Ivan Platovnjak (*1963, Celje)

Po diplomi na Teološki fakulteti v Ljubljani (1989) posvečen za duhovnika Mariborske škofije. V času kaplanovanja študiral duhovnost na Inštitutu za krščansko duhovnost Katoliške bogoslovne fakultete na Univerzi v Zagrebu (1992–1994). Leta 2001 doktoriral na Inštitutu za duhovnost Papeške univerze Gregoriana v Rimu s tezo Lo sviluppo della dottrina conciliare circa la direzione spirituale nelle tre ultime esortazioni apostoliche post-sinodali (1962–1996). Leta 2005 vstopil v noviciat Družbe Jezusove in sedaj kot jezuit sodeluje v ekipi Ignacijevega doma duhovnosti v Ljubljani pri različnih duhovnih programih. 

Od leta 2001 predava na TEOF. Skrbnik študijskega programa Duhovno izpopolnjevanje in koordinator za teološke simpozije. Predstojnik Inštituta za moralno teologijo in duhovna vprašanja sodobne kulture. Član Evropskega združenja za katoliško teologijo. Član uredniškega sveta revij Obnovljeni život in Studia Gdańskie. Član raziskovalnega programa Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilja (P6-0269).

Raziskovalna področja

Duhovnost, duhovno izkustvo, duhovnost vsakdanjega in poklicnega življenja, dinamika psiho-duhovnega zorenja, uvajanje v duhovno življenje, odpuščanje, duhovno spremljanje, duhovne vaje, duhovnost in zdravje, duhovnost in žrtev, duhovnost in kultura, ekologija in ekonomija, duhovnost duhovnikov, oseb posvečenega življenja in krščanskih laikov, duhovnost zakoncev, priprava na zakon, duhovnost v paliativni oskrbi, žalovanje itd.

Področja poučevanja

  • koordinator študijskega programa Duhovno izpopolnjevanje;
  • raziskovanje krščanske duhovnosti ter duhovnosti duhovnikov, oseb posvečenega življenja in laikov;
  • celostna duhovna formacija, uvajanje v duhovno življenje;
  • vodenje duhovnih vaj;
  • priprava na zakon in spremljanje zakonskih skupih;
  • spremljanje žalujočih in trimesečni program za žalujoče;
  • uvajanje v molitveno življenje;
  • formacija duhovnih spremljevalcev in voditeljev duhovnih vaj.

GOVORILNE URE

Objavljeno: 15.2.2021

Govorilne ure v Ljubljani in Mariboru po predhodnem dogovoru po e-pošti.

GOVORILNE URE V ZIMSKEM SEMESTRU 2019/2020

Objavljeno: 14.10.2019

Govorilne ure:

Ljubljana: ob ponedeljkih od 12.00 do 12.45 in ob sredah od 15.45 do 16.30 v kabinetu 212 po predhodnem dogovoru po e-pošti. 

Maribor: po predhodnem dogovoru

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PLATOVNJAK, Ivan. Družine s predšolskimi otroki potrebujejo pri svojem poslanstvu posredovanja vere več razumevanja, sprejetosti in bližine v Cerkvi na Slovenskem = Slovenian families with pre-school children need more understanding, acceptance and closeness from the Church in passing their faith down to their children. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 355-370, ilustr. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Platovnjak. [COBISS.SI-ID 40976387], [SNIP, WoS, Scopus]
2. PLATOVNJAK, Ivan. Spiritual help for persons suffering from depression. Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja. 2020, god. 18, br. 2, str. 259-277. ISSN 1334-2312. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=350358, DOI: 10.31192/np.18.2.3. [COBISS.SI-ID 25516803], [SNIP, WoS do 5. 2. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 17. 3. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
3. PLATOVNJAK, Ivan. The understanding of spirituality among Slovene Catholics on the basis of the survey "Sacrifice in Christian spirituality". Synthesis philosophica : international edition of the journal Filozofska istraživanja. International ed. 2020, vol. 35, no. 1, str. 217-234, ilustr. ISSN 0352-7875. DOI: 10.21464/sp35112. [COBISS.SI-ID 46695939], [SNIP, WoS]
4. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. To live a life in Christ's way : the answer to a truncated view of transhumanism on human life = Živeti življenje na Kristusov način : odgovor na okrnjen pogled transhumanizma na človekovo življenje. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 669-682. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Platovnjak.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/03/Platovnjak. [COBISS.SI-ID 8263002], [SNIP, WoS do 18. 2. 2021: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8, Scopus do 10. 4. 2021: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8]
5. PLATOVNJAK, Ivan. The ecological spirituality in the light of Laudato sì. Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja. 2019, god. 17, br. 1, str. 75-91. ISSN 1334-2312. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=318461, DOI: 10.31192/np.17.1.5. [COBISS.SI-ID 8095578], [SNIP, WoS do 4. 2. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 1. 3. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4]
financer: Članek je nastal v okviru bilateralnega projekta Etični temelji trajnostno usmerjenih tehnologij z vidika pametne lokalne skupnosti: primerjalna analiza med Silicijevo dolino in Slovenijo, BI-US/17-18-048, ki ga financira ARRS
6. PLATOVNJAK, Ivan. The role of (Christian) spirituality in the economy in the light of Laudato si'. Synthesis philosophica : international edition of the journal Filozofska istraživanja. International ed. no. 1, 2019, str. 73-86. ISSN 0352-7875. https://hrcak.srce.hr/224037, DOI: 10.21464/sp34106. [COBISS.SI-ID 8200026], [SNIP, WoS do 6. 2. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 4. 6. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]
7. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Anatheism - an incentive to discover the importance of discipleship in Christianity. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 375-386. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Platovnjak.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7994458], [SNIP]
8. PLATOVNJAK, Ivan. Christian spirituality as sacrifice?. Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja. 2018, god. 16, br. 1, str. 21-38, graf. prikazi. ISSN 1334-2312. [COBISS.SI-ID 7856218], [SNIP, WoS do 16. 1. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
9. PLATOVNJAK, Ivan. Popular piety : living or "dead" tradition?. Studia Gdańskie. 2018, tom 42, str. 105-118. ISSN 0137-4338. DOI: 10.26142/stgd-2018-007. [COBISS.SI-ID 8084314]
10. PLATOVNJAK, Ivan. Vpliv religije in kulture na duhovnost in obratno. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 337-344. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Platovnjak.pdf. [COBISS.SI-ID 7771738], [SNIP, WoS do 13. 2. 2021: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8, Scopus do 19. 3. 2021: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 10]
11. PLATOVNJAK, Ivan. Man as a spiritual being. Studia Gdańskie. t. 40, 2017, str. 137-145. ISSN 0137-4338. http://studiagdanskie.diecezja.gda.pl/wp-content/uploads/2018/04/StGd40.pdf. [COBISS.SI-ID 7851866]
12. PLATOVNJAK, Ivan. The relationship between spirituality, religion, and culture. Studia Gdańskie. t. 41, 2017, str. 117-125. ISSN 0137-4338. http://studiagdanskie.diecezja.gda.pl/wp-content/uploads/2018/04/StGd41.pdf. [COBISS.SI-ID 7852122]
13. PLATOVNJAK, Ivan. Goodness and health : the culture of goodness. Synthesis philosophica. Spletna izd. no. 1, 2017, str. 79-92. ISSN 1848-2317. https://hrcak.srce.hr/190383, DOI: 10.21464/sp32106. [COBISS.SI-ID 7803994], [SNIP, WoS do 20. 8. 2020: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 29. 12. 2020: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4]
14. PLATOVNJAK, Ivan. Žrtvovanje v krščanski duhovnosti. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 2, str. 245-263, graf. prikazi. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 7438682], [SNIP, WoS do 26. 1. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3]

1.02 Pregledni znanstveni članek

15. PLATOVNJAK, Ivan. The importance of imagination in Ignatian spirituality. Bogoslovska smotra. 2018, [god.] 88, [br.] 4, str. 1035-1055, ilustr. ISSN 0352-3101. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=311307. [COBISS.SI-ID 8084826], [SNIP, WoS do 16. 2. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]
16. PLATOVNJAK, Ivan. Kratek pregled pogledov Katoliške in Pravoslavne cerkve na post = A brief overview on views of fasting in the Catholic and Orthodox Church. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 71, št. 1/2, str. 107-116. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/71/Platovnjak.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-UYTR6JTS. [COBISS.SI-ID 10523139]

1.04 Strokovni članek

17. PLATOVNJAK, Ivan. Bog ni števec grehov : če iščemo v spraševanju vesti predvsem grehe, Oče lahko za nas postane zgolj neizprosen tiran. Božje okolje. 2020, leto 45, št. 5, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 34307075]
18. PLATOVNJAK, Ivan. Gre le za modno muho?. Božje okolje. 2019, leto 44, št. 2, str. 14-15, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8108890]
19. PLATOVNJAK, Ivan. Neznanec v telesu. Božje okolje. 2019, leto 44, št. 2, str. 20-21, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8109146]
20. PLATOVNJAK, Ivan. Ne zmoremo tega tempa : kaj vse je pokazala anketa vernih staršev predšolskih otrok. Božje okolje. 2018, leto 43, št. 6, str. 26-27, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8034650]
21. PLATOVNJAK, Ivan. Tvoji grehi niso tvoji, temveč so moji. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2015/16, št. 51/52, str. 5-7, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 7127130]

1.05 Poljudni članek

22. PLATOVNJAK, Ivan. Čistost, duhovna "energija". Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 31. jan. 2021, let. 70, št. 5, str. 8-9, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 51836675]
23. PLATOVNJAK, Ivan. Kaj si želim od župnije : starši predšolskih otrok o svojih izkušnjah in pričakovanjih glede obiska svete maše. Božje okolje. 2019, leto 44, št. 6, str. 22-23, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8259418]
24. PLATOVNJAK, Ivan. Zakaj bi se sploh odpovedovali?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 10. mar. 2019, letn. 68, št. 10, str. 8-9, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8083034]
25. PLATOVNJAK, Ivan. Pot sufizma. Božje okolje. 2016, leto 40, št. 1, str. 16, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 7162458]
26. PLATOVNJAK, Ivan. Moliti s Svetim Duhom - molitev srca. Slovenian American times. 3. okt. 2016, vol. 8, issue 12, str. 25, ilustr. [COBISS.SI-ID 7436378]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

27. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Resiliance : challenge for spirituality in the 21st Century = Odpornost : izziv za duhovnost 21. stoletja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 42-43. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38966019]
28. PLATOVNJAK, Ivan, GOMBOC, Miroslav. How living in Christ or living the Buddha-nature influences the human mind = Kako živjeti u Kristu ili živjeti Buddhinu prirodu utječe na ljudski um. V: ĆURKO, Bruno (ur.). 28. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 22.-28. rujna 2019 = 28th days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 22-28, 2019 = 28. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 22.-28. September 2019 = 28. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 22-28 settembre 2019. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2019. Str. 89. Biblioteka Filozofski glasnik, Libellus, Dani Frane Petrića, 28. ISSN 1848-2236, ISSN 1848-2228. [COBISS.SI-ID 8200282]
29. PLATOVNJAK, Ivan. Living a life in Christ's way : an answer to limited view of transhumanists' understanding of human live = Živeti življenje na Kristusov način : odgovor na okrnjen pogled transhumanizma na človekovo življenje. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 45-46. [COBISS.SI-ID 8231514]
30. PLATOVNJAK, Ivan. The understanding of spirituality among Slovenian Catholics = Razumijevanje duhovnosti kod slovenskih katolika. V: KNORR, Lidija (ur.), ĆURKO, Bruno (ur.). 27. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 23. - 29. runja 2018 : glavna tema: Ljudska priroda : stalna tema: Hrvatska filozofija u interakciji i kontekstu = 27th days of Frane Petrić : main theme: Human nature : regular annual theme: Croation Philosophy in Interaction and Contex = 27. Frane-Petrić-Tage = 27. giorni di Francesco Patrizi. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2018. Str. 101-102. Biblioteka Filozofski glasnik, Libellus, 27. ISSN 1848-2228. [COBISS.SI-ID 8004698]
31. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Anatheism - an incentive to discover the importance of discipleship in Christianity = Anateizem - spodbuda za odkrivanje pomembnosti učenčevstva v krščanstvu. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. Str. 28-29. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7987034]
32. PLATOVNJAK, Ivan. Spirituality in economics = Duhovnost u ekonomiji. V: JURIĆ, Hrvoje (ur.). 26. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 24.-30. rujna 2017 = 26th days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 24-30, 2017 = 26. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 24.-30. September 2017 = 26. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 24-30 settembre 2017. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, [2017]. Str. 103-104. Biblioteka Filozofski glasnik, Libellus, Dani Frane Petrića, 26. ISSN 1848-2236, ISSN 1848-2228. [COBISS.SI-ID 7739226]
33. PLATOVNJAK, Ivan. Relationship between spirituality, religion and culture = Odnos med duhovnostjo, religijo in kulturo. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 39-40. http://celje-conference.blogspot.si/p/abstracts_22.html. [COBISS.SI-ID 7745370]
34. PLATOVNJAK, Ivan. Christian spirituality as a sacrifice? = Krščanska duhovnost kot žrtvovanje?. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. Str. 45-46. [COBISS.SI-ID 7448922]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

35. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Anatheism - search for certainty in the world of uncertainty. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. Str. 53-59, 185. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1, ISBN 978-3-643-96126-6. [COBISS.SI-ID 21764867]
36. PLATOVNJAK, Ivan. Apostolat duhovnih vaj med slovenskimi jezuiti po njihovi vrnitvi v Slovenijo. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.). Pogum in preroška drznost : slovenske vzporednice ukinitvi (1773) in obnovitvi (1814) Družbe Jezusove. Ljubljana: Teološka fakulteta: Založba Dravlje, 2019. Str. 119-136, tabela. Znanstvena knjižnica, 71. ISBN 978-961-6844-83-3. [COBISS.SI-ID 8329306]
37. PLATOVNJAK, Ivan. Ignacijev dom duhovnosti : začetki in njegovo delovanje v obdobju 2010-2018. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.). Pogum in preroška drznost : slovenske vzporednice ukinitvi (1773) in obnovitvi (1814) Družbe Jezusove. Ljubljana: Teološka fakulteta: Založba Dravlje, 2019. Str. 137-155, tabele. Znanstvena knjižnica, 71. ISBN 978-961-6844-83-3. [COBISS.SI-ID 8329562]
38. PLATOVNJAK, Ivan. Problematic aspects of sacrifice as atonement in Christian spirituality. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges. Wien; Zürich: Lit, cop. 2018. Str. 231-239, ilustr. Theology East-West, vol. 21. ISBN 978-3-643-90917-6. [COBISS.SI-ID 7869530]

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

39. PLATOVNJAK, Ivan. Cerar, Franc : (1922-2014). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2020. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1022610/. [COBISS.SI-ID 18128387]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

40. PLATOVNJAK, Ivan. Franjo Podgorelec, Odabrane metode kršćanske meditacije. Povijest, teologija i pedagogija, Karmelska izdanja, Zagreb, 2007., 127 str. Bogoslovska smotra. 2018, [god.] 88, [br.] 1, str. 235-238, ilustr. ISSN 0352-3101. https://hrcak.srce.hr/200762. [COBISS.SI-ID 8230234], [SNIP]

1.20 Predgovor, spremna beseda

41. PLATOVNJAK, Ivan. Uvod. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.). Pogum in preroška drznost : slovenske vzporednice ukinitvi (1773) in obnovitvi (1814) Družbe Jezusove. Ljubljana: Teološka fakulteta: Založba Dravlje, 2019. Str. 5-6. Znanstvena knjižnica, 71. ISBN 978-961-6844-83-3. [COBISS.SI-ID 8329818]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

42. PLATOVNJAK, Ivan. Kakšen je naš odnos do stvarstva?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 29. sep. 2019, letn. 68, št. 39, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8194138]

1.22 Intervju

43. PLATOVNJAK, Ivan (intervjuvanec). P. Ivan Platovnjak: "Pogosto manjka nekdo, ki bi spoštljivo in čuteče poslušal" : jezuit p. Ivan Platovnjak o trimesečnem programu za žalujoče, ki ga pripravljajo v Ignacijevem domu duhovnosti v Ljubljani. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 7. mar. 2021, št. 10, str. 8-9, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 54161155]
44. PLATOVNJAK, Ivan (intervjuvanec). Šteje bližina in moč vere : p. dr. Ivan Platovnjak o smrti, žalovanju in odnosu do pokojnih. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 1. nov. 2020, letn. 69, št. 44, str. 2, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 34610435]

1.25 Drugi sestavni deli

45. PLATOVNJAK, Ivan. Darovati darovano : Jezusovo darovanje - svečnica : 2. 2. 2021. Oznanjevalec. 2020/2021, leto b, št. 1, str. 75-77. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 39501315]
46. PLATOVNJAK, Ivan. Njegova križana ljubezen nas odrešuje : Veliki petek : 2. 4. 2021. Oznanjevalec. 2020/2021, leto b, št. 2, str. 128-129. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 53530883]
47. PLATOVNJAK, Ivan. Biti z njim : 15. nedelja med letom : 11. 7. 2021. Oznanjevalec. 2020/2021, leto b, št. 3, str. 207-209. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 65544195]
48. PLATOVNJAK, Ivan. Duhovno izpopolnjevanje na Teološki fakulteti. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2018/19, št. 66, str. 35-37, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 8218202]
49. PLATOVNJAK, Ivan. Kristjani - učenci in učitelji : 3. 3. 2019 : 8. nedelja med letom : Sir 27, 4-7; Ps 91; 1 Kor 15, 54-58; Lk 6, 39-45. Oznanjevalec. 2018/2019, leto c, št. 1, str. 77-79. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 8012634]
50. PLATOVNJAK, Ivan. Vloga Svetega Duha v življenju kristjana : 6. velikonočna nedelja : 26. 5. 2019. Oznanjevalec. 2018/2019, leto c, št. 2, str. 66-68. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 8084058]
51. PLATOVNJAK, Ivan. Jezus, človek, nam razodeva, kaj sem : 12. nedelja med letom : 23. 6. 2019. Oznanjevalec. 2018/2019, leto c, št. 3, str. 19-21. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 8147034]
52. PLATOVNJAK, Ivan. Božje kraljestvo in njegove razsežnosti : praznik Kristusa Kralja : 24. 11. 2019. Oznanjevalec. 2018/2019, leto c, št. 4, str. 64-66. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 8184922]
53. PLATOVNJAK, Ivan. Vzemi Gospod in sprejmi. Slovenski jezuiti : informativni list za naše prijatelje. 2017, [leto] 51, [št.] 1, str. 16-20, portret. ISSN 1854-8776. [COBISS.SI-ID 7705178]
54. PLATOVNJAK, Ivan. Kje moli p. Ivan Platovnjak?. Božje okolje. 2016, leto 40, št. 1, str. 33, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 7162714]
55. PLATOVNJAK, Ivan. Duhovno izpopolnjevanje na TEOF. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2015/16, št. 49, str. 37-41, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 6977626]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

56. NOVAK, Marko, PLATOVNJAK, Ivan, LESNIK, Blaž. O zdravju in duhovnosti. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. Globine. http://avdio.ognjisce.si/share/globine_2019_02_12.mp3, https://avdio.ognjisce.si/cikel/globine. [COBISS.SI-ID 8333658]
57. PLATOVNJAK, Ivan, LANG, Nataša. "Telesni post naj bo povezan z duhovnim postom". Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Sedmi dan. https://ars.rtvslo.si/2020/02/sedmi-dan-125/. [COBISS.SI-ID 8333402]
58. PLATOVNJAK, Ivan, LESNIK, Blaž. Podobe Boga. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Globine. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/globine_2019_01_08___Platovnjak. [COBISS.SI-ID 8067162]
59. PLATOVNJAK, Ivan, STEGU, Tadej, LIČEN, Nataša. Zdrava krščanska duhovnost ni beg, ampak je vera dejavnih odnosov : pogovor o iskanju duhovnega s p. dr. Ivanom Platovnjakom in doc. dr. Tadejem Stegujem. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Via positiva. http://radio.ognjisce.si/sl/219/utrip/30530/, https://avdio.ognjisce.si/oddaja/positiva_2019_10_17_duhovna_akademija. [COBISS.SI-ID 8213082]
60. PLATOVNJAK, Ivan, LIČEN, Nataša. Žalovanje nima pravil. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Via positiva. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/positiva_2019_10_31_p_dr_Ivan_Platovnjak_zalovanje. [COBISS.SI-ID 8230490]
61. FRANK, Peter, SADAR, Silvestra (diskutant), PLATOVNJAK, Ivan (diskutant). Pogovor z Bogom. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016. Sledi večnosti. http://4d.rtvslo.si/arhiv/sledi-vecnosti/174390708, http://ars.rtvslo.si/2016/02/sledi-vecnosti-12/. [COBISS.SI-ID 7172442]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

62. PLATOVNJAK, Ivan. The role of devotion in Catholic spirituality according to the teachings of Pope Francis : lecture at International Scientific Conference Colloquia Gedanensia 12, Gdansk, 14 Nov. 2020. [COBISS.SI-ID 42305539]
63. PLATOVNJAK, Ivan, BLICHER MØRK, Lotte. Spiritual care in Last Aid : lecture at the 2nd International Last Aid Conference, Online, Oct. 30th 2020. 2020. [COBISS.SI-ID 36479747]
64. PLATOVNJAK, Ivan. Spiritual help for persons suffering from depression : predavanje na mednarodni znanstveni konferenci Colloquia Gedanensia 11 - Rola religii w medycynie, Gdańsk, 8. jun. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 8146010]
65. PLATOVNJAK, Ivan. Vseživljenjska kateheza kot odgovor na življenjske potrebe ljudi : predavanje na Teološkem simpoziju 2019, Maribor, 13. mar. 2019. [COBISS.SI-ID 8207194]
66. PLATOVNJAK, Ivan. Vseživljenjska kateheza kot odgovor na življenjske potrebe ljudi : predavanje na Teološkem simpoziju 2019, Stična, 20. mar. 2019. [COBISS.SI-ID 8207450]
67. PLATOVNJAK, Ivan. Popular piety : living or dead tradition : predavanje na konferenci Tradycja: jej wartość i pielęgnowanie, Colloquia Gedanensia 10, Gdansk, 9. jun. 2018. 2018. [COBISS.SI-ID 7886682]
68. PLATOVNJAK, Ivan. Temeljne smernice pastoralnega spremljanja družin z otroki od krsta do verouka : predavanje na Teološkem simpoziju 2018 Pastoralno spremljanje družin z otroki od krsta do prvega razreda, Stična, 3.-11. apr. 2018. 2018. [COBISS.SI-ID 7886938]
69. PLATOVNJAK, Ivan. Man - a spiritual being : predavanje na mednarodni znanstveni konferenci Troska o tożsamość religijną, Colloquia Gedanensia IX, Gdańsk, 27. maj 2017. [COBISS.SI-ID 7651418]
70. PLATOVNJAK, Ivan. Nenadomestljivost imaginacije v ignacijanski kontemplaciji : predavanje na mednarodnem interdisciplinarnem simpoziju Filozofija medija, Cres, 22. sep.-25. sep. 2016. [COBISS.SI-ID 8210522]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

71. Obnovljeni život : časopis za religioznu kulturu. PLATOVNJAK, Ivan (član uredniškega sveta 2013-). Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 1971-. ISSN 0351-3947. http://hrcak.srce.hr/obnovljeni-zivot. [COBISS.SI-ID 12335362]
72. Studia Gdańskie. PLATOVNJAK, Ivan (član uredniškega sveta 2014-). Gdańsk-Oliwa: Kuria Biskupia, 1973-. ISSN 0137-4338. [COBISS.SI-ID 6904666]
73. PLATOVNJAK, Ivan (urednik), PRIJATELJ, Erika (urednik). International conference Spirituarity and food, Ljubljana, December 19, 2020 : program and abstracts. [S. l.: s. n., 2020]. 13 str. https://www.youtube.com/watch?v=z_e9O7fLmEg. [COBISS.SI-ID 46249731]
74. PLATOVNJAK, Ivan (urednik). Pogum in preroška drznost : slovenske vzporednice ukinitvi (1773) in obnovitvi (1814) Družbe Jezusove. Ljubljana: Teološka fakulteta: Založba Dravlje, 2019. 156 str., tabele. Znanstvena knjižnica, 71. ISBN 978-961-6844-83-3. [COBISS.SI-ID 303711488]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

75. SLAMNIK, Jurij. Duhovnost moških : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Slamnik], 2020. VI, 75 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=121218. [COBISS.SI-ID 34455555]
76. KOSMAČ, Kristina. Ljubezen do sebe - temelj odnosov do drugih : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Kosmač], 2016. VII, 86 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=87720&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7387738]

Mentor pri diplomskih delih

77. ŠABEC FERNANDEZ, Boštjan. Bodi, kar si! : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Šabec Fernandez], 2016. VII, 48 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85857&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7368026]
78. GODLER, Vesna. Budistična duhovnost : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Godler], 2016. IV, 58 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86511&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7397210]
79. ROZMAN, Tomaž. Drža ponižnosti v duhovnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Rozman], 2016. III, 37 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83584&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7280730]
80. MESTEK, Tanja. Duhovna pomoč ljudem v depresiji : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Mestek], 2016. IV, 55 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85848&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7365466]
81. ŠOSTER, Tjaša. Duhovnost joge : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Šoster], 2016. III, 49 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86536&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10439427]
82. ŠTUKELJ, Nika. Duhovnost sredi vsakdanjega življenja : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Štukelj], 2016. V, 65 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86064&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7379802]
83. STARIČ, Darko. Duhovnost v preventivnem vzgojnem sistemu sv. Janeza Boska : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Starič], 2016. V, 73 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85851&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7366490]
84. DOBRAJC, Nina. Hinduistična duhovnost : duhovnost skupnosti za zavest Krišne: samospoznanje in spoznanje Boga : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Dobrajc], 2016. V, 92, VI str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83553&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7269978]
85. PAPIČ, Martina. Molitev v Svetem pismu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Papič], 2016. III, 40 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86504&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7392858]
86. CEPUŠ, Mojca. Post : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Cepuš], 2016. IX, 66, VII str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86529&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7406170]
87. BERNIK, Anja. Razlike in sličnosti med krščansko in nekrščansko meditacijo : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Bernik], 2016. V, 61 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86515&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7399002]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

88. MEHLE, Maria Gloria. Pustiti v trpljenju Boga blizu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. G. Mehle], 2020. IV, 46 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=122226. [COBISS.SI-ID 42169347]
89. TRSTENJAK, Kristina. Duhovna pot k umirjenosti : predstavitev budistične poti : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Trstenjak], 2017. IV, 34, I str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=96962&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7728218]
90. FEGUŠ, Natalija. Proces žalovanja : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Feguš], 2017. V, 41, VI str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=92368&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10608387]
91. ŠOŠTARIČ, Kaja. Ženska - božji dar svetu : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Šoštarič], 2016. VI, 64 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85850&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7366234]

Avtor dodatnega besedila

92. VESEL MUŠIČ, Polona. Skoči ven : birma = Sveti Duh = ljubezen. 1. izd. Ljubljana: Salve, 2018. 336 str., avtor. sl. Zbirka Birmanska pastorala, 6. ISBN 978-961-211-929-4. [COBISS.SI-ID 293345536]
93. THOMAS A KEMPIS. Hoja za Kristusom. Žepna izd. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017. 301 str. ISBN 978-961-218-969-3. [COBISS.SI-ID 287134976]

Intervjuvanec

94. JEGLIČ, Urška. Iskreno o meditaciji. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2019, leto 55, št. 10, str. 66-71, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8195162]

Recenzent

95. MATJAŽ, Maksimilijan. Duhovnost Svetega pisma : univerzitetni učbenik. Ljubljana: Teološka fakulteta. Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2016. 68 str. [COBISS.SI-ID 10274563]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Leksikon krščanske etike (L6-6053)

Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje (P6-0269).