Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEBEVEC, Leon. Arhitektura Hieronimovih cerkva na Slovenskem = Architecture of the churches dedicated to St. Hieronymus in Slovenia. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 1, str. 153-168. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/Debevec.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/75/Debevec. [COBISS.SI-ID 34884867]
2. DEBEVEC, Leon. Prostorske podobe v obrednih praksah starozaveznih očakov in njihov pomen za razumevanje krščanskega sakralnega prostora = Spatial images in the ritual praxis of the Old Testament patriarchs and their significance for understanding of the Christian sacral space. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 2, str. 233-253. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/02/Debevec.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/75/02/Debevec. [COBISS.SI-ID 44122371]
3. DEBEVEC, Leon. Genealogija prostora v bibličnih besedilih: Stvarjenje = The genealogy of space in biblical texts: the Creation. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 1, str. 195-212. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/Debevec.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/74/Debevec. [COBISS.SI-ID 10986499]
4. DEBEVEC, Leon. Neuhojene poti k Plečnikovi arhitekturi : o sidriščih brezčasja. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 625-639. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Debevec.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7999578], [SNIP]

1.04 Strokovni članek

5. DEBEVEC, Leon. Na štiri oči s Plečnikovo arhitekturo : ob šestdesetletnici smrti Jožeta Plečnika. Zvon : kulturno - družbena revija. 2017, letn. 20, št. 1, str. 51-56, ilustr. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 7567962]

1.05 Poljudni članek

6. DEBEVEC, Leon. Kapela blaženega Antona Martina Slomška v Domu sv. Jožef v Celju. Zvon s hriba : glasilo Doma sv. Jožef. božič 2019, št. 20, str. 13-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 36748035]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. DEBEVEC, Leon. Prostorske podobe v obrednih praksah starozaveznih očakov in njihov pomen za razumevanje krščanskega sakralnega prostora = Spatial images in the ritual praxis of the Old Testament patriarchs and their significance for understanding of the Christian sacral space. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 35-36. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 63053571]
8. DEBEVEC, Leon. Arhitektura Hieronimovih cerkva na Slovenskem = Architecture of churches dedicated to St. Jerome. V: BOGATAJ, Jan Dominik (ur.), MOVRIN, David (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Hieronymus noster : povzetki = abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 101. ISBN 978-961-6844-78-9. [COBISS.SI-ID 8235098]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

9. DEBEVEC, Leon. Toward sacral architecture. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Ortodox Theology, The Institute for Liturgy and Church Art: The Institute for Sacral Architecture, 2016. 301 str., ilustr. ISBN 978-86-7405-178-8. [COBISS.SI-ID 7573338]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

10. DEBEVEC, Leon, MARGON, Ernest, BOŠTJANČIČ, Janko, TROBIČ, Milan. Pivški križi. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Sedmi dan. https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174720920?s=radio. [COBISS.SI-ID 37570307]
11. POPOV, Jurij, LAPAJNE, Vinko, DEBEVEC, Leon, ŽELE, Andreja. Zgodovina hrenoviške župnije - 83 let od rokopisa do natisa. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Sledi časa. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sledi-casa/174594577. [COBISS.SI-ID 69243746]
12. DEBEVEC, Leon, FRANK, Peter. Krščanska sakralna arhitektura pred cerkvenim razkolom. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016. Sedmi dan. https://ars.rtvslo.si/2016/10/krscanska-sakralna-arhitektura-pred-cerkvenim-razkolom/. [COBISS.SI-ID 37565955]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

13. DEBEVEC, Leon. Cerkvena umetnost v Pogačnikovem času : predavanje na znanstvenem posvetu o ljubljanskem nadškofu metropolitu dr. Jožefu Pogačniku (1902-1980) - ob 40-letnici njegove smrti, Ljubljana, 21.-22. okt. 2020. [COBISS.SI-ID 36802051]
14. DEBEVEC, Leon. Vzgibi sožitja glasbe in arhitekture : predavanje na simpoziju ob 20-letnici glasbene šole v Zavodu sv. Stanislava, Ljubljana, 14. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 36752387]

3.25 Druga izvedena dela

15. DEBEVEC, Leon (diskutant), et al. Arhitektura oblikovana Kristovom prisutnošću : okrugli stol, Križevci, 12. sep. 2018. [COBISS.SI-ID 36800003]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

16. RUPNIK, France, DEBEVEC, Leon (urednik, avtor dodatnega besedila). Zgodovina hrenoviške župnije. Koper: Ognjišče, 2018. 328 str., ilustr. ISBN 978-961-263-231-1. [COBISS.SI-ID 296518144]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

17. BENEDIČIČ, Patrik. Idejna arhitekturna zasnova doma starejših "Pri Fari" - dom za ostarele kot arhitekturni tip. [Ljubljana: P. Benedičič], 2019. 149 str., ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 3747972]
18. JURITSCH, Nejc. Idejna arhitekturna zasnova pastoralnega centra v Velenju : [magistrsko delo]. Ljubljana: [N. Juritsch], 2019. 126 str., ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 3795844]
19. GROŠELJ, Janez. Idejna zasnova programske in arhitekturne prenove kompleksa sv. Bassa v Kopru : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Grošelj], 2018. 119 str., ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 3634820]
20. JERMAN, Lucas Tomas. Idejna zasnova skupnostnih prostorov v Godoviču : magistrsko delo. Ljubljana: [L. T. Jerman], 2018. 164 str., ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 3676548]

Mentor pri diplomskih delih

21. NOVAK, Mateja. Arhitekt Anton Bitenc - sakralni objekti : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Novak], 2016. VII, 118 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83767&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7302490]
22. GRABNAR, Peter. Idejna zasnova čolnarne ob Ljubljanici : diplomska naloga. Ljubljana: [P. Grabnar], 2016. 70 f., ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 3346052]
23. PORENTA, Aleš. Idejna zasnova podružnične cerkve na Šmarčni : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Porenta], 2016. 104 f., ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 3325828]
24. HVALA, Janez. Idejna zasnova stolne cerkve v San-Pedru, Slonokoščena obala : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Hvala], 2016. 77 f., ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 3361668]
25. GROŠELJ, Jože. Mestna knjižnica v Zagorju ob Savi. Ljubljana: [J. Grošelj], 2016. 89 f., ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 3320964]
26. HIRŠENFELDER, Ida. Modernistično slikarstvo v cerkvah na Slovenskem (1965-1985) : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Hiršenfelder], 2016. VIII, 107 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86501&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7392090]
27. FUŽIR, Mojca. Pokoncilsko preurejanje prezbiterijev v župnijskih cerkvah celjske škofije : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Fužir], 2016. XIV, 129 cm, ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84328&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10377987]
28. ŽULIČ, Vanja. Prostorski pomen cerkva v občini Sevnica : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Žulič], 2016. 129 f., ilustr., zvd. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86078&lang=slv. [COBISS.SI-ID 61780834]

Avtor dodatnega besedila

29. MARINKO, Jože. Atlas arhitekturnih form : arhitektura skozi prostor in čas. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-278-393-8. [COBISS.SI-ID 295379712]
30. RUPNIK, France, DEBEVEC, Leon (urednik, avtor dodatnega besedila). Zgodovina hrenoviške župnije. Koper: Ognjišče, 2018. 328 str., ilustr. ISBN 978-961-263-231-1. [COBISS.SI-ID 296518144]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

31. PRAČEK, Luka. Idejna zasnova centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) v Domanjševcih : magistrsko delo. [Ljubljana: L. Praček], 2018. 97 str., ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 3595140]
32. VRANKAR, Marta. Idejna zasnova duhovnega središča Lucija : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Vrankar], 2018. 150 str., ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 3596164]

Fotograf

33. BIZJAK, Jurij, VALENČIČ, Rafko (avtor, urednik), BUDAL, Andrej, FEGIC, Boštjan, KERNEL, Blaž, KREČIČ, Primož, RIJAVEC, Marko, TEDEŠKO, Alan, TROŠT, Bogomir, BRATINA ZULJAN, Irena, VIDMAR, Bogdan. Sveti Hieronim in naš čas : zbornik ob 1600-letnici njegove smrti in romanjih v koprski škofiji. Koper: Ognjišče: Škofija, 2020. 104 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-263-261-8. [COBISS.SI-ID 27826435]
34. FLORJANČIČ, Alojzij Pavel (avtor, fotograf). Pasijonski in drugi križi. Pasijonski doneski ... 2017, [št.] 12, str. 72-99, ilustr. Loški razgledi. Doneski, Lonka. Memorabilia locopolitana. ISSN 2232-2965, ISSN 2232-2434. [COBISS.SI-ID 304230144]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI