Barbara Simonič (*1975)

Izr. prof. dr. Barbara Simonič je doktorica znanosti (2010), specialistka zakonske in družinske terapije (2004) ter univerzitetna diplomirana teologinja (2000). Na Teološki fakulteti je predavateljica na drugostopenjskem magistrskem študiju Zakonski in družinski študiji v Ljubljani in Mariboru (od 2009), sodeluje pa tudi kot izvajalka in nosilka predmetov na programih izpopolnjevanja Zakonska in družinska terapija ter Karitativno in humanitarno delo. Od 2004 je bila mlada raziskovalka na Teološki fakulteti, 2010 pa je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Empatija kot temeljni antropološki odnos: od izročila preko Edith Stein do relacijske teorije«. Empatija in različne dimenzije medsebojnih odnosov in duhovnosti so glavna tema njenega znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela. Barbara Simonič je avtorica monografije »Empatija – moč sočutja v medosebnih odnosih«, prav tako pa avtorica in soavtorica številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov ter predavateljica na domačih in tujih znanstvenih in strokovnih srečanjih. Od leta 2004 je zakonska in družinska terapevtka ter supervizorka v okviru Frančiškanskega družinskega inštituta v Ljubljani, kjer opravlja in raziskuje proces terapevtskega dela s posamezniki, pari in družinami.

Področja poučevanja

 • Družinski in zakonski sistem;
 • psihični, socialni in duhovni razvoj posameznika ter razvojne intervencije;
 • terapevtski modeli obravnave posameznika in družine;
 • vera in religija v odnosih in družini; svetovanje,
 • vzgoja in izobraževanje za zakonsko in družinsko življenje;
 • preventivno delo na področju zakona in družine v šolstvu, pastorali in socialnem varstvu;
 • razvojna psihologija za zakonske in družinske terapevte.

Raziskovalna področja

Kvaliteta medosebnih odnosov, empatija, družinski odnosi in procesi ter psihosocialni razvoj, proces zakonske in družinske terapije, spremembe v psihoterapiji, psihologija religije in pomen duhovnosti v medosebnih odnosih.

Članstva in gostovanja

Članstvo:
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (ZDT.SI), 
International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy (IARPP), Evropsko združenje za katoliško teologijo (ESCT)

Gostovanje: 
Hrvatsko katoličko sveučilište (Oddelek za psihologijo), Zagreb (Hrvaška), februar 2018 – junij 2018.

Monografije 

 1. Empatija. Moč sočutja v medosebnih. Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski družinski inštitut, 2010.
 2. SIMONIČ, Barbara (urednik). Relacijska družinska terapija v teoriji in praksi. Ljubljana: Teološka fakulteta in Frančiškanski družinski inštitu, 2015.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SIMONIČ, Barbara. The power of women's faith in coping with intimate partner violence : systematic literature review. Journal of religion and health. 2021, str. 1-18. ISSN 0022-4197. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10943-021-01222-9, DOI: 10.1007/s10943-021-01222-9. [COBISS.SI-ID 55291395], [JCR, SNIP, WoS]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
2. KOŠIR, Meta, SIMONIČ, Barbara, GOSTEČNIK, Christian, NOČ, Marko, TADEL KOCJANČIČ, Špela, JAZBEC, Anja, DOVEČAR, Klementina, KOTNIK, Anja, KOTNIK, Polona, KROPIVNIK, Špela, SMONKAR, Helena, VAČOVNIK, Julija, VEHOVAR, Karmen, PATE, Tanja. Relational family therapy in the treatment of sudden cardiac arrest survivors and their relatives. The person and the challenges. 2021, vol. 11, no. 1, str. 249-270, ilustr. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3894, DOI: 10.15633/pch.3894. [COBISS.SI-ID 56636931], [WoS]
3. SIMONIČ, Barbara, GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, VALENTA, Tanja. Vulnerability in facing the Covid-19 pandemic in the light of relational trauma. The person and the challenges. 2020, vol. 10, no. 2, str. 5-25. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3747, DOI: 10.15633/pch.3747. [COBISS.SI-ID 38876419], [WoS]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
4. SIMONIČ, Barbara. The importance of dignity and faith in God in women in the process of coping with intimate partner violence. Soter : religijos mokslo žurnalas. 2020, nr. 76 (104), str. 41-52. ISSN 2335-8785. https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/128084/1/ISSN2335-8785_2020_N_76_104.PG_41-52.pdf, DOI: 10.7220/2335-8785.76(104).4. [COBISS.SI-ID 56564995]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
5. SIMONIČ, Barbara, OSEWSKA, Elžbieta. Traumatic bonding in intimate partner violence : a relational family therapy approach. Family forum. 2019, t. 9, str. 71-90. ISSN 2391-9388. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/issue/view/103. [COBISS.SI-ID 8333146]
6. OSEWSKA, Elžbieta, SIMONIČ, Barbara. A civilization of love according to John Paul II. The person and the challenges. 2019, vol. 9, no. 1, str. 23-32. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3359/3266, DOI: 10.15633/pch.3359. [COBISS.SI-ID 8182618], [WoS do 21. 4. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0]
7. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. The impact of early aggression on late development. The person and the challenges. 2019, vol. 9, no. 2, str. 169-192. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3457/3361, DOI: 10.15633/pch.3457. [COBISS.SI-ID 8284506], [WoS do 26. 4. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
8. SIMONIČ, Barbara. Nežnost in njen pomen v medosebnih odnosih in v pastorali. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 209-218. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Simonic.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7877722], [SNIP]
9. SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Mateja, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Čustvena avtonomija in spoprijemanje s stresom v povezavi z religioznim soočanjem ob ločitvi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 219-235, ilustr. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Simonic2.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7877978], [SNIP]
10. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Barbara. Risk factors for divorce in Slovenia : a qualitative study of divorced persons' experience. Journal of family studies. 2018, vol. 24, no. 3, str. 291-306, tabela. ISSN 1839-3543. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13229400.2016.1176592, DOI: 10.1080/13229400.2016.1176592. [COBISS.SI-ID 7272794], [JCR, SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2]
11. CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, PATE, Tanja, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Spirituality and psycho-organic regulation. The person and the challenges. 2018, vol. 8, no. 2, str. 147-166. ISSN 2083-8018. [COBISS.SI-ID 8058714], [WoS do 30. 4. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2]
12. SIMONIČ, Barbara, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Attachment perspective on marital dissolution and relational family therapy. Journal of divorce & remarriage. 2017, vol. 58, no. 3, str. 161-174. ISSN 1540-4811. http://dx.doi.org/10.1080/10502556.2017.1300015, DOI: 10.1080/10502556.2017.1300015. [COBISS.SI-ID 7599194], [SNIP, Scopus do 22. 5. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
13. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Barbara. Causes of divorce from the perspective of females in Slovenia. Journal of divorce & remarriage. 2017, vol. 58, issue 4, str. 263-275. ISSN 1540-4811. http://dx.doi.org/10.1080/10502556.2017.1300024, DOI: 10.1080/10502556.2017.1300024. [COBISS.SI-ID 7598938], [SNIP, Scopus]
14. SIMONIČ, Barbara, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Experiencing positive religious coping in the process of divorce : a qualitative study. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2017, vol. 56, no. 5, str. 1644-1654. ISSN 1573-6571. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10943-016-0230-y, DOI: 10.1007/s10943-016-0230-y. [COBISS.SI-ID 7242842], [JCR, SNIP, WoS do 21. 4. 2021: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 8, Scopus do 23. 3. 2021: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 9]

1.02 Pregledni znanstveni članek

15. SIMONIČ, Barbara. Dialoške razsežnosti empatije pri Edith Stein = Dialogic dimensions of empathy at Edith Stein. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 2, str. 311-321. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/02/Simonic.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/75/02/Simonic. [COBISS.SI-ID 44127235]
16. SIMONIČ, Barbara, OSEWSKA, Elžbieta, PATE, Tanja. Partnersko nasilje v krščanskih družinah in vloga vere = Partner violence in Christian families and role of faith. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 535-553, ilustr. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/02/Simonic.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, DOI: 10.34291/BV2019/02/Simonic. [COBISS.SI-ID 8224090], [SNIP, WoS do 7. 2. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 14. 4. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349

1.04 Strokovni članek

17. SIMONIČ, Barbara. Veter v otrokovih duhovnih jadrih. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2017/18, št. 59, str. 6-10, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 7780954]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

18. SIMONIČ, Barbara. Odrasla funkcionalnost in čustveno procesiranje v luči fizičnega nasilja v otroštvu = Adult functionality and emotional processing in the light of childhood physical abuse. V: KRISTOVIČ, Sebastjan (ur.). Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : 8th Scientific Conference with International Participaton All About People: Relevance of Science and Education. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 56-63, tabeli. ISBN 978-961-6966-77-1. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/32/39/104-1. [COBISS.SI-ID 59294467]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
19. SIMONIČ, Barbara. Čustvena predelava partnerskega nasilja v relacijski družinski terapiji = Emotional processing of partner violence in relational family therapy. V: KRISTOVIČ, Sebastjan (ur.). Zbornik znanstvenih prispevkov = Proceedings Book on Scientific Contributions. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 585-593, ilustr. ISBN 978-961-6966-55-9. http://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/19/20/85-1. [COBISS.SI-ID 13294083]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
20. SIMONIČ, Barbara. Psihonevrobiološka razvojna perspektiva razumevanja nasilja. V: STRLE, Toma (ur.), MARKIČ, Olga (ur.). Kognitivna znanost : zbornik 21. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2018, 8-12. oktober 2018, Ljubljana, Slovenia : zvezek B = Cognitive science : proceedings of the 21st International Multiconference Information Society - IS 2018, 8-12 October 2018, [Ljubljana, Slovenia] : volume B. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2018. Str. 17-20, ilustr. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-136-8. ISSN 2630-371X. https://is.ijs.si/archive/proceedings/2018/files/Zbornik%20-%20B.pdf. [COBISS.SI-ID 7981658]
21. SIMONIČ, Barbara. Soočanje z ločitvijo skozi prizmo teorije navezanosti in odnosa z Bogom. V: RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (ur.). Soočanje z ločitvijo : teorija, terapevtska praksa in raziskovanje : [zbornik mednarodne konference, Ljubljana 7. april 2017]. 1. izd. Ljubljana: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2017. Str. 11-21. [COBISS.SI-ID 7945818]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

22. SIMONIČ, Barbara. Dialoške razsežnosti empatije pri Edith Stein = Dialogic dimensions of empathy at Edith Stein. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 81-82. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 63294467]
23. SIMONIČ, Barbara. Značilnosti družinske dinamike z odvisnim članom in implikacije za psihoterapevtsko prakso = Characteristics of family dynamics with addicted member and implications for psychotherapeutic practice. V: MERTIK, Matej (ur.). Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik povzetkov = book of abstracts : 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo =9th Scientific Conference with International participation : Maribor, 12. - 19. 3. 2021. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 319. ISBN 978-961-6966-74-0. https://almamater.si/upload/userfiles/files/Conference_2021/AMEU_K-2021_Povzetki_B5_WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 58193923]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
24. SIMONIČ, Barbara. Getting the lost dignity back : the power of women's faith in coping with intimate partner violence. V: Dignity and vocation of woman : international scientific conference on the 100th anniversary of John Paul II's birth : 2nd of October 2020, Faculty of Catholic Theology, Vytautas Magnus Univeristy. [Kaunas]: Faculty of Catholic Theology, Vytautas Magnus University. http://teologija.vdu.lt/mokslas/konferencijos/. [COBISS.SI-ID 32085763]
25. SIMONIČ, Barbara. Značilnosti čustvene dinamike in vezi v nasilnem partnerskem odnosu. V: JEREBIC, Sara (ur.). International Conference Understanding Violence : theory, research, professional work and therapeutic practice : Ljubljana, 27. november 2020 [preko spletne plaftorme ZOOM] : book of abstracts = zbornik povzetkov. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 20. ISBN 978-961-6844-91-8. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 47119875]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
26. SIMONIČ, Barbara. Odrasla funkcionalnost v povezavi s čustvenim procesiranjem v luči fizičnega nasilja v otroštvu = Adult functionality in relation to emotional processing in the light of childhood physical abuse. V: MERTIK, Matej (ur.). Relevanca znanosti in izobraževanja : zbornik povzetkov = Relevance of science and education : book of abstracts. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre = 8th Scientific Conference with International Participation All About People: Relevance of science and education, Maribor, 13. - 14. 3. 2020. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 294. ISBN 978-961-6966-59-7. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 17505027]
27. SIMONIČ, Barbara. Family recovery after alcoholism : support of relational family therapy. V: Webinar on addiction & psychology : Greenwich mean time, December 07-08, 2020. Greenville: Coalesce Research Group, [2020]. Str. 13. https://crgconferences.com/addiction/downloadbrochure. [COBISS.SI-ID 41830915]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
28. SIMONIČ, Barbara. Čustvena predelava partnerskega nasilja v relacijski družinski terapiji = Emotional processing of partner violence in relational family therapy. V: ANGLEITNER SAGADIN, Tanja (ur.). 7. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: prihodnost zdaj!, Maribor, 15.-16. 3. 2019 = 7th Scientific Conference with International Participaton All About People: Future Fit! : zbornik povzetkov = book of abstracts. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2019. Str. 251. ISBN 978-961-6966-45-0. http://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/11/13/67-1. [COBISS.SI-ID 8139610]
29. SIMONIČ, Barbara. Affect regulation and intimate partner violence. V: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ur.), KNEŽEVIĆ, Martina (ur.). Book of abstracts = Knjiga sažetaka. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2019. ISBN 978-953-8014-36-9. http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2019/12/hks-knjiga-sazetaka-10122019.pdf. [COBISS.SI-ID 8253786]
30. SIMONIČ, Barbara. Early relational trauma and the development of predisposition to violence. V: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ur.), KNEŽEVIĆ, Martina (ur.). Book of abstracts = Knjiga sažetaka. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2019. ISBN 978-953-8014-36-9. http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2019/12/hks-knjiga-sazetaka-10122019.pdf. [COBISS.SI-ID 8253530]
31. SIMONIČ, Barbara. Cyle of violence as affect dysregulation and interventions. V: EFTA-SIPPR : Naples 2019, 11-14 September : visible and invisible: bordering change in systemic family therapy. [S. l.: s. n.]. https://www.conftool.com/efta2019naples/index.php?page=browseSessions&search=simoni%C4%8D. [COBISS.SI-ID 8191066]
32. SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja. Intimate partner violence as traumatic bond and relational family therapy. V: EFTA-SIPPR : Naples 2019, 11-14 September : visible and invisible: bordering change in systemic family therapy. [S. l.: s. n.]. https://www.conftool.com/efta2019naples/index.php?page=browseSessions&search=simoni%C4%8D. [COBISS.SI-ID 8190810]
33. SIMONIČ, Barbara. Travmatična vez v intimnem partnerskem nasilju in relacijska družinska terapija. V: JEREBIC, Sara (ur.). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2019. Str. 25. ISBN 978-961-92819-4-9. http://www.zdt.si. [COBISS.SI-ID 8131930]
34. SIMONIČ, Barbara. Relational family therapy and emotional challenges in the process of coping with divorce. V: MERKAŠ, Marina (ur.), BRDOVČAK, Barbara (ur.). Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji : knjiga sežetaka. Zagreb: Hrvatsko katoliško sveučilište, Odjel za psihologiju, 2017. Str. 40. ISBN 978-953-8014-16-1. [COBISS.SI-ID 7783770]
35. SIMONIČ, Barbara. Empathy in supervision. V: MERKAŠ, Marina (ur.), BRDOVČAK, Barbara (ur.). Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji : knjiga sežetaka. Zagreb: Hrvatsko katoliško sveučilište, Odjel za psihologiju, 2017. Str. 120. ISBN 978-953-8014-16-1. [COBISS.SI-ID 7785050]
36. SIMONIČ, Barbara, RAHNE MANDELJ, Tina, NOVŠAK, Rachel. Vulnerability as the vitality of therapeutic process. V: The arts of time : relational psychoanalysis and forms of vitality in clinical process. [Rome: IARPP, 2016]. Str. 36. [COBISS.SI-ID 7279962]
37. SIMONIČ, Barbara, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Divorce as relational trauma and relational family therapy. V: KOŠĆEC, Adrijana (ur.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ur.). Autonomija i osjećaj pripadnosti : knjiga sažetaka = Autonomy and a sense of belonging : book of abstracts. Zagreb: Savez psihoterapijski udruga Hrvatske, 2016. Str. 58. ISBN 978-953-7823-58-0. [COBISS.SI-ID 7410010]
38. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Barbara. Relational family therapy with divorcing parents in terms of autonomy and belonging. V: KOŠĆEC, Adrijana (ur.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ur.). Autonomija i osjećaj pripadnosti : knjiga sažetaka = Autonomy and a sense of belonging : book of abstracts. Zagreb: Savez psihoterapijski udruga Hrvatske, 2016. Str. 113. ISBN 978-953-7823-58-0. [COBISS.SI-ID 7410266]
39. SIMONIČ, Barbara. Doživljanje rane v navezanosti ob ločitvi ter pristop relacijske družinske terapije. V: GANC, Damijan (ur.). Medsebojni odnosi in spremembe v terapiji : zbornik povzetkov in člankov. [Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2016?]. Str. 6. http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/351-zbornik_kongres_2016_zadnja_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 7248218]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

40. RAHNE MANDELJ, Tina, NOVŠAK, Rachel, SIMONIČ, Barbara. Doživljanje svoje ranljivosti pri delu s klienti v relacijski družinski terapiji. V: Sram, ranljivost in avtentičnost v psihoterapevtskem odnosu. [Maribor]: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2019. Str. 14. https://www.skzp.si/wp-content/uploads/2019/05/Program-sre%C4%8Danja.pdf. [COBISS.SI-ID 8140634]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

41. SIMONIČ, Barbara. Family relationships and the development of a predisposition to violence. V: STALA, Józef (ur.). Families : opportunities and challenges. Kraków: The Pontifical University of John Paul II, 2019. Str. 209-223. Family studies, 11. ISBN 978-83-7438-833-7. [COBISS.SI-ID 8251482]
42. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, VALENTA, Tanja, SIMONIČ, Barbara, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Cyclic repetition of physical abuse. V: OSEWSKA, Elžbieta (ur.). Strong families - strong societies. Kraków: The Pontifical University of John Paul II, 2019. Str. 123-152. Family studies, 7. ISBN 978-83-7438-762-0. [COBISS.SI-ID 8098394]
43. SIMONIČ, Barbara. When the relationship breaks : the role of religion in the process of coping with divorce. V: OSEWSKA, Elžbieta (ur.). Focus on family and education. Split: Crkva u svijetu, 2016. Str. 81-92. Biblioteka Crkve u svijetu, Teologija, 51, The series Family studies. ISBN 978-953-256-088-6. [COBISS.SI-ID 8014426]
44. SIMONIČ, Barbara. Duhovnost in religioznost pri soočanju z ločitvijo. V: RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (ur.), et al. Živeti in ljubiti po ločitvi. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. Str. 99-120. ISBN 978-961-278-384-6. [COBISS.SI-ID 7860826]
45. SIMONIČ, Barbara. The challenges of empathetic parenting after divorce and the foundations of religious experience. V: GARMAZ, Jadranka (ur.), ČONDIĆ, Alojzije (ur.). Challenges to religious education in contemporary society. Split: Crkva u svijetu, 2017. Str. 262-271, ilustr. Biblioteka Crkve u svijetu, Teologija, 53. ISBN 978-953-256-096-1. [COBISS.SI-ID 7646810]
46. SIMONIČ, Barbara. How to comprehend the other? : empathy by Edith Stein. V: VOLEK, Peter (ur.). Husserl und Thomas von Aquin bei Edith Stein. Nordhausen: T. Bautz, 2016. Str. 52-73. Ad fontes, 2. ISBN 978-3-95948-055-0. [COBISS.SI-ID 7199578]
47. SIMONIČ, Barbara. Navezanost kot mehanizem soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija. V: HORVAT, Tadeja (ur.), et al. Novodobni izzivi družbe : znanstvena monografija. Rakičan: RIS Dvorec, 2016. Str. 203-215. ISBN 978-961-93880-5-1. http://www.ris-dr.si/data/attachment/b70158055ed1d6180d8028abe679b0c239c372c5/1473060398Znanstvena_monografija_NOVODOBNI_IZZIVI_DRU_BE.pdf. [COBISS.SI-ID 7356762]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

48. SIMONIČ, Barbara. Kakršna bo družina, takšna bo družba : družinski odnosi in vzgoja kot temelji družbenih in religioznih vrednot : povzetek predavanja s simpozija ob 10-letnici škofije. V: PIRC, Janko Jožef (ur.). Živo občestvo Cerkve : zbornik ob 10-letnici Škofije Novo mesto. 1. izd. Novo mesto: Škofija, 2016. Str. 260-263, ilustr. ISBN 978-961-285-155-2. [COBISS.SI-ID 7178586]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

49. SIMONIČ, Barbara. Karmen Pevc : Povezanost med brezposelnostjo mladih odraslih, samopodobo in odnosi v izvorni družini ... Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2020, letn. 80, št. 4, str. 947. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/04/Simonic.pdf. [COBISS.SI-ID 44893955], [SNIP]
50. SIMONIČ, Barbara. Recenzija knjige Paula Blooma : proti empatiji: razlogi za razumno sočutje = Book review: Pul Bloom : against empathy: the case for rational compassion. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 14, št. 3/4, str. 391-395. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 51828995]
51. SIMONIČ, Barbara. Tea Djokić : Navezanost pri starostnikih in razvoj modela supervizije za osebje v domovih za starejše. Doktorska disertacija. Mentor: Barbara Simonič. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018, 310 + VII str. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 3, str. 871-873. ISSN 0006-5722. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-QQQJE02N. [COBISS.SI-ID 8059226], [SNIP]
52. SIMONIČ, Barbara. Blaž Žabkar, Vloga očeta pri vzgoji, problematično vedenje otrok in relacijska družinska terapija ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, št. 3/4, str. 799-800. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Zabkar.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017. [COBISS.SI-ID 7817818], [SNIP, WoS]
53. SIMONIČ, Barbara. Janez Cerar, Nasilje žensk v partnerskem odnosu skozi prizmo relacijske družinske paradigme ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, št. 3/4, str. 786-787. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Cerar.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017. [COBISS.SI-ID 7816282], [SNIP, WoS]

1.20 Predgovor, spremna beseda

54. SIMONIČ, Barbara. Uvod. V: et al. Logoterapija, psihoterapija in posledice (ne)smisla. 1. natis. Maribor: Alma Mater Press, 2018. Str. 5-9. Zbirka Znanstvene monografije. ISBN 978-961-6966-32-0. [COBISS.SI-ID 8105306]

1.22 Intervju

55. SIMONIČ, Barbara (intervjuvanec). Prostor za nekaj novega : o koristnosti počitka in dopusta, o poslavljanju od pričakovanj in izzivu letošnjih počitnic. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 19. jul. 2020, letn. 68 [i. e. 69], št. 29, str. 2-3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 22885379]
56. TURNŠEK, Marjan (intervjuvanec), SIMONIČ, Barbara (intervjuvanec). Nežnost vidi drugega : Marjan Turnšek, upokojeni mariborski nadškof, in Barbara Simonič, predavateljica in družinska terapevtka, o Božji nežnosti. Božje okolje. 2019, leto 44, št. 1, str. 6-9, portreti. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8075098]
57. SIMONIČ, Barbara (intervjuvanec). Ali lahko povsem razumemo drugega? : empatija ima v sebi odrešenjsko moč. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. maj 2018, št. 5, str. 8-10, portret. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 7862362]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

58. DAJČAR, Monika, HOČEVAR, Ana Lucija, KOCBEK, Adriana, KOSTANJŠEK, Urška, LAZNIK, Gašper, OBAHA, Kim, RAČEL, Tadeja, SRNKO RAUH, Tjaša, ULES, Jakob, VAČOVNIK, Julija, ZAFRED, Jasna Ida, OBAHA BRODNJAK, Sanja (avtor, urednik), SIMONIČ, Barbara (avtor, urednik). Moč mladosti : delavnice za osebnostno rast mladih : priročnik. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta; Maribor: Društvo Salezijanski mladinski center, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (83 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6844-85-7. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/MO%C4%8C%20MLADOSTI%20priro%C4%8Dnik.pdf, https://maribor.donbosko.si/wp-content/uploads/2020/07/MOČ-MLADOSTI-CIP.pdf. [COBISS.SI-ID 23279107]

2.09 Magistrsko delo

59. GERM, Eva, SIMONIČ, Barbara. Doživljanje izvajalske treme pri glasbenikih v povezavi z njihovo samopodobo : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [E. Germ], 2021. VIII, 99, I cm, tabela. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=125530. [COBISS.SI-ID 56999171]
60. HORVAT, Julija, SIMONIČ, Barbara. Doživljanje odnosov v primarni družini pri osebah, obsojenih zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost nad odraslo osebo : magistrsko delo. Maribor: [J. Horvat], 2019. V, 100, III str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111485. [COBISS.SI-ID 11014147]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

61. KOCIJANČIČ, Romana (oseba, ki intervjuva, avtor), GLOBOKAR, Roman (diskutant), SIMONIČ, Barbara (diskutant). Ozdravitev. Ljubljana: RTV Slovenija, 2016. Obzorja duha. https://4d.rtvslo.si/arhiv/obzorja-duha/174388332. [COBISS.SI-ID 7279450]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

62. SIMONIČ, Barbara. Velika noč 2017 : prispevek v oddaji Sveto in svet, 13. apr. 2017. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174465719. [COBISS.SI-ID 7962202]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

63. SIMONIČ, Barbara. The challenges of modern families and sensitivity in pastoral care for them : predavanje na Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, 27. aprila 2016. [COBISS.SI-ID 7242074]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

64. SIMONIČ, Barbara. Terapevtske in supervizijske intervencije pri delu z družino, kjer je prisoten alkoholizem : predavanje na znanstvenem posvetu Alkoholizem in odvisnost: psihične dinamike, raziskovanje in terapevtska praksa, Teološka fakultete, Univerza v Ljubljani in Frančiškanski družinski inštitut, 9. december 2020. [COBISS.SI-ID 42028035]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
65. SIMONIČ, Barbara. Pomembnost relacijskih procesov znotraj različnih sistemov (v razredu, skupini, med sodelavci, ---) : predavanje na mednarodni konferenci Personal growth as a tool in youth and pedagogical work, 10. december 2019, Don Boskov center Maribor. [COBISS.SI-ID 8241498]
66. SIMONIČ, Barbara. Emotinal dynamic in the cycle of domestic violence : prispevek na mednarodni konferenci Mocna rodzina fundamentem zdrowego społeczeństwa, 22. oktobra 2018, Aula Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. [COBISS.SI-ID 7990362]
67. SIMONIČ, Barbara. Ločitev in iskanje varnosti : soočanje z ločitvijo skozi prizmo teorije navezanosti in odnosa z Bogom : prispevek na mednarodni konferenci Soočanje z ločitvijo: teorija, terapevtska praksa in raziskovanje, Ljubljana, 7. april 2017. [COBISS.SI-ID 7833178]
68. SIMONIČ, Barbara. Čustveno procesiranje v terapiji pri partnerjih v obdobju pred ločitvijo in supervizijsko spremljanje terapevtske obravnave : predavanje na znanstvenem posvetu Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija, Ljubljana, 21. december 2016. [COBISS.SI-ID 7529818]

3.25 Druga izvedena dela

69. GERJOLJ, Stanko, GODAWA, Marcin, SIMONIČ, Barbara, ŽALEC, Bojan. Obrazi žensk : duhovno-poetično popoldne : pogovorno-umetniški dogodek, Knjigarna Mohorjeve, Ljubljana, 22. jun. 2016. [COBISS.SI-ID 7344218]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

70. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. SIMONIČ, Barbara (področni urednik 2007-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC. [COBISS.SI-ID 8745472]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

71. PEVC, Karmen. Povezanost med brezposelnostjo mladih odraslih, samopodobo in odnosi v izvorni družini : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Pevc], 2019. XI, 212, II str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115958. [COBISS.SI-ID 18602499]
72. DJOKIĆ, Tea. Navezanost pri starostnikih in razvoj modela supervizije za osebje v domovih za starejše : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Djokić], 2018. XVI, 310, VII str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101699&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7897946]
73. CERAR, Janez. Nasilje žensk v partnerskem odnosu skozi prizmo relacijske družinske paradigme : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Cerar], 2017. XI, 268, XVIII str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=89002&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7556954]
74. ŽABKAR, Blaž. Vloga očeta pri vzgoji, problematično vedenje otrok in relacijska družinska terapija : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Žabkar], 2017. IX, 270 str., graf. prikazi, tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=98388&lang=slv. [COBISS.SI-ID 292852736]

Mentor pri magistrskih delih

75. LOŽAR, Bernarda. Kvaliteta medgeneracijskih družinskih odnosov in pomen duhovnosti v soočanju s procesom staranja : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Ložar], 2016. V, 128, V str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84141&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7316314]
76. MAČEK, Nina. Poklicni stres in izgorelost v povezavi z zadovoljstvom s partnerskim odnosom in družinskim življenjem pri policistih : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Maček], 2016. VI, 182, IX str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=81138&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7177050]
77. PELJHAN, Mateja. Žalovanje, zadovoljstvo z življenjem in partnerski odnos ob zgodnji izgubi otroka : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Peljhan], 2016. VIII, 151 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85047&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7355226]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

78. ZAJC, Maja. Doživljanje odločitve za posvečeno življenje pri ženskah v luči odnosov v primarni družini : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Zajc], 2021. IV, 92, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=124590. [COBISS.SI-ID 52869891]
79. SOTIROSKA, Martina. Stili navezanosti v odraslosti v povezavi s strahom pred intimo in socioseksualno orientiranostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Sotiroska], 2021. VII, 59, V str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124587. [COBISS.SI-ID 50404099]
80. ZAGORANSKI, Nastja. Čustvena kompetentnost in depresija pri odraslih otrocih alkoholikov : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [N. Zagoranski], 2020. VII, 69, VI str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=120893. [COBISS.SI-ID 30986755]
81. NEMEC, Tjaša. Čustveni vidiki odnosov v primarni družini in emocionalna kompetentnost v odraslem življenju : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Nemec], 2020. VI, 52, IV str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=121578. [COBISS.SI-ID 34461699]
82. JODL, Anita. Discipliniranje v otroštvu v povezavi z avtonomijo in intimnostjo v primarni družini, samospoštovanjem in zadovoljstvom z življenjem v odraslosti : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Jodl], 2020. IX, 110, VII str., tabele, graf. prikaziž. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116795. [COBISS.SI-ID 19264771]
83. MASTNAK, Marjana. Doživljanje krivde, sočutja in samoodpuščanja v soočanju s stresnimi situacijami pri zdravstvenih delavcih : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [M. Mastnak], 2020. VIII, 117, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=122026. [COBISS.SI-ID 42432515]
84. VIDMAR, Anamarija. Doživljanje materinstva pri materah otrok s cerebralno paralizo : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Vidmar], 2020. X, 73, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116794. [COBISS.SI-ID 19246339]
85. ŽABERL, Eva. Doživljanje partnerskih odnosov odraslih otrok ločenih staršev : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Žaberl], 2020. IV, 85, III str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121936. [COBISS.SI-ID 42479875]
86. VUK, Monika. Funkcionalnost primarne družine in zgodnja travma v povezavi z razvojem osebnostnih značilnosti mejne osebnostne motnje : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Vuk], 2020. VII, 104, VI str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121731. [COBISS.SI-ID 36871171]
87. BOBEK, Vesna. Perfekcionizem, vzgojni stili in samopodoba pri mladih na prehodu v odraslost : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Bobek], 2020. [VII], 96, XIX str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=117300. [COBISS.SI-ID 21672195]
88. SRNKO RAUH, Tjaša. Perfekcionizem, zadovoljstvo z življenjem in doživljanje stresa : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [T. Srnko Rauh], 2020. VI, 80, III str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=122025. [COBISS.SI-ID 42475779]
89. ŽUPAN, Eva. Preventivno delo z družinami in razvoj medosebnih veščin v programu Krepitve družin : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Župan], 2020. VI, 74, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=115980. [COBISS.SI-ID 18557955]
90. SMODIŠ, Martina. Čustveno doživljanje rejnic ob namestitvi otroka v rejniško družino : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Smodiš], 2019. VI, 82, III str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106158. [COBISS.SI-ID 10923523]
91. MATJAŠIČ, Laura. Doživljanje partnerskega odnosa ob soočanju z rojstvom otroka s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Matjašič], 2019. IV, 82, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106811. [

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

 • Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija (J5-9349) 1.7.2018 - 30.06.2021.
 • Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija (J5-6825) 1.7.2014 - 30.6.2017.
 • Razvoj in raziskovanje psihoterapevtske obravnave za družine oseb preživelih nenadni srčni zastoj (Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja) 1.2.2020-30.6.2020.
 • Delavnice za osebnostno rast mladih (Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist) 1.3.2020-30.6.2020.
 • Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija (J5-2570) 1.9.2020 – 31.8.2023.