Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.02 Pregledni znanstveni članek

1. POTISEK, Janez, OSREDKAR, Mari Jože. Jezik nasilja nekoč, svoboda izražanja danes = Language of violence in the past, freedom of expression today. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 345-354. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Potisek. [COBISS.SI-ID 40971267], [SNIP, WoS, Scopus]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. POTISEK, Janez. "You shall save alive nothing that breathes" (5 Mz 20,16). Human fragility and (religious) violence = "Ne puščaj pri življenju ničesar, kar diha" (5 Mz 20,16). Človekova krhkost in (religiozno) nasilje. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 43-44. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38966787]

1.25 Drugi sestavni deli

3. BOGATAJ, Jan Dominik, POTISEK, Janez. Novi srbski patriarh Porfirije - znanec Slovencev = Porfirije, the new Serbian patriarch - acquaintance of Slovenes. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 1, str. 341-344. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/1/BogatajPotisek.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/76/Bogataj1. [COBISS.SI-ID 62062595]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.09 Magistrsko delo

4. POTISEK, Janez. Novi Jeruzalem - upanje, obljuba in podoba : patristična eksegeza Raz 21,9-22,5 : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Potisek], 2019. V, 74 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110374. [COBISS.SI-ID 8192602]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Prevajalec

5. ŽALEC, Bojan (urednik), ŠTIVIĆ, Stjepan (urednik, prevajalec). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. 57 str. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 37484547]
6. HIERONYMUS. Pisma 1, 2, 8, 9. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. 2018, 47, [št.] 9/10, str. 47-52. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 1115775582]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI