Branko Klun (*1968) je po mednarodni maturi (1987) na »United World College of the Adriatic« (Devin, Italija) študiral filozofijo in teologijo. 1990 je dosegel bakalavreat iz filozofije na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu, 1994 magistrsko diplomo iz filozofije na Univerzi na Dunaju, 1999 pa je tam tudi doktoriral. Med leti 1992 in 1997 je bil štipendiant avstrijske fundacije »Pro scientia«. 1995/96 je dobil štipendijo francoske vlade za študijski semester na Univerzi Paris X (Nanterre).
1995 je bil tutor-asistent za filozofijo na Univerzi na Dunaju. 1997 je postal mladi raziskovalec in asistent na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, od 1999 pa asistent pri Katedri za filozofijo na Teološki fakulteti. 2001 je bil izvoljen v docenta, 2007 v izrednega profesorja in 2019 v rednega profesorja za filozofijo. 2004-06 je bil prodekan Teološke fakultete. Z vabljenimi predavanji je gostoval na Univerzah v Innsbrucku (2001), Regensburgu (2005), Gradcu (2005) in na Katoliškem Inštitutu v Toulousu (2006 in 2012). Gostujoči predavatelj na Univerzi na Dunaju (poletni semester 2012, poletni semester 2019). Med 2016 in 2018 vodja slovensko-avstrijskega projekta »Vračanje religioznega v postmoderni misli« (skupaj z avstrijskim partnerjem doc. dr. Michaelom Staudiglom).


 

Govorilne ure v zimskem semestru 2020/21

Objavljeno: 19.10.2020

Govorilne ure se izvajajo online ob četrtkih, 9:00 - 9:55, po predhodni najavi (po e-pošti) na aplikaciju Zoom.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KLUN, Branko. Incarnation and "de-carnation" in the hermeneutics of Gianni Vattimo. Acta philosophica. 2020, vol. 29, fasc. 1, str. 161-177. ISSN 1825-6562. http://www.actaphilosophica.it/it/issue-2020-1, DOI: 10.19272/202000701009. [COBISS.SI-ID 8326490], [SNIP, WoS, Scopus]
2. KLUN, Branko. Transcendence and acknowledgment : questioning Marion's reversal in phenomenology = Transcendenca in priznanje : vprašanja glede Marionovega obrata v fenomenologiji. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 367-379. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-2, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, DOI: 10.34291/BV2019/02/Klun. [COBISS.SI-ID 8224602], [SNIP, WoS do 2. 6. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 21. 4. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]
3. KLUN, Branko. Transhumanizem in transcendenca človeka = Transhumanism and human transcendence. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 589-599. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Klun.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/03/Klun. [COBISS.SI-ID 8260698], [SNIP, WoS do 8. 2. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 29. 3. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]
4. KLUN, Branko. Andersheit und Verstehen : eine hermeneutische Annäherung an Levinas. Synthesis philosophica : international edition of the journal Filozofska istraživanja. International ed. no. 1, 2019, str. 141-156. ISSN 0352-7875. https://hrcak.srce.hr/224041, DOI: 10.21464/sp34110. [COBISS.SI-ID 8199770], [SNIP, WoS, Scopus]
5. KLUN, Branko. Horizon, transcendence, and correlation : some phenomenological considerations. Journal for cultural and religious theory. 2018, vol. 17, no. 2, str. 353-366. ISSN 1530-5228. http://www.jcrt.org/archives/17.2/. [COBISS.SI-ID 7852378]
6. KLUN, Branko. The biblical idea of creation and its ethical interpretation in the philosophy of Levinas. Toronto journal of theology. 2018, vol. 34, no. 2, str. 173-185. ISSN 0826-9831. DOI: 10.3138/tjt.2018-0075. [COBISS.SI-ID 8064602], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
7. KLUN, Branko. Vattimo's kenotic interpretation of Christianity and its relevance for a postmodern democracy. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 27, št. 2, str. 407-416. ISSN 1408-5348. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/07/ASHS_27-2017-2_KLUN.pdf. [COBISS.SI-ID 7693658], [SNIP, WoS do 11. 10. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
8. KLUN, Branko. Transcendenca, samo-transcendenca in časovnost : fenomenološki razmisleki. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, [št.] 3/4, str. 503-516. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Klun.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017. [COBISS.SI-ID 7809114], [SNIP, WoS do 16. 2. 2021: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6]
9. KLUN, Branko. Modern technology's effort to master time as a challenge for ethics. Komunikácie : vedecké listy Žilinskej univerzity. 2017, vol. 19, [no.] 1, str. 9-13. ISSN 1335-4205. [COBISS.SI-ID 7555674], [SNIP, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]
10. KLUN, Branko. Marionovo razlikovanje med malikom in ikono in vprašanje hermenevtike. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 1, str. 25-35. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 7245146], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6]

1.02 Pregledni znanstveni članek

11. KLUN, Branko. Rezilienca in resonanca : v iskanju nove drže do sveta = Resilience and resonance : searching for a new attitude towards the world. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 281-292. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Klun. [COBISS.SI-ID 40826371], [SNIP, WoS, Scopus]

1.04 Strokovni članek

12. KLUN, Branko. Znanost - med vero in nejevero. Božje okolje. 2020, leto 46 [i. e. 45], št. 6, str. 36-37, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 44821251]
13. KLUN, Branko. Narava in svoboda. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. jun. 2020, letn. 22, [št.] 86, str. 19-20, ilustr. ISSN 1580-0482. [COBISS.SI-ID 20356611]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

14. KLUN, Branko. L'infini et la passivité : le "tournant" de la pensée de Lévinas après Totalité et infini. V: COHEN, Monique-Lise (ur.), DESOUCHE, Marie-Thérèse (ur.). Emmanuel Lévinas et la pensée de l'infini : actes du colloque international de Toulouse, à l'occasion du 50e anniversaire de Totalité et Infini : département de la recherche et Faculté de Philosophie, Institut catholique de Toulouse, 14 avril 2011. Toulouse: Domuni-Press: Presses universitaires de l'ICT, 2016. Str. 27-47. Collection Humanités. ISBN 979-10-94360-18-7, ISBN 978-2-36648-016-0. [COBISS.SI-ID 7346522]
15. KLUN, Branko. The mastery of time in modern technology as a challenge for ethics = Manažment času v moderných technológiách ako výzva pre etiku. V: VALČO, Michal (ur.), HAJKO, Dalimír (ur.). Ethical aspects of development and application of new technologies in the context of globalization processes : scientific book of abstracts. 1st ed. Žilina: University of Žilina, 2016. Str. 31-32, portret. ISBN 978-80-554-1247-4. [COBISS.SI-ID 7499098]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

16. KLUN, Branko. Resilience and resonance. Searching for a new attitude towards the world = Rezilienca in resonanca. V iskanju nove drže do sveta. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 27-28. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38154243]
17. KLUN, Branko. Transhumanism and human transcendence = Transhumanizem in človeška transcendenca. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 27. [COBISS.SI-ID 8227930]
18. KLUN, Branko. Givenness and recognition : a phenomenological turn and its relevance for theology. V: Philosophy's religions: challenging continental philosophy of religion : International Conference, 5th - 7th September 2018 = Religija v filozofiji in izzivi sodobnosti : mednarodna konferenca. [Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2018]. Str. 22. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/Konferenca_sept_2018%20(booklet_Ljubljana).pdf. [COBISS.SI-ID 7963738]
19. KLUN, Branko. The idea of creation ex nihilo and its ethical implications = Pojem stvarjenja iz nič in njegove etične implikacije. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. Str. 20. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7986010]
20. KLUN, Branko. The return of the religious in philosophical thought and its relevance for interreligious dialogue = Vračanje religioznega v filozofski misli in njegov pomen za medverski dialog. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 27-28. http://celje-conference.blogspot.si/p/abstracts_22.html. [COBISS.SI-ID 7743834]
21. KLUN, Branko. The varieties of philosophical transcendence : a challenge for theology = Raznolikost filozofske transcendence : izziv za teologijo. V: Scientific opening meeting The return of the religious in postmodern thought : explorations between philosophy and theology : Ljubljana, 20th Apr. 2016 = Otvoritveni znanstveni posvet Vračanje religioznega v postmoderni misli : raziskovanja med filozofijo in teologijo : Ljubljana, 20. apr. 2016. [Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016]. Str. 4-5. [COBISS.SI-ID 7215194]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

22. KLUN, Branko. "Sich empfangen aus dem, was sich gibt" : zur Frage nach der Subjektivität im Dativ. V: STAUDIGL, Michael (ur.). Der Primat der Gegebenheit : zur Transformation der Phänomenologie nach Jean-Luc Marion. Freiburg; München: K. Alber, 2020. Str. 115-132. Alber Philosophie. ISBN 978-3-495-48708-2. [COBISS.SI-ID 44784387]
23. KLUN, Branko. Misliti Boga po metafiziki : filozofski obrat pri Jean-Lucu Marionu. V: KLUN, Branko (ur.), TREBEŽNIK, Luka (ur.). Vračanje religije v postmodernem kontekstu. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 9-26. Znanstvena knjižnica, 68. ISBN 978-961-6844-73-4. [COBISS.SI-ID 8088666]
24. KLUN, Branko. Das faktische Leben als methodologischer Ausgangspunkt beim frühen Heidegger. V: DODLEK, Ivan (ur.). Religija između hermenevtike i fenomenologije : zbornik u čast prof. dr. sc. Josipu Osliću povodom 65. godine života. Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet: Kršćanska sadašnjost, 2018. Str. 29-46. Biblioteka Zbornici radova, knj. 6. ISBN 978-953-6420-12-4, ISBN 978-953-11-1195-9. [COBISS.SI-ID 8071514]
25. KLUN, Branko. Transcendenca po koncu metafizike in religija po koncu sekularizma. V: ŽALEC, Bojan (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga. Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2017. Str. 11-18, 106, 109. Znanstvena knjižnica, 55. ISBN 978-961-6844-55-0. [COBISS.SI-ID 7726170]
26. KLUN, Branko. Metaphysics, violence, and Vattimo's postmodern democracy. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion, violence, and ideology : reflections on the challenges of postmodern world. Zürich: Lit, cop. 2016. Str. 47-56. Philosophy in dialogue, vol. 3, Bd 3. ISBN 978-3-643-90774-5. [COBISS.SI-ID 7521626]
27. KLUN, Branko. Heidegger und die Säkularisierung der christlichen Zeiterfahrung. V: APPEL, Kurt (ur.), DIRSCHERL, Erwin (ur.). Das Testament der Zeit : die Apokalyptik und ihre gegenwärtige Rezeption. Freiburg; Basel; Wien: Herder, 2016. Str. 37-56. Quaestiones disputatae, 278. ISBN 978-3-451-02278-4. [COBISS.SI-ID 7347034]
28. KLUN, Branko. Ideology and idolatry : a challenge for Christianity. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence. Wien; Zürich: Lit, 2016. Str. 59-65, 195-196. Theologie Ost-West, Bd. 19. ISBN 978-3-643-90664-9. [COBISS.SI-ID 7135578]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

29. KLUN, Branko. Francis S. Collins, Jezik Boga: znanstvenik predstavlja dokaze za verovanje, Celjska Mohorjeva družba, 2019, 291 strani. Zvon : kulturno - družbena revija. 2020, letn. 23, št. 1, str. 76-77, ilustr. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 8322394]
30. KLUN, Branko. Luka Trebežnik, Odnos med dekonstrukcijo in religijo pri Jacquesu Derridaju: med nihilizmom in mesijanizmom ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 754-755. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Trebeznik.pdf. [COBISS.SI-ID 7585370], [SNIP]

1.20 Predgovor, spremna beseda

31. KLUN, Branko, TREBEŽNIK, Luka. Uvod. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 283-285. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-2, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ. [COBISS.SI-ID 8236378], [SNIP]
32. KLUN, Branko, TREBEŽNIK, Luka. Uvod. V: KLUN, Branko (ur.), TREBEŽNIK, Luka (ur.). Vračanje religije v postmodernem kontekstu. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 7-8. Znanstvena knjižnica, 68. ISBN 978-961-6844-73-4. [COBISS.SI-ID 8090714]
33. KLUN, Branko, TREBEŽNIK, Luka. Uvod. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, [št.] 3/4, str. 473-475. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Uvod.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017. [COBISS.SI-ID 7811418], [SNIP]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

34. KLUN, Branko. Metafizika : izbrana poglavja : [univerzitetni učbenik za študente Teološke fakultete Univerze v Ljubljani]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. 139 str. Priročniki TEOF, 26. ISBN 978-961-6844-68-0. [COBISS.SI-ID 297593600]

2.05 Drugo učno gradivo

35. KLUN, Branko. Filozofija narave : študijsko gradivo pri predmetu filozofija narave. Ljubljana: [B. Klun], 2016. 1 USB ključ. [COBISS.SI-ID 7504474]
36. KLUN, Branko. Zgodovina filozofije II : študijsko gradivo. Ljubljana: [B. Klun], 2016. 1 USB ključ. [COBISS.SI-ID 7504986]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

37. MIHELIČ ZAJEC, Andreja, KARNJUŠ, Igor, BABNIK, Katarina, KLUN, Branko, ŠTRANCAR, Klelija, AŽMAN, Monika (urednik). Splošna priporočila za duhovno oskrbo v zdravstveni negi. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2020. 24 str. ISBN 978-961-273-219-6. [COBISS.SI-ID 304154880]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

38. KLUN, Branko, KRALJ, Robert. Jean Luc Marion : razodetje kot fenomen. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Sedmi dan. https://ars.rtvslo.si/2019/01/jean-luc-marion-razodetje-kot-fenomen/. [COBISS.SI-ID 8237146]
39. KLUN, Branko, KRALJ, Robert. Pojav novega ateizma. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Sedmi dan. https://ars.rtvslo.si/2018/04/pojav-novega-ateizma/. [COBISS.SI-ID 8237402]
40. PEVEC ROZMAN, Mateja, KLUN, Branko. Religija: dejavnik medkulturnega dialoga. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. Sedmi dan. http://ars.rtvslo.si/2017/11/religija-dejavnik-medkulturnega-dialoga/. [COBISS.SI-ID 10697475]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

41. KLUN, Branko. Klassiker der Religionsphilosophie : predavanje v programu Katholische Theologie, Institut für Christliche Philosophie, Katholisch-Theologische Fakultät, Universität Wien, 4. mar. 2019-24. junij 2019. [COBISS.SI-ID 8199514]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

42. KLUN, Branko. Antropološki temelji duhovnosti in duhovna oskrba : predavanje na Prvi nacionalni konferenci o duhovni in religiozni oskrbi v Sloveniji, Celje, 8. mar. 2019. [COBISS.SI-ID 8231002]
43. KLUN, Branko. Duša in subjektiviteta kot fenomenološki izziv : predavanje na Filozofskem simpoziju Kaj je duša?, Ljubljana, 11. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 8229722]
44. KLUN, Branko. Philosophische Theologie und die neuere französische Religionsphänomenologie : predavanje na simpoziju Philosophische Theologie im Umbruch - Symposion zum 90. Geburtstag von Augustinus Wucherer-Huldenfeld, Wien, 25. okt. 2019. [COBISS.SI-ID 8229466]
45. KLUN, Branko. Transcendence and acknowledgement : questioning Marion's reversal in phenomenology : predavanje na mednarodnem srečanju Applying Phenomenology of Religion, Wien, 25.-26. jun. 2019. [COBISS.SI-ID 8229978]
46. KLUN, Branko. Only a God can still save us : koreferat na mednarodni konferenci Challenging Continental Philosophy of Religion (2) - The Ends of Religious Community, Vienna, 16-18 May 2018. 2018. [COBISS.SI-ID 7937882]
47. KLUN, Branko. Incarnation and de-carnation in the hermeneutics of Gianni Vattimo : prispevek na mednarodni konferenci Rethinking incarnation: theology, phenomenology and deconstruction, Montpellier, 24-25 February 2017. [COBISS.SI-ID 7570266]

3.25 Druga izvedena dela

48. PETKOVŠEK, Robert (diskutant), ARNEŽ, John George (diskutant), KLUN, Branko (diskutant). Francis S. Collins - Jezik Boga : znanstvenik predstavlja dokaze za verovanje : pogovor o knjigi, Mohorski večer, Celje, 7. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 8230746]
49. STRES, Anton (avtor, diskutant), OZVATIČ, Tanja (diskutant), BORSTNER, Bojan (diskutant), KERESTEŠ, Tomaž (diskutant), KLUN, Branko (diskutant). Leksikon filozofije : pogovor ob izidu knjige Antona Stresa, Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor, 25. januar 2019. [COBISS.SI-ID 98346753]
50. KLUN, Branko. Ali se mora vera bati znanosti? : predavanje na večerni akademiji, Ljubljana, 9. jan. 2018. [COBISS.SI-ID 7805530]
51. JUHANT, Janez, KLUN, Branko, FURLAN-ŠTANTE, Nadja, ŠKOF, Lenart, ŽALEC, Bojan. Religiozni izvor etičnosti in dialoške medkulturnosti : razmišljanja in razgovori v Mohorjevi, Ljubljana, 13. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 7788378]
52. KLUN, Branko. (Self)transcendence amd temporality : the approach of Jean-Luc Marion and its temporal implications : lecture at International Workshop Transcendence & Self-Transcendence - Pathways in Contemporary Philosophy of Religion, Institute for Human Sciences, Vienna, 20-21 Oct. 2016. [COBISS.SI-ID 7495258]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

53. Limina. KLUN, Branko (član uredniškega sveta 2018-). Graz: Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Graz, 2018-. ISSN 2617-1953. http://www.limina-graz.eu. [COBISS.SI-ID 8066906]
54. Phainomena : [glasilo Fenomenološkega društva v Ljubljani. KLUN, Branko (član uredniškega odbora 1998-). Ljubljana: Fenomenološko društvo [etc.], 1992-Ljubljana: Fenomenološko društvo [etc.], 1992-1994Ljubljana: Nova revija, 1994-2011Ljubljana: Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko, 2012-. ISSN 1318-3362. http://www.phainomena.com, http://www.dlib.si/results/?query='rel%3dphainomena'&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 29705216]
55. Polonia Sacra. KLUN, Branko (član uredniškega sveta 2012-). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej. ISSN 1428-5673. [COBISS.SI-ID 3013210]
56. Recherches philosophiques. KLUN, Branko (član uredniškega sveta 2015-). Toulouse: Faculté de philosophie de l'Institut catholique de Toulouse, 2005-. ISSN 1778-8099. [COBISS.SI-ID 7159386]
57. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. KLUN, Branko (gostujoči urednik 2017, 2019). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC. [COBISS.SI-ID 8745472]
58. KLUN, Branko (urednik), TREBEŽNIK, Luka (urednik, prevajalec). Vračanje religije v postmodernem kontekstu. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 137 str. Znanstvena knjižnica, 68. ISBN 978-961-6844-73-4. [COBISS.SI-ID 299145472]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

59. TREBEŽNIK, Luka. Odnos med dekonstrukcijo in religijo pri Jacquesu Derridaju : med nihilizmom in mesijanizmom : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Trebežnik], 2016. V, 313 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84081&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7305562]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

60. ŠUMRADA, Maja. Krščanstvo v (post)sekularnem kontekstu: žrtev lastnega uspeha? : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Šumrada], 2019. VI, 105 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110468. [COBISS.SI-ID 8191578]
61. ERLAH, Sebastjan. Postmoderna konstrukcija realnosti pri Baudrillardu in Virilioju kot izziv za teologijo : [magistrsko delo]. Ljubljana: [S. Erlah], 2019. IV, 92 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108008. [COBISS.SI-ID 8145498]
62. JEGLIČ, Urška. Odnos do smrti v misli Sartra, Marcela in Levinasa : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Flisar], 2017. VII, 68 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=96273&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7723866]
63. ALIČ, Ema. Antropologija, etika in politika v misli Janeza Janžekoviča : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Alič], 2016. XIV, 119 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=82807&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7236186]
64. ARNEŽ, John George. Scientistični ateizem ter kritika njegovih predpostavk in argumentov : magistrsko delo. Ljubljana: [J. G. Arnež], 2016. VIII, 86 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83569&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7278938]

Mentor pri diplomskih delih

65. ZAVOLOVŠEK, David. Intersubjektivnost in empatija pri Edmundu Husserlu in Edith Stein : skupno diplomsko delo = Intersubjectivity and empathy in Husserl and Stein : graduation thesis. Maribor; Ljubljana: [D. Zavolovšek], 2016. I, 72 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86543&lang=slv, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63988. [COBISS.SI-ID 10443267]
66. MARTINČIČ, Sebastijan. Kierkegaard kot prerok postmoderne religioznosti : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Martinčič], 2016. IV, 90 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86513&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7397978]

Prevajalec

67. SUZUKI, Shunryu. Duh zena, duh začetništva. 2. elektronska izd. Ljubljana: KUD Logos, 2020. Elektronska knjižna zbirka KUD Logos, e-24. ISBN 978-961-7096-17-0. http://www.kud-logos.si/e-knjige/. [COBISS.SI-ID 303610112]
68. MARION, Jean-Luc. Razodetje kot fenomen in njegovo odprtje = The phenomenological openness of revelation. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 287-305. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-2, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, DOI: 10.34291/BV2019/02/Marion. [COBISS.SI-ID 8221018], [SNIP, WoS do 7. 2. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 12. 4. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]
69. SUZUKI, Shunryu. Duh zena, duh začetništva. Elektronska izd. Ljuljana: KUD Logos, 2017. Elektronska knjižna zbirka KUD Logos, e-24. ISBN 978-961-7011-44-9. http://www.kud-logos.si/e-knjige/. [COBISS.SI-ID 292581376]

Avtor dodatnega besedila

70. SCHLEIERMACHER, Friedrich. O religiji : govori izobraženim med njenimi zaničevalci. 2. elektronska izd. Ljubljana: KUD Logos, 2020. Elektronska knjižna zbirka KUD Logos, e-21. ISBN 978-961-7096-14-9. http://www.kud-logos.si/e-knjige/. [COBISS.SI-ID 303603712]
71. SCHLEIERMACHER, Friedrich. O religiji : govori izobraženim med njenimi zaničevalci. Elektronska izd. Ljubljana: KUD Logos, 2017. Elektronska knjižna zbirka KUD Logos, e-21. ISBN 978-961-7011-37-1. http://www.kud-logos.si/e-knjige/. [COBISS.SI-ID 291697152]

Recenzent

72. TREBEŽNIK, Luka. Med nihilizmom in mesijanizmom : Derridajeva filozofija religije. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. 264 str. Znanstvena knjižnica, 65. ISBN 978-961-6844-67-3. [COBISS.SI-ID 297390080]
73. UEXKÜLL, Jakob von. Potikanja po okolnih svetovih živali in ljudi : slikanica nevidnih svetov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0062-6. [COBISS.SI-ID 294327296]
74. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Slovenija na razpotju : geneza varstva človekovih pravic v slovenski družbi : [znanstvena monografija]. 1. natis. Kranj: Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije, 2018. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-6901-11-6. [COBISS.SI-ID 298037760]
75. KOMEL, Dean. Suvremenosti. Zagreb: Lara; v Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 158 str. ISBN 978-953-7289-83-6. [COBISS.SI-ID 68214882]
76. PETKOVŠEK, Robert. Bog in človek med seboj. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. 259 str. Znanstvena knjižnica, 48. ISBN 978-961-6844-48-2. [COBISS.SI-ID 285377280]
77. LOZAR, Janko. Nietzsche in Heidegger : ubranosti naproti. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 168 str. Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-237-870-7. ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 287210496]
78. ŠTRUKELJ, Anton. Žizn' v polnote very : bogoslovie činov hristianskoj Cerkvi u Hansa Ursa fon Bal'tazara. Moskva: Izdatel'stvo franciskancev, 2016. 317 str. ISBN 978-5-89208-128-3. [COBISS.SI-ID 7626842]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

  • Vodja (bilateralnega slovensko-avstrijskega) raziskovalnega projekta:

2016 – 2018   J6-7325: »Vračanje religioznega v postmoderni misli kot izziv za teologijo« (skupaj z avstrijskim partnerjem doc. dr. Michaelom Staudiglom)

  • Član raziskovalne programske skupine

2009 –             P6-0269: »Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije«

  • Član raziskovalnih projektov

2014 – 2017    J6-6851: »Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga«

2011 – 2014    J6-4139: »Dialog v globalni multikulturni družbi«

2004 – 2007    L6-6053: »Leksikon krščanske etike«