(*1964, Ljubljana) Po diplomi na Teološki fakulteti v Ljubljani (1991) je magistriral iz filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (1994). Istega leta je začel poučevati filozofijo na Gimnaziji Želimlje, kjer še vedno poučuje. Leta 2003 je pod mentorstvom dr. Edvarda Kovača doktoriral na Teološki fakulteti v Ljubljani s tezo: Poetika kot vrh ali konec filozofije s poudarkom na iskanju govorice o Bogu pri Paulu Ricoeurju. Je tudi geštalt trener in član EEC-a in AIPh-ja. Leta 2015 je pol leta predaval na Don Bosco college for philosophy and education Moshi Tanzania, CUEA Nairobi.

Govorilne ure Maribor

Objavljeno: 30.10.2020

Govorilne ure v Mariboru so v zimskem semestru po dogovoru.

Govorilne ure v Ljubljani

Objavljeno: 30.10.2020

Govorilne ure v zimskemsemestru v Ljubljani so po dogovoru.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VODIČAR, Janez. Kritika sekularizacije : tradicija kot pot do trdožive prihodnosti = Critique of secularization : tradition as a way to a resilient future. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 253-266. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Vodicar. [COBISS.SI-ID 40816387], [SNIP, WoS, Scopus]
2. VODIČAR, Janez. Transhumanizem in katoliška vzgoja = Transhumanism and Catholic education. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 693-704. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Vodicar.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/03/Vodicar. [COBISS.SI-ID 8264026], [SNIP, WoS, Scopus]
3. STALA, Józef, VODIČAR, Janez. The lay person and his Christian vocation in the teaching of pope John Paul II. The person and the challenges. 2019, vol. 9, no. 1, str. 49-63. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3361, DOI: 10.15633/pch.3361. [COBISS.SI-ID 8182874], [WoS]
4. VODIČAR, Janez, STALA, Józef. Monoteizem in okoljska vzgoja. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 415-427. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Vodicar.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7995226], [SNIP]
5. STALA, Józef, VODIČAR, Janez. Der Umbruch in den modernen Gesellschaften = Transformation of contemporary societies. The person and the challenges. 2018, vol. 8, no. 2, str. 181-193. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/2569. [COBISS.SI-ID 8128090], [WoS]
6. VODIČAR, Janez. Komparativna teologija kot temelj šolske vzgoje za medverski dialog. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 345-355. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Vodicar.pdf. [COBISS.SI-ID 7771994], [SNIP, WoS, Scopus]
7. VODIČAR, Janez. Živa metafora kot možna pot do transcendence. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, [št.] 3/4, str. 565-576. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Vodicar.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017. [COBISS.SI-ID 7809626], [SNIP, WoS do 5. 2. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4]
8. VODIČAR, Janez. Ethics and natural science through Paul Ricoeur's hermeneutics. Komunikácie : vedecké listy Žilinskej univerzity. 2017, vol. 19, [no.] 1, str. 59-63. ISSN 1335-4205. [COBISS.SI-ID 7556186], [SNIP, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
9. VODIČAR, Janez. An assertive method as help in catechesis?. The person and the challenges. 2017, vol. 7, no. 2, str. 45-58. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/2181. [COBISS.SI-ID 7766106], [WoS do 5. 2. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
10. VODIČAR, Janez. Pojem žrtve v vzgoji : iz skrbi k odgovornosti. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 2, str. 373-383. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 7440474], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]

1.02 Pregledni znanstveni članek

11. VODIČAR, Janez, STALA, Józef. Kateheza v službi vzgoje za kulturo poklicanost = Catechesis in the service of education for a vocational culture. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 1087-1096. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Vodicar.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/04/Vodicar. [COBISS.SI-ID 8268378], [SNIP, WoS do 5. 2. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 17. 3. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

12. VODIČAR, Janez. "In boste moje priče" (Apd 1,8). Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 9-15. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Vodicar.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR. [COBISS.SI-ID 7951194], [SNIP]

1.04 Strokovni članek

13. VODIČAR, Janez. Vloga tradicije in vrlin pri moralnem presojanju. FNM : filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente. 2020, [letn.] 27, [št.] 1/4, str. 112-117. ISSN 1408-8274. [COBISS.SI-ID 38843395]
14. VODIČAR, Janez. Kateheza na medmrežju - nuja ali priložnost?. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2020/21, št. 70/71, str. 5-10, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 43848195]
15. VODIČAR, Janez. Med pravičnostjo in dobrim pri Paulu Ricoeurju in Ivanu Cankarju. FNM : filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente. 2019, [letn.] 26, [št.] 1/4, str. 54-59. ISSN 1408-8274. [COBISS.SI-ID 8293722]
16. VODIČAR, Janez. Klic, poklicanost in kateheza. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2018/19, št. 66, str. 12-16, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 8217946]
17. VODIČAR, Janez. Gestalt und die Erziehung für die Zukunft. Zeitschrift für Integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge. 2018, jg. 23, nr. 91, str. 130-132, ilustr. ISSN 1991-7635. [COBISS.SI-ID 8035930]
18. VODIČAR, Janez. Igra in kateheza. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2017/18, št. 58, str. 12-16, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 7721818]
19. VODIČAR, Janez. Uporaba narativne didaktike pri filozofiji na primeru Ane Karenine. FNM : filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente. 2016, [letn.] 23, [št.] 1/4, str. 57-60. ISSN 1408-8274. [COBISS.SI-ID 7566682]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

20. KRANER, David, VODIČAR, Janez. Vpliv komuniciranja na učenje : mladostnik in njegovo okolje. V: MANDARIĆ, Blaženka Valentina (ur.), RAZUM, Ružica (ur.), BARIĆ, Denis (ur.). Nastavničke kompetencije : zbornik radova. Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta: Kršćanska sadašnjost, 2019. Str. 89-104, tabele. Biblioteka Zbornici radova, knj. 7. ISBN 978-953-6420-13-1, ISBN 978-953-11-1207-9. [COBISS.SI-ID 8099930]
21. VODIČAR, Janez. Izbira dejanja kot pot do sebe. V: REPAR, Primož. Pogum za dejanje. Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2017. Str. 171-182. Zbirka Revija v reviji, 11, Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana. ISBN 978-961-6894-94-4. ISSN 1318-3680. [COBISS.SI-ID 7851610]
22. VODIČAR, Janez. Ethics and natural science through Paul Ricoeur's hermeneutic = Etika a prírodné vedy v hermeneutike Paula Ricoeura. V: VALČO, Michal (ur.), HAJKO, Dalimír (ur.). Ethical aspects of development and application of new technologies in the context of globalization processes : scientific book of abstracts. 1st ed. Žilina: University of Žilina, 2016. Str. 76-77, portret. ISBN 978-80-554-1247-4. [COBISS.SI-ID 7498842]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

23. VODIČAR, Janez. Catechesis and the pastoral of salvation or sin? = Kateheza in pastorala odrešenja ali greha?. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 40-43. [COBISS.SI-ID 8280666]
24. VODIČAR, Janez. Critique of secularization : tradition as a path to resilient future = Kritika sekularizacije : tradicija kot pod do trdožive prihodnosti. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 51-52. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38968579]
25. VODIČAR, Janez. E. E. Schmitt's symbol of the way as a possibility of living religion today. V: KONDRLA, Peter (ur.), ĎURKOVÁ, Eva (ur.). Book of abstracts : religiosity, spirituality and alternative religious movements (international scientific conference) = Zborník abstraktov : religiozita, spiritualita a alternativne náboženské hnutia (medzinárodná vedecká konferencia) : 2019 November 27th, Constantine the Philosopher University, Nitra. Nitra: [s. n.], 2019. Str. [18]. [COBISS.SI-ID 8246106]
26. VODIČAR, Janez. Transhumanism and Catholic education = Transhumanizem in katoliška vzgoja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 54. [COBISS.SI-ID 8232538]
27. VODIČAR, Janez. The influence of Ricoeur's biblical hermeneutics on the returning to God - anatheism. V: Philosophy's religions: challenging continental philosophy of religion : International Conference, 5th - 7th September 2018 = Religija v filozofiji in izzivi sodobnosti : mednarodna konferenca. [Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2018]. Str. 36. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/Konferenca_sept_2018%20(booklet_Ljubljana).pdf. [COBISS.SI-ID 7964250]
28. VODIČAR, Janez. Monotheism and place of authority in education = Monoteizem in mesto avtoritete v vzgoji. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. Str. 36. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7988314]
29. VODIČAR, Janez. Reaching the willingness for sacrifice with the help of reflectivity in education = Preko vzgoje s pomočjo refleksije do pripravljenosti za žrtvovanje. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. Str. 62-63. [COBISS.SI-ID 7450458]
30. VODIČAR, Janez. Ricoeur's hermeneutic background and his attitude towards theology = Ozadje Ricoeurjeve hermenevtike in njegov odnos do teologije. V: Scientific opening meeting The return of the religious in postmodern thought : explorations between philosophy and theology : Ljubljana, 20th Apr. 2016 = Otvoritveni znanstveni posvet Vračanje religioznega v postmoderni misli : raziskovanja med filozofijo in teologijo : Ljubljana, 20. apr. 2016. [Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016]. Str. 7. [COBISS.SI-ID 7215450]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

31. VODIČAR, Janez. Distanzierung in der gestaltpädagogischen Theorie und Praxis. V: GERJOLJ, Stanko (ur.), et al. Gestaltwandel - Transformation in Gesellschaft und Kirche : Auswirkungen auf die (Religions-)Pädagogik und Pastoral. Ljubljana: Salve, 2021. Str. 58-73. ISBN 978-961-289-099-5. [COBISS.SI-ID 62257667]
32. VODIČAR, Janez. Delo za kristjana v Cerkvi v somraku zlorab = Working for a christian in the Church in the twilight of abuse. V: VODIČAR, Janez (ur.). V iskanju novega zaupanja v Cerkvi : pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 94-106. Znanstvena knjižnica, 74. ISBN 978-961-6844-86-4. [COBISS.SI-ID 34838531]
33. VODIČAR, Janez. Ricoeurjeva podoba Boga: odmikanje in vračanje. V: KLUN, Branko (ur.), TREBEŽNIK, Luka (ur.). Vračanje religije v postmodernem kontekstu. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 37-54. Znanstvena knjižnica, 68. ISBN 978-961-6844-73-4. [COBISS.SI-ID 8088922]
34. VODIČAR, Janez. Homilija med besedo in pričevanjem. V: ŠEGULA, Andrej (ur.), et al. Božje oznanilo sodobnemu človeku : monografija ob osemdesetletnici profesorja Rafka Valenčiča. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. Str. 81-91. Znanstvena knjižnica, 59. ISBN 978-961-04-0480-4. [COBISS.SI-ID 7844698]
35. VODIČAR, Janez. Beseda življenja ali beseda smrti?. V: FLÜGGE, Erik. Žargon prizadetosti : kako Cerkev umira zaradi svojega jezika. 1. natis. Ljubljana: Salve, 2017. Str. 7-17. Pedagoška zbirka, 11. ISBN 978-961-211-889-1. [COBISS.SI-ID 7623514]
36. VODIČAR, Janez. Paolo Freire's concept of conscientization and archetypal reflectivity by Clifford Mayes. V: PETROVIĆ TRIFUNOVIĆ, Tamara (ur.), PUDAR, Gazela (ur.), KRSTIĆ, Predrag (ur.). Why still education?. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, cop. 2016. Str. 41-55. ISBN 978-1-4438-9528-6, ISBN 1-4438-9528-8. [COBISS.SI-ID 7436634]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

37. VODIČAR, Janez. Telesnost in spolnost od nekoč do danes : (biblično-antropološki pogled na človeka kot telesno in spolno bitje). V: TOMAŽIČ, Benjamin (ur.), GERJOLJ, Stanko. Iskreno in celostno o spolnosti : rastem, okušam, ustvarjam, porajam iz telesa v telo. 1. izd. Škofljica: Inštitut Integrum, 2018. Str. 39-48. ISBN 978-961-288-571-7. [COBISS.SI-ID 7977050]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

38. VODIČAR, Janez. Pietro Braido, Janez Bosko duhovnik mladih v stoletju svoboščin ... Ricerche storiche salesiane : rivista semestrale di storia religiosa e civile. 2020, anno 39, n. 1=74, str. 189-191. ISSN 0393-3830. [COBISS.SI-ID 21829635]
39. VODIČAR, Janez. Recenzija zbornika = Review of the conference proceedings. V: RIFEL, Tadej (ur.). "Kritično mišljenje v digitalni dobi" : zbornik mednarodne konference ob petindvajsetletnici ponovnega delovanja Škofijske klasične gimnazije in Jegličevega dijaškega doma ter desetletnici ustanovitve Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Zavodu sv. Stanislava, 10.-12. maj 2018 = "Critical thinking in the digital age" : proceedings of the international conference in St. Stanislav's Institution 10th-12th May 2018. Ljubljana: Zavod sv. Stanislava: = St. Stanislav's Institution, 2018. Str. 262-265. Zbirka Simpoziji v Zavodu sv. Stanislava, 8. ISBN 978-961-6650-26-7. [COBISS.SI-ID 8061018]
40. VODIČAR, Janez. Amanda Hontz Drury. Saying is believing: the necessity of testimony in adolescent spiritual development. Downers Grove: Inter Varsity Press, 2015, 173 str. ISBN 978-0-8308-4065-6. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 451-453. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Ocena.pdf. [COBISS.SI-ID 7773530], [SNIP]
41. VODIČAR, Janez. Clifford Mayes, Ramona Maile-Cultri, Neil Goslin in Fidel Montero, Understanding the whole student: holistic multicultural education, Lanham: Row-man & Littlefield, 2016, XVII,187 str. ISBN 9781475813883. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 2, str. 441-444. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 7443034], [SNIP]
42. VODIČAR, Janez. Rafko Valenčič, Beseda in pričevanje: teorija in praksa oznanjevanja evangelija ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 712-715. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Vodicar.pdf. [COBISS.SI-ID 7578714], [SNIP]

1.20 Predgovor, spremna beseda

43. VODIČAR, Janez, STEGU, Tadej. Uvod. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 12-14. [COBISS.SI-ID 8281178]
44. VODIČAR, Janez. Uvod. V: VODIČAR, Janez (ur.). V iskanju novega zaupanja v Cerkvi : pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 5-7. Znanstvena knjižnica, 74. ISBN 978-961-6844-86-4. [COBISS.SI-ID 34784771]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

45. VODIČAR, Janez. Šola po meri človeka?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 3. sep. 2017, letn. 66, št. 36, str. 3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7712346]

1.22 Intervju

46. VODIČAR, Janez (intervjuvanec). Vaja za glasno in odločno oznanilo : oktobra 2020 je bil dr. Janez Vodičar izvoljen za dveletni mandat dekana Teološke fakultete v Ljubljani. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 28. feb. 2021, letn. 70, št. 9, str. 4-5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 53202691]
47. VODIČAR, Janez (intervjuvanec). "Nepopolnost v meni odpira hrepenenje" : pogovor z duhovnikom dr. Janezom Vodičarjem, dolgoletnim predavateljem in pedagogom, o ponižnosti in človeški nepopolnosti. Božje okolje. 2019, leto 44, št. 6, str. 6-8, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8259162]

1.25 Drugi sestavni deli

48. SAJE, Andrej, JEREBIC, Drago, VODIČAR, Janez. Za varno skupnost vere : predavatelji na mednarodni strokovni konferenci Teološke fakultete, 8. januarja 2020. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 26. jan. 2020, letn. 69, št. 4, str. 2, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8306522]
49. VODIČAR, Janez. Predstavitev tematike. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 10-12. [COBISS.SI-ID 8280922]
50. VODIČAR, Janez. Moj vodnjak poklicanosti. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2017/18, št. 60, str. 22-23, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 7805274]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.02 Strokovna monografija

51. VALIČ FABČIČ, Vida (avtor, fotograf), VODIČAR, Janez, OBREZA, Aleš. Zavetnika lekarnarjev in zdravnikov sv. Kozma in Damjan v slovenski umetnosti. Ljubljana: Slovensko farmacevtsko društvo, 2016. 137 str., barvne fotogr. ISBN 978-961-92900-8-8. http://www.sfd.si/uploads/zaveznika-lekarnarjev/Kozma-in-Damjan-knjiga-A4-za-web.pdf. [COBISS.SI-ID 284507136]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

52. VODIČAR, Janez. Religijska antropologija : [univerzitetni učbenik za študente Univerze v Ljubljani]. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. Priročniki TeoF, e3. ISBN 978-961-6844-45-1. http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/prirocniki-teof. [COBISS.SI-ID 283227648]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

53. VODIČAR, Janez. Pogačnikova katehetska dejavnost : predavanje na znanstvenem posvetu o ljubljanskem nadškofu metropoliti dr. Jožefu Pogačniku (1902-1980): ob 40-letnici njegove smrti, (21.-22. oktober 2020). [COBISS.SI-ID 43284995]
54. VODIČAR, Janez. Vzgoja za solidarnost : prispevek na simpoziju z mednarodno udeležbo Solidarnost v poslovnem svetu, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana, 8. maj 2019. [COBISS.SI-ID 8141914]
55. VODIČAR, Janez. Distanciranje v geštalt pedagoškem delu in teoriji : predavanje na 2. evropskem kongresu integrativne geštalt pedagogike in pastorale, Celje, 3.-5. avg. 2018. 2018. [COBISS.SI-ID 7953754]
56. VODIČAR, Janez. Incarnation in light of the cross in the thought of Paul Ricoeur : prispevek na mednarodni konferenci Rethinking incarnation: theology, phenomenology and deconstruction, Montpellier, 24-25 February 2017. [COBISS.SI-ID 7570778]

3.25 Druga izvedena dela

57. VODIČAR, Janez. The living metaphor as a possible openness of the subject to transcendence : lecture at International Workshop Transcendence & Self-Transcendence - Pathways in Contemporary Philosophy of Religion, Institute for Human Sciences, Vienna, 20-21 Oct. 2016. [COBISS.SI-ID 7495514]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

58. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. VODIČAR, Janez (področni urednik 2007-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC. [COBISS.SI-ID 8745472]
59. GERJOLJ, Stanko (urednik), FEINER, Franz (urednik), NEUHOLD, Hans (urednik), VODIČAR, Janez (urednik), NEŽIČ GLAVICA, Iva (urednik). Gestaltwandel - Transformation in Gesellschaft und Kirche : Auswirkungen auf die (Religions-)Pädagogik und Pastoral. Ljubljana: Salve, 2021. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-289-099-5. [COBISS.SI-ID 58041859]
60. Konštantínove listy. VODIČAR, Janez (član uredniškega odbora 2016-). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008-. ISSN 2453-7675. http://www.constantinesletters.ukf.sk/. [COBISS.SI-ID 7251290]
61. VODIČAR, Janez (urednik). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. 43 str. [COBISS.SI-ID 8278618]
62. VODIČAR, Janez (urednik). V iskanju novega zaupanja v Cerkvi : pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. 166 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 74. ISBN 978-961-6844-86-4. [COBISS.SI-ID 28198147]

Mentor pri magistrskih delih

63. BOŠNJAK, Mateja. Zaznamovanost posameznika z okoljem in možnosti za celostni razvoj pri Viktorju Franklu : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Bošnjak], 2016. V, 119, XXIX str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84074&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7305306]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

64. PRIMC, Nejc. Etične dileme in vera v času vietnamske vojne : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Primc], 2020. 102 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=122106&lang=slv. [COBISS.SI-ID 42180611]
65. MEVEC, Janez. Kriza identitete in iskanje smisla pri mladi generaciji : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Mevec], 2020. VII, 72 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=124076. [COBISS.SI-ID 52830979]
66. JANČIČ, Nika. Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja pri verskem pouku : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Jančič], 2020. V, 46, IV str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=117995. [COBISS.SI-ID 21996291]
67. DOLINŠEK, Ana. Pot do smisla preko predmeta Vera in kultura : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Dolinšek], 2018. V, 60, V str., tabele. [COBISS.SI-ID 7905114]
68. NAGLOST, Gašper. Smrt - pot učenja : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Naglost], 2018. VIII, 60 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=100120&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7838810]
69. MESARIČ, Blanka. Strah pred umiranjem in lastno smrtjo : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Mesarič], 2018. VII, 64 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103984&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7972698]
70. MIHELIČ, Tina. Svetopisemska literarna besedila pri pouku književnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Mihelič], 2018. VII, str. 6-73, [42] str. tabel, ilustr. [COBISS.SI-ID 67608418]
71. CESAR, Ana. Jean-Paul Sartre - Hudič in ljubi bog : eksistencialistični in personalistični vidiki : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Cesar], 2017. VI, 85 str. [COBISS.SI-ID 65230178]
72. BATISTIČ, Marjana. Krepitev vrednote družina pri katehezi ob soočanju s teorijo spola : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Batistič], 2017. VI, 54 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=99540&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7753562]

Mentor pri diplomskih delih

73. ŠAUPERL, Nina. Didaktični pristop k hiperaktivnim otrokom v osnovni šoli z etičnega vidika : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Šauperl], 2016. VI, 64 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83567&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7277914]
74. VIRTIČ, Kristjan. Gospel glasba in rast v veri : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Virtič], 2016. VI, 72, II str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86063&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7379546]
75. ČERPNJAK, Silva. Kateheza za gluhe in naglušne med metodo in cilji : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Čerpnjak], 2016. IV, 68 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86083&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10429443]
76. BECELE, Tanja. Moralni relativizem in odraščanje v veri : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Becele], 2016. IV, 56 str., tabela. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85042&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7353434]
77. REZAR GRILC, Barbara. Pedagoško didaktični pristop Sonje v romanu Zločin in kazen pri gradnji osebnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Rezar Grilc], 2016. IV, 62 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85041&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7353178]
78. CENTRIH, Jerneja. Predsodki do izobraževanja o religiji - Slovenija v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi državami : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Centrih], 2016. V, 74 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=81129&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7176282]
79. SOJAR, Petra. Starši in družinska kateheza : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Sojar], 2016. VIII, 80, III str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83763&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7301210]
80. LEDINEK, Karmen. Starši kot kateheti v obdobju predšolskih otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Ledinek], 2016. VI, 52 str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85883&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7362650]
81. LOBE, Leon. Vloga pedagoga v ZPKZ Dob pri Mirni : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Lobe], 2016. IX, 62, V str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86520&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7400794]
82. VRŠNAK, Renata. Vloga voditelja na oratoriju : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Vršnak], 2016. VI, 66, II str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83552&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7269722]
83. LOHKAR, Lidija. Vpliv družine na aktivnost katehizirancev : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Lohkar], 2016. V, 68, VI str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86528&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7405402]
84. POTOČNIK, Katarina. Vrlina skromnost v Knjigi poti in kreposti po Laoziju : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Potočnik], 2016. IV, 53 str, ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86069&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7382618]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

85. OBLAK, Veronika. Religiozna razsežnost otroka v pedagogiki montessori : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Oblak], 2020. VI, 58, XIV str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=117211. [COBISS.SI-ID 21950979]
86. TADIĆ, Marija. Iskanje odnosa - digitalna antropologija : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [M. Tadić], 2019. V, 23, III str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111484. [COBISS.SI-ID 8197722]
87. MEDVED, Mojca. Kateheza na Svetovnem dnevu mladih : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Medved], 2018. V, 48 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=102691&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7960666]
88. PORI, Nežka. Komunikacija se začne v družini : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Pori], 2018. III, 47 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103095&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7966042]
89. ŠKRABANJA, Damjan. Vloga pričevanja pri homiletičnem oznanjevanju : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [D. Škrabanja], 2017. IV, 28 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=91377&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7591258]
90. KRIŽAJ, Primož. Glasba kot pot do katehetske skupnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Križaj], 2016. III, 31, XVIII str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=81137&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7176026]

Somentor pri diplomskih delih

91. KOBAL, Urban. Etika Alberta Schweitzerja in njena uporaba pri religijskem pouku : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Kobal], 2016. IX, 109 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83768&lang=slv. [COBISS.SI-ID 61021538]

Recenzent

92. KOLAR, Bogdan (urednik). Sto let salezijanskega poslanstva na Kodeljevem 1919-2019. Ljubljana: Salezijanski zavod Kodeljevo: Salve, 2019. 295 str., [32] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-289-032-2. [COBISS.SI-ID 301316352]
93. REPAR, Primož (urednik, prevajalec). Učiti se biti človek = Learning to be human : [Kierkegaard]. Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard: = Central European Research Institute, 2019. 148 str., ilustr. Zbirka Revija v reviji, 15, Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana. ISBN 978-961-7054-20-0. [COBISS.SI-ID 303325952]
94. RIFEL, Tadej (urednik). "Kritično mišljenje v digitalni dobi" : zbornik mednarodne konference ob petindvajsetletnici ponovnega delovanja Škofijske klasične gimnazije in Jegličevega dijaškega doma ter desetletnici ustanovitve Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Zavodu sv. Stanislava, 10.-12. maj 2018 = "Critical thinking in the digital age" : proceedings of the international conference in St. Stanislav's Institution 10th-12th May 2018. Ljubljana: Zavod sv. Stanislava: = St. Stanislav's Institution, 2018. 272 str., ilustr. Zbirka Simpoziji v Zavodu sv. Stanislava, 8. ISBN 978-961-6650-26-7. [COBISS.SI-ID 297726720]
95. MILIĆ, Uroš, REPAR, Primož (urednik). Posamičnost in eksistencialna komunikacija. Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2018. 442 str. Posebne izdaje, 43. ISBN 978-961-6894-99-9. [COBISS.SI-ID 294793472]
96. VALČO, Michal (avtor, urednik), KÓNYA, Peter (urednik), LUBY, Štefan (urednik, avtor dodatnega besedila), VALČO, Michal (urednik). Ethical aspects of contemporary scientific research. Ljubljana: KUD Apokalipsa: CERI-SK, 2017. 379 str. Posebne izdaje, 34 [i. e. 38]. ISBN 978-961-6894-87-6. [COBISS.SI-ID 289784064]
97. FEINER, Franz (urednik). Wert(e)voll wachsen : Ethische Bildung für eine nachhaltige, dialogische Zukunft. 1. Aufl. Graz: Leykam: LogoMedia, 2017. 215 str., ilustr. ISBN 978-3-7011-0396-6, ISBN 978-3-902085-16-0. [COBISS.SI-ID 7780442]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI