dr. Mateja Centa, raziskovalka; roj. 1983 v Ljubljani; 2010 je zaključila študij teologije na Teološki fakulteti v Ljubljani, kjer je bila 2012-16 zaposlena kot mlada raziskovalka, 2015 izvoljena v naziv asistentke, 2016 zaposlena kot raziskovalka na več mednarodnih projektih, 2017 zaključila s programom izpopolnjevanja geštalt pedagogike in doktorirala iz teologije z naslovom Pomen čustev za vzpostavitev dialoško-etičnih odnosov. Aktivno je sodelovala v raziskovalnem programu Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije pri katedri za filozofijo. Trenutno sodeluje kot so-trenerka pri vodenju programa izpopolnjevanja geštalt pedagogike 8. generacije ter dela na mednarodnih projektih programa Erasmus+: BEAGLE: Bioetična vzgoja in naš odnos do živega okolja; pri projektu INTEGRITY: Kako etično in odgovorno raziskovati (EU H2020); EDUC8: Vzgoja za preprečevanje radikalizacij; SHOUT: Vloga in pomen družboslovja in humanistike za izobraževalne sisteme in trajnostne inovacije.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CENTA, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Epistemic virtues and interreligious dialogue : a case for humility = Virtù epistemiche e dialogo interreligioso : il caso dell'umiltà = Spoznavne vrline in medreligijski dialog : primer ponižnosti. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 30, št. 3, str. 395-404. ISSN 1408-5348. DOI: 10.19233/ASHS.2020.25. [COBISS.SI-ID 45399299], [SNIP, WoS, Scopus]
2. STRAHOVNIK, Vojko, MIKLAVČIČ, Jonas, CENTA, Mateja. Etični vidiki uporabe algoritemskega odločanja in ostalih sistemov UI v času pandemij oz. izrednih razmer = Ethical issues related to the use of AI-based algorithms in pandemics and other public health emergencies. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 321-334. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Strahovnik. [COBISS.SI-ID 40836611], [SNIP, WoS, Scopus]
3. CENTA, Mateja. Umetnost življenja in kognitivno-izkustveni model čustev in čustvenosti = The art of life and cognitive-experiential model of emotions and emotionality. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 425-439. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/02/Centa.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, DOI: 10.34291/BV2019/02/Centa. [COBISS.SI-ID 8222298], [SNIP, WoS do 22. 3. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, Scopus do 20. 3. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4]
4. CENTA, Mateja. Kognitivna teorija čustev, vrednostne sodbe in moralnost. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 53-65. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Centa.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7874394], [SNIP, WoS do 8. 2. 2021: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 5, Scopus do 13. 4. 2021: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 4]

1.02 Pregledni znanstveni članek

5. CENTA, Mateja. Geštalt pristop, njegovo razumevanje odnosnosti in čustvenosti in kognitivna teorija čustev. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 429-442. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Centa.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7995482], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1]
6. CENTA, Mateja. Experiential imagining in ethical education as part of a synthesis of cognitive theory of emotion and Gestalt pedagogy. Metodički ogledi. [Spletna izd.]. 2018, vol. 25, no. 2, str. 49-65. ISSN 1848-2325. https://hrcak.srce.hr/222574, DOI: 10.21464/mo.25.2.3. [COBISS.SI-ID 8161114], [SNIP]

1.04 Strokovni članek

7. CENTA, Mateja, ĆURKO, Bruno, KRAGIĆ, Ivana. Kritično in ustvarjalno razmišljanje : skupaj se učimo, da skupaj živimo. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. mar. 2018, letn. 20, št. 77, str. 25-27. ISSN 1580-0482. [COBISS.SI-ID 7855706]
8. CENTA, Mateja. Zavzemanje stališča in etična vzgoja : skupaj se učimo, da skupaj živimo. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. jun. 2018, letn. 20, št. 78, str. 27-29, ilustr. ISSN 1580-0482. [COBISS.SI-ID 7977818]
9. CENTA, Mateja. Sodelovati z učenci in jih postaviti v središče etične vzgoje : skupaj se učimo, da skupaj živimo. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. sep. 2018, letn. 20, št. 79, str. 28-31, ilustr. ISSN 1580-0482. [COBISS.SI-ID 7969114]
10. CENTA, Mateja. Kako z učenci raziskovati etične izzive? : skupaj se učimo, da skupaj živimo. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. dec. 2018, letn. 20, št. 80, str. 28-31, ilustr. ISSN 1580-0482. [COBISS.SI-ID 8051034]
11. CENTA, Mateja. Skupaj se učimo, da skupaj živimo. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. sep. 2017, letn. 19, [št.] 75, str. 28-30, ilustr. ISSN 1580-0482. [COBISS.SI-ID 7747418]
12. CENTA, Mateja, POKORNY, Svenja. Etika skrbi in etična vzgoja : skupaj se učimo, da skupaj živimo. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. dec. 2017, letn. 19, [št.] 76, str. 28-30, ilustr. ISSN 1580-0482. [COBISS.SI-ID 7807834]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

13. CENTA, Mateja, MIKLAVČIČ, Jonas, STRAHOVNIK, Vojko. Ethical issues related to the use of AI-based algorithms in pandemics and other public health emergencies = Etični vidiki uporabe algoritemskega odločanja in ostalih sistemov UI v času pandemij in drugih izrednih razmer na področju javnega zdravja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 22-23. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38011139]
14. CENTA, Mateja. Art, imagination, emotions and ethical education = Umjetnost, imaginacija, emocije i etičko obrazovanje. V: GUĆ, Josip (ur.). Simpozij 12. Mediteranski korijeni filozofije, Split, Hrvatska, 5.-7. travnja 2018 = Symposium XII Mediterranean Roots of Philosophy, Split, Croatia, April 5-7, 2018. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo; Split: Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, [2018]. Str. 25-26. Mediteranski korijeni filozofije, 12. ISSN 1848-4387. [COBISS.SI-ID 7854170]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

15. CENTA, Mateja. Stigmatization of emotionality. V: GODAWA, Marcin (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Image and man - correlations. Krakow: Pontifical University of John Paul II, 2020. Str. 45-54, 121-122. ISBN 978-83-7438-679-1, ISBN 978-83-7438-680-7. [COBISS.SI-ID 47027203]
16. CENTA, Mateja. Human capabilities for establishing a healthy society. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence. Wien; Zürich: Lit, 2016. Str. 175-182, 202-203. Theologie Ost-West, Bd. 19. ISBN 978-3-643-90664-9. [COBISS.SI-ID 7137370]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

17. CENTA, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Beagle explores the soil : educational picture book. [Zadar: Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi "Mala filozofija", 2020]. 23 str. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/7f50e40d-ee31-4e2f-9c7e-03d5be7c0b56/3)%20ENG-%20BEAGLE%20EXPLORES%20THE%20SOIL.pdf. [COBISS.SI-ID 48823299]
financer: Gradivo je nastalo v okviru projekta BEAGLE - Bioethical Education and Attidute Guidance for Living Environment in je bil sofinanciran s podporo Evropske komisije, Erasmus+ in Hrvaške nacionalne agencije za Erasmus+ Agencije za mobilnost in programe Evropske unije
18. CENTA, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Educational materials. [Zadar: Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi "Mala filozofija", 2020]. 12 str. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/5bdaf901-2dd7-4a80-ae8b-2874138f9470/6.%20Soil%20degradation_8-14_EN_final.pdf. [COBISS.SI-ID 48819459]
financer: Gradivo je nastalo v okviru projekta BEAGLE - Bioethical Education and Attidute Guidance for Living Environment in je bil sofinanciran s podporo Evropske komisije, Erasmus+ in Hrvaške nacionalne agencije za Erasmus+ Agencije za mobilnost in programe Evropske unije
19. STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja. Educational materials. [Zadar: Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi "Mala filozofija", 2020]. 17 str. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/852876e9-1c2c-4459-982b-869c63898e36/5.%20Animals%20and%20Us%20%E2%80%93%20Us%20as%20Animals_8-14_EN_final.pdf. [COBISS.SI-ID 48826115]
financer: Gradivo je nastalo v okviru projekta BEAGLE - Bioethical Education and Attidute Guidance for Living Environment in je bil sofinanciran s podporo Evropske komisije, Erasmus+ in Hrvaške nacionalne agencije za Erasmus+ Agencije za mobilnost in programe Evropske unije

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

20. CENTA, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko, et al. Curriculum for bioethical education and attitude guidance for living environment. [Zadar: Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi "Mala filozofija", 2020]. 40 str. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/e131c102-b0db-4efa-83cd-4108cd8ff955/O3%20Curriculum%20FINAL%20(ENG).pdf. [COBISS.SI-ID 48832515]
financer: Gradivo je nastalo v okviru projekta BEAGLE - Bioethical Education and Attidute Guidance for Living Environment in je bil sofinanciran s podporo Evropske komisije, Erasmus+ in Hrvaške nacionalne agencije za Erasmus+ Agencije za mobilnost in programe Evropske unije
21. ČOP ANDESILIĆ, Maja, CENTA, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko, et al. Osnove kurikuluma za Etiko športa. [Varaždin: Elektrostrojarska škola, 2019]. 72 str. https://ess.hr/ethicsofsport/documents/O1_Ethics_of_Sport_Curriculum_SI_PDF.pdf. [COBISS.SI-ID 48839427]
financer: Projekt Etika športa v programih srednjih šol (Erasmus+; 2017-1-HR01-KA201-035428) je financiran s strani Evropske komisije in hrvaške državne agencije Erasmus+ Agencija za mobilnost i programe Europske unije
22. CENTA, Mateja (avtor, prevajalec), ĆURKO, Bruno, DOOLEY, Laura, IRWIN-GOWRAN, Sandra, KOJČIĆ, Zoran, KRAGIĆ, Ivana, POKORNY, Svenja, SOLA, Pier Giacomo, STRAHOVNIK, Vojko (avtor, prevajalec), WARD, Fionnuala. Skupaj se učimo, da skupaj živimo : priročnik etične vzgoje. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-70-3. [COBISS.SI-ID 298625536]

2.08 Doktorska disertacija

23. CENTA, Mateja. Pomen čustev za vzpostavitev dialoško-etičnih odnosov : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Centa], 2017. VII, 239 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=92597&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7642458]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

24. CENTA, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Etika v športu in športna vzgoja : predstavitev izkušenj mednarodnega projekta : prispevek na Kolokviju filozofije športa, 20. november 2019, Ljubljana, Fakulteta za šport. [COBISS.SI-ID 8242778]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

ARRS program P6-0269: Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje

Bilateralni projekt (Univerza v Ljubljani - Univerza v Arizoni): Struktura in fenomenologija normativnosti; (zaključen)

Mednarodni aplikativni projekt ETHIKA: Etika in vrednote v šolah in vrtcih (Erasmus+), več na:  https://www.teof.uni-lj.si/mednarodno/ethika; (zaključen)

Mednarodni aplikativni projekt LITTLE: Skupaj se učimo, da skupaj živimo (zaključen) (Erasmus+), več na: http://ethicaleducation.eu/(zaključen)

Mednarodni aplikativni projekt Etika športa v programih srednjih šol (Erasmus+), več na: https://ess.hr/ethicsofsport/(zaključen)

Mednarodni aplikativni projekt AVAL: Etika in vrednote za vzgojitelje v vrtcu in druge pedagoške delavce (Erasmus+), več na: http://valueseducation.odl.org/(zaključen)

Mednarodni aplikativni projekt BEAGLE: Bioetična vzgoja in naš odnos do živega okolja (Erasmus+), več na: https://beagleproject.eu/

Mednarodni projekt INTEGRITY: Kako etično in odgovorno raziskovati (H2020), več na: http://h2020integrity.eu/ 

Mednarodni projekt EDUC8: Vzgoja za preprečevanje radikalizacij (ISFP), več na: https://project-educ8.eu/

Mednarodni projekt SHOUT: Vloga in pomen družboslovja in humanistike za izobraževalne sisteme in trajnostne inovacije (Erasmus+), več na: https://shout-project.eu/