Po opravljeni maturi na gimnaziji Škofja Loka leta 2001 sem se vpisal na Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani, smer Mikrobiologija. Po opravljeni diplomi leta 2006 sem se istega leta vpisal na Teološko fakulteto Univerze v Ljubljani. Diplomski študij teologije sem zaključil leta 2012 z diplomsko nalogo Fenomenologija resnice v življenju in svetu. Trenutno na Teološki fakulteti pripravljam doktorsko delo z naslovom Dialog med znanostjo in religijo pri Alistru E. McGrathu.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. POHAR, Borut. The analogical model of cognitive principles and its significance for the dialogue between science and theology. Religions. 2021, [vol.] 12, [iss.] 4, str. 1-24. ISSN 2077-1444. https://www.mdpi.com/2077-1444/12/4/230, DOI: 10.3390/rel12040230. [COBISS.SI-ID 57744643], [SNIP, WoS]
2. POHAR, Borut. Transhumanizem v službi človekove odgovornosti do stvarstva = Transhumanism in the service of human's responsability [i. e. responsibility] for creation. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 643-656. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Pohar.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/03/Pohar. [COBISS.SI-ID 8261722], [SNIP, WoS, Scopus do 9. 4. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
3. POHAR, Borut. Postpozitivistična filozofija znanosti kot sredstvo sodobne apologetike. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 509-522. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Pohar.pdf. [COBISS.SI-ID 7575130], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]

1.04 Strokovni članek

4. POHAR, Borut. Evolucija brez Boga? : opazovanja nakazujejo obstoj načrta v naravi. Božje okolje. 2018, leto 43, št. 6, str. 9-10, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8034394]
5. POHAR, Borut. Okrožnica Vera in razum ter sodobna znanost. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. 2018, 47, [št.] 7/8, str. 71-78, ilustr. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 8038234]

1.05 Poljudni članek

6. POHAR, Borut. Revija Prijatelj. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2018, leto 52, [št.] 2, str. 4-6, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 7855962]

1.25 Drugi sestavni deli

7. POHAR, Borut. Prenos sv. maše. V: NOVAK, Pavle (ur.). Radijski misijon : 2017 : ob 400-letnici vincencijanske karizme 1617 - 2017. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2017. Str. 35-40. [COBISS.SI-ID 7759450]
8. POHAR, Borut. Kristusovo vstajenje in Marijino vnebovzetje - podoba našega poveličanja : Marijino vnebovzetje : 15. 8. 2017. Oznanjevalec. 2016/2017, leto a, št. 3, str. 247-249. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 8081242]
9. POHAR, Borut. Odpuščanje je del krščanskega življenja : 24. nedelja med letom - nedelja svetniških kandidatov : 17. 9. 2017. Oznanjevalec. 2016/2017, leto a, št. 4, str. 285-287. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 8081754]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.08 Doktorska disertacija

10. POHAR, Borut. Dialog med znanostjo in religijo pri Alistru E. McGrathu : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Pohar], 2018. XI, 491 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101453&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7882330]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

11. Prijatelj : list prizadetih in njihovih prijateljev. POHAR, Borut (glavni urednik 2012-). Ljubljana: Misijonska družba (lazaristi), 1969-. ISSN 1318-7147. [COBISS.SI-ID 19039234]

Prevajalec

12. MARIJON, Damjana (intervjuvanec). Življenje v skupnosti z Bogom in ljudmi je pot do sreče. Prijatelj : list prizadetih in njihovih prijateljev. 2019, letn. 51, št. 2, str. 6-11, ilustr. ISSN 1318-7147. [COBISS.SI-ID 8113754]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI