Nataša Rijavec Klobučar (*1977)

Doc. dr. Nataša Rijavec Klobučar je specialistka zakonske in družinske terapije (Teološka fakulteta, 2004), doktorica znanosti (Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Filozofska fakulteta, 2010) in andragoginja (Filozofska fakulteta, 2001) z 19-letnimi izkušnjami na področju dela z ljudmi (psihoterapija, svetovanja, izobraževanja). 

Področja poučevanja

Program Zakonski in družinski študiji in program Izpopolnjevanja za zakonsko in družinsko terapijo, izvajalka predmetov Supervizija dela z zakonci in družinami, Terapevtsko delo z različnimi oblikami družine in skupnega sobivanja. 

Raziskovalna področja

Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija (2014-2017), Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija (2018-2021).

Članstva in gostovanja

Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. 

Monografije

  1. Živeti in ljubiti po ločitvi. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. RIJAVEC KLOBUČAR Nataša (urednik).
  2. The role of spirituality in transition to parenthood: qualitative research using transformative learning theory. Journal of religion and health,  [Online ed.] August 2016, vol. 55, issue 4, str. 1345-1358.
  3. Transition to parenthood and susceptibility to divorce: qualitative research of divorced young parents in Slovenia. The person and the challenges. 2016, vol. 6, no. 1, str. 157-177.
  4. Risk factors for divorce in Slovenia: a qualitative study of divorced persons' experience. Journal of family studies. 2018, vol. 24, no. 3, str. 291-306. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Barbara.
  5. Attachment perspective on marital dissolution and relational family therapy. Journal of divorce & remarriage. 2017, vol. 58, no. 3, str. 161-174. SIMONIČ, Barbara, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša.
  6. Causes of divorce from the perspective of females in Slovenia. Journal of divorce & remarriage. 2017, vol. 58, issue 4, str. 263-275. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Barbara.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Mateja, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Čustvena avtonomija in spoprijemanje s stresom v povezavi z religioznim soočanjem ob ločitvi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 219-235, ilustr. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Simonic2.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7877978], [SNIP]
2. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Barbara. Risk factors for divorce in Slovenia : a qualitative study of divorced persons' experience. Journal of family studies. 2018, vol. 24, no. 3, str. 291-306, tabela. ISSN 1839-3543. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13229400.2016.1176592, DOI: 10.1080/13229400.2016.1176592. [COBISS.SI-ID 7272794], [JCR, SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2]
3. SIMONIČ, Barbara, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Attachment perspective on marital dissolution and relational family therapy. Journal of divorce & remarriage. 2017, vol. 58, no. 3, str. 161-174. ISSN 1540-4811. http://dx.doi.org/10.1080/10502556.2017.1300015, DOI: 10.1080/10502556.2017.1300015. [COBISS.SI-ID 7599194], [SNIP, Scopus do 22. 5. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
4. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Barbara. Causes of divorce from the perspective of females in Slovenia. Journal of divorce & remarriage. 2017, vol. 58, issue 4, str. 263-275. ISSN 1540-4811. http://dx.doi.org/10.1080/10502556.2017.1300024, DOI: 10.1080/10502556.2017.1300024. [COBISS.SI-ID 7598938], [SNIP, Scopus]
5. SIMONIČ, Barbara, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Experiencing positive religious coping in the process of divorce : a qualitative study. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2017, vol. 56, no. 5, str. 1644-1654. ISSN 1573-6571. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10943-016-0230-y, DOI: 10.1007/s10943-016-0230-y. [COBISS.SI-ID 7242842], [JCR, SNIP, WoS do 21. 4. 2021: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 8, Scopus do 23. 3. 2021: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 9]
6. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. The role of spirituality in transition to parenthood : qualitative research using transformative learning theory. Journal of religion and health. [Online ed.]. August 2016, vol. 55, issue 4, str. 1345-1358. ISSN 1573-6571. http://link.springer.com/article/10.1007/s10943-015-0088-4, DOI: 10.1007/s10943-015-0088-4. [COBISS.SI-ID 6973786], [JCR, SNIP, WoS do 21. 12. 2020: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 10, Scopus do 21. 3. 2021: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 9]
7. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Transition to parenthood and susceptibility to divorce : qualitative research of divorced young parents in Slovenia. The person and the challenges. 2016, vol. 6, no. 1, str. 157-177. ISSN 2083-8018. http://www.wt.diecezja.tarnow.pl/index.php/the-person-and-the-challenges/58-the-person-and-the-challenges/numer06-1/847-natasa-rijavec-klobucar-transition-to-parenthood-and-susceptibility-to-divorce-qualitative-research-of-divorced-young-parents-in-slovenia. [COBISS.SI-ID 7263066], [WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

1.02 Pregledni znanstveni članek

8. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Šolsko svetovalno delo pri pomoči otroku po razpadu družine. Educa : strokovna revija za področje varstva, vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok in otrok na razredni stopnji osnovne šole. avg./sep. 2018, letn. 27, [št.] 3/4, str. 42-45. ISSN 0353-9369. [COBISS.SI-ID 8003162]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

9. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Vloga terapevtskih, svetovalnih in izobraževalnih programov pri soočanju z ločitvijo. V: RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (ur.). Soočanje z ločitvijo : teorija, terapevtska praksa in raziskovanje : [zbornik mednarodne konference, Ljubljana 7. april 2017]. 1. izd. Ljubljana: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2017. Str. 72-79. [COBISS.SI-ID 7947354]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

10. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Woman, addiction and violence. V: Dignity and vocation of woman : international scientific conference on the 100th anniversary of John Paul II's birth : 2nd of October 2020, Faculty of Catholic Theology, Vytautas Magnus Univeristy. [Kaunas]: Faculty of Catholic Theology, Vytautas Magnus University. http://teologija.vdu.lt/mokslas/konferencijos/. [COBISS.SI-ID 32086787]
11. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Povezanost nasilja in zasvojenosti v partnerskih odnosih. V: JEREBIC, Sara (ur.). International Conference Understanding Violence : theory, research, professional work and therapeutic practice : Ljubljana, 27. november 2020 [preko spletne plaftorme ZOOM] : book of abstracts = zbornik povzetkov. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 22. ISBN 978-961-6844-91-8. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 47119107]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
12. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Terapevtsko delo s spolno zlorabljenimi odraslimi. V: JEREBIC, Sara (ur.). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2019. Str. 22. ISBN 978-961-92819-4-9. http://www.zdt.si. [COBISS.SI-ID 8131418]
13. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Nasilje v otroštvu in zasvojenost s prepovedanimi drogami. V: JEREBIC, Sara (ur.). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2019. Str. 27-28. ISBN 978-961-92819-4-9. http://www.zdt.si. [COBISS.SI-ID 8132186]
14. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Terapevtsko, svetovalno in izobraževalno delo z otroki in mladostniki ob ločitvi staršev. V: JEREBIC, Sara (ur.). Otrok in mladostnik na prelomu novih spoznanj : [zbornik povzetkov in člankov]. Elektronska izd. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2017. Str. 8. ISBN 978-961-92819-2-5. http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/475-zbornik_zdruzenje_zakonskih_in_druzinskih_terapevtov_2017_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 7665754]
15. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Čustvene stiske otrok ob ločitvi staršev. V: JEREBIC, Sara (ur.). Otrok in mladostnik na prelomu novih spoznanj : [zbornik povzetkov in člankov]. Elektronska izd. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2017. Str. 24. ISBN 978-961-92819-2-5. http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/475-zbornik_zdruzenje_zakonskih_in_druzinskih_terapevtov_2017_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 7666266]
16. SIMONIČ, Barbara, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Divorce as relational trauma and relational family therapy. V: KOŠĆEC, Adrijana (ur.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ur.). Autonomija i osjećaj pripadnosti : knjiga sažetaka = Autonomy and a sense of belonging : book of abstracts. Zagreb: Savez psihoterapijski udruga Hrvatske, 2016. Str. 58. ISBN 978-953-7823-58-0. [COBISS.SI-ID 7410010]
17. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Barbara. Relational family therapy with divorcing parents in terms of autonomy and belonging. V: KOŠĆEC, Adrijana (ur.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ur.). Autonomija i osjećaj pripadnosti : knjiga sažetaka = Autonomy and a sense of belonging : book of abstracts. Zagreb: Savez psihoterapijski udruga Hrvatske, 2016. Str. 113. ISBN 978-953-7823-58-0. [COBISS.SI-ID 7410266]
18. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Terapevtske usmeritve za delo s starši ob ločitvi : študija primera. V: GANC, Damijan (ur.). Medsebojni odnosi in spremembe v terapiji : zbornik povzetkov in člankov. [Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2016?]. Str. 24. http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/351-zbornik_kongres_2016_zadnja_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 7248986]
19. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Nasilni odnosi in ločitev staršev iz perspektive odraslih otrok. V: GANC, Damijan (ur.). Medsebojni odnosi in spremembe v terapiji : zbornik povzetkov in člankov. [Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2016?]. Str. 25. http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/351-zbornik_kongres_2016_zadnja_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 7249242]
20. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Čustvene stiske otrok ob soočanju z ločitvijo in odvisnostjo od drog. V: KASTELIC, Andrej (ur.), KOSTNAPFEL, Tatja (ur.). Zbornik predavanj. Ljubljana: Prohealth, 2016. Str. 25. Odvisnosti, 2016, 16, Supl., 1. ISBN 978-961-93977-0-1. [COBISS.SI-ID 7144026]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

21. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. How society can help children, families and individuals cope with divorce. V: OSEWSKA, Elžbieta (ur.). Focus on family and education. Split: Crkva u svijetu, 2016. Str. 71-80. Biblioteka Crkve u svijetu, Teologija, 51, The series Family studies. ISBN 978-953-256-088-6. [COBISS.SI-ID 8014170]
22. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Izzivi za odrasle po ločitvi in učenju ob tranziciji. V: LIČEN, Nives (ur.), MEZGEC, Maja (ur.). Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih : eseji v počastitev jubileja Ane Krajnc. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. Str. 307-319. ISBN 978-961-06-0120-3. [COBISS.SI-ID 8003674]
23. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Čustveni izzivi po ločitvi. V: RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (ur.), et al. Živeti in ljubiti po ločitvi. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. Str. 13-30. ISBN 978-961-278-384-6. [COBISS.SI-ID 7859802]
24. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Transformative learning in family transitions in the light of religious education. V: GARMAZ, Jadranka (ur.), ČONDIĆ, Alojzije (ur.). Challenges to religious education in contemporary society. Split: Crkva u svijetu, 2017. Str. 223-233. Biblioteka Crkve u svijetu, Teologija, 53. ISBN 978-953-256-096-1. [COBISS.SI-ID 7646042]

1.20 Predgovor, spremna beseda

25. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Uvod. V: RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (ur.), et al. Živeti in ljubiti po ločitvi. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. Str. 7-12. ISBN 978-961-278-384-6. [COBISS.SI-ID 7859546]
26. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Uvod. V: RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (ur.). Soočanje z ločitvijo : teorija, terapevtska praksa in raziskovanje : [zbornik mednarodne konference, Ljubljana 7. april 2017]. 1. izd. Ljubljana: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2017. Str. 3-4. [COBISS.SI-ID 7947610]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

27. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Živeti in ljubiti po ločitvi. Zvon : kulturno - družbena revija. 2018, letn. 21, št. 1, str. 69-71. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 7828314]

1.25 Drugi sestavni deli

28. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Dovolite si počivanje!. Novi medij : mi obveščamo, vi komentirate. jan. 2016, leto 19, št. 1, str. 36, portret. [COBISS.SI-ID 7143770]
29. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Izkušnje iz otroštva in človekova odgovornost. Novi medij : mi obveščamo, vi komentirate. feb. 2016, leto 19, št. 2, str. 32, portret. [COBISS.SI-ID 7164762]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

30. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Alkoholizem in druge odvisnosti kot način reguliranja čustev partnerskih odnosih : predavanje na znanstvenem posvetu Alkoholizem in odvisnost: psihične dinamike, raziskovanje in terapevtska praksa, Teološka fakultete, Univerza v Ljubljani in Frančiškanski družinski inštitut, 9. december 2020. [COBISS.SI-ID 42070787]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
31. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Iz travme v odvisnost od prepovedanih drog : predavanje na strokovnem srečanju ov Svetovnem dnevu zdravja "Skupaj proti zasvojenosti", Novo mesto, 5. apr. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 8145754]
32. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Divorce as an opportunity for learning : consequences of divorce in Slovenia : lecture at the International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in Budapest, Hungary, Apr. 14-15, 2017. [COBISS.SI-ID 7630938]
33. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Vloga terapevtskih, svetovalnih in izobraževalnih programov pri soočanju z ločitvijo : prispevek na mednarodni konferenci Soočanje z ločitvijo: teorija, terapevtska praksa in raziskovanje, Ljubljana, 7. april 2017. [COBISS.SI-ID 7831386]
34. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Negative emotional, social and economic consequences of divorce in Slovenia : a qualitateve study : poster presentation at The International Journal of Arts and Sciences, annual academic conference at FHWien University of Applied Sciences of WKW, from 17 to 21 April 2016. [COBISS.SI-ID 7262810]
35. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Specifične terapevtske intervencije pri delu z ločenimi posamezniki, starši in otroki : predavanje na znanstvenem posvetu Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija, Ljubljana, 21. december 2016. [COBISS.SI-ID 7530074]
36. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Šolsko svetovalno delo pri pomoči otroku po razpadu družine : predavanje na strokovnem posvetu šolskih in svetovalnih delavcev Šolski svetovalni delavec med šolo, starši in zunanjimi institucijami, 16. 5. 2016, na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. [COBISS.SI-ID 7262554]

3.25 Druga izvedena dela

37. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Izzivi starševstva po ločitvi : predavanje na 1. vseslovenskem srečanju razvezanih v Cerkvi "Življenje po ločitvi", Ljubljana, 21. oktober 2017. [COBISS.SI-ID 7831130]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

38. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (avtor, avtor dodatnega besedila), CVETEK, Mateja, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, SIMONIČ, Barbara, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, CVETEK, Robert, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (urednik). Živeti in ljubiti po ločitvi. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. 196 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-278-384-6. [COBISS.SI-ID 293985792]
39. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (urednik). Soočanje z ločitvijo : teorija, terapevtska praksa in raziskovanje : [zbornik mednarodne konference, Ljubljana 7. april 2017]. 1. izd. Ljubljana: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2017. 1 optični disk (CD-ROM), tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7945306]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

40. PRAZNIK, Maša. Povezanost pričakovanj o porodu in doživljanja izkušnje poroda : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Praznik], 2020. V, 84 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119642. [COBISS.SI-ID 31216643]
41. HRŽENJAK, Tjaša. Samopodoba in spoprijemanje s stresom med boksarkami Boks kluba Ring Ptuj : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Hrženjak], 2019. VII, 91 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111580. [COBISS.SI-ID 11003139]
42. MOČNIK, Liza. Kakovost partnerske zveze pri parih z otroki : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Močnik], 2018. VII, 66 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103872&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10849027]
43. PINTER, Klara. Povezava med potrebo po dražljajih, nezvestobo in zadovoljstvom v partnerskem odnosu : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Pinter], 2018. V, 75 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104380&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10849795]

Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

44. MALNERŠIČ, Mateja. Družinsko nasilje nad moškimi : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Malneršič], 2016. [4], 35, [7] f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7371866]

Recenzent

45. Andragoška spoznanja. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (recenzent 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 1995-. ISSN 1318-5160. http://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-D8TWJWPW. [COBISS.SI-ID 45586176]
46. LIČEN, Nives, ŠINDIĆ RADIĆ, Aleksandra, VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Družinsko učenje ob tranzicijah. 2. dop. izd. Banja Luka: Centar modernih znanja, 2020. 144 str., ilustr. ISBN 978-99976-761-7-7. [COBISS.SI-ID 128049665]
47. LIČEN, Nives. Triptih o družinskem učenju ob tranzicijah. 1. izd., elektronska izd. na zgoščenki. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-237-915-5. [COBISS.SI-ID 289794304]


NERAZPOREJENO

48. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (intervjuvanec). Počnite stvari, ki vas veselijo! : intervju: koronavirus in dr. Nataša Rijavec Klobučar, psihoterapevtka. Dolenjski list. [Tiskana izd.]. 26. mar. 2020, leto 71, št. 13, str. 29, ilustr. ISSN 0416-2242. [COBISS.SI-ID 15966723]
49. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (intervjuvanec). Več samostojnosti, kaj pa socialni stiki? : pogled psihoterapevtke. Dolenjski list. [Tiskana izd.]. 15. okt. 2020, leto 71, št. 42, str. 2, ilustr. ISSN 0416-2242. [COBISS.SI-ID 32883715]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija –J5-6825  1.7.2014 - 30.6.2017

http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=proces soočanja z ločitvijo