic universities and faculties. V: KURIAN, George Thomas (ur.), LAMPORT, Mark A. (ur.). Encyclopedia of Christian education. Lanham: Rowman & Littlefield. 2015, str. 484-485. [COBISS.SI-ID 6932058] 

12. STEGU, Tadej. Slovenia and Christian education. V: KURIAN, George Thomas (ur.), LAMPORT, Mark A. (ur.). Encyclopedia of Christian education. Lanham: Rowman & Littlefield. 2015, str. 1157-1158. [COBISS.SI-ID 6931802] 

13. STEGU, Tadej. Vpliv uveljavljanja koncepta vseživljenjskosti učenja na strokovno izrazje v religijskem izobraževanju in katehezi. V: JAVRH, Petra (ur.). Vseživljenjsko učenje in strokovno izrazje. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 2008, str. 191-200. [COBISS.SI-ID 4557914] 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

14. STEGU, Tadej, PRIJATELJ, Erika, BURGER, Magda. Kateheza odraslih : nova spoznanja za stalni izziv : priročnik za srečanja z odraslimi. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011. 36 str., ilustr. ISBN 978-961-218-965-5. ISBN 978-961-93011-1-1. [COBISS.SI-ID 256857344] 

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem