Nikolaj Aracki Rosenfeld OCist

je teologijo študiral na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in leta 2008 diplomiral z diplomsko nalogo: Meniška teologija Janeza Kasijana. Leta 2007 je izpovedal redovne zaobljube v meniški skupnosti cistercijanske opatije Stična in leta 2011 prejel duhovniško posvečenje.

Na Papeškem liturgičnem inštitutu (PIL) Sant'Anselmo v Rimu je zaključil magistrski študij iz liturgičnih ved (La Liturgia nella Catechesi del Buon Pastore di Sofija Cavalletti), ter kasneje nadaljeval doktorski študij.

V času priprave doktorske disertacije je delal kot posebni asistent rektorja PIL (za predmete o liturgični teologiji in o zakramentih).

V februarju 2017 je zaključil doctoratus in Sacra Liturgia - SL.D. s tezo “Celebrare l'Alleanza - la tipologia dalla Bibbia alla Liturgia”, v kateri je preučeval tipološki in figurativni pristop k liturgično-zakramentalnim stvarnostim ter ponudil izvirni način razmisleka liturgične in zakramentalne teologije.

Je član nacionalne liturgične komisije pri Slovenski škofovski konferenci.

 

Gostujoči profesor:

- drug semester akademskega leta 2016 - 2017: Papeški liturgični inštitut Sant'Anselmo v Rimu

 

Področja raziskav:

Liturgična teologija, zakramentalna teologija, tipologija, mistagogija, krščanska iniciacija.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ARACKI, Nikolaj. Quod ore simul et opera docuit Hieronymus confessor, doctor maximus : evhološka besedila na čast svetemu Hieronimu ter variabilnost njihovih prevodov. Clotho. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 2, št. 1, str. 57-77. ISSN 2670-6210. https://revije.ff.uni-lj.si/clotho/article/view/9272, DOI: 10.4312/clotho.2.1.57-77. [COBISS.SI-ID 57651203]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. ARACKI, Nikolaj. Izvirni duh cistercijanske identitete - Listina Ljubezni : --- v enaki ljubezni, z enakim Pravilom in s podobnimi navadami = The original source of Cistercian identity - The Charter of Charity : --- by one charity, one Rule, and like usages. V: ARACKI, Nikolaj (ur.). Carta Caritatis prior : znanstvena monografija [in faksimile]. Stična: Cistercijanska opatija, 2019. Str. 43-65. Monumenta Sitticensia, 1. ISBN 978-961-6725-12-5. [COBISS.SI-ID 8233562]
3. ARACKI, Nikolaj. La lettura tipologica del complesso sacramentale : saporoso e vivo gusto della Sacra Scrittura per l'adattamento della sacra liturgia (cf. SC 24). V: MIECZKOWSKI, Janusz (ur.). W służbie tradycji i odnowy liturgicznej : 50 lat Instytutu Liturgicznego w Krakowie (1968-2018). Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, cop. 2019. Str. 193-205. Ad fontes liturgicos, 9. ISBN 978-83-7438-849-8. [COBISS.SI-ID 8236122]
4. ARACKI, Nikolaj. Skozi liturgično leto z venci molitvenih sonetov Zdenke Serajnik. V: KRAJNC, Slavko (ur.). Svetloba drami našega duha : znanstvene razprave o delih Zdenke Serajnik. Slovenske Konjice: Občina; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 201-213. Znanstvena knjižnica, 57. ISBN 978-961-6844-58-1. [COBISS.SI-ID 10687747]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. ARACKI, Nikolaj. Življenje in teologija Jeana Corbona. V: CORBON, Jean. Liturgija iz izvira. 1. izd. Ljubljana: Družina: Marijina kongregacija slovenskih bogoslovcev in duhovnikov, 2020. Str. 247-260. ISBN 978-961-04-0770-6. [COBISS.SI-ID 57643523]

1.20 Predgovor, spremna beseda

6. ARACKI, Nikolaj. Adventni čas. Redovna občestva. 2018, letn. 24, št. 11, str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 8078426]

1.25 Drugi sestavni deli

7. ARACKI, Nikolaj. Mistagoški itinerarij. Magnificat. jan. 2021, letn. 8, št. 1, str. 18-19. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 44831747]
8. ARACKI, Nikolaj. Mistagoški itinerarij o sveti maši. Magnificat. feb. 2021-jun. 2021, letn. 8, št. 2-št. 6. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 56767235]
9. ARACKI, Nikolaj. Kaj želite od Božje Cerkve za svojega otroka? : obred sprejema pri obhajanju svetega krsta. Magnificat. jan. 2018, letn. 5, št. 1, str. 20-22. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 8075866]
10. ARACKI, Nikolaj. Bogoslužje Božje besede pri obhajanju svetega krsta. Magnificat. apr. 2018, letn. 5, št. 4, str. 22-24. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 7840346]
11. ARACKI, Nikolaj. Obred krsta. Magnificat. jul. 2018, letn. 5, št. 7, str. 22-24. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 8076890]
12. ARACKI, Nikolaj. Oltarni prostor. Magnificat. feb. 2017, letn. 4, št. 2, str. 19-21. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 8076122]
13. ARACKI, Nikolaj. Katedra. Magnificat. avg. 2017, letn. 4, št. 8, str. 21-23. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 8076378]
14. ARACKI, Nikolaj. Cerkvena vrata. Magnificat. dec. 2017, letn. 4, št. 12, str. 19-21. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 8076634]
15. ARACKI, Nikolaj. Kristus - živi kamen in skala, na kateri stoji apostolska cerkev : praznik apostolskih prvakov sv. Petra in Pavla : 29. 6. 2017. Oznanjevalec. 2016/2017, leto a, št. 3, str. 214-216. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 8080986]
16. ARACKI, Nikolaj. Vloga mojega Očeta je, da ima vsak, kdor gleda Sina in veruje vanj, večno življenje, in jaz ga bom obudil poslednji dan : spomin vseh vernih rajnih : 2. 11. 2017. Oznanjevalec. 2016/2017, leto a, št. 4, str. 318-319. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 8081498]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.08 Doktorska disertacija

17. ARACKI, Nikolaj. Celebrare l'alleanza : la tipologia dalla Bibbia alla liturgia. Roma: Edizioni Liturgiche, 2017. 535 str. Bibliotheca Ephemerides Liturgicae, Subsidia, 184. ISBN 978-88-7367-224-1. [COBISS.SI-ID 8082522]
18. ARACKI, Nikolaj. Celebrare l'alleanza : la tipologia dalla Bibbia alla liturgia. Romae: Pontificium Athenaeum s. Anselmi de Urbe, Pontificium Institutum Liturgicum, 2017. 535 str. Thesis ad Lauream, n. 460. [COBISS.SI-ID 8082266]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

19. ARACKI, Nikolaj. Il linguaggio della sacramentalità e la tipologia biblica : course in the second semester of the academic year 2016-2017, Pontificio Ateneo S. Anselmo, Rome, Feb. 13 - May 27. [COBISS.SI-ID 8258906]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

20. ARACKI, Nikolaj. Liturgia: Per viam pulchritudinis : prispevek na srečanju Liturgie im Zisterzienserorden, förderung, Erneuerung, Praxis, Treffen für Liturgieverantwortliche, 28. september 2018. [COBISS.SI-ID 8082778]
21. ARACKI, Nikolaj. Typological reading of the sacraments : sweet and living love for Sacred Scripture in order to archieve adaptation of the sacred liturgy (cf. SC 24) : prispevek na 9. mednarodnem simpoziju Ad Fontes Liturgicos In service to tradition and liturgical renewal, Krakov, 25. oktobra 2018. [COBISS.SI-ID 8082010]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

22. ARACKI, Nikolaj (urednik), MARKOVIČ, Robert (urednik). Blagoslovitev opata p. Maksimilijana Fileja : Cistercijanska opatija Stična - 18. avgust MMIX. Stična: Cistercijanska opatija, 2019. 16 str. [COBISS.SI-ID 301563904]
23. ARACKI, Nikolaj (urednik). Carta Caritatis prior : znanstvena monografija [in faksimile]. Stična: Cistercijanska opatija, 2019. 139 str., ilustr. Monumenta Sitticensia, 1. ISBN 978-961-6725-12-5. [COBISS.SI-ID 301193728]
24. ARACKI, Nikolaj (urednik). Ordo electionis, confirmationis & installationis abbatis = Obrednik izvolitve, potrditve in umestitve opata. Stična: Cistercijanska Opatija, 2019. 22 str., note. [COBISS.SI-ID 8129114]
25. ARACKI, Nikolaj (urednik). Rimski misal ob novi maši. [Stična: Cistercijanska opatija, 201-]. 42 str. [COBISS.SI-ID 8115290]

Avtor dodatnega besedila

26. CORBON, Jean. Liturgija iz izvira. 1. izd. Ljubljana: Družina: Marijina kongregacija slovenskih bogoslovcev in duhovnikov, 2020. 262 str. ISBN 978-961-04-0770-6. [COBISS.SI-ID 38099203]

Recenzent

27. EGERIA, BOGATAJ, Jan Dominik (prevajalec, urednik). Potopis = Itinerarium : romanje, bogoslužje in Sveta dežela v pozni antiki. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. 352 str., zvd. Zbirka Cerkveni očetje, 19. ISBN 978-961-278-518-5, ISBN 978-961-6844-89-5. [COBISS.SI-ID 40735235]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI