Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PRIJATELJ, Erika. Itinéraire d'un bouc emissaire = A scapegoat's journey. The person and the challenges. 2018, vol. 18, no. 1, str. 171-181. ISSN 2391-6559. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/2432, DOI: 10.15633/pch.2432. [COBISS.SI-ID 8017498], [WoS]
2. PRIJATELJ, Erika. Healthy cultures : new challenges for interreligious dialogue. Synthesis philosophica. Spletna izd. no. 1, 2017, str. 109-120. ISSN 1848-2317. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=280635. [COBISS.SI-ID 7824218], [SNIP]
3. PRIJATELJ, Erika. Žrtvovanje, nasilje in grešni kozel. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 2, str. 293-302. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 7439450], [SNIP, WoS, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

1.02 Pregledni znanstveni članek

4. PRIJATELJ, Erika. Pomen kontekstualne formacije za razvijanje človekove rezilientnosti = The importance of contextual formation for the development of human resilience. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 371-378. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Prijatelj. [COBISS.SI-ID 40984835], [SNIP, WoS, Scopus]
5. PRIJATELJ, Erika. En Bog, Sveta Trojica in etična praksa. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 443-450. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Prijatelj.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7995738], [SNIP]
6. PRIJATELJ, Erika. Religija, posebno krščanstvo, v dialogu s kulturami in drugimi religijami. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 303-310. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Prijatelj.pdf. [COBISS.SI-ID 7771226], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. PRIJATELJ, Erika. Kenosis as a condition for resilience = Kenosis kot pogoj za trdoživost. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 44. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38967299]
8. PRIJATELJ, Erika. The Triune God and care ethics = Troedini Bog in etika skrbi. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. Str. 29-30. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7986778]
9. PRIJATELJ, Erika. Internet and religion in intercultural dialogue = Medmrežje in religija v medkulturnem dialogu. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 40-41. http://celje-conference.blogspot.si/p/abstracts_22.html. [COBISS.SI-ID 7745114]
10. PRIJATELJ, Erika. Sacrifice, violence and scapegoat = Žrtvovanje, nasilje in grešni kozel. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. Str. 47-48. [COBISS.SI-ID 7449178]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. PRIJATELJ, Erika. Digital culture and religion in intercultural dialogue. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, cop. 2019. Str. 165-171. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 8155994]
12. PRIJATELJ, Erika. Scapegoating : from ancient cultures to contemporary times. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges. Wien; Zürich: Lit, cop. 2018. Str. 215-222, 299. Theology East-West, vol. 21. ISBN 978-3-643-90917-6. [COBISS.SI-ID 7892570]
13. PRIJATELJ, Erika. Compassion as a way of living the truth. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future. Wien; Zürich: Lit, cop. 2017. Str. 127-134, 179. Theology East-West, vol. 20. ISBN 978-3-643-90773-8. [COBISS.SI-ID 7540826]
14. PRIJATELJ, Erika. iPhone family v. traditional family : the impact of technology on personal growth and interaction within the family. V: STALA, Józef (ur.), GARMAZ, Jadranka (ur.). Strengthening families. Kraków: The Pontifical University of John Paul II, 2016. Str. 251-262. The series Family studies, 5. ISBN 978-83-7438-563-3, ISBN 978-83-7438-564-0. [COBISS.SI-ID 7683162]
15. PRIJATELJ, Erika. Religion, violence and memory. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence. Wien; Zürich: Lit, 2016. Str. 141-148, 200-201. Theologie Ost-West, Bd. 19. ISBN 978-3-643-90664-9. [COBISS.SI-ID 7136602]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

16. PRIJATELJ, Erika. History of marriage and the family : marriage and the family. Boston: [E. Prijatelj, 2019?]. 102 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8185690]
17. PRIJATELJ, Erika. Psychology and theology of marriage and the family. Boston: [E. Prijatelj, 2019?]. 82 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8185946]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

18. PRIJATELJ, Erika. The merit of devotion in the healing process of traumatic experiences : lecture at International Scientific Conference Colloquia Gedanensia 12, Gdansk, 14 Nov. 2020. [COBISS.SI-ID 42306819]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

19. The person and the challenges. PRIJATELJ, Erika (član uredniškega odbora 2011-). W Krakowie; = In Cracow: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II: = The Pontificial University of John Paul II, 2011-. ISSN 2083-8018. [COBISS.SI-ID 5580122]
20. PLATOVNJAK, Ivan (urednik), PRIJATELJ, Erika (urednik). International conference Spirituarity and food, Ljubljana, December 19, 2020 : program and abstracts. [S. l.: s. n., 2020]. 13 str. https://www.youtube.com/watch?v=z_e9O7fLmEg. [COBISS.SI-ID 46249731]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje