Izr. prof. Maria Carmela Palmisano SL, r. 1962; dr. bibličnih ved (2006), dipl. teologije (1998) in psihologije (1990); za biblični študij in judovstvo (2015, docent 2009, asistent 2006); redna članica italijanskega združenja biblicistov: Associazione Biblica Italiana; je sodelovala pri italijanskem projektu La Nuova Versione della Bibbia dai Testi Antichi; od leta 2006 dela na pedagoškem in raziskovalnem področju na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2017 je predstojnica Inštituta za Sveto pismo, judovstvo in zgodnje krščanstvo.

Govorilne ure v drugem semestru 2020/2021

Objavljeno: 15.2.2021

Govorilne ure:

v petek ob 12.45-13.30

na Zoomu

obvezno po predhodnem dogovoru po e-pošti,

Maria Carmela Palmisano, SL

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PALMISANO, Maria Carmela. Siracide : il timore del Signore è principio della sapienza. Credereoggi. 2020, anno 40, n. 3, str. 98-108. ISSN 1123-3281. [COBISS.SI-ID 26794499]
2. PALMISANO, Maria Carmela. Dimensioni di giustizia in alcuni testi sapienziali biblici = Dimensions of justice in some of the biblical Wisdom texts = Razsežnosti pravičnosti v nekaterih svetopisemskih modrostnih besedilih. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 1, str. 41-49. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/Palmisano.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/75/Palmisano. [COBISS.SI-ID 34624771], [Scopus]
financer: ARRS, Programi, P6-0262, SI, Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti
3. PALMISANO, Maria Carmela. Studio delle immagini e delle metafore sul timore del Signore in Ben Sira = Študij prispodob in metafor Gospodovega strahu pri Ben Sira = The study of images and metaphors on the fear of the Lord in Ben Sira. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 891-907. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Palmisano.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/04/Palmisano. [COBISS.SI-ID 8265818], [SNIP, WoS do 13. 9. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 10. 4. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1]
4. PALMISANO, Maria Carmela. La sapienza personificata e la sua relazione con il sapiente in Sir 24,1-22. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 3, str. 695-706, tabela. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/03/Palmisano.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-QQQJE02N. [COBISS.SI-ID 8020058], [SNIP, WoS]
5. PALMISANO, Maria Carmela. La polarità uomo-donna a partire da Pr 31,10-31 e nel contesto delle istruzioni sapienziali. Ricerche storico bibliche. 2018, anno 30, 1/2, str. 81-97. ISSN 0394-980X. [COBISS.SI-ID 7975770]
6. PALMISANO, Maria Carmela. Il discorso della Sapienza in Pr 8 secondo la traduzione di Martin Lutero = Govor modrosti v Prg 8 v prevodu Martina Lutra. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 72, št. 1/2, str. 183-201. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/72/Palmisano.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-M3O4WU2Q. [COBISS.SI-ID 7812186]

1.02 Pregledni znanstveni članek

7. PALMISANO, Maria Carmela. Od Nostra aetate do Veritatis gaudium : prehojena pot in nova obzorja v judovsko-krščanskem dialogu = From Nostra aetate to Veritatis gaudium : the traversed path and New Horizons in Jewish-Christian dialogue. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 1, str. 31-41. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/1/Palmisano.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/76/Palmisano. [COBISS.SI-ID 61883395]
8. PALMISANO, Maria Carmela. La testimonianza nella successione profetica in 2 Re 2,1-18 = Pričevanje pri preroškem nasledstvu v 2 Kr 2,1-18 = Testimony within the apostolic succession in 2 Kings 2,1-18. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 1, str. 83-92. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-1, DOI: 10.34291/BV2019/01/Palmisano. [COBISS.SI-ID 8179802], [SNIP, WoS, Scopus]
9. PALMISANO, Maria Carmela. Apostolska konstitucija Veselje resnice (Veritatis gaudium) : papeževi izzivi in naš(a) odgovor(nost) = Apostolic constitution The joy of truth (Veritatis gaudium) : the pope's challenges and our response and responsibility. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 73, št. 1/2, str. 225-233. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/73/Palmisano.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-13ZGZ1ZR. [COBISS.SI-ID 8048986]

1.05 Poljudni članek

10. PALMISANO, Maria Carmela. Upanje v Svetem pismu. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 1. okt. 2017, letn. 66, št. 40, str. 2. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7730522]
11. PALMISANO, Maria Carmela. Globlje razumeti dar našega življenja. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2. okt. 2016, letn. 65, št. 40, str. 2. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7496026]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

12. PALMISANO, Maria Carmela. Od Nostra aetate do Veritatis gaudium : prehojena pot in nova obzorja v judovsko-krščanskem dialogu = From Nostra aetate to Veritatis gaudium : the traversed path and new horizons in Jewish-Christian dialogue. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 62-63. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 63285251]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

13. PALMISANO, Maria Carmela. La riflessione sulla storia in Ben Sira. V: KLJAJIĆ, Stipo (ur.), CIFRAK, Mario (ur.). Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33,33) : zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, povodom 70. godine života. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2018. Str. 189-201. Teološki radovi, sv. 85. ISBN 978-953-11-1088-4. [COBISS.SI-ID 7950938]
14. PALMISANO, Maria Carmela. Lo sguardo di Dio nel libro del Siracide : immagini e contesti. V: LUJIĆ, Božo (ur.), TEPERT, Darko (ur.). Bogu - gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26) : zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2016. Str. 109-126. Teološki radovi, sv. 79. ISBN 978-953-11-0934-5. [COBISS.SI-ID 7221082]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

15. PALMISANO, Maria Carmela. Vicinanza di Dio e sapienza del popolo (Dt 4,1-8). V: CASSUTO MORSELLI, Marco (ur.). La Bibbia dell'Amicizia : brani della Torah/Pentateuco commentati da ebrei e cristiani. Milano: San Paolo, 2019. Str. 327-332. ISBN 978-88-922-1707-2. [COBISS.SI-ID 8072282]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

16. PALMISANO, Maria Carmela. S. Bussino, The Greek additions in the Book of Ben Sira, translated from Italian by Michatel Tait (AnBib. Dissertationes 203). Gregorian & Biblical Press, Roma 2013, p. 505, ISBN 978-88-7653-203-0. Rivista biblica. 2017, anno 65, nn. 1/2, str. 229-232. ISSN 0035-5798. [COBISS.SI-ID 7794266]

1.25 Drugi sestavni deli

17. PALMISANO, Maria Carmela. Podobe poti v Svetem pismu : ob tednu za življenje 2020. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 11. okt. 2020, letn. 69, št. 41, str. 26. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 31630595]
18. PALMISANO, Maria Carmela. Skrivnost ljubezni : nedelja, 3. februar : 4. nedelja med letom. Magnificat. feb. 2019, letn. 6, št. 2, str. 62-63. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 8062298]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

19. PALMISANO, Maria Carmela. Siracide : introduzione, traduzione e commento. Cinisello Balsamo (Milano): San Paolo, cop. 2016. 519 str. Nuova versione della Bibbia dai testi antichi, 34. ISBN 978-88-215-9735-0. [COBISS.SI-ID 7200090]

2.05 Drugo učno gradivo

20. PALMISANO, Maria Carmela. Hebrejščina I. : študijsko leto 2017/2018. Ljubljana: [M. C. Palmisano], 2018. 56 str., tabele. [COBISS.SI-ID 7894618]
21. PALMISANO, Maria Carmela. Monoteizmi, judovstvo : študijsko leto 2017/2018. Ljubljana: [M. C. Palmisano], 2018. 82 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7894106]
22. PALMISANO, Maria Carmela. Preroške knjige : študijsko leto 2017/2018. Ljubljana: [M. C. Palmisano], 2018. 91 str. [COBISS.SI-ID 7894874]
23. PALMISANO, Maria Carmela. Uvod v Novo zavezo : študijsko leto 2017/2018. Ljubljana: [M. C. Palmisano], 2018. 90 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7894362]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

24. ČEMAŽAR, Peter. Eksegetska analiza Lk 1,26-38 in interpretacije odlomka pri razumevanju dogme o Marijinem vnebovzetju : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Čemažar], 2020. V, 72 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119880. [COBISS.SI-ID 31316483]
25. OVČAR, Diana. Motiv naklonjenosti in vloga odkupitelja v Rutini knjigi : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Ovčar], 2017. VII, 89 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=96400&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7727962]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

26. CEGLAR, Katja. Podoba Boga v PS 31 : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [K. Ceglar], 2019. VI, 48 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=107603. [COBISS.SI-ID 8115034]
27. DOLINŠEK, Ana. Pojem vzgoje v Prg 1-9;31 in v grškem kontekstu : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [A. Dolinšek], 2016. VI, 61 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85889&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7364186]
28. JEGLIČ, Mirjam. Starozavezno ozadje pojmovanja resnice v Janezovem evangeliju : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Jeglič], 2016. IX, 70 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84089&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7308378]

Prevajalec

29. KRAŠOVEC, Jože (urednik, prevajalec). Sveto pismo. Zgodovinske knjige : drugi del : jeruzalemska izdaja [SPJ : uradni prevod Katoliške cerkve v Sloveniji]. 1. izd. Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca: Družina, 2019. 247 str. ISBN 978-961-04-0610-5, ISBN 978-961-94056-3-5. [COBISS.SI-ID 302189312]
30. PALMISANO, Maria Carmela. Siracide : introduzione, traduzione e commento. Cinisello Balsamo (Milano): San Paolo, cop. 2016. 519 str. Nuova versione della Bibbia dai testi antichi, 34. ISBN 978-88-215-9735-0. [COBISS.SI-ID 7200090]

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

31. BUDISELIĆ, Ervin. Vidiki bibličnega koncepta pričevanja in posebno razumevanje pričevanja v konceptu Lukovega pisanja = Aspects of the biblical concept of witness and the specific understanding of the concept in the writings of Luke : doktorska disertacija. Ljubljana: [E. Budiselić], 2019. XIV, 364, XV str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=117598. [COBISS.SI-ID 24818691]

Recenzent

32. MATJAŽ, Maksimilijan. Eksegeza evangelijev : "Kaj pa vi pravite, kdo sem?" (Mr 8,29). 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 303 str., ilustr. Priročniki TEOF, 25. ISBN 978-961-6844-59-8. [COBISS.SI-ID 292092928]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

ARRS J6-5567 Beseda v dialogu. Vodja projekta: prof. ak. dr. Jože Krašovec.

ARRS P6-0262  Judovsko-krščansksi viri in razsežnosti pravičnosti. Vodja programa: prof. ak. dr. Jože Krašovec.