Matjaž Celarc (*1979), asistent pri Katedri za sveto pismo in judovstvo (2017-), je duhovnik ljubljanske nadškofije.

Po opravljeni Škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu (1998) se je posvetil študiju teologije. Najprej je teologijo študiral na Teološki fakulteti v Ljubljani (TEOF: 1998-2000) in nato na Papeški gregorijanski univerzi v Rimu (PUG: 2000-2003). Po diplomi in  pastoralnem letu v Sloveniji (2003-2004) je opravil še magistrski študij iz dogmatične teologije na PUG (2004-2006).

Po mašniškem posvečenju (2006) je dve leti deloval kot kaplan v župniji Grosuplje (2006-2008), zatem pa se je posvetil študiju Svetega pisma. Na Papeškem inštitutu za Sveto pismo (PIB) v Rimu je opravil magisterij iz svetopisemskih ved (2008-2012), nato pa pripravljal doktorat iz svetopisemske teologije na PUG (2012-2016). Leta 2016 je doktoriral z delom naslovljenim Obnovljeno Božje ljudstvo, v katerem je raziskoval pripovedne povzetke v prvih petih poglavjih Apostolskih del, ki prikazujejo skupnost kot obnovljeno Božje ljudstvo, kot ga je uvidel prerok Izaija. 

Od leta 2016 je študijski prefekt v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani, obenem pa je pastoralno aktiven kot duhovni pomočnik v župniji Št. Jurij pri Grosupljem (2017-2018) in v župnijah Zg. Tuhinj, Špitalič in Motnik (2018-).

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CELARC, Matjaž. Teološki pogled na spolne zlorabe v Cerkvi. Del 2, Teološki razmislek = Theological perspective on sexual abuse in the Church. Part 2, Theological reflection. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 4, str. 751-764, ilustr. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-4, DOI: 10.34291/BV2020/04/Celarc2. [COBISS.SI-ID 44689667], [SNIP, WoS, Scopus]
2. CELARC, Matjaž. Between prophecy and its realisation. A reading of Lk 1-2 and Acts 2-3 as a fulfilment of the Isaianic narrative = Med prerokbo in njenim uresničenjem. Branje Lk 1-2 in Apd 2-3 kot uresničitev Izaijeve pripovedi. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 2, str. 73-93, tabele. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/02/Celarc.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/75/02/Celarc. [COBISS.SI-ID 44109571]
3. CELARC, Matjaž. Christ as the goal of the law (Rom 10,4) : Christ as the converging point in the history of salvation. = Kristus - namen postave (Rim 10,4) : Kristus kot združevalna točka zgodovine odrešenja. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 441-456, ilustr. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/02/Celarc.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, DOI: 10.34291/BV2019/02/Celarc. [COBISS.SI-ID 8222554], [SNIP, WoS do 7. 2. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 12. 5. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]

1.02 Pregledni znanstveni članek

4. CELARC, Matjaž. Teološki pogled na spolne zlorabe v Cerkvi. Del 1, Splošni del = Theological perspective on sexual abuse in the Church. Part 1, General overview. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 4, str. 733-750, ilustr. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-4, DOI: 10.34291/BV2020/04/Celarc. [COBISS.SI-ID 44581123], [SNIP, WoS, Scopus]

1.04 Strokovni članek

5. CELARC, Matjaž. Življenje prve krščanske skupnosti : eksegeza evangelija nedelje Božjega usmiljenja : (Apd 4,32-35). Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 1, str. 17-19, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 59968771]
6. CELARC, Matjaž. Problematika spolnih zlorab v Cerkvi : Gospod, nakloni nam poslušno srce (prim. 1 Kr 3,9). Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2021, leto 55, [št.] 2, str. 4-7, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 59924739]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

7. CELARC, Matjaž. Jezus, učitelj učiteljev : Jezusova pripovedna kateheza na poti v Jeruzalem. V: JERETINA, Simona (ur.). V mreži : družine, odrasli in mladi v današnjem svetu - priložnosti za oznanilo evangelija : zbornik. Ljubljana: SKU - Slovenski katehetski urad, 2018. Str. 47-76. ISBN 978-961-92803-8-6. [COBISS.SI-ID 7839834]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. CELARC, Matjaž. Between prophecy and its realisation. A reading of Lk 1-2 and Acts 2-3 as a fulfilment of the Isaianic narrative = Med prerokbo in njenim uresničenjem. Branje Lk 1-2 in Apd 2-3 kot uresničitev Izaijeve pripovedi. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 32. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 63003139]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. CELARC, Matjaž. Jezusovemu oznanilu se odpira poganski svet. V: MATJAŽ, Maksimilijan. Eksegeza evangelijev : "Kaj pa vi pravite, kdo sem?" (Mr 8,29). 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 268-291, tabele. Priročniki TEOF, 25. ISBN 978-961-6844-59-8. [COBISS.SI-ID 7762778]

1.25 Drugi sestavni deli

10. CELARC, Matjaž. Voda : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 10. jan. 2021, letn. 70, št. 2, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 45843203]
11. CELARC, Matjaž. Oznaniti : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 24. jan. 2021, letn. 70, št. 4, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 48841475]
12. CELARC, Matjaž. Najemnik : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 7. feb. 2021, letn. 70, št. 6, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 51848707]
13. CELARC, Matjaž. Zaveza : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 21. feb. 2021, letn. 70, št. 8, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 52567043]
14. CELARC, Matjaž. Podoba : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 7. mar. 2021, letn. 70, št. 10, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 54166019]
15. CELARC, Matjaž. Srce : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 21. mar. 2021, letn. 70, št. 12, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 56752899]
16. CELARC, Matjaž. Dvigniti : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 70, št. 14/15, str. 14. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 59863811]
17. CELARC, Matjaž. Kamen : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 25. apr. 2021, letn. 70, št. 17, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 61347075]
18. CELARC, Matjaž. Razodeti : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 9. maj 2021, letn. 70, št. 19, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 62156803]
19. CELARC, Matjaž. Glas : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 6. jun. 2021, letn. 70, št. 23, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 66477571]
20. CELARC, Matjaž. Moč : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 68 [i. e. 69], št. 29, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 22886147]
21. CELARC, Matjaž. Oblačni steber : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 69, št. 1, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8299866]
22. CELARC, Matjaž. Gospodov angel : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2. feb. 2020, letn. 69, št. 5, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8315994]
23. CELARC, Matjaž. Modrost : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 16. feb. 2020, letn. 69, št. 7, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8317786]
24. CELARC, Matjaž. Življenjski dih : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 1. mar. 2020, letn. 69, št. 9, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8327514]
25. CELARC, Matjaž. Žeja : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 15. mar. 2020, letn. 69, št. 11, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8337754]
26. CELARC, Matjaž. Grob : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 29. mar. 2020, letn. 69, št. 13, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8359770]
27. CELARC, Matjaž. Priča : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 69, št. 15/16, str. 14. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8361562]
28. CELARC, Matjaž. Stopinja : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 3. maj 2020, letn. 69, št. 18, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 16197379]
29. CELARC, Matjaž. Upanje : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 17. maj 2020, letn. 69, št. 20, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 16200451]
30. CELARC, Matjaž. Stolp : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 31. maj 2020, letn. 69, št. 22, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 17549827]
31. CELARC, Matjaž. Krila : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 14. jun. 2020, letn. 69, št. 24, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 19096067]
32. CELARC, Matjaž. Sin : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 69, št. 26/27, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 21023235]
33. CELARC, Matjaž. Jesti : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2. avg. 2020, letn. 69, št. 31, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 25651459]
34. CELARC, Matjaž. Tujec : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 16. avg. 2020, letn. 69, št. 33, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 25510147]
35. CELARC, Matjaž. Zapeljati : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 30. avg. 2020, letn. 69, št. 35, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 26601987]
36. CELARC, Matjaž. Odpustiti : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 13. sep. 2020, letn. 69, št. 37, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 27764483]
37. CELARC, Matjaž. Pot : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 27. sep. 2020, letn. 69, št. 39, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 30243075]
38. CELARC, Matjaž. Gostija : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 11. okt. 2020, letn. 69, št. 41, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 31630083]
39. CELARC, Matjaž. Sirota : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 25. okt. 2020, letn. 69, št. 43, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 34270211]
40. CELARC, Matjaž. Videti : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 8. nov. 2020, letn. 69, št. 45, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 36196611]
41. CELARC, Matjaž. Ovca : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 22. nov. 2020, letn. 69, št. 47, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 38254595]
42. CELARC, Matjaž. Tolažiti : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 6. dec. 2020, letn. 69, št. 49, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 40745731]
43. CELARC, Matjaž. Ime : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 69, št. 51/52, str. 14. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 43391235]
44. CELARC, Matjaž. Božje veličastvo : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 6, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8294234]
45. CELARC, Matjaž. Roka : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 8, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8294490]
46. CELARC, Matjaž. Priklon : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 10, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8294746]
47. CELARC, Matjaž. Goreči grm : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 12, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8295002]
48. CELARC, Matjaž. Božja novost : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 14, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8295258]
49. CELARC, Matjaž. Sodnik : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 16/17, str. 14. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8295514]
50. CELARC, Matjaž. Luč narodom : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 19, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8295770]
51. CELARC, Matjaž. Gospod : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 21, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8296026]
52. CELARC, Matjaž. En jezik : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 23, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8296282]
53. CELARC, Matjaž. Razliti Duha : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 25/26, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8296538]
54. CELARC, Matjaž. Poslušati : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 28, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8296794]
55. CELARC, Matjaž. Prah in pepel : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 30, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8297050]
56. CELARC, Matjaž. Pričakovati : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 32, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8297306]
57. CELARC, Matjaž. Zbirati : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 34, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8297562]
58. CELARC, Matjaž. Božja volja : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 36, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8297818]
59. CELARC, Matjaž. Ubožec : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 38, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8298074]
60. CELARC, Matjaž. Vera : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 40, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8298330]
61. CELARC, Matjaž. Palica : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 42, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8298586]
62. CELARC, Matjaž. Tehtnica : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 44, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8298842]
63. CELARC, Matjaž. Peč : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 46, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8299098]
64. CELARC, Matjaž. Gora : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 48, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8299354]
65. CELARC, Matjaž. Radost : svetopisemski slovar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 50, str. 8. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8299610]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.08 Doktorska disertacija

66. CELARC, Matjaž. Restored people of God : realization of promises and universal perspective within the summary Descriptions in Acts 2,42-47; 4,32-35; 5,12-16. Roma: Pontificia Università Gregoriana, Facoltà di Teologia, 2017. 157 str., tabele. [COBISS.SI-ID 7763034]
67. CELARC, Matjaž. Restored people of God : realization of promises and universal perspective within the summary Descriptions in Acts 2,42-47; 4,32-35; 5,12-16 : dissertazione per il dottorato. Roma: [M. Celarc], 2016. 409 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7765338]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

68. CELARC, Matjaž (intervjuvanec), FLIS, Leonora (intervjuvanec), MLAKAR ČRNIČ, Ida (intervjuvanec). Ljubosumje v literaturi : oddaja Turbulenca, TV Slovenija 1, 30. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 35626333]


NERAZPOREJENO

69. CELARC, Matjaž. Ritem srca 2018. Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2018, letn. 111, [št.] 5, str. 18, ilustr. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 299313152]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI